Kotimaa

Upseerien yksityisklubit ajautuivat vaikeuksiin – Puolustusvoimat vähensi upseerikerhojen vuokratukea

Puolustusvoimat on irtisanonut 14 varuskuntakerhon vuokrasopimukset.

Useat perinteiset upseerikerhot joutuvat lopettamaan toimintansa tämän tai ensi vuoden lopussa. Syynä on Puolustusvoimien tiukka kulukuri.

Kerhot toimivat yleensä Puolustusvoimien Senaatti-kiinteistöiltä vuokraamissa tiloissa. Parhaillaan Puolustusvoimilla on vuokralla 24 erilaista kerhorakennusta tai -tilaa ympäri Suomea. Niistä on nyt irtisanottu yli puolet.

”Me tarkastelemme kaikkia tilojamme kustannustehokkuuden näkökulmasta. Kerhojen tilat ovat olleet siinä tarkastelussa mukana ihan kuin muutkin”, sanoo majuri Arjo Kaarre Pääesikunnasta.

”Meillä ei ole sellaista päätöstä, että nyt ajetaan kerhotoiminta alas.”


Puolustusvoimat maksaa kerhotiloista vuokraa yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Irtisanomisten jälkeen vuokrakulut pienenevät noin miljoona euroa.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Monet kerhot ovat ulkoistaneet kerhon ravintolatoiminnan ja muut palvelut yksityisille yrittäjille, jotka toimivat kerhojen tiloissa. Saaduilla tuloilla on sitten pyöritetty varsinaisen kerhon toimintaa.

”Me emme voi subventoida yrittäjää niin, että tarjoamme tiloja hänen yritystoimintaansa. Olemme tarjonneet mahdollisuutta jatkaa toimintaa asianmukaisella vuokrasopimuksella. Osa yrittäjistä on todennut, ettei se ole mahdollista”, kertoo Kaarre.

Alun perin Puolustusvoimat irtisanoi vuokrasopimukset tämän vuoden loppuun mennessä, mutta joidenkin kerhorakennusten irtisanomisaikaa on nyt pidennetty ensi vuoden loppuun.

Syynä pidennykseen ovat osin Puolustusvoimien omat tarpeet ja osin halu antaa viidelle kerholle lisäaikaa niiden toiminnan uudelleen järjestämiseksi.

Lisäaikaa ovat saaneet Haminan, Lappeenrannan, Tuusulan ja Kajaanin kerhot sekä toinen Pansion kerhotiloista. Artikkelin lopussa on karttagrafiikka lopetetuista ja lopetettavista kerhoista.


Upseerikerhot ovat suljettuja yksityisklubeja

Upseerikerhot ovat olleet monilla varuskuntapaikkakunnilla alueen eliitin keskeisiä juhlapaikkoja. Niissä on järjestetty häitä, syntymäpäiviä ja muita perhejuhlia. Lisäksi kerhoihin on kokoonnuttu vuodenkierron mukaisiin juhliin.


Upseerikerhot ovat suljettuja klubeja. Jäseniksi on otettu kadetti- tai erikoisupseereita ja usein myös reserviupseereita.

Tyypillisesti jäseneksi pääsy vaatii myös sen, että pyrkijällä on kaksi suosittelijaa, jotka ovat kerhon jäseniä. Liittymis- ja jäsenmaksut ovat yleensä muutaman kymmenen euron luokkaa.


Varuskuntien kerhotoimintaa ei ole koskaan järjestetty yhtenäisen mallin mukaan. Kerhoja pyörittävät yhdistykset ovat laatineet omat sääntönsä ja järjestäneet toimintansa paikallisten tarpeiden mukaan.

Kerhoja on ollut myös monenlaisia ja -nimisiä. Jako on yleensä tehty henkilöstöryhmittäin. Aliupseerit ovat kokoontuneet aliupseerikerhoihin, toimiupseerit toimiupseerikerhoihin ja upseerit upseerikerhoihin.

Joskus kerhoja on yhdistetty, jolloin on syntynyt yhteisiä varuskuntakerhoja tai maanpuolustuskerhoja. Varuskuntien joukkoyksiköillä on ollut myös omia kerhojaan.


Vanhoihin upseerikerhoihin on kertynyt vuosien mittaan runsaasti erilaisia perinne-esineitä, joiden kohtalo on nyt hämärän peitossa.

Esimerkiksi Upinniemen lopettava kerhoravintola huutokauppaa omaisuuttaan joulukuun aikana.

Museonjohtaja Harri Huusko Sotamuseosta sanoo, että museo on jo saanut kyselyjä, ottaisiko se vastaan lopetettavien kerhojen esineistöä.

Sotamuseo on valmis auttamaan, jos kerhoilla on jotain historiallisesti poikkeuksellisen arvokasta omaisuutta. Museon varastot ovat kuitenkin jo pullollaan.

”Pienessä määrin voidaan ottaa esineitä vastaan, muttei laajassa määrin”, Huusko sanoo.

Helsingin upseerikerhojen toiminta on jatkumassa

Helsingissä on kaksi tunnettua upseerikerhoa: Suomenlinnan ja Santahaminan upseerikerhot. Niiden toiminta poikkeaa toisistaan selvästi.

Santahaminan upseerikerhon olemassaolo ei ole uhattuna. Kerhon toiminta pyörii pitkälti sen oman saunan ympärillä. Sauna on Santahaminan kupeessa Teerisaaressa.

Kerhossa on runsaat kaksisataa jäsentä, joista suurin osa on reserviupseereita. Kerho on sikäli avoin, että sen niin sanotuksi kannattavaksi jäseneksi voi päästä, vaikkei olisikaan upseeri. Jäseneksi pyrkivältä vaaditaan kuitenkin kaksi suosittelijaa, jotka ovat kerhon jäseniä.

Santahaminan upseerikerho on muodostanut Pääkaupunkiseudun päällystöliiton ja Kaartin jääkärirykmentin killan kanssa yhteisen Santahaminan maanpuolustuskerhon. Se pyörittää Santahaminassa kerhoravintolaa, jossa on palkattu emäntä.

Suomenlinnan upseerikerho toimii tsaarin upseereille 1870-luvulla rakennetussa talossa. Nykyinen kerho on perustettu virallisesti vuonna 1919. Kerho on jäsenmäärältään poikkeuksellisen iso.


”Meillä on koko ajan kasvava jäsenmäärä. Tällä hetkellä se on hiukan yli tuhat”, sanoo kerhon puheenjohtaja Kalle Järvi.

Esimerkiksi viime vuonna Suomenlinnan kerhoon tuli seitsemisenkymmentä jäsenhakemusta.

Puolustusvoimat on tähän asti vuokrannut kerhorakennuksen Suomenlinnan hoitokunnalta. Vuokrasopimus on nyt irtisanottu. Kerho on neuvotellut uudesta vuokrasopimuksesta hoitokunnan kanssa.

Järven mukaan vuokraneuvottelut ovat nytkähtäneet ”ison harppauksen eteenpäin” ja uusi sopimus allekirjoitetaan luultavasti pian.

”Mielestäni on hienoa, että Suomenlinnan hoitokunta näkee sotilaskulttuurin merkityksen osana Suomenlinnan historiaa ja Suomen historiaa”, Järvi sanoo.

Järvi kertoo, että kerhon taloustilanne on kohtuullinen.

”Sen puolesta pärjätään kyllä. Kerholla on pitkät perinteet. Olisi surullista, jos se tähän loppuisi.”


Järven mukaan Suomenlinnan kerholla järjestetään noin 250 erilaista tapahtumaa vuodessa. Ne kaikki liittyvät jollain tavalla kerhon jäsenistöön, josta noin 60 prosenttia on reserviupseereita ja loput aktiivi- tai evp-upseereita.

”Jäsenistöllä on omia yhteistoimintatahoja, joita he saavat tuoda kerholle.”

Suomenlinnan kerholla on käytössään muun muassa juhlasali, kabinetti, baari, sauna ja kolme perinnehuonetta. Palkkalistoilla on myös oma ravintolapäällikkö. Kerhon jäsenillat ja -juhlat ovat maksuttomia.


Järven mukaan Suomenlinnan kerho pyrkii sopeuttamaan toimintaansa nykyisen jäsenistön tarpeisiin. Kerho on järjestänyt muun muassa turvallisuuspoliittisia keskusteluiltoja, joihin on kutsuttu mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Järvi myöntää, että upseerikerhon toiminta on muuttunut vuosikymmenten mittaan.

”Se on taakse jäänyttä elämää, että siellä istuttaisiin iltaa isommalla porukalla.”

Uudenmaan prikaatin upseerikerholta lähtee rakennus alta

”Sodat voitetaan tahdolla, ja se tahto luodaan täällä”, sanoo Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkö, komentaja Jörgen Engroos.

Uudenmaan prikaatin upseerikerhon ison salin eli komentajien salin päätyseinällä on kolmessa rivissä prikaatin entisten komentajien muotokuvia. Niitä on yhteensä 22.

”Tämä huone sisältää niin paljon tarinoita, ettei tästä voida luopua.”


Saliin tulee valoa katossa riippuvasta suuresta kristallikruunusta. Avaran ja korkean huoneen keskellä on pitkä pöytä. Huone oli alun perin upseerien miekkailusali.

Uudenmaan prikaatin upseerikerho toimii yhdessä päällystökerhon kanssa yli satavuotiaassa tiilikasarmissa. Rakennuksen edustalla on rakennuksen ikäinen valtava tammi.


Samanlaisia venäläisten rakentamia punatiilisiä kasarmeja on muillakin Suomen vanhoilla varuskuntapaikkakunnilla, kuten Lahdessa, Riihimäellä ja Korialla.

Puolustusvoimat on irtisanonut Uudenmaan prikaatin upseerikerhon rakennuksen vuokrasopimuksen vuodenvaihteesta alkaen.

Tulevaisuus on epävarma. Uudesta kerhotilasta ei ole tietoa.

Saattaa olla, että ilman omaa kokoontumispaikkaa upseerikerhotoiminta hiipuu Dragsvikin varuskunnassa vähitellen kokonaan.

”Emme saaneet jatkoaikaa”, harmittelee upseerikerhon puheenjohtaja, kapteeniluutnantti Andreas Jung.

”Viimeistään vuoden vaihteessa ryhdymme katsomaan, mitä teemme. Meillä ei ole mahdollista maksaa sellaista vuokraa kuin ehkä olisi tarjolla.”

Uudenmaan prikaatin kerho on perinteisistä upseerikerhoista monella tapaa perinteisin.

Viime sotien jälkeen perustetussa kerhossa on jäseniä noin 160. Jäseneksi pääsee vain prikaatissa palveleva tai palvellut upseeri, ja koeaika kestää vuoden. Reserviupseerit eivät pääse kerhon jäseniksi.


Andreas Jung kuvaa kerhorakennusta ”perinteiseksi seuraintaloksi”.

”Suomen mittakaavassa tämä on varmasti ainutlaatuinen. Vaikka tila on nimikkeellä upseerikerho, siellä pidetään koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä kokouksia. Kaikki prikaatin yhteistapahtumat toimeenpannaan siellä isossa salissa.”

Jung sanoo kerhon olevan tärkeä varuskunnan yhteis- ja talkoohengen ylläpitämiseksi.

”Se on upseerikasvatuksen jatkamista. Siellä oppii tuntemaan muut upseerit, perheet, lapset ja muut. Se on keskeinen kokoontumistila niin perheelle kuin sukulaisille. Se on kuin mikä tahansa kyläyhteisö. Sitä ihmiset jäävät kaipaamaan, kun yhteisöllisyys häviää.”


Kerhorakennus on sisustettu perinteiseen kerhotyyliin: seinillä on valokuvia, maalauksia, karikatyyrejä, miekkoja ja hirvensarvia. Hyllyillä on pokaaleita ja vitriineissä sotilaselämään kuuluvia muistoesineitä. Nojatuolit ovat nahkaisia.

Ikkunat ovat suuria. Marraskuussa lehdet ovat pudonneet puista ja oksien takaa pilkottaa meri. Uudenmaan prikaati kouluttaakin rannikkojääkäreitä.


Kerhon keittiöstä kuuluu kolinaa. Kaksi varusmiestä keittelee kahvia sotilaille, jotka pitävät kerholla kokousta.


Yleensä upseerikerhoissa on eri aselajeille niin sanottuja perinnehuoneita. Sellainen on myös Dragsvikissa.

Tykistön perinnehuoneessa on kunniapaikalla maalaus tykistönkenraali Vilho Nenosesta, suomalaisen tykistön kuuluisimmasta kehittäjästä.

Vitriinissä on Ukko-Mauser-pistooli. Kerhon vanhat perinneaseet on tehty toimintakyvyttömiksi.

Kerhossa on baari, mutta sen tiskin takana ei ole ketään, koska kerholla ei ole palkattua henkilökuntaa. Palveluja pyöritetään talkoovoimin.

Baaritiskiä vastapäätä on marsalkka Mannerheimin kuva. Sen yläpuolella on muhkea hirvenpää. Hirven suussa on sikari.


”Se on siinä perinne-esineenä”, kertoo Jung.

”Kun vanhaan aikaan sai sisällä polttaa, niin hirvi poltti juhlissa myös. Sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, sillä sisällähän ei saa enää polttaa.”

Uudenmaan prikaati on Suomen ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto. Sillä onkin ollut yhteistyötä ja harjoituksia ruotsalaisten rannikkojääkäreiden kanssa.

Ruotsalaiset upseerit viihtyvät Jungin mukaan upseerikerholla hyvin. He kokevat paikan nostalgiseksi.

”Ruotsalaiset totesivat, että aivan kuin he menisivät ajassa taaksepäin ja palaisivat kymmenien vuosien takaiseen Ruotsiin. ’Det känns som att komma hem’, he sanoivat.”


Vuoden kohokohta ovat loppiaistanssiaiset

Uudenmaan prikaatin kerhossa järjestetään vuosittain toistuvia juhlia, kuten laskiaisriehoja ja äitienpäiväjuhlia. Näyttävin kaikista on ”trettondagsbal” eli loppiaistanssiaiset.

Loppiaistanssiaiset on perinnejuhla, jota ruvettiin järjestämään viime sotien jälkeen. Alun perin se oli prikaatissa toimineen tykistön juhla Tammisaaren maanomistajille, koska he antoivat tykistön harjoitella heidän maillaan.

Kerholaiset pitävät loppiaistanssiaisia maan tyylikkäimpänä tapahtumana, joka menee jopa itsenäisyyspäivän Linnan juhlien edelle.

Tanssiaisillan koreografia on tarkkaan suunniteltu. Tapaan kuuluu, että vieraat saapuvat kerhotalolle varuskunnan portilta soihtukujaa pitkin. Ovella jokainen tulija ilmoitetaan erikseen.

Ruokailuvälineinä käytetään hopeisia aterimia, joiden hankkiminen kuuluu jäsenten velvollisuuksiin. Jokainen uusi kerholainen joutuu hankkimaan hopeiset aterimet, joihin kaiverretaan hänen arvonsa, nimensä ja vuosiluku.

Jäsenet eivät kuitenkaan saa käyttää nimikkoaterimiaan itse, vaan ne on tarkoitettu puolison tai tyttöystävän käyttöön.

Hopeisia ruokailuvälineitä säilytetään kankaisissa säilytyspusseissa pankkiholvissa. Siellä on alku-, pää- ja jälkiruoka-aterimet parillesadalle ihmiselle.

Hopeista pitää huolta kerhon nimeämä vanhempi messiupseeri. Se on kunniatehtävä.

Kymmeniä vuosia jatkunut loppiaisperinne on nyt katkolla. Jungin mukaan kerho aikoo kuitenkin järjestää vielä yhdet tanssiaiset vanhaan tapaan, vaikka vuokrasopimus loppuu vuodenvaihteessa.

”Pidämme viimeiset juhlat. Katsotaan sen jälkeen, mitä tapahtuu.”

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Jarmo Huhtanen

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Tutkimus: Runsas huonojen hiilihydraattien käyttö lisää kuolleisuutta – Pastan, pullan ja valkoisen riisin riskit tulisi ottaa vakavasti, sanoo asiantuntija

  2. 2

   Saksan vaaleissa jyrännyt oikeistopopulistinen AfD: ”Me aiomme muuttaa tämän maan” – Merkelille hutera torjuntavoitto

  3. 3

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  4. 4

   Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia – HS selvitti kuntapäättäjien rikostuomiot, katso millaisiin rötöksiin kotikunnassasi on syyllistytty

  5. 5

   Trump vaati kansallislaulun aikana protestoiville NFL-pelaajille potkuja – Jacksonville Jaguarsin omistaja riviin pelaajien rinnalle

  6. 6

   ”Emme halua enää muslimeja” – Tšekki on ottanut vastaan vain kourallisen pakolaisia, eikä juuri kukaan halua enempää

  7. 7

   Merkel maksaa kovaa hintaa pakolaiskriisistä

  8. 8

   Pyöreälehtinen viherkasvi paljastaa nyt trendikodin – kasvin pikkuversoista maksetaan jo isoja summia

  9. 9

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  10. 10

   Saksan äärioikeisto päivitti rasismin tälle vuosikymmenelle – ”Nyt sanotaan asioita, joille ei ole ollut keskustelussa tilaa sitten natsi-Saksan”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  2. 2

   Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia – HS selvitti kuntapäättäjien rikostuomiot, katso millaisiin rötöksiin kotikunnassasi on syyllistytty

  3. 3

   Rinta-Nikkolat ostivat kodin pelkkään kuntokartoitukseen luottaen, sitten todellisuus alkoi paljastua – kirpparilla myyty patja paljasti talon karmean kunnon

  4. 4

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  5. 5

   Viikko, jolloin kyllästyin olemaan feministi

  6. 6

   Ateisti on moraaliton ihminen – paitsi Suomessa

  7. 7

   Tutkimus: Runsas huonojen hiilihydraattien käyttö lisää kuolleisuutta – Pastan, pullan ja valkoisen riisin riskit tulisi ottaa vakavasti, sanoo asiantuntija

  8. 8

   ”Emme halua enää muslimeja” – Tšekki on ottanut vastaan vain kourallisen pakolaisia, eikä juuri kukaan halua enempää

  9. 9

   Nykymissit valmistautuvat kilpailuunsa kuin urheilijat – ja näyttävät saunapuhtainakin hämmentävän hyviltä, koska kauneuden eteen tehdään töitä enemmän kuin koskaan

  10. 10

   Tamperelainen tanssinopettaja teki historiaa MM-tatamilla: ”Tiesin, miten pitkäksi aikaa saa mielihyvää, kun onnistuu tällaisessa paikassa”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  3. 3

   Päiväkoti irtisanoi lapsen Lauttasaaressa

  4. 4

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  5. 5

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  6. 6

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  7. 7

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  8. 8

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  9. 9

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  10. 10

   Hyvältä tuntuva vatsa ei aina voi hyvin, ja vehnäleipä jämähtää klöntiksi – nämä seitsemän asiaa sinun tulee tietää, jos haluat välttää vatsavaivoja

  11. Näytä lisää