Kotimaa

Lahtelaisapteekin myyntivarastosta löytyi lääkejätettä – Fimea: Tarkastuksessa mikään ei viitannut riskitason nousuun

Ilmeisesti hävitettäväksi tuotuja lääkkeitä kirjattiin apteekin myyntivarastoon. Fimea havaitsi laiminlyöntejä Lahden Renkomäen apteekissa jo yli kaksi vuotta sitten.

Epäselvyydet Lahden Renkomäen apteekissa ovat jatkuneet pitempään kuin julkisuuteen tähän mennessä on kerrottu. Taustalla näyttää olevan myös paljon vakavampia syitä kuin mistä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoi torstaina.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea havaitsi puutteita Renkomäen apteekin toiminnassa jo yli kaksi vuotta sitten.

Fimea tiedotti torstaina, että Renkomäen apteekissa ei ole ollut riittävästi lääkkeitä saatavilla, minkä vuoksi lääketoimitukset eivät välttämättä ole olleet asianmukaisia. Fimean mukaan asiakas oli voinut saada esimerkiksi miedompaa tai vahvempaa lääkettä kuin lääkäri oli määrännyt.

Fimean salassa pidettäväksi leimatussa asiakirjassa selostetut tapahtumat lienevät myös syynä siihen, että valvoja on tehnyt apteekkarista rikosilmoituksen. Hämeen poliisilaitos tiedottikin perjantaina, että se on aloittanut aloittanut esitutkinnan Renkomäen apteekin toiminnasta.

Poliisin tutkintailmoitus on kirjattu epäiltynä lääkerikoksena ja väärennyksenä. Ainakin yksi epäillyistä on 50-vuotias Lohjalla vakituisesti asuva Renkon­mäen apteekkari, joka on saanut liikkeestään viime vuosina 190 000–220 000 euron tulot.

Helsingin Sanomat selvitti Fimean tekemän rikosilmoituksen taustalla olevia yksityiskohtia. Ne käyvät ilmi kirjallisesta varoituksesta, jonka Fimea antoi apteekkarille syyskuussa.

Apteekkarin saama varoitus kertoo monista vakavista laiminlyönneistä. Apteekin myyntivarastossa oli lääkejätettä ja reseptilääkelaatikossa irtonaisia lääkeliuskojen osia sekä muun muassa tunnistamaton tabletti.

Fimean mukaan apteekin reseptilääkelaatikostossa ja huumausainekaapissa oli lääkevalmisteita, joissa näkyi jälkiä irti revityistä annosohjelipuista.

Valvojan mukaan lääkkeitä ei ollut koskaan tilattu tukusta Lahden Renkomäen apteekkiin, mutta siitä huolimatta ne olivat myyntivarastossa.

”Tietojärjestelmästä tulostettujen raporttien mukaan valmisteita oli lisätty varastokirjanpitoon, mutta tukkutietojen ja apteekin tietojärjestelmästä tulostettujen tuotetapahtumalistausten mukaan niitä ei olisi toimitettu tukuista Lahden 12. apteekkiin viime aikoina”, Fimea kuvailee asiakirjassa.

Oudot lääkepakkaukset saattavat olla esimerkiksi asiakkaiden apteekkiin hävitettäväksi tuomia.

Fimean asiakirja kertoo, että ongelmat apteekissa olivat jatkuneet jo yli kaksi vuotta. Nykyinen apteekkari oli aloittanut apteekissa elokuussa 2011.

Fimea havaitsi jo tuolloin, että apteekissa säilytettiin apteekin myyntivarastoon kuulumattomia lääkkeitä. Niitä oli tavaralähetysten vastaanottoon tarkoitetun pöydän alla avoimessa laatikossa sekä taustatilan hyllyllä ilman karanteenimerkintöjä.

Fimean tarkastaja määräsi, että apteekkarin pitää korjata puutteet.

Keväällä 2016 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea alkoi saada toistuvia yhteydenottoja koskien Renkomäen apteekin lääkevaraston riittävyyttä ja lääkkeiden toimittamisen menettelytapoja.

Fimea tarkastikin apteekin 28. kesäkuuta 2016. Tuolloin Fimea havaitsi, että kevään 2014 tarkastuksessa havaitut puutteet olivat korjaamatta.

Samoin Fimea huomasi, että apteekkari ei ollut ryhtynyt ilmoittamiinsa toimenpiteisiin: apteekin toimintaohjeita ei ollut päivitetty vastaamaan apteekin nykyistä toimintaa ja toimintaohjeet olivat yleisluontoiset.

Fimean mukaan Renkomäen apteekissa oli edelleen samat lääkkeiden säilyttämiseen liittyvät puutteet kuin keväällä 2014 oli havaittu.

Nyt Fimea huomasi myös uuden puutteen: apteekissa ei ollut sen tavanomaisen asiakaskunnan tarvetta vastaavaa määrää lääkkeitä, lääkkeiden käyttöön tarvittavia välineitä ja tarvikkeita eikä sidetarpeita. Tässä apteekki rikkoi lääkelakia, Fimea katsoo.

Puutteellisuuksia oli esimerkiksi lasten särkylääkkeiden, huuliherpeslääkkeiden ja allergialääkkeiden valikoimassa. Samalla reseptilääkelaatikostossa oli vain yksittäisiä lääkepakkauksia diabetes-, verenpaine-, kolesteroli-, mieliala-, migreeni- ja astmalääkevalmisteita.

Fimea antoi uuden määräyksen puutteiden korjaamiseksi. Apteekkarin piti ryhtyä toimenpiteisiin, jotta apteekissa on sen asiakaskunnan tarvetta vastaava määrä lääkkeitä ja välineitä.

Samalla Fimea määräsi apteekkarin jälleen poistamaan lääkejätteet myyntivarastosta.

Tällä kertaa Fimea teki uusintatarkastuksen. Siinä valvoja havaitsi, että kesäkuun tarkastuksessa lääkejätteiksi katsottavat valmisteet oli poistettu myyntivarastoon kuuluvien lääkkeiden joukosta kahta valmistetta lukuun ottamatta.

Samalla löytyi lisää puutteita kuten irralliset lääkeliuskat ja pakkaukset sekä mystinen tabletti ilman tunnistetietoja.

Fimean mukaan apteekkari ei ollut korjannut tarkastuksessa todettuja puutteita ja hän sai tilaisuuden selittää niitä.

Apteekkarin mukaan tarkastushetkellä apteekki oli juuri muuttanut pienemmistä tiloista suurempiin, ja uusia hyllytiloja ja varastotilaa oli hankittu paljon lisää. Apteekkarin mukaan ”varastoa oli tarkoituksellisesti laskettu helpottamaan muuttoa”.

Nyt varastoa on kasvatettu vastaamaan alueen lääketarvetta, apteekkari vakuutti Fimealle.

Fimea ei pitänyt apteekkarin selvityksiä perusteltuina. Valvoja antoi hänelle kirjallisen varoituksen viime syyskuun puolivälissä.

Tällä viikolla eli lähes kaksi kuukautta varoituksen jälkeen Fimea käynnisti menettelyn apteekkarin apteekkiluvan peruuttamiseksi.

Ilmoituksen poliisille Fimea teki viime lokakuun lopussa.

Fimeasta kerrottiin Helsingin Sanomille perjantaina, että tätä nopeampi toiminta ei ollut lain mukaan mahdollista. Fimean piti varoituksen jälkeen ensin odottaa, että se tulee lainvoimaiseksi.

Varoitus tuli lainvoimaiseksi 31. lokakuuta, koska Renkonmäen apteekkari ei ole siihen mennessä hakenut päätökseen oikaisua. Tämän jälkeen Fimea tarkasti apteekin vielä kerran, mistä se sai perusteet käynnistää apteekkiluvan perumismenettely.

Toimiluvan perumisessa on noudatettava hallintolakia ja varattava riittävästi aikaa apteekkarin kuulemiseen oikeusturvan varmistamiseksi, johtaja Eija Pelkonen sanoo. Renkomäen apteekkarin kuulemisaika päättyy hänen mukaansa ensi viikon lopulla.

”Sen jälkeen Fimean valvontalautakunta voi tehdä päätöksen siitä, perutaanko lupa vai ei.”

Pelkosen mukaan Fimealla pitäisi olisi oikeus apteekin sulkemiseen vakavissa tapauksissa.

”Kyllä täytyy miettiä, että meillä olisi tällainen keino äärimmäisessä tilanteissa, jos muuta ratkaisua ei ole ja lääketurvallisuus on vaarantunut. Tapauksesta voidaan vetää sellainen johtopäätös.”

Jos apteekilta peruutetaan toimilupa, yleensä joku apteekin henkilökuntaan kuuluva farmaseutti tai proviisori määrätään apteekin hoitajaksi siihen asti, kunnes löydetään uusi apteekkari.

”Tällöin asiakaskunnalle ei aiheudu haittaa ja apteekki toimii normaalisti”, Pelkonen sanoo.

Viime aikoina Renkomäen apteekissa ainoa farmaseuttinen henkilö on kuitenkin ollut apteekkari itse.

 

Fimea luotti puutteiden korjaamiseen

Fimea ei puuttunut järeämmin lahtelaisapteekissa havaittuihin laiminlyönteihin vielä kaksi vuotta sitten, sillä se luotti apteekkarin lupauksiin puutteiden korjaamisesta. Virasto arvioi, ­että riskitaso apteekissa ei ollut noussut.

Ensimmäinen, keväällä 2014 apteekkiin tehty tarkastus oli ­rutiinivalvontaa, jota tehdään yleensä uusille apteekkareille, kertoo johtaja Eija Pelkonen ­Fimeasta. Pelkosen mukaan apteekkari antoi puutteista vastineensa ja esitti niille hyväksyttävät selitykset.

”Tarkastuksessa ei noussut esille mitään erityistä, mikä olisi nostanut tämän apteekin riski­tasoa. Kun apteekkari oli antanut vastineensa ja määritellyt, mitä puutteiden korjaamiseksi tehdään, lähtökohtaisesti ajatellaan, että se riittää ja asiaa ­katsotaan sitten seuraavalla ­kerralla.”

Pelkosen mukaan laki ei määrittele tarkasti, kuinka usein apteekkeja pitäisi tarkastaa. Asiaa arvioidaan riskien perusteella.

”Meidän näkökulmastamme tilanne apteekissa oli normaali kevääseen 2016 saakka. On luotettu siihen, kun apteekkari on kirjallisessa vastineessa kertonut, miten puutteet korjataan ja millä aikataululla”, Pelkonen ­sanoo.

Pelkosen mukaan Fimealla pitäisi olisi oikeus apteekin sulkemiseen vakavissa tapauksissa.

”Kyllä täytyy miettiä, että meillä olisi tällainen keino äärimmäisessä tilanteissa, jos muuta ratkaisua ei ole ja lääketurvallisuus on vaarantunut. ­Tapauksesta voidaan vetää sellainen johtopäätös.”

Nyt Fimean valvontalautakunta voi perua apteekin toimiluvan, mutta se on hitaampaa. ­Apteekkarin kuulemiseen on ­varattava riittävästi aikaa. Renko­mäen apteekkarin kuulemisaika päättyy Pelkosen mukaan ensi viikon lopulla.

”Sen jälkeen valvontalautakunta voi tehdä päätöksen, ­perutaanko lupa vai ei.”

Lääkkeiden myynnistä selvät Fimean määräykset

 Apteekkari vastaa lääkkeiden hyvästä saatavuudesta ja moitteettomasta laadusta.

 Lääkkeet pitää myydä aina alkuperäisissä pakkauksissa, jotta ne voidaan jäljittää mahdollisten epäselvyyksien tai tuotevirheiden varalta.

 Apteekin pitää hävittää asiakkaiden palauttamat lääkkeet. Ne on sitä ennen säilytettävä apteekissa erillään myyntivarastoon kuuluvista lääkevalmisteista.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Apteekit
 • Fimea
 • apteekkarit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  2. 2

   Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia – HS selvitti kuntapäättäjien rikostuomiot, katso millaisiin rötöksiin kotikunnassasi on syyllistytty

  3. 3

   Viikko, jolloin kyllästyin olemaan feministi

  4. 4

   Yritykset maksoivat HOK-Elannon ex-kiinteistöjohtajan perheen hevosharrastuksen kuluja lähes 800 000 euroa – Syytetty: ”Tavanomaista ja hyväksyttyä huippu-urheilun sponsorointia”

  5. 5

   Nykymissit valmistautuvat kilpailuunsa nykyään kuin urheilijat – ja näyttävät saunapuhtainakin hämmentävän hyviltä, koska kauneuden eteen tehdään töitä enemmän kuin koskaan

  6. 6

   Miksi buddhalainen munkki lietsoo vainoa ja väkivaltaa?

  7. 7

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  8. 8

   Rinta-Nikkolat ostivat kodin pelkkään kuntokartoitukseen luottaen, sitten todellisuus alkoi paljastua – kirpparilla myyty patja paljasti talon karmean kunnon

  9. 9

   Trump haukkui rodullista tasa-arvoa vaativat NFL-pelaajat ja perui NBA-mestarin kutsun Valkoiseen taloon – Pelaajat antoivat takaisin: ”Vierailu oli kunnia, ennen kuin sinä ilmestyit”

  10. 10

   Tamperelainen tanssinopettaja teki historiaa MM-tatamilla: ”Tiesin, miten pitkäksi aikaa saa mielihyvää, kun onnistuu tällaisessa paikassa”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  2. 2

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  3. 3

   Rinta-Nikkolat ostivat kodin pelkkään kuntokartoitukseen luottaen, sitten todellisuus alkoi paljastua – kirpparilla myyty patja paljasti talon karmean kunnon

  4. 4

   ”Olga” tarjosi kaksiota Helsingin Sörnäisistä 500 eurolla kuussa – Näin tehdään vuokra-asuntohuijaus

  5. 5

   Stockmann joutuu myymään omaisuuttaan hinnalla millä hyvänsä selvitäkseen veloistaan – HS selvitti, miten tavaratalojätti romahti

  6. 6

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  7. 7

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  8. 8

   Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia – HS selvitti kuntapäättäjien rikostuomiot, katso millaisiin rötöksiin kotikunnassasi on syyllistytty

  9. 9

   Meidän kaikkien kannattaisi seurata reissuillamme tarkemmin, mitä riksakuskit älypuhelimillaan tekevät

  10. 10

   Vihreiden nousukiito hiipui: puolue putosi HS-gallupissa kolmanneksi – perussuomalaisten kannatus jatkaa kasvuaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  3. 3

   Päiväkoti irtisanoi lapsen Lauttasaaressa

  4. 4

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  5. 5

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  6. 6

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  7. 7

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  8. 8

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  9. 9

   Hyvältä tuntuva vatsa ei aina voi hyvin, ja vehnäleipä jämähtää klöntiksi – nämä seitsemän asiaa sinun tulee tietää, jos haluat välttää vatsavaivoja

  10. 10

   Olen ollut alle kaksi viikkoa työttömänä, mutta työnhakuni lakkasi jo – te-palvelun kikkailu tekee työttömäksi ilmoittautumisesta sietämättömän vaikeaa

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Näin aukesi miljardien eurojen markkina – Suomesta saa vihdoin viedä sianlihaa Kiinaan, mutta sitä ennen Markku Hirvijärven oli syötävä sonnin penis
  3. Trump haukkui rodullista tasa-arvoa vaativat NFL-pelaajat ja perui NBA-mestarin kutsun Valkoiseen taloon – Pelaajat antoivat takaisin: ”Vierailu oli kunnia, ennen kuin sinä ilmestyit”
  4. Nykymissit valmistautuvat kilpailuunsa nykyään kuin urheilijat – ja näyttävät saunapuhtainakin hämmentävän hyviltä, koska kauneuden eteen tehdään töitä enemmän kuin koskaan
  5. Vain elämää -sarjan kapellimestari Leri Leskinen alkoi meditoida löytääkseen mielenrauhan – ”On hyvä, ettei lähde artistien tunnemyrskyyn ihan koko ajan”
  6. Tunti sitten
  7. Entinen jääkiekkoilija Jyrki Louhi siirtyi konsulttijätin leipiin ja yrittää nyt tehdä nuorista urheilijoista startup-yrityksiä – Huipulle vaaditaan jopa 100 000 euron liikevaihtoa
  8. Pahoittelen, että viljani laatu heikkenee
  9. Väkivaltatapaus on juuttunut syyttäjän pöydälle – selviääkö vakavaa kuritusväkivaltaa käyttänyt isä koko jutusta kuin koira veräjästä?
  10. Yritykset maksoivat HOK-Elannon ex-kiinteistöjohtajan perheen hevosharrastuksen kuluja lähes 800 000 euroa – Syytetty: ”Tavanomaista ja hyväksyttyä huippu-urheilun sponsorointia”
  11. Ensin jauhis, sitten suklis, kohta ehkä karjiksia muniksella? ”Is-pääte” elää nyt uutta kultakauttaan
  12. Yhdysvallat näytti voimaansa ja lensi sotilaskoneilla Pohjois-Korean rannikon tuntumassa – Pohjois-Korean ulkoministeri: Ohjusten ampuminen Yhdysvaltoihin ”yhä väistämättömämpää”
  13. Näytä lisää