Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomi on oikeistolaistunut neljässä vuodessa

Kotimaa
 
Mikko Stig
Kokoomuksesta on tullut yhä leimallisemmin yrittäjien, ylempien toimihenkilöiden ja johtajien puolue.
Kokoomuksesta on tullut yhä leimallisemmin yrittäjien, ylempien toimihenkilöiden ja johtajien puolue. Kuva: Mikko Stig
Fakta

Suurtutkimus eduskuntavaaleista

 Perjantaina julkistettu Eduskuntavaalitutkimus 2015: Poliittisen osallistumisen eriytyminen on kansallinen vaalitutkimus ja neljäs perättäinen tieteellinen työ eduskuntavaaleista.

 Työn on tehnyt lähes 30 tutkijaa eri yliopistoista. Tutkimuksen ovat toimittaneet Kimmo Grönlund ja Hanna Wass.

 Pääosan tutkimuksesta on rahoittanut oikeusministeriö. Kokoamisvastuu on ollut Åbo Akademissa.

 21 luvusta koostuvan tutkimuksen voi lukea verkossa: www.vaalitutkimus.fi.

Neljässä vuodessa Suomi on oikeistolaistunut, kertoo perjantaina julkistettu vaalien suurtutkimus.

Merkkejä on useita. Oikealla on enemmän ääniä jaossa kuin vasemmalla. Yhteys työväkeen kuulumisen ja vasemmistoliiton äänestämisen välillä on purkautunut. Työväestö äänestää nyt etenkin perussuomalaisia, mutta samalla puolueen äänestäjäkunta on siirtynyt oikealle. Vanhempien oikeistolaiset näkemykset jopa periytyvät lapsille vahvemmin kuin vasemmistolaiset näkemykset.

Ei siis ole yllätys, että maassa on porvarihallitus ja vasemmistopuolueet ovat oppositiossa.

Myös puolueiden kannattajakunnissa on tapahtunut isoja muutoksia vain muutamassa vuodessa.

Äänestäjäkuntaa tutkimalla paljastuu, että vasemmistoliiton duunarikannatus on puolittunut vain kahdeksassa vuodessa. Sdp on menettänyt kannattajistaan toimihenkilöitä. Työväenkampanjoistaan huolimatta kokoomuksesta on tullut yhä selvemmin yrittäjien, johtajien ja ylempien toimihenkilöiden puolue. Perussuomalaisista on tullut uusi työväenpuolue, mutta senkin kannattajat ovat siirtyivät viime vaaleissa pykälän verran oikealle.

Suuri muutos on, että enää kolmasosa työntekijöistä enää sijoittaa itsensä poliittiseen vasemmistoon.

Se tuo omat vaikeutensa etenkin Sdp:lle ja vasemmistoliitolle.

Muutokset selviävät lähes 500-sivuisesta vaalitutkimuksesta, jonka ovat toimittaneet tutkimusjohtaja, professori Kimmo Grönlund sekä yliopistolehtori, akatemiatutkija Hanna Wass.

HS käy seuraavassa läpi tutkimuksen tuloksia puolueittain. Laajassa, usean tutkijan toteuttamassa tutkimuksessa puoluevalintaa on erityisesti tutkinut Jussi Westinen.

Vasemmistoliitto

Eduskuntaan päässeistä puolueista vasemmistoliiton äänestäjäkunta on muuttunut neljässä vuodessa kaikkein eniten.

Äänestäjäkunta on yhä vasemmalla, mutta yhteys työntekijäasemaan on purkautunut. Viime vuoden vaaleissa yhteiskunnallisella asemalla ei ollut käytännössä enää mitään merkitystä vasemmistoliiton äänestämisen selittäjänä.

”Eduskunnasta puuttuu työntekijäpuolue, joka sijaitsisi selkeästi vasemmalla”, Westinen kuvaa muutoksen dramaattisuutta.

Vielä vuosina 2003—2007 vasemmistoliitto oli luokiteltavissa työväestön puolueeksi. Kuitenkin viime vaaleissa runsas vuosi sitten vasemmistoliiton kannatus oli jo yhtä suurta kaikissa yhteiskuntaluokissa lukuun ottamatta maatalous- ja muita yrittäjiä, Westinen kirjoittaa tutkimusartikkelissaan.

Entiseen tapaan vasemmistoliiton äänestäjäkunta ei enää erotu omaksi ryhmäkseen markkina- ja yrittäjyyskriittisyydellä. Nyt kannattajat painottavat teollisuuspolitiikan ja ay-kysymysten sijaan enemmän vähemmistöjen oikeuksia ja ympäristöasioita, ja käytännössä kannattajakunta on muuttunut hyvin yhtenäiseksi vihreiden kannattajien kanssa.

Äänestäjät ovat naisistuneet ja nuorentuneet. Samalla ylempien toimihenkilöiden ja yliopistokoulutettujen osuus on kasvanut duunareiden kustannuksella.

Tutkimus vahvistaa arkihavainnot, että viimeistään vuoden 2015 vaaleissa vasemmistoliitosta tuli punavihreäksi puolue myös äänestäjäkuntansa osalta.

Vasemmistoliitto on menettänyt kannatustaan vanhoissa ikäryhmissä. Samalla se on onnistunut kasvattamaan kannatustaan 18–24-vuotiaiden joukossa. Puolueella on jo enemmän nuoria kannattajia kuin yli 55-vuotiaita.

Myös kannattajien sukupuolen suhteen menossa on muutos.

Jo kaksissa viime eduskuntavaaleissa puolue oli suositumpi naisten kuin miesten keskuudessa.

Kannattajakunnan nuorentumisesta huolimatta vasemmistoliitolla on ongelmia löytää uusia kannattajia. Yhteiskunnan oikeistolaistuminen ei ainakaan helpota tilannetta.

Westisen tutkimusartikkelin mukaan vasemmistoliitto kyllä saa itsensä selkeästi vasemmistoon sijoittavien äänet – mutta ongelmana on, että tällaisia ihmisiä on enää suhteellisen vähän. Maltillisten vasemmistolaisten ja keskemmällä olevien äänet menevät muille puolueille.

”Vasemmistoliitto on siis menettänyt kannatustaan niin työntekijöiden, matalasti koulutettujen kuin miestenkin keskuudessa, mutta se ei ole onnistunut kompensoimaan tappioitaan ylempien yhteiskuntaluokkien,korkeasti koulutettujen tai naisten äänillä”, Westinen kirjoittaa tutkimuksessa.

SDP

Sdp on yhä työntekijäpuolue.

Sen sijaan puolue on menettänyt toimihenkilöiden ääniä. 2000-luvulla puolue on menettänyt myös yrittäjien, ylempien toimihenkilöiden ja johtajien ääniä.

Vaikka työntekijät yhä äänestävät Sdp:tä, heistä yhä useampi äänestää perussuomalaisia.

Kaikki tämä näkyy puolueen kannatuksen kutistumisena.

Jos katsotaan Sdp:n ja vasemmistoliiton yhteistä kannatusta työväestön keskuudessa, vielä vuonna 2003 ne keräsivät yli puolet (52 prosenttia) työntekijöiden äänistä, mutta viime vuoden vaaleissa enää kolmanneksen (34 prosenttia).

Työväestöasemastaan huolimatta Sdp:n kannattajat eivät ole erityisen vasemmistolaisia.

Sdp ei myöskään ole entisaikojen tapaan laajojen kansanrintamien oletusasetuspuolue. Sdp kerää ääniä erityisesti hieman vasemmalle itsensä sijoittavilta suomalaisilta, mutta puolue on menettänyt kykyään saada ääniä paitsi laitavasemmistossa myös keskustassa ja oikeistosta. Sdp:n reviiri on kaventunut.

Ylipäätään Sdp:n äänestäjäkunnasta ei hahmotu kovin omintakeista profiilia politiikan asiakysymysten perusteella. Oikeastaan harvoja Sdp:n äänestäjiä erottelevia tekijöitä on kannattajien suhtautuminen työmarkkinakysymyksiin.

Puolueen kannattajat vastustavat keskimääräistä enemmän työurien pidentämistä ja paikallista sopimista.

Lisäksi Sdp:n äänestäjät painottavat muita enemmän tuloerojen tasoittamista.

Perussuomalaiset

Perussuomalaisia voi hyvällä syyllä sanoa Suomen uudeksi työväen puolueeksi, sillä se onnistuu ottamaan lähes 40 prosenttia työväestön äänistä.

Samaan aikaan Suomen oikeistolaistuminen näkyy erityisesti perussuomalaisten kannattajakunnassa. Puolueen kannattajat ovat jo toiseksi yrittäjyys- ja markkinaorientoituneimpia heti kokoomuksen äänestäjien jälkeen.

”Perussuomalaisten äänestäjien keskimääräinen positio siirtyi 2015 vaaleissa vasemmisto-oikeistojanan keskikohdasta pykälän oikealle”, Westinen vetää yhteen.

Puolueen kannatus vasemmistolaisten äänestäjien parissa laski vaalien välillä neljässä vuodessa noin kymmenellä prosenttiyksilöllä. Poliittisessa oikeistossa puolueen kannatus sen sijaan kasvoi.

”Havainto on mielenkiintoinen, sillä samaan aikaan puolue kasvatti huomattavasti kannatustaan työntekijöiden joukossa. Aineiston perusteella perussuomalaiset on jokseenkin oikeistolainen työväenpuolue”, Westinen toteaa tutkimuksessaan.

Työntekijöiden lisäksi viime vaaleissa uusjakoon meni myös vähän koulutettujen ja työttömien ääniä. Perussuomalaisista tuli Sdp:n sijaan matalasti koulutettujen uusi suosikkipuolue.

Perussuomalaiset on nuorten suosiossa, sillä se keräsi neljänneksen alle 25-vuotiaiden äänistä, mikä tekee siitä vahvimman nuorisopuolueen.

Kiinnostavaa on sekin, että vaikka perussuomalaiset on korostanut kristillistä arvopohjaansa, puolueen kannatus on hieman suurempaa kirkkoon kuulumattomien joukossa. Puolueen äänestäjien asenteet vähemmistöjä, ruotsin kieltä ja maahanmuuttoa kohtaan ovat lientyneet selvästi. Perussuomalaisten äänestäjät eivät kahdessa ensimmäisessä kohdassa enää eroa esimerkiksi keskustan äänestäjistä. Maahanmuuttoasenteet sen sijaan erottavat puoluetta yhä muista lientymisestä huolimatta.

Keskusta

Keskustan kannattajissa ei ole havaittavissa suurta muutosta. Kannatus on samansuuntaista useimmissa ammatti-, koulutus- ja muissa väestöryhmissä. Tosin puolue on menettänyt nuorisokannatustaan 2010-luvulla. Äänestäjät painottuvat yli 55-vuotiaisiin ja kirkkoon kuuluviin.

Keskusta poikkeaa muita puolueista siinä, että sen kannatus vaihtelee kaikkein voimakkaimmin asuinalueen mukaan. Keskusta kerää äänensä nimenomaan Suomen maaseudun haja-asutusalueella asuvilta. Myös kaupungeissa asuvista keskustan kannattajista moni samaistuu edelleen maaseutuun.

Puolue hyötyy siitä, että äänestäjäkunnassa on yhä vähemmän itsensä vasemmalle sijoittavia äänestäjiä, mutta sen sijaan yhä useampi äänestäjä sijaitsee poliittisessa keskustassa. Myös poliittisen oikeiston painovoima on noussut.

Poliittisen keskustan äänistä taistelevat keskustan, perussuomalaiset ja Sdp, mutta kokoomus ei onnistu keräämään ääniä keskeltä. Sen sijaan keskusta menestyy erittäin hyvin poliittisessa oikeistossa, tutkimus arvioi.

”Keskusta on saanut vaaleista toiseen erittäin merkittävän ääniosuuden itsensä oikealle laidalle sijoittavien joukossa. Puolue on suosituin itsensä hieman oikealle sijoittavien joukossa”, Westinen kirjoittaa.

Mielenkiintoisena seikkana Westinen nostaa esiin myös sen, että vuoden 2015 vaalien perusteella keskustan äänestäjät eivät enää erotu alueellisten kehityserojen kaventamisessa muista äänestäjistä, vaikka se on perinteisesti ollut keskustan äänestäjien erityispiirre.

Vihreät

Myös vihreiden kannattajakunnassa on tapahtunut mielenkiintoisia muutoksia viime vuosina. Puolueen kannattajakunnassa painottuvat yhä enemmän ylemmät toimihenkilöt, johtajat ja yliopistokoulutuksen saaneet.

Vihreät puolueena on ollut haluton asettautumaan vasemmisto-oikeistojanalle, mutta puolue kerää vasemmistosta selvästi enemmän ääniä kuin oikeistosta. 2000-luvulla vihreiden äänestäjäkunta on ollut yhtä vasemmistolainen kuin Sdp:n äänestäjäkunta. Vihreät voidaan nyt määritellä ”jokseenkin vasemmistolaiseksi ylempien luokkien puolueeksi”.

Vihreät ja Kd ovat naisten suosimia puolueita: vihreät keräävät liberaalien naisten äänet, Kd arvokonservatiivien. Vihreät on perussuomalaisten ohella nuorten ikäluokkien suosiossa.

Vihreät nojaavat kannatuksessaan kokoomuksen ohella eniten urbaaneihin ympäristöihin, ja puolue on tiiviimmän yhdyskuntarakenteen puolella.

Kokoomus

Myös kokoomuksen äänestäjäprofiilia määrittää ihmisen yhteiskuntaluokka.

Kokoomus on yrittänyt vedota koko luokkakirjoon ja käynyt erikseen työväenkampanjoita, mutta silti kokoomuksesta on tullut yhä leimallisemmin yrittäjien, ylempien toimihenkilöiden ja johtajien puolue.

Kokoomus menetti viime vaaleissa äänestäjistään palvelu- ja toimistotyöntekijöitä sekä erityisesti työntekijöiden ääniä.

Kokoomus kerää noin puolet selvästi oikeistoon itsensä sijoittavista äänestäjistä. Poliittisessa vasemmistossa puolueen kannatus sen sijaan on käytännössä olematonta mutta vähäistä myös poliittisessa keskustassa.

Siinä missä keskusta tukeutuu maaseutuun ja Sdp lähiöihin, kokoomuslaiset ovat enemmän kaupunkiympäristöihmisiä.

Tämä yhdistää puoluetta vihreisiin. Samoin kuin se, että vihreät on kasvattanut kannatustaan ylempien toimihenkilöiden ja johtajien keskuudessa. Samaan aikaan kokoomuksen suosio on laskenut työntekijöiden ja vähemmän koulutettujen parissa sekä maaseudun haja-asutusalueella. Esimerkiksi Helsingissä kokoomuksen ja vihreiden välinen kilpailu onkin kiristymässä.

Puolueita erottaa paitsi vihreiden kannattajakunnan nuorempi profiili, myös suhtautuminen tiettyihin politiikan asiakysymyksiin. Vaikka molemmat vetoavat johtajiin ja ylempiin toimihenkilöihin, kokoomus korostaa enemmän markkinataloutta, yrittäjyyttä ja pieniä veroprosentteja, vihreät puolestaan julkisia palveluja ja taloudellista tasa-arvoa.

Kokoomuksen äänestäjäkunnan omintakeisuus muodostuu yhä talouspoliittisesta oikeistolaisuudesta ja EU-myönteisyydestä, Westinen luonnehtii.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat