Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Koulu-uudistus hämmentää vanhempia – HS selvitti, loppuvatko kokeet, keille annetaan numeroita, jätetäänkö enää jälki-istuntoon

Uusi opetussuunnitelma on puhuttanut vanhempainilloissa tänä syksynä. HS kysyi asiantuntijoilta, miten koulu oikeastaan muuttui.

Kotimaa
 
Pekka Elomaa
Tiina-Mari Soininen (vas.), Oliver Soininen, Otso Lukinmaa ja Eevi Lukinmaa tekivät abstrakteja maalauksia Saunalahden koulun opetussuunnitelmamessuilla Espoossa. Messuilla esiteltiin uutta opetussuunnitelmaa vanhemmille.
Tiina-Mari Soininen (vas.), Oliver Soininen, Otso Lukinmaa ja Eevi Lukinmaa tekivät abstrakteja maalauksia Saunalahden koulun opetussuunnitelmamessuilla Espoossa. Messuilla esiteltiin uutta opetussuunnitelmaa vanhemmille. Kuva: Pekka Elomaa
Tästä on kyse

Yläkoulut seuraavat perässä

  Peruskoulun yläluokilla uuteen opetussuunnitelmaan siirrytään siten, että ensi syksynä 7. luokan aloittavat ovat ensimmäinen uuden suunnitelman mukaan opiskeleva ikäluokka.

  Lukioissa otettiin uusi opetussuunnitelma käyttöön tänä syksynä. Elokuussa lukion aloittaneet ovat ensimmäisiä uuden mallin mukaan opiskelevia.

Lähde: Opetushallitus

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön kaikissa Suomen alakouluissa elokuussa. Syksyn vanhempainilloissa muutos on paitsi ilahduttanut, myös ihmetyttänyt perheitä. HS kysyi asiantuntijoilta vastauksia keskeisiin kysymyksiin.

Uuden opetussuunnitelman mantroja ovat opetuksen eheyttäminen ja monialaiset kokonaisuudet.

Onko koulunkäynti nyt pelkkää projektia ja teemapäivää? Vai riittääkö yksi ilmiöviikko vuodessa?

”Jokaisen oppilaan opintoihin kuuluu vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus vuodessa”, opetusneuvos Erja Vitikka Opetushallituksesta tiivistää kansallisen linjauksen.

Teema on koulujen päätettävissä. ”Pituutta ei määrätä. Se voi kestää viikon, kuukauden tai kokonaisen jakson. Yksi päivä ei ole riittävä”, Vitikka sanoo.

Uudessakin ”opsissa” opetus rakentuu oppiaineiden varaan, mutta nyt on haluttu vahvistaa ja jopa pakottaa opettajia oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.

Periaatteessa koulunkäynti voi olla pelkästään projekteja toisensa perään teemasta toiseen edeten.

”Kunhan oppiaineiden tavoitteisiin vastataan, niin se on mahdollista”, Vitikka myöntää.

Yleisintä lienee, että teemaviikkoja pidetään silloin tällöin. Esimerkiksi espoolaisessa Sepon koulussa pidetään monialainen kokonaisuus aiheesta ”Maailman kansalaisena” ensi keväänä.

”Lisäksi opettajat pitävät monialaisia kokonaisuuksia vaihtelevan määrän”, kertoo rehtori Saija Holopainen.

Miten arviointi muuttui? Annetaanko alakouluissa enää lainkaan numeroita?

”Kyllä annetaan. Monessa koulussa on kuitenkin alettu pohtia, olisiko todistus sanallisessa muodossa monipuolisempi kuin yksinomaan numero. Edelleen numerot ovat toki mahdollisia eka luokasta lähtien”, Vitikka sanoo.

Lain linjaus on pitkään ollut, että numerot ovat todistuksessa pakollisia ainoastaan vuosiluokilla kahdeksan ja yhdeksän. Nyt lain henki on avattu opetussuunnitelmassa ja se on lähtenyt leviämään.

Vitikka ymmärtää vanhempien huolen numerottomuudesta. ”Vanhemmat ovat omien kouluaikojensa kautta omaksuneet tavan ilmaista osaamisen tason numeroilla. Toisaalta perustelut numeron takana eivät aina ole tulleet huoltajille kovin selkeinä. Yksikään numero ei saisi koskaan tulla yllätyksenä”, Vitikka korostaa.

Uuden opsin mukaisia käytänteitä ovat huoltajan, oppilaan ja opettajan yhteiset arviointikeskustelut. Monessa koulussa ne ovat olleet käytössä jo vuosia ja nyt malli laajenee edelleen. Usein ne korvaavat joulutodistuksen.

Vanhempainillassa sanottiin, että arviointi on tästä lähtien jatkuvaa. Mitä se tarkoittaa? Pidetäänkö enää kokeita?

Lukuvuoden aikana arviointi voi sisältää monenlaisia menetelmiä: itsearviointia, keskusteluja, portfolion keräämistä. Silti jokaisen lukuvuoden päätteeksi on annettava todistus, jossa on arviot oppiaineittain.

Oppilaan ei tarvitse kuitenkaan jatkuvasti olla arvioinnin alaisena ja antaa näyttöjä.

”Kokeitakin saa yhä käyttää, mutta ihanne on, että käytetään monenlaisia arviointimenetelmiä”, Vitikka kuvaa.

Vanhempainillassa kerrottiin myös, että nyt jokainen voi opiskella niin kuin hänelle yksilönä on paras tapa oppia. Mitä tämä tarkoittaa?

Jotkut ilmaisevat itseään paremmin suullisesti kuin kynällä ja paperilla. Jotkut tarvitsevat rauhallisemman paikan tehtävän tai kokeen suorittamiseen. Toiset tykkäävät touhuta ja puhua paljon. Uuden opsin keskeinen idea on, että opettajien täytyy mahdollistaa joustoa siihen, miten oppilas edistää oppimistaan ja osoittaa osaamistaan.

”Se ei tarkoita sitä, että ryhmissä aletaan 30 oppilaalle yksilöllisesti räätälöimään mahdollisuuksia. Siihen ei ole mahdollisuuksia, mutta esimerkiksi suullisen näytön antamiselle pitää tarvittaessa antaa tilaisuus”, Vitikka kuvaa.

Mikä muuttui tuntijaossa? Tuliko enemmän valinnaisuutta?

Näkyviä muutoksia ovat ruotsin ja englannin opetuksen aikaistuminen. Tuntimäärät eivät lisääntyneet, mutta useimmissa alakouluissa ruotsi (B1-kieli) alkaa nyt kuudennella ja englanti (A1-kieli) ensimmäisellä tai toisella luokalla. Kieltenopetuksen tehtävä siirtyi entistä enemmän kielenkäyttötaitoon.

Yhteiskuntaopin opetus alkaa nykyään neljännellä luokalla. Valinnaisuustunteja sijoittuu myös alaluokille. Esimerkiksi kotitaloutta pääsee joissakin kouluissa opiskelemaan jo neljännellä luokalla.

Muuttuiko kurinpito?

”Tavoitteena ovat pehmeät keinot, kuten kasvatuskeskustelut. Jälki-istuntoja ei ole kielletty, mutta matalan kynnyksen keskusteluiden pitäisi olla aina ensisijaisia”, sanoo lakimies Laura Francke Opetushallituksesta.

Laki velvoittaa kouluja laatimaan suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä. Siinä apuna on muutama vuosi sitten laadittu työrauhapaketti, jossa opettajien toimivaltaa lisättiin. Esimerkiksi koululaukun tarkastaminen tietyissä tilanteissa tuli mahdolliseksi, samoin vaikkapa siivoustöiden teettäminen jälki-istunnon sijasta.

Jotkut vanhemmat ovat saattaneet kokea, että koululta otetaan yhteyttä pienimmissäkin asioissa. Francke muistuttaa, että nopea informointi on lapsen parhaaksi.

”Huoltaja vastaa lastensa asioista, ja kun huoltajat toimivat yhteistyössä, se auttaa paljon koulua. Koulun velvollisuus on pyrkiä positiiviseen yhteistyöhön.”

Digitalisoituuko peruskoulu? Pitääkö kaikkien opetella koodaamaan?

”Eri välineet, kuten tietokoneet, tabletit, puhelimet, ovat varmasti enemmän koulun arkea kuin aiemmin”, arvioi opetusneuvos Leo Pahkin Opetushallituksesta. ”Lähtökohdissa ja resursseissa on eroja, eikä esimerkiksi digilaitteiston saaminen ajan tasalle tapahdu hetkessä. Tässäkin on mahdollista bring your own device -ajattelu, kuten liikuntavälineissä.”

Koodaamisen ensi askeleet eivät Pahkinin mukaan suuria vaadi opettajalta. Kaikista oppilaista ei ole tarkoitus tehdä koodareita, mutta kaikki oppivat, miten tietokone ymmärtää käskyjä.

”Ensimmäiseksi koodaus tuodaan matematiikkaan, johon se tuo uutta ja modernia sisältöä ja samalla kasvattaa motivaatiota”, Leo Pahkin kuvaa.

Istutaanko enää luokkahuoneissa? Käytetäänkö oppikirjoja?

Luokkahuoneissa opiskellaan edelleen, mutta ei välttämättä enää pelkästään pulpeteissa istuen. Opetussuunnitelma ei ota kantaa tilakysymyksiin.

Vantaalaisessa Itä-Hakkilan koulussa osasta luokkahuoneita on jo poistettu pulpetit kokonaan.

”Luokan saa joustavammin muutettua tarpeen mukaan, ryhmätyötaidot ja sosiaaliset taidot kehittyvät paremmin, kun luokkatila on varustettu muuten kuin pulpetein”, rehtori Maiju Rissanen kuvaa.

Jotkut huoltajat ovat hämmästelleet joidenkin oppiaineiden kirjattomuutta.

”Meillä esimerkiksi ekaluokkalaisilla ei ole matematiikan kirjaa, vaan opettajat haluavat opettaa matematiikan sisältöjä toiminnallisesti. Kirjaa käytetään monessa muussakin oppiaineessa enää osittain. Kirjattomuus mahdollistaa paremmin omatahtisen etenemisen”, Rissanen kertoo.

HS kysyi Saunalahden koulussa Espoossa: Mikä lapsesi koulunkäynnissä on paremmin kuin omana kouluaikanasi?
Pekka Elomaa
Linda Metsis ja Karl-Hendrik Mikk: ”Kävin koulua Virossa. Siellä mentiin oppikirjan mukaan, mutta täällä opetus on paljon vapaampaa. Lapset tekevät erilaisia juttuja.”
Linda Metsis ja Karl-Hendrik Mikk: ”Kävin koulua Virossa. Siellä mentiin oppikirjan mukaan, mutta täällä opetus on paljon vapaampaa. Lapset tekevät erilaisia juttuja.”
Pekka Elomaa
Markus Marjela: ”Nyt tehdään paljon enemmän ryhmätöitä. Katson ilolla myös digisuuntausta, jossa lapset oppivat opetuksen ohessa luontevasti käyttämään nykylaitteita. Se pitää osata tulevaisuuden työelämässä.”
Markus Marjela: ”Nyt tehdään paljon enemmän ryhmätöitä. Katson ilolla myös digisuuntausta, jossa lapset oppivat opetuksen ohessa luontevasti käyttämään nykylaitteita. Se pitää osata tulevaisuuden työelämässä.”
Pekka Elomaa
Mia Svärd: ”Se on leppoisaa ja lapsiläheistä! Opetus on paljon yksilöllisempää kuin omana kouluaikanani. Luokkakoot ovat pienempiä, ja silti luokkia jaetaan pienryhmiin. Liikuntaa on joka tunnilla, ja matematiikkaa opetetaan monella tavalla.”
Mia Svärd: ”Se on leppoisaa ja lapsiläheistä! Opetus on paljon yksilöllisempää kuin omana kouluaikanani. Luokkakoot ovat pienempiä, ja silti luokkia jaetaan pienryhmiin. Liikuntaa on joka tunnilla, ja matematiikkaa opetetaan monella tavalla.”
Pekka Elomaa
Konstantin Moroz: ”Oma kouluni oli Neuvostoliiton puolella, enkä voi oikein verrata sitä tähän. Täällä hyvää on se, että kaikki haluavat välttää kiusaamista ja siihen puututaan. Se on tässä koulussa korkealla.”
Konstantin Moroz: ”Oma kouluni oli Neuvostoliiton puolella, enkä voi oikein verrata sitä tähän. Täällä hyvää on se, että kaikki haluavat välttää kiusaamista ja siihen puututaan. Se on tässä koulussa korkealla.”
Näin tuet lasta ja itseäsi muuttuvassa koulussa

Vanhempi tukee koululaistaan parhaiten tarkistamalla oman asenteensa. Koulu on tänä päivänä toisenlainen kuin 1980-luvulla ja niin kuuluukin olla.

Radikaalit muutokset voivat herättää vanhemmissa huolta, mutta lapsille ne voivat olla mieluisia ja lisätä viihtyvyyttä koulussa.

Tutustu oman koulun opetussuunnitelmaan. Se löytyy yleensä koulun nettisivuilta. Kysy rohkeasti esimerkiksi vanhempainilloissa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat