Kotimaa

Poliisille halutaan valtaa päättää jopa huumerikosten rangaistuksista – asiantuntijat tyrmäävät lakihankkeen

Ehdotuksen mukaan poliisi voisi määrätä sakkoja jopa sellaisista rikoksista, joiden enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Monet asiantuntijatahot näkevät hankkeessa suuria riskejä.

”Tyyppiesimerkki huonosta, tilkkutäkkimäisestä lainsäädännöstä, jossa uudistuksia tehdään ja esitetään tehtäväksi tiheällä tahdilla.”

Näin tyrmäsi Pirkanmaan käräjäoikeus lainmuutoshankkeen, jolla muutettaisiin uunituoretta lakia sakkomenettelystä. Uudistuksen jälkeen poliisi määräisi sakot yhä useammasta rikoksesta ilman, että asiaa käsiteltäisiin lainkaan tuomioistuimessa.

Lakihanke on yksi Juha Sipilän (kesk) hallitusohjelman säästöhankkeista. Moni lausunnonantaja näkee kuitenkin suuria periaatteellisia ongelmia siinä, että tuomiovaltaa siirretään tuomareilta poliiseille.

Oikeusministeriön ehdotuksen mukaan poliisi voisi jatkossa määrätä sakkoja jopa sellaisista rikoksista, joiden rangaistusmaksimi on kaksi vuotta vankeutta. Esimerkiksi törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja huumerikosta ei välttämättä käsiteltäisi käräjillä.

Poliisi voisi määrätä rangaistukseksi vain sakkoja.

Lakihanke on jatkoa joulukuussa voimaan tulleelle uudistukselle, jonka mukaan poliisi voi sakottaa rikoksista, joiden enimmäisrangaistus on puoli vuotta vankeutta. Nyt tätä sakkomenettelyä haluttaisiin laajentaa koskemaan myös selvästi vakavampia rikoksia.

Työryhmä on laskenut, että uudistuksella saataisiin jopa 10 000 juttua pois tuomioistuimesta. Noin puolet olisi rattijuopumuksia.

Tavoitteena olisi taata tuomioistuimille työrauha keskittyä ydintehtäväänsä eli tuomiovallan käyttämiseen, Sipilän hallitusohjelmassa määritellään.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan uudistus olisi ongelmallinen perustuslain kannalta. Perustuslain mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on aiemmin hyväksynyt, että tuomiovaltaa siirretään vähäisessä määrin muualle. Jääskeläisen mukaan tällaisesta siirrosta ei nyt olisi kyse.

”Näin laajamittaista tuomiovallan siirtoa tuomioistuinten ulkopuolelle ei nähdäkseni voida mitenkään pitää rajoitettuna tai vähämerkityksellisenä.”

Myös oikeuskanslerinviraston mielestä hankkeessa lähestytään tuomiovallan ydinaluetta. Erityisesti yksi elämänalue eli liikenne on siirtymässä ennen kokemattomassa laajuudessa tuomistuimien tuomiovallan ulkopuolelle, apualaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen sanoo.

Tätä korostaisi työryhmän ehdotus, että ajokiellot määräisi jatkossa aina poliisi. Moni lausunnonantaja vastustaa myös tätä, koska monille ajokielto on merkittävämpi seuraamus kuin rangaistus.

Tuomariliiton mukaan kaupungissa julkisen liikenteen piirissä asuvalle ajokiellolla on aivan eri merkitys kuin esimerkiksi syrjäkylällä asuvalle aikamiespojalle, joka huolehtii iäkkäistä omaisistaan. Sen takia ajokieltoa ei voi määrätä kaavamaisesti.

”Tällaisen harkinnan käyttäminen kuuluu tuomioistuinten lainkäytön ytimeen”, tuomariliitto korostaa.

Helsingin hovioikeus huomauttaa, että myös rangaistuksen mittaamisessa otetaan aina huomioon useita tekijöitä, muun muassa tekijän aiempi rikollisuus. Rajanveto vankeuden ja sakon välillä tulee pohdittavaksi erityisesti silloin, jos teon rangaistusmaksimi on puolen vuoden sijasta vuosi, puolitoista tai kaksi vuotta vankeutta.

”Tämä rajanveto sakon ja vankeuden välillä tulisi tehdä nimenomaan tuomioistuimessa eikä sakkomenettelyssä”, hovioikeus painottaa.

Sakkomenettelyyn voitaisiin hovioikeuden mukaan siirtää rattijuopumukset ja törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset, sillä ne ovat yleensä selviä niin näytön kuin rangaistuksen puolesta. Muuten sakkomenettelyä ei hovioikeuden mukaan saa laajentaa.

Oikeusasiamies Jääskeläinen ihmettelee hankkeen aikataulua. Uudistusta viedään läpi budjettilakina, joten se tulisi voimaan syksyllä 2018 tai viimeistään vuonna 2019.

Jääskeläinen ei pidä asianmukaisena, että näin merkittävää muutosta käsitellään tällaisella hopulla.

Hankkeen lausuntokierroksella tapahtui merkillinen kömmähdys. Lausuntoa ei alun perin pyydetty lainkaan ylimmiltä laillisuusvalvojilta eli oikeuskanslerilta ja oikeusasiamieheltä.

Heille lähti lausuntopyyntö vasta varsinaisen lausuntokierroksen päätyttyä. Kumpikin taho suhtautuu hankkeeseen erittäin kriittisesti.

Sakkomenettelyssä olisi tarkoitus käsitellä vain vain selvät ja yksinkertaiset jutut. Monissa lausunnoissa kuitenkin muistutetaan, että rikoksiin ja rangaistuksiin liittyy mutkikkaita rajanvetoja.

Aina ei ole itsestään selvää, mikä rikos on kyseessä vai onko teko rikos ollenkaan. Onko teko tahallinen vai tehtiinkö se huolimattomuudesta? Onko kyseessä rikos vai vasta sen yritys?

Helsingin hovioikeus epäileekin, että sakkomenettelyssä käsiteltäisiin myös epäselviä tapauksia. Epäilty saattaa jopa ilomielin suostua sakkomenettelyyn, jos hän sillä välttää vankeusrangaistuksen.

”Rikosasioiden vastaajien oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden kannalta tämä voi olla ongelmallista.”

Myös muissa lausunnoissa arveltiin lainmuutoksen lisäävän riskiä siitä, että samasta rikoksesta tulisikin aivan erilainen rangaistus.

Sakkomenettelyä voitaisiin ehdotuksen mukaan käyttää, vaikka epäilty kiistäisi rikoksen. Nykyisin sakkomenettelyyn vaaditaan tunnustus. Vastapainona tuomitulle ehdotetaan nykyistä helpompaa reittiä viedä asia tuomioistuimeen.

Oikeusasiamies Jääskeläisen mielestä sakkomenettelyssä pitäisi jatkossakin edellyttää teon tunnustamista. Hän ihmettelee työryhmän huolta siitä, että rikosepäilyn kiistävät ihmiset vesittäisivät koko systeemin.

”Keskeisimmän huolen tulee olla se, että syytön tuomitaan rangaistukseen tai että joku tuomitaan ankarampaan rangaistukseen kuin teon moitittavuus edellyttäisi.”

Moni epäilee, että koko hankkeen sytykkeenä on raha. Uudistus ei kriitikoiden mukaan auta tuomioistuimia keskittymään yhtään nykyistä paremmin ydintehtäväänsä eli hankalien ja riitaisten asioiden käsittelyyn. Säästyvät rahat yksinkertaisesti leikattaisiin tuomioistuimilta pois.

”Säästöjähän tässä haetaan”, kiteyttää Poliisijärjestöjen liitto.

Moni arvelee, ettei uudistuksella edes saavuteta toivottuja säästöjä. Hankkeen arvioidaan säästävän yli viisi miljoonaa euroa.

Useissa lausunnoissa pelätään uudistuksen heikentävän lainkuuliaisuutta, koska yhä suurempi osa tuomituista selviäisi käytännössä rikoksistaan ilman rangaistuksia.

Jos poliisin määräämät sakot jäävät maksamatta, niitä ei voi muuntaa vankeudeksi. Siten varattomille ei käytännössä koituisi mitään seurauksia tietyistä rikoksista.

Tämä voi vaikuttaa koko rikosoikeusjärjestelmän uskottavuuteen, epäilevät esimerkiksi oikeuskanslerinvirasto ja tuomariliitto. Samaa mieltä on rikosoikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen. Hän huomauttaa, että erityisesti huumerikoksista ja varkauksista tuomitut ovat usein varattomia.

”Tällainen tosiasiallinen rangaistuksetta jääminen on omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta ja saa järjestelmän tuntumaan epäoikeudenmukaiselta.”

Poliisijärjestöjen liitto arvelee, että lainmuutos tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi huumerikoksen rangaistavuuden poistamista. Huumerikollisilla ei yleensä ole ainakaan sellaisia tuloja tai omaisuutta, jonka viranomaiset kykenisivät löytämään.

Uudistus heikentäisi myös oikeudenkäyntiin olennaisesti kuuluvaa julkisuutta. Rikosjuttujen syytettyjä tämä voisi ilahduttaa, mutta jotkut epäilevät tämänkin vähentävän lainkuuliaisuutta.

Merkittäviäkin rikoksia voitaisiin käsitellä sakkomenettelyssä julkisuudelta piilossa, Pirkanmaan käräjäoikeus pohtii.

Poliisijärjestöjen liiton mielestä sakkomenettelyn sijasta olisi järkevämpää kehittää nopeutettua oikeuskäsittelyä. Sitä on kokeiltu joissakin massatapahtumissa. Silloin päivystävä tuomari voisi käsitellä esimerkiksi rattijuopumukset saman tien.

Sakkomenettelyä koskeva hanke jakaa poliisikuntaa. Esimerkiksi Poliisihallitus kannattaa sitä, mutta Poliisijärjestöjen liitto vastustaa.

Syyttäjät näyttävät olevan yksimielisesti hankkeen takana. Myös Asianajajaliitto kannattaa ehdotusta.
Luetuimmat
 1. 1

  Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

 2. 2

  Viimeisimmät tiedot Turun puukotuksista: Kaksi uhria ja epäilty yhä tehohoidossa – STT: poliisi melko varma epäillyn henkilöllisyydestä

 3. 3

  Timo Metsola, 42, on kietonut Helsingin vuokra-asuntomarkkinat pikkurillinsä ympärille – Yli 50 asuntoa omistava judoka on Jari Sarasvuon mukaan ”matemaattinen poikkeustapaus”

 4. 4

  Pääministeri Sipilä: Ei ole mitään näyttöä siitä, että Turun puukotukset olisivat olleet terroritekoja

 5. 5

  Ruotsalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

 6. 6

  Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

 7. 7

  ”Emme enää näytä uskottavalta vaihtoehdolta nuorelle arvoliberaalille sukupolvelle”, sanoo Sdp:n Sanna Marin surkeista kannatusluvuista

 8. 8

  Ilmaiset käteisnostot voivat loppua, kun Ottojen tilalle tulee Nosto-automaatteja

 9. 9

  Miten kovaa Mo Farah oikein juoksee? Tältä näyttää, kun tavallisten ihmisten juoksumatto asetetaan mestarin vauhtiin

 10. 10

  Turun tapahtumien silmin­näkijä: ”Näin kuinka vaaleaa naista puukotettiin useita kertoja kaulaan”

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Viimeisimmät tiedot Turun puukotuksista: Kaksi uhria ja epäilty yhä tehohoidossa – STT: poliisi melko varma epäillyn henkilöllisyydestä

 2. 2

  Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

 3. 3

  Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

 4. 4

  Turun tapahtumien silmin­näkijä: ”Näin kuinka vaaleaa naista puukotettiin useita kertoja kaulaan”

 5. 5

  HS seurasi: Näin poliisin tiedotustilaisuus Turun puukotuksista eteni – poliisi vahvistaa sivullisten suojelleen ihmisiä

 6. 6

  Pääministeri Sipilä: Ei ole mitään näyttöä siitä, että Turun puukotukset olisivat olleet terroritekoja

 7. 7

  Yksi sairaalaan Turun puukotustapauksen takia tuoduista on kuollut – kahdeksan hoidossa

 8. 8

  Charlottesvillessä kokoontui satoja hampaisiin asti aseistautuneita natseja keskellä kirkasta päivää – ja Yhdysvaltain presidentti vähättelee asiaa

 9. 9

  Ruotsalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

 10. 10

  Otto-automaatit häädetään ABC-asemilta, Prismoista ja Alepoista, S-ryhmä tuo tilalle Nosto-automaatit – katso kartalta katoavat Otot

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Viimeisimmät tiedot Turun puukotuksista: Kaksi uhria ja epäilty yhä tehohoidossa – STT: poliisi melko varma epäillyn henkilöllisyydestä

 2. 2

  Kuvakooste pääkaupunkiseutua riepotelleen myrskyn tuhoista

 3. 3

  Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

 4. 4

  Lauantaina salamoi yli 6 000 kertaa, Kiira-myrskyn tuhoja raivataan koko sunnuntai – ”Ihme, ettei mitään vakavampaa sattunut”

 5. 5

  Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

 6. 6

  Yhteenveto Espanjan terrori-iskuista: Ainakin 14 kuoli Barcelonaan tehdyssä iskussa – uhrien joukossa ei suomalaisia, kertovat Espanjan viranomaiset

 7. 7

  Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

 8. 8

  Järjestyksen­valvojat heittivät kaksi naisesiintyjää ulos alueelta Flow’ssa – festivaali hakee esiintyjille korvauksia

 9. 9

  Espoolainen Eva ei pelkää mitään muuta niin paljon kuin naapurissa asuvaa ex-miestään – ”Minun kulttuurissani ajatellaan, että miehellä on oikeus lyödä naistaan”

 10. 10

  ”Näin säästin kymppitonnin vuodessa” – Bloggari Julia Thurén puhuu avoimesti rahasta ja kannustaa muita tekemään samoin

 11. Näytä lisää