Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Selvitysryhmän ehdotus: Hammashoitokin tulisi valinnanvapauden piiriin – asiakas voisi hakeutua haluamalleen lääkärille ilman lähetettä

Myös hammashoito olisi tulossa valinnanvapauden piiriin, mutta työterveyshuolto jäisi ulkopuolelle.

Kotimaa
 
Sami Kero / HS
Myös hammashoito olisi ehdotuksen mukaan valinnanvapauden piirissä.
Myös hammashoito olisi ehdotuksen mukaan valinnanvapauden piirissä. Kuva: Sami Kero / HS

Asiakkaan valinnanvapautta pohtinut selvityshenkilöryhmä on päätynyt ehdottamaan kaksitasoista mallia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Siinä asiakas valitsisi ensisijaiseksi hoitopaikakseen väestövastuisen sosiaali- ja terveyskeskuksen, jossa on tarjolla tietty valikoima peruspalveluja, kuten yleislääkäri, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, mielenterveystyö, kasvatus- ja perheneuvonta sekä lasten- ja äitiysneuvola.

Sosiaali- ja terveyskeskus voisi olla julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin ylläpitämä, mutta sen palvelu olisi aina julkisesti rahoitettua.

Artikkeliin liittyvät

Asiakas pääsisi valitsemaan lisäksi myös muiden palveluntuottajien palveluita, jos saisi sosiaali- ja terveyskeskukselta niitä varten lähetteen, palveluohjausta tai maakunnan viranomaisen etuuspäätöksen. Näitä palveluita olisivat esimerkiksi koti- ja asumispalvelut, kotisairaanhoito, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuntoutus.

Myös suun terveydenhuolto eli hammashoito olisi ehdotuksen mukaan valinnanvapauden piirissä, mutta sitä varten ei tarvitsisi lähetettä, vaan hammassärystä kärsivä voisi valita vastaanoton itse. Tavoitteena on madaltaa kynnystä hakeutua hammashoitoon, jolloin vakavia ongelmia saataisiin ehkäistyä ennalta.

Alle 18-vuotiailta ei vastakaan perittäisi maksuja, mutta valtio vahvistaisi aikuisilta perittävät asiakasmaksut. Nykyisin aikuisväestöstä noin puolet käyttää julkisen puolen hammashoitoa ja puolet yksityisiä palveluita.

Työterveyshuollon on selvitysryhmä toistaiseksi rajannut pois laajan valinnanvapauden piiristä, koska siitä on erillislaki.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä luovutti loppuraporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle (kesk) tiistaina. Väliraportissa maaliskuussa professori Mats Brommelsin johtama ryhmä väläytti neljää vaihtoehtoista valintamallia, mutta päätyi nyt niiden eräänlaiseen välimuotoon tai yhdistelmään. Mallin mukaisessa ensisijaisessa hoitopaikassa olisi peruspalveluiden lisäksi tarjolla myös neuvola.

Ehdotetussa mallissa asiakas listautuisi valitsemaansa ensisijaiseen sosiaali- ja terveyskeskukseen vähintään puoleksi vuodeksi. Jos asiakas ei tekisi valintaa itse, maakunta tekisi sen hänen puolestaan.

Tämä valittu keskus olisi kuin portinvartija, joka arvioisi kansalaisen oikeutta ja tarvetta muihin valinnanvapauden piirissä oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveyskeskukset voisivat käyttää alihankkijoita ja verkostoitua keskenään esimerkiksi erikoisosaamista edellyttävissä asioissa. Selvityshenkilöiden mukaan se mahdollistaisi myös pienten ja paikallisten sosiaali- ja terveyskeskusten rekisteröitymisen palvelujen tuottajiksi.

Selvityshenkilöryhmä suosittelee, että valinnanvapaus ulotettaisiin asteittain myös sosiaalipalveluihin. Niistä monet tosin edellyttävät runsaasti viranomaispäätöksiä.

Kaikki palvelujen tuottajat olisivat asukkaiden valintojen helpottamiseksi velvollisia tiedottamaan avoimesti hoito- ja palvelutuloksistaan. Erityisryhmille tulisi olla tarjolla yksilöllistä ohjausta ja räätälöityä tietoa valintojen taustaksi.

Valinnanvapauden lisäksi selvitysryhmä pohti myös rahoitusta: päämäärä on yksinkertaistaa nykyistä monikanavarahoitusta.

Selvityshenkilöt ehdottavat, että valtion rahoitus maakunnille perustuisi pääsääntöisesti väestön määrän ja tarpeiden mukaiseen kiinteään korvaukseen. Lisäksi valtio voisi käyttää terveys- ja hyvinvointipoliittisia tavoitteita ja kannustimia taloudelliseen tehokkuuteen.

Ehdotuksen mukaan sairaanhoitovakuutuksen korvauksiin kerätyt varat liitettäisiin valtion kokonaisrahoitukseen. Yksityisen terveydenhuollon käytöstä ei enää maksettaisi korvausta asiakkaille eli niin sanotut Kela-korvaukset poistuisivat.

Valtio päättäisi vastedes valinnanvapauden piiriin kuuluvista palveluista ja niiden korvausperiaatteista. Valtio myös vahvistaisi tuottajille asetettavat vaatimukset sekä asiakkaan oikeudet ja asiakasmaksut.

Maakunta voisi valtion vahvistamien periaatteiden mukaisesti päättää joiltain osin myös erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon erikoispalvelujen valinnanvapaudesta.

Maakunnat maksaisivat kiinteän korvauksen valinnanvapauden piirissä oleville sosiaali- ja terveyskeskuksille niiden asiakasmäärän mukaisesti, jolloin raha seuraisi asiakasta. Korvaus olisi kaikille palveluntuottajille sama. Selvitysryhmän mukaan siitä seuraisi, että tuottajat kilpailisivat laadulla eivätkä hinnalla. Myös asiakasmaksut olisivat samat.

Selvityshenkilöiden mukaan kiinteä korvaus kannustaisi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Toisaalta he myöntävät, että se voisi houkutella tarpeellisten palvelujen alitarjontaan ja siirtää ongelmia muiden huoleksi. Kiinteän korvauksen yhteydessä maakunnan olisikin tarkasti määriteltävä, mistä palveluista tuottaja vastaa, selvityshenkilöt tähdentävät.

Maakunta maksaisi korvauksen myös muille valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluiden tuottajille sen mukaan, millaisen korvausmallin valtio on kullekin palvelulle määritellyt.

Vastedes sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valvira päättäisi julkisten, yksityisten tai kolmannen sektorin toimijoiden hyväksymisestä valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen tuottajiksi, selvityshenkilöt esittävät.

Selvityshenkilöiden esitykset on tarkoitettu tietopohjaksi hallitukseelle, jonka on tarkoitus linjata valinnanvapautta kesäkuun aikana. Selvitystyöryhmään kuuluivat professori Mats Brommelsin lisäksi vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Timo Aronkytö, ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, professori Paul Lillrank ja professori Kari Reijula.

Valinnanvapautta ja rahoitusta koskeva lainsäädäntö on määrä saada voimaan vuoden 2019 alussa.

Ministeri Rehula myönsi tiistaiaamun tiedotustilaisuudessa, että jo pitkään valmistellussa sote-uudistuksessa on yhä ”paljon valmistelutyötä jäljellä”. Rehulan mukaan vaikeuksista huolimatta pitää luoda Suomen malli, jotta eurot riittävät: ”Meillä ei ole varaa siihen, että piikki olisi täysin auki.”

Rehula listasi itsekin useita jatkoselvittelyä vaativia asioita. Niitä ovat esimerkiksi se, miten asiakkaiden mahdollisuus tehdä valintoja käytännössä toteutetaan ja miten erikoispalveluihin pääsyä hallinnoiva portinvartija- eli lähetemenettely saadaan toimimaan. Myös lisäbyrokratian synty uhkaa.

Rehulan mukaan uudistukseen liittyviä uhkakuvia ja pelkoja on lietsottu viime aikojen keskusteluissa kosolti.

Tosin myös selvitystyöryhmä luettelee raportissaan tukun haasteita mahdollisuuksien ohella. Sosiaali- ja terveyskeskukset voivat raportin mukaan lähettää asiakkaita väärin perustein omistajiensa hallitsemiin julkisesti rahoitettuja erikoispalveluja tuottaviin yksiköihin.

Kela-korvausten poistaminen taas voi lisätä yksityishenkilöiden tai työnantajien halukkuutta hankkia yksityisiä sairauskuluvakuutuksia, jolloin yksityinen sektori kasvaa ja houkuttelee työvoimaa julkisrahoitteisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Seurauksena olisi terveyden ja hyvinvoinnin epätasa-arvon kasvu vastoin uudistuksen tavoitteita.

Etujärjestöjen kommenteissa selvitysryhmän ehdotukset saavat risuja ja ruusuja. Esimerkiksi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja korkeakoulutettujen Akava peräävät sote-uudistuksen vaikutusarvioita ennen päätöksiä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n mukaan ”valinnanvapauden mallia ei tulisi lyödä lukkoon pussi päässä ennen kuin toisessa työryhmässä tekeillä oleva vaikutusarviointi syksyllä valmistuu”.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittelee esitystä valinnanvapaudesta, joka sen mukaan on oikea kannuste parantaa laatua. Suomen Yrittäjät on huolissaan pienten yritysten puolesta, koska työryhmän esittämältä keskukselta vaaditaan sen mielestä laajaa palveluvalikoimaa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat mielissään siitä, ettei työterveyshuoltoon nyt puututa.

Sen sijaan opiskelijajärjestöt ovat pettyneitä siihen, että nykymuotoisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä (YHTS) ollaan luomassa vain väliaikaista, ensi vaiheen ratkaisua. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton (Samok) mukaan tähtäimessä tulisi olla pysyvä ratkaisu, jossa YTHS:n toiminta laajenisi myös amk-opiskelijoille.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat