Valikko
Kotimaa

Myrkkyaltaissa muhii ympäristökatastrofi – Pietarin ongelmajätteet uhkaavat Suomenlahtea

Venäläisen ongelmajätekaatopaikan altaat ovat täynnä. Mahdollinen tulva toisi vaarallisia aineita ennen pitkää Suomenlahteen saakka.

Krasnyi Bor. Pietarin lähellä Krasnyi Borissa muhii ympäristökatastrofin uhka, jonka vaikutukset ulottuisivat Luoteis-Venäjältä Suomeen saakka.

Alueella oleva ongelmajätekaatopaikka on kriittisessä tilassa, sillä vaarallisia teollisuusjätteitä sisältävät altaat ovat täynnä. Kaatopaikkaa ympäröivä suojakanava on piripinnassa. Myös sen vedestä on mitattu korkeita myrkkypitoisuuksia.

Vaarana on, että lumen ja jään sulaessa alue alkaa tulvia ja vedet vuotavat ympäristöön. Jos myrkkyjä pääsee läheisiin Inkereenjokeen (Ižora) tai Tusinajokeen (Tosno), virta kuljettaa ne Nevaan ja ennen pitkää Suomenlahteen.

Piikkilangalla aidattua jätealuetta ympäröi kanava, johon kerätään sade- ja jätevesiä. Suojakanavaan valuu myös myrkkyjä varsinaisista jätealtaista, joista osa on avonaisia.

Altaissa on teollisuuden ongelmajätteitä: öljyä, liuottimia ja muita kemikaaleja sekä raskasmetalleja ja öljyisiä jätteitä – kaikkiaan kaksi miljoonaa tonnia.

Radioaktiivista jätettä alueella ei kaatopaikkayhtiön mukaan ole. Erityisen vaarallisia ykkösluokan jätteitä sen sijaan on. Ne sisältävät muun muassa elohopeaa, syanidia, arsenikkia ja kadmiumia.

Kemikaalikimara on ainutlaatuinen, sillä jätteet on kipattu alueelle täysin lajittelematta. Valtavissa altaissa on sekaisin mitä erilaisimpia kemikaaleja.

Kriittiseksi tilanne äityi viime vuoden lopulla, kun runsaiden lumisateiden jälkeen nopeasti lämmennyt sää aiheutti tulvan. Tammikuun lopussa kaatopaikkaa hoitavan yhtiön johtaja Viktor Koljadov ilmoitti, että alueella on hätätilanne.

Nyt kanava on jäässä, mutta vuotoriski on todellinen. Kaatopaikkayhtiön pääinsinööri Ruslam Bražnikov näyttää kanavan pintaa. Kovin montaa senttiä nousuvaraa vedellä ei ole, sillä jää on samalla tasolla kuin kaatopaikkaa reunustava maavalli.

Vettä on valunut myös lähimetsään. Sitä on myös laskuojassa, joka laskee Inkereenjokeen. Sulkupadon avulla on kuitenkin toistaiseksi pystytty estämään suorat valumat.

Bražnikov esittelee savipatoa, joita on kasattu suojavallin toiselle puolelle. ”Olemme tehneet patoja, jotta vesi ei menisi alueen ulkopuolelle. Myös altaita on vahvistettu”, hän kertoo.

”Tilannetta tarkkaillaan koko ajan, ja meillä on päivystysvuorot. Niitä tarvitaan, koska täällä on ylivuodon uhka”, Bražnikov sanoo.

Kaatopaikkayhtiö yrittää myös käynnistää vanhaa jätevedenpuhdistamoa, jota ei ole käytetty vuosiin.

”Yritämme kaikin voimin estää vaaratilanteita. Emme halua, että vedet menevät alueen ulkopuolelle”, Bražnikov sanoo.

Esittelykierros kaatopaikan reunalla jää lyhyeksi, sillä kesken haastattelun Bražnikov saa puhelinsoiton Pietarin kaupungin luonnonvarakomiteasta, jonka alaisuuteen laitos virallisesti kuuluu. Kierros määrätään keskeytettäväksi. HS:lle komiteasta ei kommenttia heru useista pyynnöistä huolimatta.

Pietarin kaupunkia kaivattaisiin Krasnyi Boriin rahoittajaksi, sillä taloudellisissa vaikeuksissa olevalla kaatopaikkayhtiöllä ei ole rahaa eikä riittävästi työvoimaa.

Krasnyi Borissa asuvan Viktoria Markovan mukaan maavallit eivät ole pitäviä, vaan ne päästävät myrkkyvettä läpi. Ja vettä alueella on paljon, samoin ongelmajätettä.

”Avoaltaista suurin on 24 metriä syvä. Se on kuin stadionin kokoinen, 7-kerroksinen talo”, vuosia alueen ympäristön puolesta taistellut Markova kuvailee.

”Täällä ei ole minkäänlaisia laitteita, joilla haitallisten aineiden määrää voitaisiin vähentää. Jätevedenpuhdistamo on tehoton, eikä se pysty käsittelemään kaikkea alueella olevaa vettä. Tänne tarvitaan kunnolliset vallit ja toimiva puhdistamo”, Markova sanoo.

Markova itse on ryhtynyt nälkälakkoon vauhdittaakseen alueen kuntoon saattamista. Perjantaina päättynyt nälkälakko kesti 26 päivää.

”Olemme yrittäneet ratkaista tätä ongelmaa pitkän aikaa, enkä halua, että työ menee hukkaan. Toivon, että Pietarin kaupunki ryhtyy toimeen”, Markova sanoo.

Vuotoja on jo ollut, ja ylimääräisiä vesiä on Markovan mukaan laskettu aiemman johdon aikana myös tarkoituksella lähimetsään.

”Koko viime vuoden taistelimme sen puolesta, että jätevedet saataisiin puhdistukseen, mutta vanha johto on vain ohjannut jätevesiä ojaan ja metsään. Meillä oli päivystys yöllä, ja näimme sen”, Markova sanoo.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen ottamista vesinäytteistä löytyi korkeita vaarallisten aineiden pitoisuuksia.

Toivoa kuitenkin on: ”Uusi johto ei enää johda vesiä ulos vaan yrittää toimia rehellisesti.”

Krasnyi Borin ongelmat on tiedetty vuosia, mutta keinot ja tahto niiden ratkaisemiseksi ovat olleet hukassa.

Nyt viranomaiset vahvistavat altaiden täyttymisen ja vuotoriskin. Vesinäytteet ovat osoittaneet, että suojakanavassa on korkeita haitta-aineiden pitoisuuksia. Syyttäjänvirasto on määrännyt yhtiön tekemään maavallin suureen avoaltaaseen.

Enimmäkseen viranomaiset ovat kuitenkin keskittyneet etsimään syyllisiä useiden vuosikymmenten aikana tehtyihin virheisiin. Syytä on kaadettu etenkin kaatopaikkayhtiön entiselle johdolle, jota epäillään määräysten rikkomisesta.

Nykyinen johto sen sijaan on nostanut ongelmat julkisuuteen estääkseen katastrofin.

”Yritys on nyt tehnyt omin voimin sen, mikä oli pakko tehdä. Toivottavasti Pietarin kaupunki rahoittaisi projektin, jonka avulla tänne voitaisiin tehdä kunnolliset vallit. Pelkkä savi ei estä vuotoja pitkään. Nyt on vain tulpattu reikä”, Markova sanoo.

Jätevesien käsittelyä viriteltiin jo 1990-luvun alussa, jolloin alueelle alettiin rakentaa puhdistamoa. Laitoksen valtava, torsoksi jäänyt runko muistuttaa kesken jääneestä urakasta. Kukaan ei tunnu tietävän, mihin rakennustöihin varatut rahat ovat kadonneet.

Itämeren alueen ympäristöjärjestöjen yhteistyötä koordinoivan Coalition Clean Balticin (CCB) pääsihteeri Mihail Durkin toivoo, että rahoitus huonossa kunnossa olevien rakenteiden kunnostukseen järjestyy pian. Muuten vuotoja tulee varmasti.

”Enää ei saa odottaa, että tulva tulee. Riskit vain lisääntyvät tulevaisuudessa, sillä ilmastonmuutos pahentaa tilannetta, kun sateet lisääntyvät”, Durkin sanoo.

Durkin työskenteli aiemmin Itämeren suojelukomissio Helcomissa, joka on listannut Krasnyi Borin hot spotiksi eli erityisen saastuneeksi alueeksi. Parannusta ei ole tullut.

”Seurasimme tilannetta ja kuuntelimme Pietarin ja Venäjän lupauksia hoitaa ongelma kuntoon. Lupaukset olivat kuitenkin vuodesta toiseen pelkkää puhetta”, Durkin sanoo.

”Emme ymmärrä, miksi Pietarin kaupunki ei ole tehnyt mitään.”

Myrkkyongelma ei kuitenkaan ratkea jätevesien puhdistuksella, sillä puhdistamo ei poista jätevesistä kaikkia kemikaaleja.

”Niin kauan kuin ongelmajätteet ovat täällä eikä aluetta puhdisteta, myrkylliset aineet ovat vaarallisia ympäristölle”, Markova painottaa.

Ympäristömyrkkyihin perehtynyt Nina Lesihina Venäjän Greenpeacesta korostaa, että Krasnyi Boriin tarvitaan pysyvämpi ratkaisu: ”Nyt pitää ratkaista akuutti ongelma, mutta pidemmällä aikavälillä tarvitaan pysyvämpi ratkaisu ja parhaat keinot saada koko ongelma hallintaan.”

”Pelkäämme, että jos perusongelmaa ei ratkaista, ylivuodot toistuvat joka vuosi. Viranomaiset eivät ole edes miettineet, mitä myrkkyjätteelle tehdään. Vanhat jätteet ovat altaissa, ja kemikaalit vuotavat alueen ulkopuolelle joka tapauksessa”, Lesihina sanoo.

Krasnyi Boriin on varastoitu ongelmajätteitä yli 40 vuotta. Kaatopaikka perustettiin teollisuuden vaarallisten jätteiden tilapäiseksi sijoituspaikaksi vuonna 1970. Nyt jätteitä on kaksi miljoonaa tonnia.

Myrkyt ovat lähes valtoimenaan. Altaissa on öljyä, kemikaaleja ja raskasmetalleja. Seassa on myös erityisen vaarallisia jätteitä, jotka sisältävät muun muassa elohopeaa, syanidia, arsenikkia ja kadmiumia.

Tausta: Kaksi miljoonaa tonnia vaarallista teollisuusjätettä

Suomen kannalta Krasnyi Bor on tärkeä, sillä alue on Suomenlahteen laskevan Neva-joen valuma-alueella. Jos myrkkyjä pääsee tulvien ja sortumien kautta Nevaan, virta tuo ne Itämereen. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kulkeutumiseen kuluisi vähintään viikko.

Pietarin viranomaisten mukaan vaarallisia aineita ei ole alueen ulkopuolella. Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan väite on väärä. Greenpeacen vuosina 2010 ja 2015 ottamissa vesinäytteissä oli korkeita pitoisuuksia muun muassa elo­hopeaa, kadmiumia ja PCB-yhdisteitä.

Krasnyi Boria on kuvattu ekologiseksi aikapommiksi. Itämeren suojelukomissio Helcom on listannut sen erityisen saastuneeksi alueeksi. Vuonna 2013 julkaistussa raportissa riskitason arvioitiin yhä huononevan. Helcom kiinnitti huomiota erityisesti lisääntyneisiin hätätilanteisiin.

Äärimmäisten sääolojen, ­kuten jatkuvien sateiden ja tulvien aikana ylivuotojen riski arvioitiin suureksi.

Kaksi miljoonaa tonnia teollisuusjätettä

  Krasnyi Boriin on varastoitu ongelmajätteitä yli 40 vuotta. Kaatopaikka perustettiin teollisuuden vaarallisten jätteiden tilapäiseksi sijoituspaikaksi vuonna 1970.

  Nyt alueella on noin kaksi miljoonaa tonnia teollisuusjätteitä.

  Myrkyt muhivat taivasalla lähes valtoimenaan. Altaissa on öljyä, kemikaaleja ja raskasmetallipitoisia ongelmajätteitä. Seassa on myös erityisen vaarallisia ykkösluokan jätteitä, jotka sisältävät muun muassa elohopeaa, syanidia, arsenikkia ja kadmiumia.

  Suomen kannalta Krasnyi Bor on tärkeä, sillä alue sijaitsee Suomenlahteen laskevan Neva-joen valuma-alueella.

Jos myrkkyjä pääsee tulvien ja sortumien kautta Nevaan, virta tuo ne ennen pitkää Suomenlahteen.

  Venäjän viranomaisten mukaan vaarallisia aineita ei ole päässyt alueen ulkopuolelle.

  Ympäristöjärjestö Greenpeacen vuosina 2010 ja 2015 ottamissa vesinäytteissä oli korkeita pitoisuuksia muun muassa elohopeaa, kadmiumia ja PCB-yhdisteitä.

  Itämeren suojelukomissio Helcom on listannut Krasnyi Borin hot spotiksi eli erityisen saastuneeksi alueeksi.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Venäjä
 • Kaatopaikka
 • Itämeri
 • ongelmajäte
 • Ympäristö
 • Luonto

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Elina Jyväs 1977–2017

  2. 2

   Sylki paljastaa, että nykyihminen on joskus paritellut tuntemattoman ihmislajin kanssa

  3. 3

   Kotihälytysten ykkönen on Kontula, häiriökäyttäytyminen keskittyy Kluuviin – katso HS:n hakukoneesta, millaiset tehtävät työllistävät poliisia omilla kotikulmillasi

  4. 4

   Kookosrapua ei kannata kutsua juhliin – jättimäinen otus tyhjentää pöydän ja vie kissankin

  5. 5

   Kohukenkä myytiin loppuun saman tien verkkokaupassa – suomalaisissa urheilukaupoissa Niken uutta juoksutossua ei ole ollut tarjolla

  6. 6

   Vasta joka kolmannella on eurooppalainen sairaanhoitokortti – moni myös ajattelee virheellisesti, että Suomen valtio järjestää kotiinkuljetuksen vakavan sairastumisen jälkeen

  7. 7

   ”Kapitalistista logiikkaa” vastustavat talonvaltaajat eivät suostu lähtemään saaristohuvilalta – Helsingin vaihtamat uudet lukot rikottiin heti, valtaajat kieltävät koskeneensa

  8. 8

   Helsingin ja Tallinnan välillä matkustetaan pian jo yli 9 miljoonaa kertaa vuodessa, mutta mennäkö nopeasti, hitaasti vai halvalla? – HS selvitti lomailijoiden vaihtoehdot

  9. 9

   Käpylässä sekakäyttäjillä on valikoiva maku: vain lonkero katosi hyllyistä – ”Perinteinen viinajuoppo on näissä tapauksissa harvassa”

  10. 10

   Vain oikea palkkatyö on parasta sosiaaliturvaa – ei sosiaaliturvaa vastaan tehtävä pakkotyö

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Elina Jyväs 1977–2017

  2. 2

   Venäjällä media valmistautuu Putinin Suomen-vierailuun syyllistämällä, nöyryyttämällä ja vähättelemällä Suomea

  3. 3

   Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

  4. 4

   Kohukenkä myytiin loppuun saman tien verkkokaupassa – suomalaisissa urheilukaupoissa Niken uutta juoksutossua ei ole ollut tarjolla

  5. 5

   Viisilapsisen perheen äiti Aino Kämäräinen tekee itse hammastahnansa, välttää vihannespusseja ja elää heinäkuun ilman muovia – näin sinäkin voit vähentää muovijätettäsi

  6. 6

   Kookosrapua ei kannata kutsua juhliin – jättimäinen otus tyhjentää pöydän ja vie kissankin

  7. 7

   Sylki paljastaa, että nykyihminen on joskus paritellut tuntemattoman ihmislajin kanssa

  8. 8

   ”Naamat” on kuin tuhannen ihmisen kotibileet – Tältä näyttää festivaalilla, joka suututti Sami Hedbergin managerin ja jonka liput myytiin loppuun ennen kuin esiintyjiä oli edes julkistettu

  9. 9

   ”Kapitalistista logiikkaa” vastustavat talonvaltaajat eivät suostu lähtemään saaristohuvilalta – Helsingin vaihtamat uudet lukot rikottiin heti, valtaajat kieltävät koskeneensa

  10. 10

   Käpylässä sekakäyttäjillä on valikoiva maku: vain lonkero katosi hyllyistä – ”Perinteinen viinajuoppo on näissä tapauksissa harvassa”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

  2. 2

   Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

  3. 3

   Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

  4. 4

   Lilli Pukka, 28, on ollut ilman parisuhdetta 10 vuotta ja järjestää ”mää-juhlat” juhlistaakseen sitä – tyytyväiset sinkut voidaan kuitenkin kokea itsekkäinä tai jopa uhkana, sanoo asiantuntija

  5. 5

   Australialaisnainen soitti hätänumeroon Yhdysvalloissa, paikalle tullut poliisi ampui hänet – omaiset vaativat vastauksia surmasta

  6. 6

   Asuntopula ajaa nuoria aikuisia Inarin metsiin – Kaisa Tikka peseytyy purossa ja käyttää jääkaappinaan kivenkoloa

  7. 7

   ”Naamat” on kuin tuhannen ihmisen kotibileet – Tältä näyttää festivaalilla, joka suututti Sami Hedbergin managerin ja jonka liput myytiin loppuun ennen kuin esiintyjiä oli edes julkistettu

  8. 8

   Maistamaan pakottaminen vain pahentaa lapsen nirsoilua, ja sipulin piilottaminen ruokaan on epäreilua – lastenpsykiatri neuvoo, miten valikoivan lapsen voi saada syömään

  9. 9

   Jos alamme tuomita toisiamme kuvottavien mutta yksityisiksi tarkoitettujen sanomisten vuoksi, olemme matkalla takaisin keskiajalle

  10. 10

   Onko Helsinki kupla, jota muu Suomi ei ymmärrä? ”Osa muualla asuvien Helsinki-kritiikistä voi olla ihmettelyä sen äärellä, mihin ei itsellä ole mahdollisuutta”

  11. Näytä lisää