Valikko
Kotimaa

Yrjö Jahnssonin säätiö jakoi apurahoina 5,3 miljoonaa markkaa

Tilaajille

Kansantaloustieteen valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistuvia säätiö tukee tänä vuonna 1170000 markalla myöntämällä 65000 markan stipendejä 18.

Lääketieteen alalla on myönnetty yksi suuri tutkimusprojektiapuraha. 300000 markkaa saa työryhmä, johon kuuluvat dosentti Pekka Oja UKK-instituutista Tampereelta ja dosentti Rainer Rauramo Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksesta. Heidän tutkimusprojektinsa käsittelee liikuntaa osteoporoosin ehkäisijänä.

Lisäksi säätiö on sääntöjä ja entistä tapaa noudattaen päättänyt käyttää 42000 markkaa Espoonlahden lukion ja koulun sekä Töölön iltalinjan lahjakkaille oppilaille jatko-opintojen aloittamista varten.

Säätiön hallitus valitsi syyskokouksessaan puheenjohtajakseen kansleri Jaakko Hongon ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Timo Laatusen. Hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi professori Kalle Achté , tekniikan tohtori Pentti Talonen ja toimitusjohtaja Pentti Vartia. Säätiön toimitusjohtajana on varatuomari Arto Alho .

Kevät- ja kesäkokouksissa jaetut stipendit: Kansantaloustiede

Aarnio Outi VTL, Turku, Oxfordin yliopiston D.Phil.Econ-ohjelman jatkamiseen 125500 markkaa, Isomäki Heikki dosentti, Espoo, saasteita estävien investointien vaikutus epälineaarisen mallin stabiilisuuteen 10000, Kerttula Anne ekonomi, Helsinki, kolmannen vuoden Ph.D.-opintoihin University of Pennsylvaniassa, USA:ssa 79000, Kultti Klaus VTL, Helsinki, väitöskirjaan markkinatasapainon peliteoreettisista perusteista ja markkinatasapainon käsitteestä sekä väitöskirjatyöhön liittyviin ulkomaisiin jatko-opintoihin 68500, Kähönen Satu KTM, Helsinki, Ph.D.-tutkintoon tähtäävien opintojen neljännen vuoden rahoittaminen University of Pennsylvaniassa, USA:ssa 79000, Mikkola Anne KTM, Helsinki, kolmannen vuoden Ph.D.-opintojen rahoittaminen University of Rochesterissa, USA:ssa 101000, Murto Risto YTK, Vantaa, matka-apuraha E.D.E.N.:n järjestämään tohtorikoulutusseminaariin osallistumista varten De Haanissa, Belgiassa 6450, Reinikka-Soininen Ritva KTK, Helsinki, tohtoriopinnot Oxfordin yliopistossa, Englannissa 120000, Stenborg Markku VTK, Lahti, taloustieteen tohtoriopintojen kolmannen vuoden rahoittamiseen Penn State Yliopistossa, Yhdysvalloissa 75000, Vartiainen Henry J. dosentti, va. professori, Helsinki, matka-apuraha L'Institut International de Finances Publiques'in konferenssiin Brysselissä 5500 markkaa.

Valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma:

Eisto Ilkka yht.yo, Joensuu, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja lisensiaattityön tekoon 65000 markkaa, Honkatukia Juha VTK, Helsinki, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja lisensiaattityön tekoon aiheesta monopolistinen hinnoittelu avoimen talouden mallissa 65000, Jokivuolle Esa valt.yo, Helsinki, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistuminen ja tutkimustyön tekeminen aiheesta "Suomalaisten FOX-indeksioptioiden hinnoittelu: empiirinen sovellutus" 65000, Kaivo-oja Jari YTK, Tampere, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistuminen ja lisensiaattityön tekeminen aiheesta "Kauppastrategiaperusteinen projektiarviointi kehityspolitiikkana: teoreettinen analyysi" 65000, Kauko Karlo ekonomi, Helsinki, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja tutkimuksen tekoon aiheesta "Tutkimus- ja kehitystoiminnan määrän riippuvuus kansantalouden taustamuuttujista" 65000, Linnosmaa Ismo YTM, Kuopio, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja tutkimuksen suorittamiseen pankkikilpailusta 65000, Pekkarinen Saara YTK, Kiiminki, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistuminen ja tutkimuksen tekeminen ajan merkityksestä kotitalouden/ yksilön käyttäytymisessä ja alan arvon vaihteluiden tutkiminen matkakäyttäytymisestä 65000, Pere Pekka VTM, Espoo, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistuminen 65000, Roiha Aki YTK, Rautjärvi, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistuminen 65000, Torsti Esko VTK, Helsinki, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja lisensiaattityön tekoon aiheesta: "Tarjontatekijät kokonaistaloudellisessa mallissa" 65000 markkaa.

Ulkomainen jatkokoulutus:

Halonen Maija KTM, Helsinki, toimialan taloustieteen jatko-opinnot London School of Economissa 60000 markkaa, Sihvonen-Punkka Asta KTM, Espoo, toimialan taloustieteen jatko-opinnot Harvardin yliopistossa, Yhdysvalloissa 35000 markkaa.

Stipendit ulkomaiseen jatkokoulutukseen on myönnetty tarkoitukseen vuonna 1989 varatusta määrärahasta eivätkä ne siten sisälly vuoden 1990 stipendien loppusummaan.

Ulkomaiset luennoitsijavieraat ja kielentarkastus:

Hämäläinen Raimo professori, Helsinki, professori Drew Fudenbergin ja professori Gordon R. Munron kutsuminen Suomeen 14000 markkaa, Ilmakunnas Pekka Ph.D., Helsinki, Professori Frank Staffordin kutsuminen Suomeen pidettävään luentotilaisuuteen 5000, Kanniainen Vesa apul.professori, Järvenpää ja Koskela Erkki professori, Kerava, professori Sued Ahsanin kutsuminen Suomeen 5300, Pantzar Mika KTL, Helsinki, väitöskirjan käännös ja kielentarkastus. Ehdollisena. Painatuslupa edellytyksenä 10000, Pohjola Matti vt. professori, Helsinki, professori Michael Wallersteinin kutsuminen Suomeen 4500, Salo Sinikka VTL, Helsinki, fl Christina Jonungin kutsuminen esitelmöimään aiheesta "Labour Market Issues of the 1990s - Implications for Women's Economic Situation" Naisekonomistien 10-vuotisjuhlaseminaariin 5300, Taloustieteellinen Seura, Helsinki, professorien Daniel Hausmanin, Neil de Marchin ja Marina Bianchin kutsuminen Taloustieteellisen Seuran ja Suomen Filosofisen Yhdistyksen järjestämään kansainväliseen symposiumiin 9000, Törmä Hannu KTT, Jyväskylä, PhD Thomas Rutherfordin (University of W. Ontario) kutsuminen Jyväskylään Norjan vierailun yhteydessä 10000 markkaa.

Ulkomaisten luennoitsijavieraiden kutsumiseen ja kielentarkastukseen tarkoitetut apurahat myönnetään tarkoituksiin aikaisemmin varatuista määrärahoista, eivätkä ne siten sisälly vuoden 1990 jaon loppusummaan.

Lääketiede

Videman Tapio LKT, professori, Siuntio 30000 markkaa, Tupakoinnin vaikutus selän välilevyjen rappeutumiseen 30000 markkaa.

Ulkomainen jatkokoulutus:

Aronen Eeva LKT, Helsinki, Post-doctoral jatkokoulutus Harvard Medical Schoolissa 1990-91 tutkimusaiheena ympäristömyrkkyonnettomuuden ja sen aiheuttaman stressin vaikutus lapsen fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen 25000 markkaa, Lounamaa Raisa LL, Helsinki, Master of Science -tutkinnon suorittaminen London School of Hygiene and Tropical Medicinessä ja tutkimustyö aiheesta lasten diabetes Suomessa 25000, Nousiainen Unto LKT, Siilinjärvi, epilepsian ja unihäiriöiden jatko-opinnot Stanfordin yliopistossa, Yhdysvalloissa 40000, Roine Risto LKT, Helsinki, post-doctoral tutkimustyön suorittaminen Bronx Veterans Administration Medical Centerissä, New Yorkissa aiheena alkoholin metabolia mahalaukussa ja eri tekijöiden vaikutus siihen 30000 markkaa.

Ulkomaiseen jatkokoulutukseen tarkoitetut stipendit on myönnetty tarkoitukseen edellisenä vuonna varatusta määrärahasta.

Syyskokouksessa jaetut stipendit: Kansantaloustiede:

Aarnio Outi VTL, Turku, väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen Oxfordin yliopistossa 100000 markkaa, Alho Kari VTT, Helsinki ja Widgren Mika VTK, Helsinki, ETA, EY ja Suomen vaihtoehdot 20000, Forssell Osmo professori, Oulu, kasvun kansainvälistä riippuvuutta koskeva tutkimustyö Cambridgen yliopistossa kesällä 1991 15000, Hernesniemi Hannu YTM, Kerava, väitöskirjan suunnitteluun aiheesta: "Harhattomat osakehintaindeksit" 10000, Hietaniemi Leena TTK, Hyvinkää, Koron määräytymisestä 12 OECD-maassa 10000, Ilmakunnas Seija VTL, Helsinki, väitöskirjatutkimus aiheesta: "Työn tarjonta, verotus ja työaikarajoitteet Suomessa" 38000, Jouhki Hannele DScEcon, Jyväskylä, vuonna 1990 aloitetun yhteistyöprojektin (Ranska) loppuun saattaminen 30000, Karppinen Ari YTM, Tampere, lisensiaattityö aiheesta: "Kansainvälistyvän yrityksen investointikäyttäytyminen: sovellutusesimerkkinä Suomen teollisuuden investoinnit kotimaahan ja EEC:n alueelle" 10000, Kettunen Juha VTL, KTM, Helsinki, väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen Bristolin yliopistossa 100000, Koskenoja Maria KTM, Helsinki, lukuvuoden 1991-1992 kansantaloustieteen Ph.D.-opintoihin University of Californiassa (Irvine) USA:ssa 70000, Lempinen Urho Ph.D., Helsinki, tutkimusprojektin "Monetary Model's of the Business Cycle" ulkomaisten esitelmämatkojen matkakuluihin 15000, Michelsen Karl-Erik FK, Helsinki, Suomen rationalisointityön historiaprojekti 10000, Mustonen Jussi VTL, Helsinki, päivämarkkinoiden toiminta ja keskuspankkipolitiikka 10000, Mäki Uskali VTT, Helsinki, taloustiede ja realismi 15000, Määttä Timo MMK, Helsinki, tavarafutuurit ja -optiot yrityksen rahoitusriskien hallinnassa kansainvälisillä raaka-ainemarkkinoilla 33000, Parjanne Marja-Liisa KTL, Espoo, väitöskirjatutkimuksen loppuunsaattamiseen aiheesta "Ristikkäiskaupan determinantit Suomen ulkomaankaupassa" 10000, Pehkonen Jaakko KTT, Jyväskylä, tutkimukseen aiheesta "Työmarkkinoiden instituutiot ja palkanmuodostus" 12000, Pekurinen Markku YTM, Helsinki, Yorkin yliopistossa Englannissa vuonna 1981 aloitettujen terveystaloustieteen jatko-opintojen loppuunsaattaminen ja väitöskirjan viimeistely 15000, Pere Pekka VTM, Helsinki, osallistuminen ekonometrian erikoiskurssille Norjassa 4890, Piekkola Hannu VTL, Espoo, väitöskirjatutkimukseen pääomatulojen verotuksesta 10000, Ruokolainen Tapio KTM, Siilinjärvi, teknologiafunktion valinta - algoritmin laadinta 10000, Salonen Hannu VTT, Turku, epäsymmetrinen informaatio oligopolistisilla markkinoilla 12000, Stenroos Ari YTK, Joensuu, palvelut ja talouden muutos 10000, Teräsvirta Timo VTT, vieraileva professori Helsinki, tutkimukseen "Epälineaaristen taloudellisten riippuvuuksien mallintaminen" 20000, Tiainen Timo ekonomi, Jyväskylä, jatko-opintoihin ja lisensiaattityön tekemiseen aiheesta "Suomalaisen teollisuuden eri toimialojen hinta- sekä reaalisen kilpailukyvyn erot" 30000, Tyrväinen Timo VTL, Helsinki, (Palkka) neuvottelumenettelyn toimivuus, konfliktit ja odotukset: Suomea koskeva analyysi 10000, Vainiomäki Jari TTM, Tampere, väitöskirjan loppuunsaattaminen Englannissa London School of Economicsissa 50000, Vataja Juuso KTL, Laihia, Suomen inflaatiota käsittelevään tutkimukseen 10000, Vihanto Martti KTL, Turku, Markkinatalous ja sääntöjen evoluutio 10000, Virolainen Kimmo KTM, Tikkurila, väitöskirjatutkimus "Yrityksen optimaalisen rahoituspolitiikan määräytymisestä" 10000, Väänänen Teemu KTM, Helsinki, johdannaisinstrumenttien hinnoittelu Suomen rahamarkkinoilla 20000, Wallius Sirpa VTK, Helsinki, Korko-odotusten luonnetta käsittelevän lisensiaatintutkimuksen sekä lisensiaatin tutkinnon suorittamista varten 33000 markkaa.

Valtakunnallinen jatkokoulutus:

Huhtala Anni VTK, Helsinki, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen 65000 markkaa, Kurjenoja Jaana-Marja VTK, Lohja, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja lisensiaattityön tekoon 65000, Laakso Seppo VTK, MSc, Helsinki, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja tutkimustyöhön aiheesta "Asuntojen hinta- ja vuokrarakenteet kaupunkialueella" 65000, Laiho Heikki ekonomi, Helsinki, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja lisensiaattityön tekoon koordinaatio-ongelmista 65000, Lehto Petri VTM, Kaarina, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja lisensiaattityön tekoon 65000, Murto Risto YTK, Vantaa, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja lisensiaattityön tekoon 65000, Siimes Suvi-Anne VTK, Helsinki, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen ja lisensiaattityöhön aiheesta Poikkileikkausaineistoon perustuva teoreettinen ja empiirinen tutkimus kotitalouksien säästämisestä 65000, Tulla Sirpa VTK, Helsinki, valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan osallistumiseen sekä lisensiaattityöhön aiheesta "Duaalitalouden makromalli" 65000 markkaa.

Tutkimusprojektit:

Forssell Osmo professori, Oulu, ja tutkimusryhmä, elämänlaadun mittareiden käyttö terveydenhuollon hyvinvoinnin mittaamisessa 80000, Kanniainen Vesa VTT, apul.professori, Järvenpää, tutkimusprojektin "Teknologiset innovaatiot, riskipitoisten projektien rahoitus ja optimaalinen verotus", jatkoapuraha 110000, Koskela Erkki professori, Kerava ja Virén Matti professori, Riihimäki, tutkimusprojektin "Kotitalouksien säästäminen, rahoitusmarkkinat ja verotus" loppuunsaattamiseen 130000, Törmä Hannu KTT, va. professori, Jyväskylä, Suomen kansantalouden yleisen tasapainon veromalli - Mallinkehitystyön loppuunsaattaminen vuonna 1991 80000 markkaa.

Laitokset, seurat ja yhdistykset:

Jyväskylän yliopisto, Taloustieteen laitos, Jyväskylä, Taloustutkijoiden VIII kesäseminaari Jyväskylässä 1991 12000 markkaa, Kansantaloudellinen Yhdistys ry, Helsinki, kansantaloudellisen julkaisutoiminnan edistäminen 65000, Kansantaloustieteen professorien ja dosenttien yhdistys, Helsinki, yhdistyksen toiminnan tukemiseen 6000, Taloustieteellinen Seura ry - Nationalekonomiska Sällskapet rf, Helsinki, seuran toiminnan tukemiseen 60000 markkaa.

Laudaturtyöpalkinnot:

Jokivuolle Esa VTK, Helsinki, Osakeindeksin autokorrelaation ja heteroskedastisuuden vaikutus optioiden hinnoitteluun: sovellutus suomalaisiin FOX-optioihin (Helsingin yliopisto) 9000 markkaa, Jääskeläinen Outi KTM, Turku, Julkisyrityksen yksityistäminen: mahdollisuudet allokatiivisen ja yrityksen sisäisen tehokkuuden parantamiseen (Turun kauppakorkeakoulu) 9000, Lappalainen Jaana ekonomi, Helsinki ja Magnusson Satu ekonomi, Jyväskylä, "Suomalaisten perheellisten naisten työn tarjonta; empiirinen tutkimus työn raha- ja aikakustannuksista" (Jyväskylän yliopisto) 9000, Lauri Pekka KTM, Helsinki, "Tieto ja taloudellinen kehitys" (Helsingin kauppakorkeakoulu) 9000, Lehto Petri VTM, Kaarina, "Kartelli ja hintasodat" (Turun yliopisto) 9000, Linnosmaa Ismo YTM, Joensuu, Teollisuuden toimialoittainen markkinarakenne ja sen vaikutus tuottavuuden mittaamiseen (Joensuun yliopisto) 9000, Pekkarinen Saara YTK, Oulu, "Tiehankkeen vaikutusten yhteiskuntataloudellisesta arvioinnista ja ajan arvottamisesta liikennesektorissa" (Oulun yliopisto) 9000, Pere Pekka VTK, Helsinki, Integroituneet ja yhteisintegroituneet aikasarjat: katsaus ominaisuuksiin ja testaukseen (Helsingin yliopisto) 9000, Roiha Aki YTK, Tampere, "Transaktiokustannusteorian ongelmia" (Tampereen yliopisto) 9000, Väisänen Jorma ekonomi, Oulu, "Yhden hinnan lain testaus viiden suomalaisen teollisuuden toimialan vientihintoihin vuosina 1960-1988" (Vaasan korkeakoulu) 9000 markkaa.

Ulkomaiset luennoitsijavieraat:

Kettunen Juha VTL, KTM, Helsinki, englantilaisen luennoitsijavieraan kutsuminen Suomeen 10000 markkaa, Pehkonen Jaakko KTT, Jyväskylä, professori John Micklewrightin kutsuminen luennoimaan Jyväskylän yliopistoon 10000, Pekurinen Markku YTM, Helsinki, professori Alan Maynardin kutsumiseksi Suomeen maaliskuussa 1991 15000, Åbo Akademi / Willner Johan professori, Turku, professori Keith Cowlingin kutsumiseksi Suomeen 13000 markkaa.

Ulkomaisten luennoitsijavieraiden kutsumiseen tarkoitetut apurahat myönnetään tarkoitukseen vuodelle 1989 varatusta määrärahasta, ja maksetaan laskun mukaan. Nämä stipendit eivät sisälly vuoden 1990 stipendien loppusummaan.

Varaukset:

Kesäkoulu 1991 147000 markkaa. Ulkomainen tutkijakoulutus ja lisensiaattitöiden monistus 95160 markkaa.

Lääketiede:

Alftan Olof professori, Helsinki, kolmeen kansainväliseen tieteelliseen urologiseen symposiumiin kutsuttavien ulkomaisten osanottajien ja luennoitsijoiden matka- ja majoituskuluihin 10000 markkaa, Aro Hillevi LKT, Helsinki, nuoruusiän stressin merkitys aikuistumiskehitykselle ja mielenterveydelle - seurantatutkimus 16-22-vuotiaille nuorille. Aputyövoiman palkkaukseen 50000, Hakala Markku LKT, Oulu, nivelreuman vaikutukset väestössä 40000, Halmesmäki Erja LKT, Espoo, lyijyn osuus sikiöalkoholivaurion synnyssä sekä mahdollisuudet ennustaa sikiöalkoholivaurion riski käyttäen apuna gammaglutamyltransferaasi- ja dolikolipitoisuuksia 50000, Happonen Pertti LL, Kuopio, kahvinjuonnin ja alkoholinkäytön yhteys sepelvaltimotaudin vaaraan 20000, Häkkinen Keijo LiT, Jyväskylä, Hannonen Pekka LKT Jyväskylä ja Häkkinen Arja LiK Jyväskylä, tehostetun fyysisen harjoittelun vaikutukset nivelreumapotilaiden lihasvoimaan, toimintakykyyn ja taudin aktiivisuuteen 30000, Ikonen Seppo KM, Kuopio, liikunta elämänmuutosten käsittelyn voimavarana ja sen yhteydet terveydentilaan 50000, Isoaho Raimo LL, Lieto, hengityselinsairaudet ja toimintakyky vanhusväestössä - kliininen ja epidemiologinen tutkimus 50000, Jaakkola Mika LK, Luvia, alkoholin akuutit haimavaikutukset 20000, Kekki Matti dosentti, LKT, Espoo, alkoholin kokonaisaineenvaihdunnan määrittäminen ihmisellä liittyneenä alkoholin liikakäyttöön, alkoholinmaksasairauksiin ja lääkkeiden käyttöön 30000, Koivusalo Meri LK, Helsinki, talousveden mutageenisuus ja syövän esiintyvyys 18000, Konttinen Yrjö T. dosentti, LKT Helsinki, nikamien välilevyn rappeutumista ja syöpymistä aiheuttavien hajottavien aineiden esiintyminen, määrä, aktivaatioaste ja geenisäätely 40000, Koskinen Teuvo LL, Kuopio, pseudodementia vanhuuden depression ilmenemismuotona 12000, Kuusisto Johanna LL, Kuopio, glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt vanhuusiällä: ilmaantuvuus ja suhde sydänverisuonitautien sekä dementian riskiin 30000, Laakso Maija-Liisa dosentti, LKT, Vantaa, ihmisen vuorokausirytmit ja valo 30000, Leikola Mika LL, Helsinki, iäkkäiden aivoverenkierron häiriöt 30000, Leirisalo-Repo Marjatta dosentti, LKT, Helsinki, Repo Heikki dosentti, LKT, Helsinki, tulehduksellisten selkäsairauksien syyt ja tulehduksen kulkuun vaikuttavat tekijät. Aputyövoiman palkkaukseen 100000, Marin Eine FM, Kuopio, fyysisen kunnon ja kuormituksen vaikutukset peroksidien inaktivointikykyyn glutationisysteemin avulla. Henkilökohtaiseksi apurahaksi 20000, Mäkelä Riitta LL, Haukipudas, luun tiheys ja siihen liittyvät terveyskäyttäytymistekijät suomalaisessa väestössä - epidemiologinen tutkimus 40000, Mäkinen Seppo LL, Helsinki, avioeropojat varusmiehinä 10000, Oikarinen Aarne dosentti, LKT, Oulu, ultraviolettivalon aiheuttaman sidekudosvaurion ja ihosyövän välinen yhteys 50000, Palotie Aarno dosentti, LKT, Helsinki, suomalaisen nivelrikon perinnöllinen tausta. Henkilökohtaiseksi apurahaksi ja aputyövoiman palkkaukseen 35000, Pikkarainen Pekka dosentti, LKT, Kuopio ja työryhmä. Voiko keliakiapotilas käyttää kauraa? Aputyövoiman palkkaukseen 50000, Roine Risto LKT, Helsinki, alkoholin "first-pass"-metabolia mahalaukussa ja eri tekijöiden vaikutus siihen 70000, Rytökoski Ulla LL, Turku, alaselkäpotilaan isodynaamiset lihasvoimamittaukset 22000, Sarna Seppo apul.professori, VTT, Helsinki, entisten suomalaisten huippu-urheilijoiden elintavat ja selkäsairaudet 35000, Stengård Jari LT, LuK, Espoo ja työryhmä, diabeteksen ja alentuneen sokerinsiedon ilmaantuvuus Itä-Länsi-tutkimukseen osallistuneilla vanhoilla miehillä 30000, Talo Seija FL, Turku, kroonisten alaselkäkipupotilaiden toimintakyvyn arviointi psykologisin menetelmin 22000, Tertti Minna LL, Turku, lannerangan välilevyrappeuman esiintyvyys ja siihen vaikuttavat mekanismit 10000, Urponen Helka dosentti, VTT, Tampere, ja tutkijaryhmä, unen laatu, päiväaikainen vireys, elintavat ja terveys: 5-vuotisseurantatutkimus 50000, Virta Lauri LL, Kaarina, lannerangan spondylosisteesin esiintyvyys ja kulku aikuisiällä 22000 markkaa.

Tutkimusprojektit:

Koivisto Veikko dosentti, LKT, Helsinki, glukoosin käytön solutason mekanismit liikunnan yhteydessä terveillä henkilöillä ja tyypin 1 diabetesta sairastavilla potilailla. Henkilökohtaiseksi apurahaksi ja aputyövoiman palkkaukseen 100000 markkaa, Oja Pekka dosentti, Ph.D., Tampere ja Rauramaa Rainer dosentti, LKT, Kuopio, liikunta osteoporoosin ehkäisyssä: optimaalisen liikunnan ominaispiirteet 300000, Simell Olli professori, LKT, Turku tutkijaryhmä, varhaislapsuudessa alkava sydän- ja verisuonitautisairastuvuuden ehkäisyprojekti 100000 markkaa.

Varaukset:

Ulkomainen jatkokoulutus 130000 markkaa. Varaus vuoden 1990 symposiumia varten 45000 markkaa. Varaus vuoden 1992 symposiumia varten 9000 markkaa.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Teinipojat tuhosivat päiväkodin käyttökelvottomaksi Nurmijärvellä – Edes välikaton eristeet eivät säästyneet

  2. 2

   Mies löytyi tapettuna kotoaan Helsingissä – Poliisi epäilee erityisen raakaa murhaa

  3. 3

   Liika hygienia lisää suolistosairauksia, ja yhä useampi elää avanteen kanssa – Sauli Suomiselle avanne toi neljä lisätuntia päivään: ”Haaveilen edelleen normaalista elämästä”

  4. 4

   Tällaisen merkin voit pian nähdä vessoissa ja pukuhuoneissa – Nyt puhuu suomalaisen unisex-logon suunnittelija: ”Halusin turvallisia tiloja kaikille”

  5. 5

   Viinaralli kallistuu, Viro nostaa oluen verotusta tällä viikolla peräti 70 prosenttia – sataman alkoholimarket hamstrasi varastot täyteen

  6. 6

   Poliisi keskeytti uuden Suomi ensin -mielenosoituksen Rautatientorilla – neljä ihmistä otettiin kiinni

  7. 7

   Suomi ja Ruskeat tytöt mainittu! Isolla jenkkisivustolla julkaistiin pitkä juttu siitä, millaista on olla ei-valkoinen nainen Suomessa

  8. 8

   Euroopan maihin kohdistunut laaja kyberhyökkäysten sarja levisi nyt myös Yhdysvaltoihin – Häiriötilanteita jo kolmella mantereella noin kymmenessä maassa

  9. 9

   Venäläismiehen yhdeksänmetrinen matkailuvene upposi Kotkassa laituriin, sitten omistaja katosi

  10. 10

   CNN veti pois Venäjä-jutun, kolme toimittajaa erosi – Trump: Vau!

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Teinipojat tuhosivat päiväkodin käyttökelvottomaksi Nurmijärvellä – Edes välikaton eristeet eivät säästyneet

  2. 2

   Liika hygienia lisää suolistosairauksia, ja yhä useampi elää avanteen kanssa – Sauli Suomiselle avanne toi neljä lisätuntia päivään: ”Haaveilen edelleen normaalista elämästä”

  3. 3

   Helsingin alueiden eriytyminen näkyy nuorten arjessa – ”Alepan kulmalta saa helpommin kannabista kuin kaljaa”

  4. 4

   Suomi ensin -mielenosoitusleiri purettiin Rautatientorilla – poliisi jatkaa tänään tiivistä partiointia paikalla

  5. 5

   Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse

  6. 6

   Liian lapsikeskeisessä liitossa kaikki häviävät – Lapsi voi olla tekosyy vältellä omia ongelmia

  7. 7

   Helsingin pormestari Jan Vapaavuori palkkasi avukseen stand up -koomikon – Kaikki pormestarien erityisavustajat ansaitsevat yli 5 000 euroa kuussa

  8. 8

   Rautatientorille on ilmoitettu jo uusia mielenosoituksia – Poliisi Suomi ensin -aktivisteille: ”Tällä porukalla ei enää Helsingissä osoiteta mieltä”

  9. 9

   Ruotsalaismeteorologin suomenkielisestä ennusteesta tuli somehitti – Pererikin upeasti lausumaa juhannussäätä katsottiin satojatuhansia kertoja

  10. 10

   CNN veti pois Venäjä-jutun, kolme toimittajaa erosi – Trump: Vau!

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mitä synnytyksissä todella tapahtuu? Lue sinulle räätälöity juttu siitä, miten lapsesi tulisi maailmaan

  2. 2

   Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

  3. 3

   Japanilaissotilaat häpesivät niin, että jatkoivat toista maailmansotaa viidakoissa melkein 30 vuotta

  4. 4

   Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse

  5. 5

   Britti Joel Willans muutti Suomeen ja hämmästyi uskollista sääntöjen tottelemista – ”Ehkä suomalaiset juovat itsensä niin humalaan juuri sääntöjen takia”

  6. 6

   Suomi ensin -mielenosoitusleiri purettiin Rautatientorilla – poliisi jatkaa tänään tiivistä partiointia paikalla

  7. 7

   Pankkiiriliikkeen entinen johtaja paljastaa, miten sijoituksia myytiin: ”Asiakkaiden eduista ei kukaan halunnut huolehtia”

  8. 8

   HS:n epätieteellinen kysely paljastaa, miten Suomessa saa elitistin leiman – jopa kahvin väri vaikuttaa

  9. 9

   Haluatko elämääsi lisää seksiä? Kolme seksuaali­terapeuttia kertoo tärkeimmät vinkkinsä

  10. 10

   Oikeusasiamies ihmettelee: Miksi poliisi pakottaa musliminaiset riisumaan huivin valokuvassa?

  11. Näytä lisää