Valikko
Kotimaa

Myrkkyaltaissa muhii ympäristökatastrofi – Pietarin ongelmajätteet uhkaavat Suomenlahtea

Venäläisen ongelmajätekaatopaikan altaat ovat täynnä. Mahdollinen tulva toisi vaarallisia aineita ennen pitkää Suomenlahteen saakka.

Krasnyi Bor. Pietarin lähellä Krasnyi Borissa muhii ympäristökatastrofin uhka, jonka vaikutukset ulottuisivat Luoteis-Venäjältä Suomeen saakka.

Alueella oleva ongelmajätekaatopaikka on kriittisessä tilassa, sillä vaarallisia teollisuusjätteitä sisältävät altaat ovat täynnä. Kaatopaikkaa ympäröivä suojakanava on piripinnassa. Myös sen vedestä on mitattu korkeita myrkkypitoisuuksia.

Vaarana on, että lumen ja jään sulaessa alue alkaa tulvia ja vedet vuotavat ympäristöön. Jos myrkkyjä pääsee läheisiin Inkereenjokeen (Ižora) tai Tusinajokeen (Tosno), virta kuljettaa ne Nevaan ja ennen pitkää Suomenlahteen.

Piikkilangalla aidattua jätealuetta ympäröi kanava, johon kerätään sade- ja jätevesiä. Suojakanavaan valuu myös myrkkyjä varsinaisista jätealtaista, joista osa on avonaisia.

Altaissa on teollisuuden ongelmajätteitä: öljyä, liuottimia ja muita kemikaaleja sekä raskasmetalleja ja öljyisiä jätteitä – kaikkiaan kaksi miljoonaa tonnia.

Radioaktiivista jätettä alueella ei kaatopaikkayhtiön mukaan ole. Erityisen vaarallisia ykkösluokan jätteitä sen sijaan on. Ne sisältävät muun muassa elohopeaa, syanidia, arsenikkia ja kadmiumia.

Kemikaalikimara on ainutlaatuinen, sillä jätteet on kipattu alueelle täysin lajittelematta. Valtavissa altaissa on sekaisin mitä erilaisimpia kemikaaleja.

Kriittiseksi tilanne äityi viime vuoden lopulla, kun runsaiden lumisateiden jälkeen nopeasti lämmennyt sää aiheutti tulvan. Tammikuun lopussa kaatopaikkaa hoitavan yhtiön johtaja Viktor Koljadov ilmoitti, että alueella on hätätilanne.

Nyt kanava on jäässä, mutta vuotoriski on todellinen. Kaatopaikkayhtiön pääinsinööri Ruslam Bražnikov näyttää kanavan pintaa. Kovin montaa senttiä nousuvaraa vedellä ei ole, sillä jää on samalla tasolla kuin kaatopaikkaa reunustava maavalli.

Vettä on valunut myös lähimetsään. Sitä on myös laskuojassa, joka laskee Inkereenjokeen. Sulkupadon avulla on kuitenkin toistaiseksi pystytty estämään suorat valumat.

Bražnikov esittelee savipatoa, joita on kasattu suojavallin toiselle puolelle. ”Olemme tehneet patoja, jotta vesi ei menisi alueen ulkopuolelle. Myös altaita on vahvistettu”, hän kertoo.

”Tilannetta tarkkaillaan koko ajan, ja meillä on päivystysvuorot. Niitä tarvitaan, koska täällä on ylivuodon uhka”, Bražnikov sanoo.

Kaatopaikkayhtiö yrittää myös käynnistää vanhaa jätevedenpuhdistamoa, jota ei ole käytetty vuosiin.

”Yritämme kaikin voimin estää vaaratilanteita. Emme halua, että vedet menevät alueen ulkopuolelle”, Bražnikov sanoo.

Esittelykierros kaatopaikan reunalla jää lyhyeksi, sillä kesken haastattelun Bražnikov saa puhelinsoiton Pietarin kaupungin luonnonvarakomiteasta, jonka alaisuuteen laitos virallisesti kuuluu. Kierros määrätään keskeytettäväksi. HS:lle komiteasta ei kommenttia heru useista pyynnöistä huolimatta.

Pietarin kaupunkia kaivattaisiin Krasnyi Boriin rahoittajaksi, sillä taloudellisissa vaikeuksissa olevalla kaatopaikkayhtiöllä ei ole rahaa eikä riittävästi työvoimaa.

Krasnyi Borissa asuvan Viktoria Markovan mukaan maavallit eivät ole pitäviä, vaan ne päästävät myrkkyvettä läpi. Ja vettä alueella on paljon, samoin ongelmajätettä.

”Avoaltaista suurin on 24 metriä syvä. Se on kuin stadionin kokoinen, 7-kerroksinen talo”, vuosia alueen ympäristön puolesta taistellut Markova kuvailee.

”Täällä ei ole minkäänlaisia laitteita, joilla haitallisten aineiden määrää voitaisiin vähentää. Jätevedenpuhdistamo on tehoton, eikä se pysty käsittelemään kaikkea alueella olevaa vettä. Tänne tarvitaan kunnolliset vallit ja toimiva puhdistamo”, Markova sanoo.

Markova itse on ryhtynyt nälkälakkoon vauhdittaakseen alueen kuntoon saattamista. Perjantaina päättynyt nälkälakko kesti 26 päivää.

”Olemme yrittäneet ratkaista tätä ongelmaa pitkän aikaa, enkä halua, että työ menee hukkaan. Toivon, että Pietarin kaupunki ryhtyy toimeen”, Markova sanoo.

Vuotoja on jo ollut, ja ylimääräisiä vesiä on Markovan mukaan laskettu aiemman johdon aikana myös tarkoituksella lähimetsään.

”Koko viime vuoden taistelimme sen puolesta, että jätevedet saataisiin puhdistukseen, mutta vanha johto on vain ohjannut jätevesiä ojaan ja metsään. Meillä oli päivystys yöllä, ja näimme sen”, Markova sanoo.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen ottamista vesinäytteistä löytyi korkeita vaarallisten aineiden pitoisuuksia.

Toivoa kuitenkin on: ”Uusi johto ei enää johda vesiä ulos vaan yrittää toimia rehellisesti.”

Krasnyi Borin ongelmat on tiedetty vuosia, mutta keinot ja tahto niiden ratkaisemiseksi ovat olleet hukassa.

Nyt viranomaiset vahvistavat altaiden täyttymisen ja vuotoriskin. Vesinäytteet ovat osoittaneet, että suojakanavassa on korkeita haitta-aineiden pitoisuuksia. Syyttäjänvirasto on määrännyt yhtiön tekemään maavallin suureen avoaltaaseen.

Enimmäkseen viranomaiset ovat kuitenkin keskittyneet etsimään syyllisiä useiden vuosikymmenten aikana tehtyihin virheisiin. Syytä on kaadettu etenkin kaatopaikkayhtiön entiselle johdolle, jota epäillään määräysten rikkomisesta.

Nykyinen johto sen sijaan on nostanut ongelmat julkisuuteen estääkseen katastrofin.

”Yritys on nyt tehnyt omin voimin sen, mikä oli pakko tehdä. Toivottavasti Pietarin kaupunki rahoittaisi projektin, jonka avulla tänne voitaisiin tehdä kunnolliset vallit. Pelkkä savi ei estä vuotoja pitkään. Nyt on vain tulpattu reikä”, Markova sanoo.

Jätevesien käsittelyä viriteltiin jo 1990-luvun alussa, jolloin alueelle alettiin rakentaa puhdistamoa. Laitoksen valtava, torsoksi jäänyt runko muistuttaa kesken jääneestä urakasta. Kukaan ei tunnu tietävän, mihin rakennustöihin varatut rahat ovat kadonneet.

Itämeren alueen ympäristöjärjestöjen yhteistyötä koordinoivan Coalition Clean Balticin (CCB) pääsihteeri Mihail Durkin toivoo, että rahoitus huonossa kunnossa olevien rakenteiden kunnostukseen järjestyy pian. Muuten vuotoja tulee varmasti.

”Enää ei saa odottaa, että tulva tulee. Riskit vain lisääntyvät tulevaisuudessa, sillä ilmastonmuutos pahentaa tilannetta, kun sateet lisääntyvät”, Durkin sanoo.

Durkin työskenteli aiemmin Itämeren suojelukomissio Helcomissa, joka on listannut Krasnyi Borin hot spotiksi eli erityisen saastuneeksi alueeksi. Parannusta ei ole tullut.

”Seurasimme tilannetta ja kuuntelimme Pietarin ja Venäjän lupauksia hoitaa ongelma kuntoon. Lupaukset olivat kuitenkin vuodesta toiseen pelkkää puhetta”, Durkin sanoo.

”Emme ymmärrä, miksi Pietarin kaupunki ei ole tehnyt mitään.”

Myrkkyongelma ei kuitenkaan ratkea jätevesien puhdistuksella, sillä puhdistamo ei poista jätevesistä kaikkia kemikaaleja.

”Niin kauan kuin ongelmajätteet ovat täällä eikä aluetta puhdisteta, myrkylliset aineet ovat vaarallisia ympäristölle”, Markova painottaa.

Ympäristömyrkkyihin perehtynyt Nina Lesihina Venäjän Greenpeacesta korostaa, että Krasnyi Boriin tarvitaan pysyvämpi ratkaisu: ”Nyt pitää ratkaista akuutti ongelma, mutta pidemmällä aikavälillä tarvitaan pysyvämpi ratkaisu ja parhaat keinot saada koko ongelma hallintaan.”

”Pelkäämme, että jos perusongelmaa ei ratkaista, ylivuodot toistuvat joka vuosi. Viranomaiset eivät ole edes miettineet, mitä myrkkyjätteelle tehdään. Vanhat jätteet ovat altaissa, ja kemikaalit vuotavat alueen ulkopuolelle joka tapauksessa”, Lesihina sanoo.

Krasnyi Boriin on varastoitu ongelmajätteitä yli 40 vuotta. Kaatopaikka perustettiin teollisuuden vaarallisten jätteiden tilapäiseksi sijoituspaikaksi vuonna 1970. Nyt jätteitä on kaksi miljoonaa tonnia.

Myrkyt ovat lähes valtoimenaan. Altaissa on öljyä, kemikaaleja ja raskasmetalleja. Seassa on myös erityisen vaarallisia jätteitä, jotka sisältävät muun muassa elohopeaa, syanidia, arsenikkia ja kadmiumia.

Tausta: Kaksi miljoonaa tonnia vaarallista teollisuusjätettä

Suomen kannalta Krasnyi Bor on tärkeä, sillä alue on Suomenlahteen laskevan Neva-joen valuma-alueella. Jos myrkkyjä pääsee tulvien ja sortumien kautta Nevaan, virta tuo ne Itämereen. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kulkeutumiseen kuluisi vähintään viikko.

Pietarin viranomaisten mukaan vaarallisia aineita ei ole alueen ulkopuolella. Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan väite on väärä. Greenpeacen vuosina 2010 ja 2015 ottamissa vesinäytteissä oli korkeita pitoisuuksia muun muassa elo­hopeaa, kadmiumia ja PCB-yhdisteitä.

Krasnyi Boria on kuvattu ekologiseksi aikapommiksi. Itämeren suojelukomissio Helcom on listannut sen erityisen saastuneeksi alueeksi. Vuonna 2013 julkaistussa raportissa riskitason arvioitiin yhä huononevan. Helcom kiinnitti huomiota erityisesti lisääntyneisiin hätätilanteisiin.

Äärimmäisten sääolojen, ­kuten jatkuvien sateiden ja tulvien aikana ylivuotojen riski arvioitiin suureksi.

Kaksi miljoonaa tonnia teollisuusjätettä

  Krasnyi Boriin on varastoitu ongelmajätteitä yli 40 vuotta. Kaatopaikka perustettiin teollisuuden vaarallisten jätteiden tilapäiseksi sijoituspaikaksi vuonna 1970.

  Nyt alueella on noin kaksi miljoonaa tonnia teollisuusjätteitä.

  Myrkyt muhivat taivasalla lähes valtoimenaan. Altaissa on öljyä, kemikaaleja ja raskasmetallipitoisia ongelmajätteitä. Seassa on myös erityisen vaarallisia ykkösluokan jätteitä, jotka sisältävät muun muassa elohopeaa, syanidia, arsenikkia ja kadmiumia.

  Suomen kannalta Krasnyi Bor on tärkeä, sillä alue sijaitsee Suomenlahteen laskevan Neva-joen valuma-alueella.

Jos myrkkyjä pääsee tulvien ja sortumien kautta Nevaan, virta tuo ne ennen pitkää Suomenlahteen.

  Venäjän viranomaisten mukaan vaarallisia aineita ei ole päässyt alueen ulkopuolelle.

  Ympäristöjärjestö Greenpeacen vuosina 2010 ja 2015 ottamissa vesinäytteissä oli korkeita pitoisuuksia muun muassa elohopeaa, kadmiumia ja PCB-yhdisteitä.

  Itämeren suojelukomissio Helcom on listannut Krasnyi Borin hot spotiksi eli erityisen saastuneeksi alueeksi.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Venäjä
 • Kaatopaikka
 • Itämeri
 • ongelmajäte
 • Ympäristö
 • Luonto

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Eurojackpotin 87 miljoonaa menikin kolmen pelaajan porukalle – kuponkia säilyttänyt ei tarkistanut riviä heti kaverinsa kehotuksesta huolimatta

  2. 2

   Kätilöopisto on sairastuttanut kymmeniä ihmisiä, kertovat kätilöt – migreenikohtauksia, ihottumaa, astmaa, jatkuva elohiiri raajoissa

  3. 3

   Munkkiniemessä ei jaettu postia liki kahteen viikkoon, mutta Posti väitti kaiken olevan kunnossa – Nyt ääni muuttui kellossa: ”Nöyrimmät pahoittelut asiakkaille”

  4. 4

   Kun pienten tyttöjen isä nukkui viiden tunnin päiväunia, se ei ollut merkki väsymyksestä vaan aivosyövästä – Kirsi Karhusen mies sai Suomen parasta saattohoitoa, mutta moni muu ei saa

  5. 5

   Kävely on hyväksi aivoille, koska se pumppaa verta päähän – pyöräilyllä ei ole samaa vaikutusta

  6. 6

   Haluatko päästä vauhdilla juoksukuntoon? Valmentaja antaa kymmenen vinkkiä harjoitteluun tauon jälkeen

  7. 7

   Tällainen on ollut uusi Iholla-kausi: täynnä yllätyksiä ja draamaa, tällä jutulla pääset vielä kärryille

  8. 8

   Villit huhut samuraimiekan kanssa riehuvasta koiransilpojasta leviävät Vantaalla – kaupan edessä ollut koira sai haavan ilmeisesti ryöstön yhteydessä

  9. 9

   Kuukautisaktivismi on iso juttu maailmalla, ja nyt se on tullut Suomeenkin – tietokirjailija kehittelee menkkajäätelöä ja kehottaa naisia puhumaan aiheesta

  10. 10

   Aikuinen nainen puolustaa päätöstään kohdata 12-vuotias tyttö vapaaottelu­kehässä: ”Hän on mielestäni varsin vahva lapsi”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kun pienten tyttöjen isä nukkui viiden tunnin päiväunia, se ei ollut merkki väsymyksestä vaan aivosyövästä – Kirsi Karhusen mies sai Suomen parasta saattohoitoa, mutta moni muu ei saa

  2. 2

   Neljä kuppia kahvia, ei edes pullollista energiajuomaa – suurselvitys tarkisti kofeiinin terveydelliset riskirajat

  3. 3

   Syövän on epäilty johtuvan stressistä, ujoudesta, jopa kielteisistä ajatuksista – laaja kartoitus murtaa sairastuneille haitallisia myyttejä

  4. 4

   HS:n lukijat ehdottavat: Nämä suomalaiset tuotteet kuuluisivat bisnesmokien museoon

  5. 5

   Tuhkarokko leviää nyt ympäri Eurooppaa – Suomessa valmiuksia on lisätty uudella lailla

  6. 6

   Kaksi eläkeläistä ja suojana 12 poliisia – saksalaispariskunta antoi oikeistopopulismille kasvot, eivätkä kaikki pitäneet siitä

  7. 7

   Joutsenlaulun Vain elämää -versio soi myös radiossa vastoin Jussi Hakulisen tahtoa – ”Sanoin, että laittakaa radio kiinni”

  8. 8

   Brigitte Macron ”neuvoo ja valmentaa” presidentiksi pyrkivää miestään – lukiolaispojan ja opettajan skandaalisuhteesta syntyi Ranskan seuratuin pari

  9. 9

   Taka-Töölön 80-vuotias klassikkoravintola säästyi perikadolta – Nina Kaukonen osti ravintolan, jossa Matti Pellonpää kävi suihkussa ja Supo vahti Salman Rushdieta

  10. 10

   Punkki puri Jussi Kaijalaa ja se muutti hänen elämänsä – ”Vian epäiltiin jo olevan korvien välissä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Maailman vaarallisin tulivuori oireilee uhkaavasti – Kun Campi Flegrei taas räjähtää, vaarassa on miljoonia ihmisiä

  2. 2

   Ammattikoulutuksen tila on kelvoton – poikani lukujärjestys on tyhjä ja hän joutuu lorvimaan kotona

  3. 3

   Oudot tuntemukset juoksulenkillä paljastuivat syöväksi – Entinen huippu-urheilija Kirsi Valasti uskoo, että liikunnan tuoma kehotietoisuus pelasti hänet

  4. 4

   Bostonin maratonin voittajan uurteiset reisilihakset hämmästyttävät: ”En ole nähnyt koskaan mitään vastaavaa”

  5. 5

   ”Se on kuin jokin uskonto: usein kun suomalainen lähtee töistä, hän ei enää vastaa puhelimeen” – USA:ssa uraa tehnyt Tero Kuittinen hämmästelee suomalaista keskustelua työuupumuksesta

  6. 6

   Kolmentuhannen euron lasku kuoleman jälkeen yllätti omaiset

  7. 7

   Selvitys: Lähes kolmannes pohjoiskorealaisista käyttää huumeita – metamfetamiini on monille jo arkipäiväistä

  8. 8

   Ravitsemusterapeutti kärsi vuosia kipeästä vatsasta ja ilmavaivoista – Sitten ystävä kertoi ruokavaliosta, joka toi helpotuksen

  9. 9

   Onko tässä Helsingin pienin ja kallein vuokrayksiö? 10 neliömetriä, 1 941 euroa kuukaudessa

  10. 10

   Nyt on hyvä aika päivittää televisio – alle kuukauden päästä kanavasi voivat pimentyä

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Aikuinen nainen puolustaa päätöstään kohdata 12-vuotias tyttö vapaaottelu­kehässä: ”Hän on mielestäni varsin vahva lapsi”
  3. HS:n päätoimittaja paljastaa, kuinka lapsinäyttelijän ura teki hänestä toimittajan – HSTV näyttää loppuun­myydyn Musta laatikko -esityksen Kansallisteatterista suorana kello 19
  4. Riehuja epäiltynä seitsemästä rikoksesta Kivenlahdentien Hesburgerin parkkipaikalla – Törmäili ryöstämällään autolla terassiin, pahoinpiteli autoilijan ja pyrki poliisin kimppuun
  5. Isot ilmalaivat tekevät paluuta 80 vuotta Hindenburgin täystuhon jälkeen – katso video zeppeliinin tulimerestä
  6. Eurojackpotin 87 miljoonaa menikin kolmen pelaajan porukalle – kuponkia säilyttänyt ei tarkistanut riviä heti kaverinsa kehotuksesta huolimatta
  7. Hollywood-näyttelijä Tom Hardy juoksi kiinni mopovarkaan, ja tästä syystä se on niin täydellistä
  8. 70 000 euron potilasmaksurahat kavaltanut Husin työntekijä tuomittiin 11 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen
  9. Kävely on hyväksi aivoille, koska se pumppaa verta päähän – pyöräilyllä ei ole samaa vaikutusta
  10. Taru Tujunen eroaa Kelan hallituksesta – Tujusen viestintätoimisto sai töitä Kelalta
  11. Villit huhut samuraimiekan kanssa riehuvasta koiransilpojasta leviävät Vantaalla – kaupan edessä ollut koira sai haavan ilmeisesti ryöstön yhteydessä
  12. Näytä lisää