Kotimaa

”Mies tulee huutamaan bussipysäkillä rättipääksi” – oikeus­ministeriö selvitti, millaista vihapuhetta vähemmistöt kokevat

Noin puolet oikeusministeriön tilaaman selvityksen vastaajista on kokenut vihapuhetta tai häirintää. Eniten ne vaikuttavat uhrin turvallisuuden tunteeseen.

”Aiemmin ulkoilin luonnossa ja lenkkeilin mielelläni, mutta nykyään oleilen mieluiten kotona. Olen järjestänyt kotiin korvaavia liikkumismahdollisuuksia. Välttelen joitakin kauppoja ja julkisia tiloja, joissa häirintä on yleisintä. Käyn kaupassa harvemmin.”

Näin maahanmuuttajataustainen ihminen kuvaa kokemansa vihapuheen ja häirinnän seurauksia oikeusministeriön teettämässä selvityksessä, jonka kohteena ovat vähemmistöt. Vastaajina ovat maahanmuuttajien lisäksi romanit, saamelaiset, vammaiset, uskonnolliset vähemmistöt sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Vihapuhe ja häirintä vaikuttavat selvityksen mukaan niiden kohteeksi joutuneiden turvallisuuden tunteeseen ja saavat välttelemään julkisia paikkoja, kuten kulkuneuvoja.

Noin puolet vastaajista on kokenut vihapuhetta tai häirintää viimeisen vuoden aikana. Yli puolet kertoi välttävänsä joitakin paikkoja, koska pelkää joutuvansa vihapuheen tai häirinnän kohteeksi.

”Eniten vihapuhe ja häirintä on vaikuttanut turvallisuuden tunteeseen. Joidenkin paikkojen, kuten kulkuneuvojen välttely, vaatii ihmiseltä tarkempia suunnitelmia ja rajaa elinpiiriä, joka voi olla esimerkiksi vammaisilla muutenkin rajatumpi”, sanoo tutkija Laura Jauhola selvityksen tehneestä konsultointiyritys Owal Groupista.

Selvitys toteutettiin viime syksynä avoimena verkkokyselynä, johon saatiin lähes 1 500 vastausta. Lisäksi haastateltiin asiantuntijoita ja vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Muuten vihapuheen kohteeksi joutuminen oli vaikuttanut vähemmistöjen ihmisiin niin, että he saattoivat peitellä omaa identiteettiään esimerkiksi pukeutumisessa.

Noin puolella vastaajista vihapuhe oli vaikuttanut myös psyykkiseen terveyteen ja esimerkiksi itsetunnon heikkenemiseen.

”Jotkut toivat esiin vahvoja kokemuksia siitä, kuinka ahdistuneisuus oli lisääntynyt. Varsinaisten mielenterveysongelmien taustalla oli yleensä pidemmät kiusaamiskokemukset.”

Useimmiten vihapuhe ja häirintä on selvityksen vähemmistöjen mielestä sanallista loukkaamista, nimittelyä tai nöyryytystä. Kokemukset vaihtelivat kuitenkin pilkasta ja kiusaamisesta fyysiseen väkivaltakokemukseen tai sen uhkaan, Jauhola sanoo.

Vihapuheen ja häirinnän ”laatu” saattoi riippua myös siitä, mikä vähemmistön edustaja oli kyseessä.

”Esimerkiksi seksuaalivähemmistöillä vihapuhe oli usein sukupuolittunutta halventamista, kuten homottelua ja huorittelua. Naispareilla oli hyvin tyypillistä, että joku kantasuomalainen mies tulee kommentoimaan ja häiritsemään joskus myös fyysisesti.”

Romanit taas kokivat vihapuhetta tai häirintää erityisesti palvelutilanteissa, kun heitä ei esimerkiksi päästetty sisään ravintolaan, jossa he eivät olleet aiemmin käyneet, tai vartija seurasi heitä kaupassa.

Saamelaisten kokema vihapuhe oli taas usein poliittista ja liittyy saamelaisten oikeuksiin tai oman saamelaisidentiteetin tunnustamiseen saamelaisyhteisössä.

”Maahanmuuttajataustaisille vastaajilla korostui, että tuntematon henkilö saattoi tulla solvaamaan ja kehottamaan palaamaan sinne, mistä on tullut. Heidän kohdallaan fyysisen väkivallan uhka ja sen pelko nousivat vähän enemmän esille kuin muilla vähemmistöryhmillä.”

Useimmiten vähemmistöt kokevat selvityksen mukaan vihapuhetta tai häirintää tuntemattoman, valtaväestöön kuuluvan taholta.

Monet vammaiset ilmoittivat selvityksessä tekijäksi terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijät. Saamelaiset kuuluvat kokivat taas vihapuhetta ja häirintää paitsi poliitikoilta, myös omalta vähemmistöltä. Esimerkiksi uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvat kokivat vihapuhetta myös toisilta vähemmistöiltä.

Muita selvityksessä ilmoitettuja tekijöitä olivat esimerkiksi työtoverit ja opettajat.

Kokemukset vihapuheesta ja häirinnästä vaikuttavat myös luottamukseen viranomaisia kohtaan. Vain pieni osa selvityksen vastaajista oli ilmoittanut niistä jollekin taholle, kuten poliisille.

”Suurin syy on, että ei uskota siihen, että asialle tehtäisiin mitään tai voitaisiin tehdä mitään”, Jauhola sanoo.

Kenties hieman yllättäen selvityksen vastaajat kohtasivat vihapuhetta ja häirintää eniten julkisilla paikoilla (katso alla oleva grafiikka), kuten kaduilla, parkkipaikoilla ja puistoissa. Vasta toiseksi yleisin paikka oli verkon keskustelupalstat ja sosiaalinen media.

”Netissä vihapuhe ei kohdistu välttämättä vahvasti yksittäiseen henkilöön vaan koko vähemmistöryhmään. Verkko on myös läpinäkyvämpi, kun siellä keskustelu on useamman ihmisen nähtävillä”, Jauhola sanoo.

Selvityksen vastaajien joukko ei ole tilastollisesti edustava, ja siinä painottuvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat. Tämän takia sen perustella ei voi tutkijoiden mukaan tehdä yleistyksiä vihapuheen ja häirinnän yleisyydestä.

Selvitys ei ota kantaa siihen, ovatko vastaajien kokemukset rangaistavaa vihapuhetta. Oikeusministeriön mukaan vastaava selvitys on tarkoitus toteuttaa neljän vuoden välein.

Tällaista kokemuksia vähemmistöillä on vihapuheesta ja häirinnästä:

”--Mieleeni tulee myös tapaus, jälleen Helsingin julkisessa liikenteessä, jossa raitiovaunussa istuessani luokseni tuli jälleen kantismies, joka kertoi ’voivansa antaa minulle sellaista kyytiä sängyssä että käännyt heteroksi’.” (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva)

”Osa ihmisistä suhtautuu vihamielisesti esimerkiksi siihen, että julkisesta liikenteestä tulisi esteetöntä ja vammaisetkin voisivat sitä käyttää. Samoin esteettömään rakentamiseen suhtaudutaan vihamielisesti, mikä tarkoittaa, ettei vammaisten haluta kulkevan siellä, missä muut ihmiset ovat.” (vammainen)

”Välttelin yksikseni tavallisten ihmisten keskuudessa kulkemista – minun on vaikea luottaa muihin ihmisiin ja täten muodostaa ystävyyssuhteita. – ainainen pelko siitä, että joku lähellä oleva tuntematon ihminen tekee jotain odottamatonta.” (vammainen)

”Vartija sanoi, että otappa sieltä taskusta, mistä varastit. Töykeästi. Ihmettelin, että missä ne piilokamerat ovat. Olin nolona. Tuttuja kassaneitejä. Nekin oli noloina. Jankkaa ja vankkaa ja vihan vallassa {myymäläpäällikkö}. Luulin, että on piilokamerajuttu. ’Otat vaan sieltä hameestas ne tavarat’. Arvaa että mikä on pahinta. Kaiken kansan nähden: ’te kaksi tuutte odottamaan poliisia’. Sain soittaa, että lapset tullaan hakemaan pois kaupasta. Eivät olleet nähneet mitään vastaavaa. Lapset itkivät hysteerisenä, kun kuuli että poliisit tulee hakemaan. Veivät takahuoneeseen, jossa toista tuntia odotettiin poliisia. Ei tietenkään löytynyt.” (romani)

”--esim. ratikassa alkuvuodesta ja alkoi huutaa raiskaajaksi, eikä lopettanut, sillä en jaksanut alkaa keskustelua – sellaista keskustelua, joka ei etene. Täytyi vaihtaa ratikkaa, sillä en halunnut olla samassa. --” (maahanmuuttajataustainen)

”Pyöräilevä mies sylki päälleni, kääntyi ja nauroi kun hän ajoi pois.” (maahanmuuttajataustainen)

”Vaimon kanssa kävelyllä --, käsi kädessä, humalaisten nuorten miesten joukkio edessä, automaattinen reaktio päästää toisen kädestä. --joukkio alkoi nimitellä pahasti. Tilanne uhkaava, kun joukkio tuli lähelle ja koiraakin haukuttiin ”kasvatettu kieroon”. Yritettiin jatkaa vain kävelyä, mutta huutelu jatkui. Yksi joukosta yritti hillitä, mutta nimittely jatkui aika pitkälle. Tällaista usein illalla kaupungilla ja esimerkiksi busseissa alkaa huutelu, huomataan naispariskunta. -- Sivulliset eivät puutu, kävelevät ohi, ehkä parempikin, koska haluaa vain päästä nopeasti pois tilanteesta.--” (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva)

”Julkisen terveydenhuollon työntekijä ei halunnut antaa akuuttiaikaa lääkäriin, koska hän katsoi vaivan itseaiheutetuksi homoseksuaalisella käyttäytymisellä.--” (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva)

“-- Huutamista ja häirintää. Mies tulee huutamaan aivan viereen bussipysäkillä lastenraiskaajamuslimiksi ja rättipääksi. --” (uskonnolliseen vähemmistöön kuuluva)

”Vanhoillislestadiolaisena opettajana kuulen jatkuvasti kommentteja pedofiliaan liittyen. On jopa vihjailtu minun hankkiutuneen alalle koska näin kohtaan lapsia. ’Kaikki lestadiolaisethan ovat potentiaalisia pedofiileja’.”

”Anoppini pitää minua toisen luokan kansalaisena saamelaisuuteni vuoksi. -- Olen saanut usein myös kuulla että kuvittelenko olevani jotenkin parempi kuin muut kun olen saamelainen ja teen saamenkäsitöitä.” (saamelainen)

”Minun syntymäperääni, vanhempiani ja geeniperimääni on tuotu esille omalla nimelläni ja virheellistä tietoa jakaen. Ikääni, sukupuoltani, heimoani on vähätelty, vääristelty ja suuhuni laitettu sanoja joita en ole sanonut. Minun on toivottu poistuvan, katoavan ja muuttavan muualle.--” (saamelainen)

Esimerkkisitaatit ovat oikeusministeriön selvityksestä.

Keinoja puuttua vihapuheeseen ja häirintään

 Kouluissa syrjintään nollatoleranssi ja panostettava yhteisöllisyyteen. Asennuskasvatusta päivähoidosta alkaen.

 Puolueiden tulisi vielä selkeämmin ja yhtenäisemmin vastustaa rasismia käytännössä ja myös yksittäisten poliitikkojen tasolla.

 Lisää kampanjoita ihmisoikeuksista sekä vihapuhetta ja häirintää vastaan.

 Organisaatioiden ja järjestöjen panostettava yhdenvertaisuuteen.

 Verkkopoliisien resursseihin panostettava verkossa tapahtuvan vihapuheen ja häirinnän estämiseksi. Poliisien ammattitaitoa kehitettävä rasististen ja muiden viharikosten tunnistamisessa ja tutkinnassa.

 Median oikaistava virheelliset tiedot ja tarjottava laaja-alaista tietoa.

Lähde: Oikeusministeriön selvitys

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Tapamme ostaa vaatteita muuttuu, ja se ravistelee kauppaa – Seppälä haettiin konkurssiin, Lindexin tulos puolittui

  2. 2

   Saksalaismedia: Kolmella Turun puukotusten marokkolaisepäillyistä rikostausta Saksassa

  3. 3

   Halla-aho kirjoitti Facebookiin, toimittajaa kohtasi viharyöppy – poliisi tutkii tapausta ja vetoaa: ”Jäitä hattuun, suomalaiset”

  4. 4

   Yhdellä Turun pidätetyistä on rikostaustaa Suomessa – 18-vuotias mies on tuomittu pakottamisesta seksuaaliseen tekoon

  5. 5

   Turun puukotusten pääepäilty Abderrahman Mechkah oli valittanut turvapaikkapäätöksestään – Poliisi pysäytti hänet Saksassa vuonna 2015, poistui sieltä alkuvuodesta 2016 hakematta turvapaikkaa

  6. 6

   Helsingissä on tehty silpomisepäilyjen takia kiireellisiä sijoituksia – Lapsena silvottu kertoo: ”Menetin niin paljon verta, että melkein kuolin”

  7. 7

   Tutkijat kertovat, miten lähes kenestä vain voi tulla viattomia tappava terroristi

  8. 8

   Sdp:lle lankesi ratkaisijan rooli uusien tiedustelulakien voimaantulossa – Olisiko uusilla laeilla voitu estää Turun puukotukset?

  9. 9

   Puukotuksista epäilty Mechkah kävi rukoilemassa juuri ennen veritekoja, kertovat moskeijan kävijät HS:lle

  10. 10

   Omituinen pyörävaras puuhastelee Espoossa: Jari Sivénin pihasta hävisi polkupyörä – tilalle ilmestyi parempi ja uudempi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Turun puukotusten pääepäilty Abderrahman Mechkah oli valittanut turvapaikkapäätöksestään – Poliisi pysäytti hänet Saksassa vuonna 2015, poistui sieltä alkuvuodesta 2016 hakematta turvapaikkaa

  2. 2

   Halla-aho kirjoitti Facebookiin, toimittajaa kohtasi viharyöppy – poliisi tutkii tapausta ja vetoaa: ”Jäitä hattuun, suomalaiset”

  3. 3

   Helsingissä on tehty silpomisepäilyjen takia kiireellisiä sijoituksia – Lapsena silvottu kertoo: ”Menetin niin paljon verta, että melkein kuolin”

  4. 4

   Miksi tästä piti tehdä niin vaikeaa? Näin hahmotat paremmin uuden 327-ratikan reitin

  5. 5

   Miksi Marokosta tulee turvapaikan­hakijoita? Nuorilla on suuret odotukset Euroopasta, mutta unelmat voivat vaihtua vihaksi, arvioi tutkija

  6. 6

   Arlandan miljoonaryöstö vanheni – Nyt Suomessa palkkamurhasta tuomittu ruotsalaisrikollinen sanoo suunnitelleensa kaiken

  7. 7

   Yhdellä Turun pidätetyistä on rikostaustaa Suomessa – 18-vuotias mies on tuomittu pakottamisesta seksuaaliseen tekoon

  8. 8

   Mysli on monesta vaihtoehdosta paras aamiainen – Tarkista nämä asiat, kun valitset mysliä, asiantuntija muistuttaa

  9. 9

   Tanskan poliisi löysi naisen ruumiin merestä Kööpenhaminan edustalta – Poliisi: Liian varhaista sanoa, onko kyseessä sukellusveneestä kadonnut ruotsalaistoimittaja

  10. 10

   Turkulainen rakennusliike järjestää työnseisauksen Turun terrori-iskun vuoksi ja kritisoi hallitusta: ”Hallitus ei ole onnistunut, jos Suomessa joutuu pelkäämään”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Turun puukotuksia tutkitaan myös terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla

  2. 2

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  3. 3

   Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  4. 4

   Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

  5. 5

   Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

  6. 6

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  7. 7

   Kasper Hannula viritti ovelan ansan pyörävarkaalle – poliisi oli mukana juonessa, ja väijytyksessä vastassa oli ”tavallisen oloinen suomalainen mies”

  8. 8

   Yhteenveto Espanjan terrori-iskuista: Ainakin 14 kuoli Barcelonaan tehdyssä iskussa – uhrien joukossa ei suomalaisia, kertovat Espanjan viranomaiset

  9. 9

   Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

  10. 10

   ”Näin säästin kymppitonnin vuodessa” – Bloggari Julia Thurén puhuu avoimesti rahasta ja kannustaa muita tekemään samoin

  11. Näytä lisää