Kotimaa

VM:n budjettipäällikkö: Pölyt pois yliopistoista ja kunnianhimo ylös

Leikkaukset viedään alueille, joille niitä ei soisi, sanoo Hannu Mäkinen. Virkamiehen on varottava miellyttämishalua ja pyrkimistä syleihin.

Hannu Mäkisen työhuone on Valtioneuvoston linnan paksujen seinien sisällä Senaatintorin laidalla. Mäkinen on harmaatukkainen virkamies, jota suuri yleisö ei tunne. Silti hän käyttää suurta valtaa.

Mäkisen johdolla valmistellaan vuosittain sekä valtion vuosibudjetti että budjettia neljä vuotta kerrallaan kuristavat kehykset. Ja mitä tulee niihin kuuluisiin leikkauslistoihin, myös ne valmistellaan Mäkisen johdolla.

Juuri nyt budjettipäällikkö Mäkisellä on kiireiset viikot. Maan hallituksen kehysriihi on runsaan viikon päästä tiistaina. Kehysneuvotteluita on käyty edeltävä viikko oikeastaan joka päivä, ja niin käydään ensi viikollakin.

Kehysriihen, viralliselta nimeltään Julkisen talouden suunnitelma, suurin aihe on – jälleen kerran – leikkaukset.

Maan hallitus on jo kertaalleen päättänyt noin 4 miljardin euron eli 4 000 miljoonan euron leikkauksista. Sopeutusuralta on kuitenkin eksytty sivuun noin 10 prosentin eli noin 400 miljoonan euron verran.

Takaisin uralle kiipeäminen vaatii siis noin 400 miljoonaa euroa lisää leikkauspäätöksiä.

Summa kuulostaa isolta, mutta Mäkisen mukaan se löytyy kohtuullisen helposti. Aikaisemmin ovat löytyneet paljon isommatkin säästöpaketit. Viime vuosien noin viidessä säästöpaketissa menoja on vähennetty lähes 7 miljardilla eli lähes 7 000 miljoonalla eurolla.

Toisaalta sen takia uusissa leikkauksissa on nyt ihan uutta vaikeuskerrointa, kun kaikki helpoimmat säästöt on käytetty jo moneen kertaan.

”Vaihtoehtoja on edelleen, mutta ne eivät ole kauhean miellyttäviä. Näin suurissa säästöissä emme voi välttää sitä, että joudutaan menemään alueille, joista ei soisi säästettävän”, Mäkinen myöntää.

Maan hallitusta on riepoteltu julkisuudessa isoista leikkauksista. Leikkauksia ei kuitenkaan kasattu niin, että Juha Sipilä (kesk), Alexander Stubb (kok) ja Timo Soini (ps) olisivat istuneet kevään hallitusneuvotteluissa alas ja listanneet paperille, että tästä säästetään, ja tästä ja tästä.

Säästölistat oli laadittu valmiiksi valtiovarainministeriössä. Jostain syystä poliitikot yleensä haluavat karsia virkamiesten tekemiä ehdotuksia, eivät lisätä uusia leikkauksia. Niinpä nytkin Mäkinen ja muut virkamiehet olivat listanneet valmiiksi säästöjä peräti yli 6 miljardilla eurolla. Niistä vasta muodostuva hallitus valitsi leikkauksia noin 4 miljardin verran.

Pääosin leikkauslista on siis virkamiesten näköinen, mutta kyllä poliitikot muutoksiakin tekivät. ”Esimerkiksi maatalouteen meidän listassa oli isommat leikkaukset”, Mäkinen kertoo. Virkamiehet olivat myös esittäneet koulutussäästöt eri muodossa. Esimerkiksi opintotuesta virkakunta olisi ottanut enemmänkin ja lisännyt lainan osuutta sekä parantanut takausta, toisaalta hallitus laajensi yliopistojen säästöjä ottamalla indeksisäästöt tasoleikkausten lisäksi. Indeksien avulla määrärahoja korotetaan hintojen ja muiden kustannusten nousun mukana.

Erityisesti koulutuksesta Mäkinen innostuu puhumaan painokkain sanankääntein.

”Koulutus on paras ja ainoa varma ratkaisu kansantalouden nousuun, Ennen kaikkea tieteeseen, yliopistojen opetukseen ja kansainvälisen tutkijavaihdon moninkertaistamiseen pitäisi satsata todella päättäväisesti”, Mäkinen sanoo.

”Sieltä tulee korkean tuottavuuden maassa se luontainen viennin lisäys ja hyvinvoinnin pohjan palauttaminen. Se vie aikaa, mutta vielä kauemmin se vie, jos sitä ei aloita”, Mäkinen jatkaa.

Budjettipäällikkö ei pidä nyt päätettyjä leikkauksia ristiriidassa osaamisen nostamisen kanssa.

”Yliopistoissa pitääkin poistaa löysiä ja pöllyttää tehottomia rakenteita. Siellä pitää todella nostaa kunnianhimoa ja tulostasoa.”

Mäkinen muistuttaa, että yliopistojen väestä noin kolmannes on laskettavissa hallinnoksi.

”Pöhöttynyt rakenne ei ole tavoite, vaan huippusuoriutuva yliopisto, joka houkuttelee tutkijoita ja opiskelijoita.”

Tukitoiminnoista ja hallinnosta on Mäkisen mukaan syytäkin karsia.

”Hallitusohjelmankaan mukaan leikkauksia ei pitäisi kohdentaa opetukseen ja tutkimukseen. Päin vastoin, tutkimuksessa ja opetuksessa rima pitäisi asettaa nykyistä korkeammalle. Se vaatii satsaamista, mutta myös yliopistoilta itseltään vahvaa kunnianhimoa. Nämä satsaukset Suomi saisi aikanaan takaisin korkojen kera.”

Koulutusta Mäkinen korostaa myös maahanmuuttajien kohdalla.

”Nykyinen maahanmuutto pitää pystyä hoitamaan niin, että ihmiset velvoitetaan kouluttautumaan. Pahin virhe on jättää heidät keskenään työttömiksi ja kouluttamattomiksi jonnekin suojatiloihin.”

Viime aikoina Suomessa on keskusteltu siitä, voisiko maahanmuuttajat työllistää alemmilla palkoilla kuin täysin suomenkieliset ja Suomessa koulutetut ihmiset. On puhuttu sisääntulotöistä, bussikuskeista, siivoojista ja lähihoitajista.

Mäkinen sen sijaan haluaa myös maahanmuuttajat kovan osaamisen töihin ja sitä kautta paremman palkan ammatteihin.

”Toive siitä, että ulkomaalaistaustaiset tekevät matalan tuottavuuden työt, on vaarallista ja silkkaa tuhlaamista. Kyllä heidän pitää työllistyä nopeasti kaikkien vaatimustasojen tehtäviin, tietysti tarvittavan koulutuksen jälkeen.”

Mäkisen mukaan Suomea pitäisi rakentaa osaamista vaativien työpaikkojen varaan.

”Tärkeämpää olisi saada suuren tuottavuuden puoli kehittymään, osaamisen kautta. Me tarvitsemme kansankuntana uutta työvoimaa. Tämä on mahdollisuus, joka pitää päättäväisesti hyödyntää.”

Mutta palataan vielä siihen alussa mainittuun vallankäyttöön. Mäkinen itse haluaa kumota moiset väitteet.

”Olemme tavallaan hallituksen esikuntaa. Meiltä pyydetään ja halutaan analyysiä. Sitten syytetään valtapyrkimyksistä. Meillä ei ole valtapyrkimyksiä siinä mielessä, että haluamme sivuuttaa poliitikot. Mutta totta kai pyrimme vaikuttamaan siihen, mitä he päättävät. Mutta emme kilpaile heidän kanssaan. Siinä on se ero.”

Virkavastuusta huolimatta Mäkisen osasto ei tuota eri vaihtoehtoja tai leikkauslistoja kuin robotti.

”En koskaan ole puoltanut säästöjä kaikkein heikoimpien viimesijaiseen turvaan eli toimeentulotukeen”, Mäkinen sanoo.

Viime vaalikaudella perusturvaa suojattiin. Mutta kun leikkauksia etsitään aina vain lisää, uudelleen ja uudelleen, ikäviä päätöksiä ei voida välttää.

Kustannusnousun mukaisia etuuskorotuksia jää nyt väliin, kun hallitus on jäädyttänyt indeksejä. Enemmän ja laajemmin kuin virkamiehet esittivät. Ja indeksijäädytykset koskevat myös perusturvaa. Kuitenkin aivan viimesijaisin sosiaaliturva eli toimeentulotuki on tämän ulkopuolella.

”Mitä pidemmälle summissa mennään, sitä vaikeammaksi suojaaminen menee. Aivan heikoimmassa asemassa olevien tuet voidaan pitää suojassa, jos vain halutaan”, Mäkinen sanoo.

Jonkun on aina valmisteltava leikkaukset. Mäkisen mielestä on hyvä, että se kuuluu virkamiehille.

”Näissä hommissa on riskinä miellyttämisen halu ja suosiontavoittelu. Mutta siihen meillä ei ole varaa. Etenkin virkamiehen ei pidä pyrkiä syleihin, meidän pitää kestää epäsuosiota. Pitää tehdä, minkä oikeaksi kokee, ilman suosion tavoittelua. Poliitikot sen sijaan tarvitsevat suosiota, sillä he tarvitsevat ääniä.”

Leikkauksia tehdessään virkamiehet tasapainottelevat etuuden tai palvelun saajan tarpeiden ja valtion talouden vaatimusten välimaastossa. Myös poliittiset reunaehdot otetaan huomioon jossain määrin.

”Ainakin sen verran, että ihan tolkuttomia ei ehdoteta suhteessa poliittisiin realiteetteihin. Vähän katsomme hallituksen aiempaa toimintaa tai mikä on vaalikampanjoiden aikana puhuttu. Mutta lopulta ne ovat virkamiesehdotuksia, eivät mitään arvauksia siitä, mitä poliitikot mahtaisivat haluta.”

 

Viisi kysymystä budjettipäällikölle – kuka käyttääkään valtaa kulissien takana

1 Paljasta kulissien takainen vallankäyttäjä.

Valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja, kuka kulloinkin tehtävää hoitaa. Niin kauan kuin muistan, tässä tehtävässä on aina ollut osaavia ja kovatasoisia ihmisiä.

Puolueet tietävät paikan tärkeyden, joten siihen valitaan vain parasta porukkaa. Nythän tehtävää hoitaa Laura Åvall (kok).

Erityisavustaja ohjaa ministerin harkintaa oikeisiin kysymyksiin. Ministerillä ei ole aikaa kaikkeen, joten avustajalla pitää olla vahva kyky tuottaa analyysia, joka vaikuttaa ministerin ratkaisuihin, ja valtiovarainministerin ratkaisut puolestaan ovat tietysti tosi tärkeitä kaikkien elämän kannalta.

2 Mikä sinua innostaa nyt?

Globaalisti innostaa se, että fossiilisten päästöjen kasvu on jo toisen vuoden peräkkäin pysähdyksissä, vaikka maailmassa on selvää talouskasvua. Tämä on harvinaista, ja antaa toivoa.

Henkilökohtaisesti odotan toisen lapsenlapsen syntymää lähiaikoina, se on innostavaa oman elämän kannalta.

3 Entä mikä nyppii?

Se että poikkeaviin käsityksiin suhtaudutaan halveksuen. Pitää muistaa, että kehitystä tapahtuu vain poikkeavien käsitysten kautta. Yhtenä rikkana valtavirrassa oleminen on arvotonta. Ei valtavirta tarvitse tukea – etenkään jos se kulkee kuilusta alas sopulilaumana.

Yksimielisyyden vaatimus on vaarallinen. En halua liittää tätä mihinkään erityiseen keskusteluun, vaan korostaa, että kehitystä ei voi tapahtua, ellei joku esitä poikkeavia näkemyksiä. Pitäisi ymmärtää poikkeavien käsitysten arvokkuus ja suhtautua niihin kiinnostuneesti. Poikkeavia näkemyksiä pitäisi rohkaista.

4 Kehu kilpailijaa.

Kilpailijoita on vaikea mieltää, mutta tässä asetelmassa eri ministeriöiden kansliapäälliköt ovat vastapuolia, sillä heidän kanssaan käydään budjettineuvotteluita. Täytyy kehua kansliapäälliköitä siitä, että he ovat aika tietoisia tilanteesta, turhaan ohikeskusteluun ei tarvitse ryhtyä. Esimerkkeinä voin mainita Anita Lehikoisen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Harri Pursiaisen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

5 Miten aiot viettää viikonloppua?

Varmaan menemme maalle, ulkoilemme paljon ja käymme katsomassa iäkästä äitiäni. Aika epädramaattista toimintaa siis – toivottavasti.

Hannu Mäkinen

 Mäkinen, 60, on ollut valtiovarainministeriön (VM) budjettipäällikkönä lähes 10 vuotta.

 Sitä ennen hän toimi apulaisbudjettipäällikkönä. VM:ssä hän on ollut vuodesta 1983. 1990-luvulla Mäkinen työskenteli Suomen Brysselin-edustustossa erityisasiantuntijana.

 Koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti ja valtiotieteen maisteri.

 Mäkinen on naimisissa ja hänellä on neljä lasta. Asuu Espoossa.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  2. 2

   Vakava väkivaltarikos Vaalimaalla – Poliisi tavoittanut epäillyt miehet

  3. 3

   Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

  4. 4

   Lisätäänkö turvapaikanhakijoiden valvontaa, entä miten estetään heihin kohdistuva kansalaisraivo? Kahdeksan kysymystä sisäministeri Risikolle Turun puukotuksista

  5. 5

   Tutkija: Jihadistisia iskuja tehdään aiempaa enemmän, vaikka terrorismia on kokonaisuutena vähemmän kuin vuosiin – ”Iskuja voidaan tehdä kaikkialla Euroopassa”

  6. 6

   Turun puukotuksista epäilty marokkolais­mies liikkui viime aikoina Pernon lähiössä, paikalliset kertovat: ”Hän kulki aina katse alas päin”

  7. 7

   Terrorismi kurottaa Marokosta eurooppalaisiin kaupunkeihin jihadistijärjestöjen mukana – suurin osa Isisin vierastaistelijoista oli viime vuonna marokkolaisia

  8. 8

   70-vuotias turkulaismies meni puolustamaan iäkästä naista puukottajalta ja vältti puukoniskun täpärästi – ”ihmismassa” juoksi puukottajan perässä yrittäen pysäyttää hänet

  9. 9

   Putkiremonttien määrä kaksinkertaistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana – Kannattaako asunto myydä ennen remonttia vai vasta sen jälkeen?

  10. 10

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  2. 2

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  3. 3

   Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

  4. 4

   Yle: Turun puukotuksia tutkitaan myös terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla

  5. 5

   Pääministeri Sipilä: ”Kiitimme poliisia erittäin ripeästä toiminnasta. Samoin meidän terveysviranomaiset ovat toimineet tässä nopeasti”

  6. 6

   Turun puukotuksista epäilty marokkolais­mies liikkui viime aikoina Pernon lähiössä, paikalliset kertovat: ”Hän kulki aina katse alas päin”

  7. 7

   Timo Metsola, 42, on kietonut Helsingin vuokra-asuntomarkkinat pikkurillinsä ympärille – Yli 50 asuntoa omistava judoka on Jari Sarasvuon mukaan ”matemaattinen poikkeustapaus”

  8. 8

   70-vuotias turkulaismies meni puolustamaan iäkästä naista puukottajalta ja vältti puukoniskun täpärästi – ”ihmismassa” juoksi puukottajan perässä yrittäen pysäyttää hänet

  9. 9

   Solidaarisuus­mielenilmaus keräsi Turun kauppatorille parisataa ihmistä – Suomi ensin -ryhmän saapuminen kiristi tunnelmaa Turun keskustassa

  10. 10

   Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yle: Turun puukotuksia tutkitaan myös terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla

  2. 2

   Kuvakooste pääkaupunkiseutua riepotelleen myrskyn tuhoista

  3. 3

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  4. 4

   Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  5. 5

   Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

  6. 6

   Lauantaina salamoi yli 6 000 kertaa, Kiira-myrskyn tuhoja raivataan koko sunnuntai – ”Ihme, ettei mitään vakavampaa sattunut”

  7. 7

   Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

  8. 8

   Yhteenveto Espanjan terrori-iskuista: Ainakin 14 kuoli Barcelonaan tehdyssä iskussa – uhrien joukossa ei suomalaisia, kertovat Espanjan viranomaiset

  9. 9

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  10. 10

   Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

  11. Näytä lisää