Kotimaa

Näin arki muuttuu vuonna 2017: Työpäivät pitenevät, autoilu kallistuu, karkit halpenevat ja lääkekorvaukset pienenevät

Keräsimme yhteen vuoden 2017 mukanaan tuomia muutoksia, jotka vaikuttavat kaikkien suomalaisten arkeen.

Vuonna 2017 suomalaiset tekevät aiempaa pidempiä työpäiviä, saavat vähemmän työttömyyskorvauksia ja maksavat entistä enemmän polttoaineista. Vastavuoroisesti makeiset maksavat vähemmän ja ansiotuloverotus kevenee.

Työaika pitenee

Kilpailukykysopimus eli kiky tuo vuoden alussa työajan pidennyksen. Vuositasolla pidennys on 24 tuntia eli viikossa 30 ja päivässä kuusi minuuttia. Pidennys tehdään eri liitoissa ja eri työpaikoissa eri tavoin.

Esimerkiksi Tekniikan akateemisten liitto TEK:lla on noin 73 000 jäsentä. Heidän joukossaan työajan pidennyksen toteutus vaihtelee paljon, kertoo TEK:n yksikönjohtaja Joel Salminen.

”Kiky koskee noin 85:tä prosenttia jäsenistöstämme. Karkeasti voi arvioida, että kolmasosa jäsenistämme sopii tämän 24 tunnin lisäyksen paikallisesti työnantajiensa kanssa. Eräs tavallinen tapa on, että työajan liukumasäätöihin lisätään kaksi tuntia kuukaudessa.”

Kaikilla työpaikoilla työaikaa ei kuitenkaan lisätä.

”Noin kolmasosalla työpaikoista on sovittu, että pidennyksen voi suorittaa myös liikuntana tai hyväntekeväisyystyönä. Ja noin kolmasosalla työpaikoista tätä lisäystä ei tehdä, kun näillä paikoilla tehdään jo muutenkin niin paljon töitä”, Salminen sanoo.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenistössä ”työajan pidennys tehdään kaikkien osalta tavalla tai toisella”, kertoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

JHL:n noin 230 000 jäsentä toteuttavat työajan pidennyksen kukin työehtosopimuksensa mukaisesti.

”Pienipalkkaisessa jäsenistössämme pidennys ei tunnu hyvältä, kun lisäystä ei kompensoida palkalla. Julkisen sektorin työntekijöille tuli tuplarangaistus, kun työaikaa pidennettiin ja lomarahoja leikattiin”, Niemi-Laine sanoo.

Eläkeikä nousee

Eläkeuudistus tulee voimaan vuoden vaihtuessa. Nyt eläkettä kertyy käytännössä koko työuran ajalta. Myös työkyvyttömyyseläke paranee. Lisäksi käyttöön tulee muutamia tuhansia ihmisiä koskeva työuraeläke.

Eläkeasioiden asiantuntija ja tietokirjailija Jari Hanska sanoo kuitenkin, että kun samalla vielä työssä olevien ikäluokkien eläkeikää on nostettu ja sidottu se elinajanodotteeseen, ovat viimeiset eläkeuudistukset olleet käytännössä tulevien eläkkeiden heikennyksiä.

”Lisäksi on otettu käyttöön elinaikakerroin, joka pienentää tulevia eläkkeitä. Käytännössä muutokset tarkoittavat sitä, että etenkin nuorten tuleviin eläkkeisiin tehtiin leikkauksia. Leikkauksia ei eläkeuudistuksen yhteydessä kuitenkaan mainostettu leikkauksina vaan parannuksina”, Hanska sanoo.

Hänen ja toimittaja Teemu Muhosen kirjoittama eläkkeitä käsittelevä tietokirja Eläketurma ilmestyi loppusyksystä.

Eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria ja pienentää kestävyysvajetta noin prosentilla. Uhkana on siis ollut se, että eläkemenot kasvavat niin paljon, että ne supistavat muita hyvinvointiyhteiskunnan palveluja.

”Uudistuksen hinta oli kuitenkin se, että kestävyysvajeen umpeen kuromiseen osallistuvat vain työssä käyvät ikäluokat. Lähes 30 miljardin vuotuiseen eläkemenoon ei puututtu, sillä jo työeläkkeellä olevien eläkkeet säilytettiin ennallaan.”

Jo maksussa oleviin työeläkkeisiin muutokset eivät siis vaikuta. Hanskan mukaan eläkeläiset jakautuvat yhä voimakkaammin kahteen kastiin. Niihin, jotka nauttivat työeläkkeitä, ja niihin, jotka saavat vain kansaneläkettä.

”Työeläkkeet nauttivat vahvaa omaisuuden suojaa, mutta nimenomaan kansaneläkkeisiin on tehty viime vuosina heikennyksiä. Työeläkettä saavien asema on turvatumpi niin taloudellisesti kuin poliittisesti, eli heidän etujaan on paljon vaikeampi heikentää.”

Saavuttaakseen saman eläkkeen tulevaisuudessa kuin esimerkiksi ennen vuoden 2005 eläkeuudistusta nuorten on työskenneltävä entistä pidempään. 1990-luvulla syntyneiden eläkeikä lähestyy jo 68 ikävuotta.


Työttömyyskorvaus pienenee

Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha pienenevät noin kuusi euroa eli noin 0,85 prosenttia kuukaudessa. Ansiosidonnaista päivärahaa on tähän saakka saanut 500 päivän ajan, mutta aika lyhenee nyt alle 58-vuotiailla eli valtaosalla 400 päivään. Jos työssä on ollut alle kolme vuotta, aika lyhenee 300 päivään.

Riihimäkeläinen pastori Minna Huistinoja on yksi Suomen 213 000 työttömästä. Hän saa ansiosidonnaista päivärahaa.

Huistinojalla on kaksi tutkintoa. Hän on valmistunut ammattikoulusta media-assistentiksi ja yliopistosta teologian maisteriksi. Ennen työttömyyttään hän on työskennellyt seurakuntapappina ja diakonina sekä pätkä- että keikkatöissä.

”Tuntuu, että hallitus on unohtanut työttömät. Meitä haukutaan, ja ohdakkeista keppiä kyllä tulee, mutta missä ovat porkkanat”, Huistinoja kysyy.

Vuonna 2017 työttömän velvoite ottaa vastaa tarjottua työtä tiukentuu. Kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen on otettava vastaan mitä tahansa työtä. Kieltäytymiselle ei käy syyksi, jos palkka jää alle tukien.

”Velvoitteita voi varmasti tiukentaa, mutta ei se auta, jos työpaikkoja ei ole. Toisekseen, jos pakotetaan pienellä palkalla kulkemaan pitkiä työmatkoja, niin siinä unohdetaan ihmisen kokonaisvaltaisempi hyvinvointi”, Huistinoja sanoo.

Hänellä on ehdotuksia työtilanteen parantamiseksi.

”Työnantajille voisi antaa kunnon kannustimet työttömän palkkaamiseksi oikeaan palkkatyöhön. Lisäksi keikkatyötä olisi kannustavampaa ottaa vastaan, jos nykyinen työttömyysturvan 300 euron suojaosa nostettaisiin 500 euroon.”

Vuonna 2017 työtön kutsutaan työ- ja elinkeinotoimiston haastatteluun neljä kertaa vuodessa. Haastattelussa tarkistetaan työttömän työllistymissuunnitelma.

Ansiotuloverotus kevenee

Palkansaajien ansiotuloverotus kevenee noin 0,6 prosenttiyksikköä, mistä muodostuu noin 515 miljoonaa euroa.

Vaikka veroprosentti pienenee, kilpailukykysopimus nostaa samaan aikaan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Veronmaksajain keskusliitto ry arvioi keskituloisen nettopalkan ostovoiman paranevan ensi vuonna 0,7 prosenttia eli noin 200 euroa.

Toimeentulotuki kunnilta Kelalle

Toimeentulotuki on niin sanottu viimesijainen tuki, jota haetaan silloin, kun hakijan muut tulot ja tuet eivät kata peruselinkustannuksia. Toimeentulotukea sai vuonna 2016 noin 400 000 ihmistä.

Tavallisesti tuki haetaan jokaisella kuukaudelle erikseen, mutta Kela voi tehdä myös usean kuukauden mittaisia toimeentulotuen päätöksiä.

Tuki on tarkoitettu ruokaan, vaatetukseen, lääkkeisiin ja asumiseen.

Toimeentulotuen asumiskustannuksissa hyväksyttävät rajat on määritetty euromääräisesti. Tuen piirissä oleva asiakas voidaan siis patistaa jopa vaihtamaan halvempaan asuntoon.

”Näin voi käydä siinä tilanteessa, että asiakkaalla on nyt kallis vuokra ja hänelle löytyy kohtuuhintainen asunto, mutta hän ei halua siihen muuttaa”, sanoo Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl.

Kuten ennenkin, opiskelijan on toimeentulotukea saadakseen otettava ensin opintolaina.

Myös yrittäjä voi tietyin ehdoin saada toimeentulotukea.

”Jos yrittäjälle tulee väliaikainen tuen tarve, hän ei saa joutua sen huonompaan asemaan kuin muutkaan ihmiset. Toimeentulotuella ei kuitenkaan voida pitkäaikaisesti tukea yritystoimintaa, jottei tule kilpailuvääristymiä. Haasteena tukipäätöstä tehdessä on yritystoiminnan tulojen ja menojen selvittäminen.”

Rahapeliyhteisöt yhdistyvät

Nykyiset kolme rahapeliyhteisöä (Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys RAY ja Fintoto) yhdistyvät ensi vuoden alusta uudeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiöksi. Uudella yhtiöllä on yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Uuden yhtiön nimi on Veikkaus Oy.

Veikkauksen pelien kupongit uudistuvat heti vuoden vaihtuessa, mutta vanhatkin kupongit kelpaavat yhä.

”Jos joku on varastoinut kotiinsa vaikkapa vanhoja lottokuponkeja, niin niilläkin pelaaminen onnistuu edelleen”, vakuuttaa Veikkauksen asiakkuus- ja myyntijohtaja Ari Aarnihuhta.

Nettipelaajan asiakkuus siirtyy heti vuoden vaihtuessa uudelle Veikkaukselle. Nettipelaajien pelitileillä käyttäjätunnukset ja niillä olevat rahat säilyvät ennallaan kevääseen saakka, mutta huhtikuussa kolme rahapelisivustoa yhdistyy yhdeksi. Yhdistymisen myötä rahaa ei katoa keneltäkään, Aarnihuhta sanoo.

”Pelitilit ja niillä olevat rahat siirtyvät myös uudelle sivustolle. Jos pelaajalla on esimerkiksi 20 euroa RAY:n pelitilillä, se ei katoa, vaan siirtyy uudelle sivustolle.”


Autoilu kallistuu

Bensalitraan tulee lisää veroa 2,12 senttiä ja dieseliin 2,41 senttiä.

”Tuntuu pahalta, kun veroja kerätään muutenkin jo niin paljon. Ammattiautoilua kun ajattelee, niin meillä taksialalla veronkorotus ei näy ihan niin vakavasti kuin raskaassa kuljetuskalustossa”, sanoo Taksiliiton puheenjohtaja Jari Lemmetyinen.

Hän ounastelee polttoaineiden veronkorotuksen näkyvän myös kuljetusajon hintojen kasvuna.

”Ilman muuta se jossain vaiheessa tulee taksoissa näkymään. Aina kun tätä uutta menopuolta tulee, niin ei se hyvältä tuolla kentällä tunnu.”

Autoista vuosittain maksettavaan ajoneuvoveroon tulee lisämaksua 36,50 euroa.

Makeiset halpenevat

Makeisten ja jäätelön valmistevero poistuu. Samalla kasvipohjaiset, maitoa korvaavat tuotteet, kuten soijamaito ja kauramaito, poistetaan virvoitusjuomaveron piiristä. Muutos pienentää verotuottoja noin 110 miljoonaa euroa.

Syynä muutokseen on EU:n komission ilmoitus, jonka mukaan vero on valtiontukisääntöjen vastainen ja vääristää kilpailua samankaltaisten tuotteiden välillä.

Veron poistuminen voi alentaa makeisten hintoja keskimäärin 15–25 prosenttia ja jäätelön hintaa jopa 30–40 prosenttia. Vero on ollut 95 senttiä kilolta, joten sen osuus tuotteen hinnassa on sitä suurempi mitä halvempi tuote on.

Opiskelijoiden asumistuki muuttuu

Opiskelijan opintotukeen kuulunut asumislisä on ollut henkilökohtainen, mutta yleinen asumistuki maksetaan ruokakuntakohtaisesti. Nyt yhteisellä vuokrasopimuksella asuvia kämppäkavereita aletaan kohdella yhtenä ruokakuntana.

Opintotuen asumislisää on saanut enimmillään 201,60 euroa kuukaudessa. Yleistä asumistukea voi saada enintään 80 prosenttia vuokran määrästä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nyt moni voi saada aiempaa enemmän rahaa asumista varten.

”Muutoksessa on sekä voittajia että häviäjiä. Rahallisesti voittavat yksin asuvat opiskelijat, ja tappiopuolella puolestaan ovat kämppisten kanssa asuvat, joilla ei ole erillisiä vuokrasopimuksia. Kovin moni vuokranantajahan ei ole sellaisia innostunut tekemään”, sanoo opiskelijaliitto Samokin asiantuntija Antti Hallia.

Hallian mukaan moni opiskelija voi ensi vuoden aikana joutua pulaan muutoksen vuoksi.


Lääkkeiden Kela-korvaukset muuttuvat

Reseptilääkkeiden Kela-korvaukset muuttuvat vuodenvaihteessa, kun lääkekorvausmenoihin toteutetaan 134 miljoonan euron lisäsäästöt. Muutos siirtää hoitokustannuksia potilaalle.

Esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen tarkoitettujen lääkkeiden korvausten pienentäminen koskee yli 300 000:ta henkilöä. Insuliinia lukuun ottamatta tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden korvaustasoa lasketaan ylemmästä erityiskorvausluokasta alempaan erityiskorvausluokkaan. Kela lähettää kirjeen niille, joita muutos koskee.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Globalisaation aika on ohi, kun Yhdysvaltain mahti murenee – ja silloin on tapana rytistä

  2. 2

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  3. 3

   ”Näin säästin kymppitonnin vuodessa” – Bloggari Julia Thurén puhuu avoimesti rahasta ja kannustaa muita tekemään samoin

  4. 4

   Ulkonäköön kohdistuva pilkka sotki Mikon elämän vuosiksi – Miesten ulkonäköpaineita pitäisi käsitellä enemmän, sanoo tutkija

  5. 5

   Professori tyrmää pääsykoe­uudistuksen: ”Käytännössä oikeus­tieteelliseen pääsisi vain laudaturin papereilla” – Lukiolaisten mielestä uudistuksen lähtökohta on oikea

  6. 6

   Poliisi sakotti Flow-festivaalilta ulos vietyä artistia – tapahtuneesta julkaistiin video sosiaalisessa mediassa

  7. 7

   Suomen EU-ero on Putinin märkä uni

  8. 8

   Delfiininpoikanen ajautui rantaveteen Espanjassa ja kuoli vartissa, koska ihmiset halusivat ottaa kilvan kuvia sen kanssa

  9. 9

   Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

  10. 10

   Tytöt liikkuvat ulkoleikeissä paljon vähemmän kuin pojat, maahanmuuttaja­taustaisten lasten välillä ero liki 20 prosenttia – Ainutlaatuinen tutkimus selvittää kaiken elämästä päiväkodeissa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Ministeriö vaatii korkeakouluja luopumaan työläistä pääsykokeista jo ensi keväänä – näin muutos vaikuttaa korkeakouluun pyrkiviin lukiolaisiin ja välivuotta viettäviin

  2. 2

   Poliisi sakotti Flow-festivaalilta ulos vietyä artistia – tapahtuneesta julkaistiin video sosiaalisessa mediassa

  3. 3

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  4. 4

   Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

  5. 5

   Espoo tyrmäsi pyörätuolissa istuvan Olivian, 9, koulukyydin musiikkiluokalle – koulumatka olisi pidentynyt 800 metriä

  6. 6

   Ateistia pidetään moraalittomampana kuin uskovaa, paitsi Suomessa – tutkijat selvittivät ihmisten ennakkoluulot erikoisella kyselyllä sarjamurhaajista

  7. 7

   Olen miehille joko vitsi tai huumorintajuton ”feminatsi” – Miksi sovinistisia vitsejä pitäisi sietää?

  8. 8

   Delfiininpoikanen ajautui rantaveteen Espanjassa ja kuoli vartissa, koska ihmiset halusivat ottaa kilvan kuvia sen kanssa

  9. 9

   Toimittaja kokeili, saako todennäköisesti sinultakin kerättävästä ”nimettömästä” selaustiedosta selville, kuka olet ja missä surffailet – saa, todella helposti

  10. 10

   Obaman rasisminvastainen tviitti nousi maailman tykätyimmäksi – Ku Klux Klanin entinen johtaja puolestaan kiittelee Trumpia Twitterissä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kuvakooste pääkaupunkiseutua riepotelleen myrskyn tuhoista

  2. 2

   Lauantaina salamoi yli 6 000 kertaa, Kiira-myrskyn tuhoja raivataan koko sunnuntai – ”Ihme, ettei mitään vakavampaa sattunut”

  3. 3

   Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

  4. 4

   HS testasi eineslihapullat: Raati löysi kaksi pyörykkää, jotka nousivat ylitse muiden

  5. 5

   Unitutkija: Suomalaisten ruokailurytmi vaikeuttaa nukahtamista – Päivän pääateria kannattaisi syödä vasta illalla

  6. 6

   Järjestyksen­valvojat heittivät kaksi naisesiintyjää ulos alueelta Flow’ssa – festivaali hakee esiintyjille korvauksia

  7. 7

   Espoolainen Eva ei pelkää mitään muuta niin paljon kuin naapurissa asuvaa ex-miestään – ”Minun kulttuurissani ajatellaan, että miehellä on oikeus lyödä naistaan”

  8. 8

   Nyt on jollakulla ollut ylimääräistä aikaa: Malminkartanon täyttömäen portaiden yli 200 askelmaa maalattiin valkoisiksi keskiviikkoyönä

  9. 9

   On yksinkertaisesti väärin olla rikas

  10. 10

   Tekstiviesti vieraalta naiselta muutti Tonin elämän – Pettämisestä kuuleminen voi musertaa, mutta anteeksianto on usein paras selviytymiskeino

  11. Näytä lisää