Kotimaa

Hallitukselta penättiin maatalouden kriisipakettia – ministeri Tiilikainen lupasi viljelijöille rästituet kesäkuun loppuun mennessä

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Östman: Tukien maksatusten nopeutus ei tuo yhtään lisäeuroa maatalousyrittäjille.

Maatalouden kriisipaketti, maataloustukien maksatusten viivästyminen, kaupan rooli ja kotimaisen ruoan suosiminen nousivat keskiöön, kun eduskunta käsitteli neljän oppositiopuolueen välikysymystä maanviljelijöiden ahdingosta tiistaina.

Myös vasikoitten nupouttamisesta eli sarvien polttamisesta ja tuotantoeläinten kohtelusta ylipäänsä kiistelivät lähinnä hallituspuolueen keskustan ja oppositiopuolue vihreitten edustajat yli viisi tuntia kestäneen maatalouspuinnin aikana. Myös perussuomalaisia maaseudun asiat puhuttivat. Kaikkiaan puheenvuoroja pidettiin yli 130.

Kriisipakettia kiirehtivät kommentoimaan debattipuheenvuoroissaan esimerkiksi vasta valitut puoluejohtajat vasemmistoliiton Li Andersson ja Rkp:n Anna-Maja Henriksson.

”Te olette nyt hallituksessa”, Henriksson osoitti sanansa erityisesti keskustalle. Useissa puheenvuoroissa korostettiin, että kriisipaketti olisi pitänyt saada aikaan jo keväällä toisen lisätalousarvion yhteydessä.

Välikysymyksen tekivät neljä oppositiopuoluetta eli vihreät, vasemmistoliitto, Rkp ja kristillisdemokraatit. Kansanedustaja Peter Östman (kd) oli kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, mutta ensimmäisen debattipuheenvuoron saikin keskustan Jari Leppä, mitä puhemies Maria Lohela pyyteli anteeksi.

”Maataloustuilla tarkoitetaan hyvää, mutta aina ne eivät tuota tulosta. Varsinainen ongelma on ylituotanto”, huomautti kansanedustaja Antero Vartia (vihr), joka ainoana vihreitten ryhmästä ei allekirjoittanut välikysymystä.

Keskustan Antti Rantakangas moitti Vartiaa siitä, ettei tämä ole tehnyt kotiläksyjä: ylituotantoa ei ole.

”Pystyykö hallitus vaikuttamaan byrokratian purussa EU:hun?” epäili kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (ps). Hänen mukaansa byrokratian karsiminen olisi tärkeää.

Kimmo Kivelän (ps) mukaan maatalousyrittäjien henkinen tila avioeroineen on huolestuttava.

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) taas vaati hallitusta kriisi-istuntoon, joka kaivaisi rahat maatalouden kriisin hoitoon jostakin. Hän ottaisi mallia Ruotsista.

Kokoomuksen Markku Eestilä epäili, ettei tukimiljardeista mene kuin vain murto-osa viljelijöille.

”Viljelijä saa kahden euron leivästä vain seitsemän senttiä”, huomautti myös kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd) ja kyseli tuotantoketjun läpinäkyvyyden perään.

”Ostetaan kotimaisia tuotteita”, kehotti Leena Meri (ps) niitä suomalaisia, joilla varaa on, edistämään suomalaista maataloutta äänestämällä jaloillaan.

Pidemmissä puheenvuoroissa esimerkiksi kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps) esitti maatalouskriisin ratkaisuksi eroa Euroopan unionista.

Luomuinstituutille rahoitusta kaipasi sosiaalidemokraattien Satu Taavitsainen. Taavitsaisen mukaan Suomen suurin kuntapuolue keskusta on avainasemassa, kun kunnissa päätetään esimerkiksi kouluruokailuista.

Keskustan Anne Kalmari myönsi, että viljelijät ovat yhä löysässä hirressä. Tänä kesänä monilla tiloilla on viimeistä kertaa eläimiä, eikä siemeniä tai lannoitteita ole varaa ollut tilata.

”Keskittynyt kauppa kyykyttää”, Kalmari moitti kauppaa ahdingon lisäämisestä. ”Vesurilla on paljon töitä”, Kalmari totesi normien purusta, johon hänen mukaansa on kuitenkin jo ryhdytty, mutta maataloustukiuudistuksessa se pitäisi tehdä kunnolla.

Vihreitten Emma Kari piti tärkeänä tuotantoeläinten olojen parantamisesta. ”Normitalouden purun ei pidä heikentää tuotantoeläinten oloja”, Kari tähdensi. ”Eläinsuojelulaki pitää hoitaa kuntoon.”

Kari mainitsi myös määräaikaisen eläinsuojeluasiamiehen viran lopetuksen ja vastusti kivuliaita toimenpiteitä tuotantoeläimille.

Kalmari vastasi oitis, että vihreille näyttää olevan tärkeää että on virkamiehiä, ja lomitusjärjestelmästäkin ollaan monta mieltä.

Maitotilan emäntä Hannakaisa Heikkinen (kesk) Kiuruvedeltä kysyi Karilta, onko hän koskaan ollut nupoutuksessa, jota hän katsoi Karin vastustavan. Nupoutus tarkoittaa vasikan sarvenaiheiden polttamista.

Vastauspuheenvuorossaan myös Pertti Hakanen (kesk) vakuutti, että tuottajat pitävät huolta eläimistä.

Perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen ihmetteli puheenvuorossaan, miksei ”äärimmäisen julmaa ja kivuliasta halal-teurastusta” olla kieltämässä, kun muuten ollaan huolissaan eläinsuojelusta.

Vihreitten Johanna Karimäen mukaan kiireisintä olisi nyt uudistaa jo 20 vuotta vanha eläinsuojelulaki.

Yli viisituntisen keskustelun loppupuolen puheenvuoroja pitivät lähinnä keskustalaiset.

”Tämä keskustelu on osoittanut, että suomalaisella maataloudella on paljon ystäviä”, iloitsi Hannu Hoskonen (kesk) ensin, mutta moitti sitten ”miljoonia ja miljoonia” suojeluohjelmia ja byrokratiaa, jotka haittaavat elinkeinon harjoittamista.

Vihreitten Krista Mikkosen mukaan maisemansuojelutoiminta ei estä aktiivista viljelyä, vaan päinvastoin jopa edistää sitä.

Lasse Hautalan (kesk) mukaan EU:n päätös luopua maitokiintiöistä oli virhe, ja nyt maitoa tuotetaan ihan liikaa ja maitojauhetta myös varastoon.

Välikysymyskeskustelun aluksi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) antoi hallituksen vastauksen. Hän lupasi rästituet viljelijöille kesäkuun loppuun mennessä.

Tiilikaisen mukaan Suomi ja monet muut jäsenmaat ajavat uutta EU-rahoitusta kriisin suoraan helpottamiseen tilatasolla sekä markkinoiden vakauttamiseksi. Myös vuoden 2016 EU-tukien maksun nopeuttamista Suomi on vauhdittanut.

EU-komissio on suhtautunut Tiilikaisen mukaan esitykseen alustavan myönteisesti, ja päätöstä odotetaan kesän aikana. ”Silloin luonnonhaitta- ja ympäristökorvausten ensimmäisiä eriä voidaan vuodelta 2016 maksaa noin 70 miljoonaa enemmän kuin normaalitilanteessa”, Tiilikainen sanoi.

Tiilikainen kertoi olevansa huojentunut siitä, että myös oppositio on huolestunut maataloudesta. Yksittäiset puukoniskut eivät kuitenkaan ole ministerin mukaan tervetulleita.

Oppositio oli silti ministerin mukaan tiistaina oikealla asialla.

”Maatalousyrittäjien ahdinko on yhteinen asiamme. On turha vaatia puhdasta suomalaista ruokaa koteihin, kouluihin tai ravintoloihin, jollemme pysty varmistamaan edellytyksiä ruuan tuottamiselle”, Tiilikainen sanoi.

Tiilikaisen mukaan maatalouden kannattavuus ja maksuvalmius ovat heikkoja, koska vuodesta 2013 lähtien maataloustuotteiden tuottajahinnat ovat pudonneet, mutta kustannukset eivät.

Hallitus etsii Tiilikaisen mukana yhdessä elintarvikeyritysten kanssa uusia vientikohteita Food from Finland -kasvuohjelman kautta. Hallituksen kärkihankerahoitus edistää konkreettisesti erityisesti liha- ja maitotuotteiden vientiselvitysten viranomaiskäsittelyä ja purkaa aidosti viennin esteitä.

Tiilikainen sanoi olevansa huojentunut siitä, että myös oppositio on huolestunut maataloudesta.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Östman moitti hallituksen toimettomuutta maatalouden kriisin hoidossa. Östmanin mukaan suomalainen maatalous on todellisessa kriisissä ja hallitukselta olisi vaadittu pikaisia toimia maatalousyrittäjien tilanteen helpottamiseksi.

”Miksi hallitus ei tuonut maaseudun kriisipakettia toisessa lisätalousarviossaan? Esimerkiksi epäonnistuneen kaivostoiminnan tukemiseen hallitukselta löytyi satoja miljoonia”, Östman huomautti.

”Kriisitunnelmista pitää löytää tie kohti parempaa tulevaisuutta. Kehittyvä ja kestävän kehityksen varaan rakennettu maa- ja metsätalous avaa samalla suuria mahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen. Puhdas ruoka ja innovatiivinen biotalous ovat tulevaisuuden valttikortteja, joiden avulla voidaan luoda uusia vientimahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja”, Östman sanoi.

Östaman kiitteli, että tukien maksatusta pyritään nopeuttamaan, mutta huomautti, ettei yhtään uutta euroa tule.

Tukien viivästykset ovat aiheuttaneet muun muassa sen, ettei lannoitteita ole saatu ajoissa, mikä on johtanut maatalouden tehottomuuteen.

Östman kyseli myös kokoomukselta, kenelle puolue oikein teki maatalouden puolustusohjelman, kun puolue on hallituksessa.

Myös perussuomalaisia Östman moitti siitä, että puolue on unohtanut juurensa ja antaa kahden muun hallituspuolueen keskenään päättää asioista.

”Jos Veikko Vennamo eläisi, olisi hän varmaankin syvästi järkyttynyt.”

Östman muistutti myös, että traktorimarssin yhteydessä Tiilikainen lupaili, että Maaseutuvirasto Mavi otetaan ministeriön tiukkaan ohjaukseen. Östmanin mukaan mitään todellisia muutoksia ei kuitenkaan tapahtunut.

Östman vaati, että Suomi olisi vastedes maatalouspolitiikassa ”kolmannen tien” kulkija. Hän vaati kotimaisen puhtaan ruoantuotannon nostamista yhdeksi kärkitavoitteeksi. Samoin omavaraisuus ja innovatiivisuuden nostamisen ovat tavoitteina.

Hallitus ei Östamanin mukaan nauti eduskunnan luottamusta, koska kriisiä ei ole yritetty selättää.

Hallituksen ryhmäpuheenvuoroissa jaettiin opposition huoli maatalouden tilasta, mutta lueteltiin myös, mitä on ehdotettu ja saatu aikaan.

”Tarvitsemme ministeri Tiilikaisen esittämän maatalouden kriisipaketin, jotta tämänhetkistä kannattavuusongelmaa helpotetaan. Keskusta edellyttää, että hallitus päättää kriisipaketista pikaisesti. Nyt tehdyt päätökset valtion takauksista ja lyhennysvapaavuosien lisäämisestä on hyvä alku”, totesi kansanedustaja Jari Leppä.

Keskusta vaatii Lepän mukaan, että elintarveketjun kaikki toimijat tulevat saman neuvottelupöydän ympärille. ”On löydyttävä oikeudenmukaisemmat ja reilummat kauppatavat. Viljelijän on saatava osuutensa elintarvikeketjun arvonlisästä kannattavan toiminnan mahdollistamiseksi. Alkuperämerkintöjä ja niiden pakollisuutta pitää edistää.”

Leppä peräsi myös kaupalle velvollisuutta katsoa elintarvikeketjun pelisääntöjä kokonaisuuden kannalta.

”Istuva hallitus on ymmärtänyt maataloussektorin tärkeyden maallemme ja se pyrkii vastaamaan viljelijöiden ongelmiin mahdollisimman kattavasti, vaikka on selvää, että hallitus ei yksin pysty oikaisemaan viljelijöiden tilannetta. Ongelma on laajempi, aina Venäjä-pakotteiden vaikutuksesta maitokiintiöiden poistumiseen EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kysymys on myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ongelmista”, totesi kansanedustaja Pirkko Mattila (ps).

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa puhuttiin muun muassa maataloustukijärjestelmästä, jota tulisi yksinkertaistaa.

”Maataloustuottajien on voitava keskittyä oleelliseen, eli puhtaiden elintarvikkeiden tuottamiseen sekä eläinten hyvinvoinnin edistämiseen mahdollisimman pienellä byrokratialla. Eläinlääkärin kokemuksella voin sanoa, että eläintenhoitajien oma hyvinvointi on paras tae myös kotieläinten hyvinvoinnille”, sanoi kansanedustaja Markku Eestilä.

Kristillisdemokraattien, vihreitten, vasemmistoliiton ja Rkp:n lisäksi myös sosiaalidemokraatit käyttivät puheenvuoron, vaikka eivät allekirjoittaneet välikysymystä. ”Huoli maatilojen pärjäämisestä on yhteinen. Sdp ei lähtenyt mukaan välikysymykseen, koska hallitus on ilmoittanut hakevansa ratkaisuja ja halusimme antaa hallitukselle aikaa”, sanoi kansanedustaja Harri Wallin (sd).

Tiilikaisen mukaan opposition puheenvuorot olivat rakentavia. Esimerkiksi juuri Wallin ja vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen korostivat Tiilikaisen mukaan hyvin työllisyyttä. Markkinatuottojen taso saatava kuntoon.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan hallitus on hyvin tietoinen maatalouden kestämättömästä tilasta: ”Tuottajien jaksaminen on todella kovilla.” Sipilän mukaan syksyllä päätetään seuraavassa lisätalousarviossa mahdollisesta tuesta, kunhan EU:sta saadaan ensin vastauksia.

Myös biokaasun edistäminen auttaa viljelijöitä, Sipilä uskoi.

Sisäministeri Petteri Orpo (kok) painotti, että liikkumavara kansalliselle lisätuelle on melko pieni.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Maatalous
 • Välikysymys

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  2. 2

   Suomen viranomaiset joutuivat testiin, joka monessa maassa on jo koettu – poliisi toimi eurooppalaisia kollegoitaan varovaisemmin

  3. 3

   Kaj Linna istui murhasta 13 vuotta syyttömänä Ruotsissa ja saa siitä miljoona­korvaukset – HS seurasi Linnan uutta elämää Kanarialla, jonne hän aikoo perustaa skorpionifarmin

  4. 4

   Kasper Hannula viritti ovelan ansan pyörävarkaalle – poliisi oli mukana juonessa, ja väijytyksessä vastassa oli ”tavallisen oloinen suomalainen mies”

  5. 5

   Kynttilämeri valaisi pimenevää Turkua, kun kaupunkilaiset kokoontuivat muistamaan puukotusiskun uhreja – ”Tunnelma on epätodellinen”

  6. 6

   Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

  7. 7

   Varokaa ansaa: ovatko Kiina ja Yhdysvallat samalla tuhon tiellä kuin Ateena ja Sparta?

  8. 8

   Terrorismi kurottaa Marokosta eurooppalaisiin kaupunkeihin jihadistijärjestöjen mukana – suurin osa Isisin vierastaistelijoista oli viime vuonna marokkolaisia

  9. 9

   HS:n tuotannossa oli ongelmia lauantaina – sunnuntain näköislehti luettavissa maksutta

  10. 10

   Natsit kuljettivat Franczekin, 21, Lappiin pakkotyöhön – pian hän kävi elokuvissa, sai rovaniemeläisnaisen rakastumaan ja pakeni Etelä-Pohjanmaalle

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  2. 2

   Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

  3. 3

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  4. 4

   Yle: Turun puukotuksia tutkitaan myös terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla

  5. 5

   Turun puukotuksista epäilty marokkolais­mies liikkui viime aikoina Pernon lähiössä, paikalliset kertovat: ”Hän kulki aina katse alas päin”

  6. 6

   Timo Metsola, 42, on kietonut Helsingin vuokra-asuntomarkkinat pikkurillinsä ympärille – Yli 50 asuntoa omistava judoka on Jari Sarasvuon mukaan ”matemaattinen poikkeustapaus”

  7. 7

   Pääministeri Sipilä: ”Kiitimme poliisia erittäin ripeästä toiminnasta. Samoin meidän terveysviranomaiset ovat toimineet tässä nopeasti”

  8. 8

   70-vuotias turkulaismies meni puolustamaan iäkästä naista puukottajalta ja vältti puukoniskun täpärästi – ”ihmismassa” juoksi puukottajan perässä yrittäen pysäyttää hänet

  9. 9

   Solidaarisuus­mielenilmaus keräsi Turun kauppatorille parisataa ihmistä – Suomi ensin -ryhmän saapuminen kiristi tunnelmaa Turun keskustassa

  10. 10

   Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yle: Turun puukotuksia tutkitaan myös terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla

  2. 2

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  3. 3

   Kuvakooste pääkaupunkiseutua riepotelleen myrskyn tuhoista

  4. 4

   Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  5. 5

   Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

  6. 6

   Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

  7. 7

   Yhteenveto Espanjan terrori-iskuista: Ainakin 14 kuoli Barcelonaan tehdyssä iskussa – uhrien joukossa ei suomalaisia, kertovat Espanjan viranomaiset

  8. 8

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  9. 9

   Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

  10. 10

   Järjestyksen­valvojat heittivät kaksi naisesiintyjää ulos alueelta Flow’ssa – festivaali hakee esiintyjille korvauksia

  11. Näytä lisää