Kotimaa

Presidentti Niinistö korosti asevelvollisuuden merkitystä veteraanijuhlassa – puhe luettavissa kokonaisuudessaan

Kansallista veteraanipäivää on vietetty vuodesta 1987 lähtien 30 kertaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti yleisen asevelvollisuuden merkitystä Suomelle kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa Lahdessa torstaina.

”Olemme säilyttäneet pakollisen asevelvollisuuden huolimatta siitä, että muualla moni maa on siitä luopunut. Onneksi olemme näin tehneet”, Niinistö sanoi juhlapuheessaan yleisölle.

Lisäksi hän huomautti maailman muuttuneen vaikeammin ennakoitavaksi ja nosti esiin Lähi-idän ja Ukrainan tilanteet sekä pelon terrorismin kasvusta Pohjoismaissa.

Kansallista veteraanijuhlaa on vietetty vuosittain kolmen vuosikymmenen ajan. Myös ensimmäisen veteraanipäivän pääjuhla järjestettiin Lahdessa vuonna 1987.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Presidentti Niinistön mukaan asevelvollisuuden tulokset näkyvät kahdella tavalla.

”Ulospäin näkyvin [tulos] on tietysti vahva reservimme. Suomen armeija on maamme kokoon nähden varsin suuri.”

Toinen vaikutus on Niinistön mukaan yhteisöllinen. Erilaisista taustoista tulevat ihmiset oppivat ymmärtämään toisiaan armeijassa.

”Suomalaiset haluavat puolustaa maataan. Olemme Euroopan kärkimaa siinäkin suhteessa. Se on tärkeää, sillä hybridivaikuttamisen aikana jokainen suomalainen on maanpuolustaja.”

Niinistö korosti juhlapuheessaan myös sodan kokeneen sukupolven merkitystä myöhemmän yhteiskunnan rakentamisessa.

”Veteraanit ja lotat, kotipuolen pystyssä pitänyt väki, antoivat kaikki omalla esimerkillään nuorille elämän eväitä. Ei niinkään sodan varalle vaan arvopohjaa rauhan ja hyvinvoinnin rakentamiseen”, Niinistö sanoi.

Niinistön mielestä Suomi viettää satavuotisjuhlaansa maana, joka hallitsee nykyisyytensä.

”Kun hyvää mitataan ja vertaillaan, Suomi sijoittuu lähes kaikessa maailman kärkimaihin. Meillä on sananvapautta, meillä on luovuutta, olemme maailman vakain valtio ja liki korruptiovapaa yhteisö. Sukupuolten tasa-arvossa on edistytty. Suomalaistytöillä on maailmassa toiseksi parhaat mahdollisuudet toteuttaa itseään”, presidentti totesi.

Niinistö kertoi tuntevansa, että Suomesta poiketen maailma ei hallitse nykyisyyttään.

Presidentin mukaan maailman tapahtumia on entistä vaikeampi ennakoida. Hän mainitsi maailman tilanteesta puhuessaan erikseen Lähi-idän ja Ukrainan tilanteet sekä huolen terrorismin lisääntymisestä Pohjoismaissa.

”Epävarmuuden aika siis jatkuu, ja se päättyy vasta, kun yhä laajemmin aletaan ymmärtää, että se on vahingoksi kaikille. Olen itse aina ollut sellainen synkänpuoleinen optimisti, että kun tarpeeksi syvälle sukelletaan, tulee havahtuminen ja paluu pinnalle.”

Niinistön mielestä on keskeistä, että EU kykenee kertomaan kansalaisille, että heidän turvallisuutensa taataan. Lisäksi EU:n olisi otettava vahvempi asema kansainvälisten kysymysten ratkaisussa.Presidentti Sauli Niinistön puhe kokonaisuudessaan:

”Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten.”

Tämä ajattelu on tuttua Snellmanista Paasikiveen ja Ehrnroothiin. Tuntemus historiaan, kosketus nykypäivään ja ajatus tulevasta – kaikki nämä asiat oikeastaan tiivistävät sen, miksi Kansallisen veteraanipäivän viettäminen on meille kaikille yhteinen ja niin tärkeä asia.

* * *

Ensimmäistä Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietettiin täällä Lahdessa tasan kolmekymmentä vuotta sitten. Tuolloin juhlapuheen piti akateemikko ja veteraani Matti Kuusi.

Hän kuvasi mieliinpainuvasti, kuinka erilaisista olosuhteista ja lähtökohdista veteraanit tulivat. Ja edelleen, kuinka eri-ikäiset, erikieliset, erimielisetkin alkoivat vuosi vuodelta olla yhä enemmän pelkkiä veteraaneja.

Oli koettu yhdessä sodan kauhut ja koettu samanlaisia suuria menetyksiä – aseveli, joka ei koskaan palannut rintamalta, taikka mennyt oma terveys ja nuoruus. Mutta kaikilla varma tunto siitä, että oli yhdessä saavutettu jotain mittaamattoman arvokasta, pelastettu isänmaa. Sellainen tunto yhdistää vahvasti ihmisiä.

Sodanjälkeiset sukupolvet oppivat tuntemaan tätä menneisyyttä. Veteraanit ja lotat, kotipuolen pystyssä pitänyt väki, antoivat kaikki omalla esimerkillään nuorille elämän eväitä. Ei niinkään sodan varalle, vaan arvopohjaa rauhan ja hyvinvoinnin rakentamiseen.

Hyvin arvokkaita eväitä. Jokaiselle suomalaiselle on tuttua, ”ettei veljeä jätetä”, siis että hätään joutunutta autetaan. Ja moni meistä joutuu kysymään itseltään, olisiko minusta siihen; tuntemaan yhteisen velvollisuuden käyvän yli kaikkien omien tavoitteiden? Tai uhraamaan omasta olemisestani niin, että lapsilla olisi kaikki paremmin.

Vapaus ja vastuu, oikeus ja velvollisuus; luulen, että nuo yksinkertaiset sanaparit kuvaavat parhaiten sitä syvää sisältöä, jonka sodan sukupolvi arvoperinnöksemme jalosti.

Olette antaneet myös mallia elämänasenteesta.Kuinka usein keskustelu veteraanin tai lotan kanssa päätyykään hänen toteamukseensa: Olen kiitollinen elämästä!

Ja mikä suurinta tässä kaikessa: vaikka teiltä vietiin paljon, vielä enemmän te annoitte eteenpäin.

Ni har också gett oss ett exempel på livsinställning. Hur ofta har inte ett samtal med en veteran eller en lotta utmynnat i konstaterandet: ”Jag är tacksam för livet!” Och störst av allt: trots att ni själva fråntogs så mycket – gav ni oss så mycket mer.

* * *

Voitte ylpeydellä katsoa työnne jälkeä.

Vietämme itsenäisyyden satavuotisjuhlaa maana, joka hallitsee nykyisyytensä. Kun hyvää mitataan ja vertaillaan, Suomi sijoittuu lähes kaikessa maailman kärkimaihin. Meillä on sananvapautta, meillä on luovuutta, olemme maailman vakain valtio ja liki korruptiovapaa yhteisö. Sukupuolten tasa-arvossa on edetty, suomalaistytöillä on maailmassa toiseksi parhaat mahdollisuudet toteuttaa itseään. Niin, ja me olemme tutkimusten mukaan varsin onnellisia ihmisiä, uskottava kai se on, vaikkemme sitä aina ulospäin niin näytäkään.

Maailma olisi oikeastaan aika hyvässä mallissa, jos kaikkialla olisi niin kuin Suomessa on.

Vaan ei ole. Tuntuu kuin maailma ei hallitsisi nykyisyyttään. Tämä vuosikymmen on ollut epävakauden aikaa ja yhä vaikeammaksi on tullut ennakoida tapahtumia. Lähi-idässä käydään sotaa, jossa siviilejäkään ei säälitä, Ukrainassa on tuotu sotiminen Eurooppaan, ja pelko terrorismista kasvaa täällä Pohjolassakin.

Kansainvälisen politiikan kielenkäyttöön on tullut annos uutta uhkailua, ja kansainvälinen sopimusjärjestys on jäämässä sivuun. Monissa maissa vaalit ovat osoittaneet, että ihmiset kaipaavat jotain aivan muuta kuin mitä tähän asti on ollut tarjolla.

Epävarmuuden aika siis jatkuu, ja se päättyy vasta, kun yhä laajemmin aletaan ymmärtää, että se on vahingoksi kaikille. Olen itse aina ollut sellainen synkänpuoleinen optimisti, että kun tarpeeksi syvälle sukelletaan, tulee havahtuminen ja paluu pinnalle.

Silti meidänkin on varauduttava, ja niin olemme tehneet. Kansainvälisissä yhteyksissä ja diplomatiassa pienuus voi olla etukin. Se antaa mahdollisuuksia liikkua ja toimia väljemmin ja sillä tavoin edistää turvallisuutta ja ennakoida tulevia.

Meidän yhteisömme on eurooppalainen, ja EU:ta me haluamme vahvistaa. Keskeistä juuri nyt on, että unioni kykenee kertomaan kansalaisilleen, että heidän turvallisuutensa taataan. Me toivomme myös, että unioni ottaa vahvemman aseman kansainvälisten kysymysten ratkaisuissa.

Suomi on vahva epävarmuudenkin aikana. Yhteiskunnallinen vakaus ja eheys ovat voimavaramme lähde ja niitä on syytä varjella. Suomalaiset myös tahtovat puolustaa maataan, olemme Euroopan kärkimaa siinäkin suhteessa. Se on tärkeää, koska hybridivaikuttamisen aikana jokainen suomalainen on maanpuolustaja.

Finland är starkt även i en tid av osäkerhet. Samhällets balans och integritet är källan till vår styrka, och dem har vi all orsak att värna om. Finländarna präglas av en vilja att försvara sitt land, och i detta avseende utgör vi eliten i Europa. Detta är viktigt, eftersom i en tid av hybridhot är alla finländare försvarare av sitt land.

Olemme säilyttäneet pakollisen asevelvollisuuden huolimatta siitä, että muualla moni maa siitä luopui. Onneksi olemme näin tehneet. Asevelvollisuus tuottaa oikeastaan kahdenlaisen tuloksen. Ulospäin näkyvin on vahva reservimme, Suomen armeija on maamme kokoon nähden varsin suuri. Toinen vaikutus on yhteisöllinen. Palaan veteraani Matti Kuusen puheeseen: yhä vielä suomalaisnuoret, maalta tai kaupungista, erilaisista lähtökohdista ja erilaisin mielipitein, oppivat ymmärtämään toinen toisiaan asevelvollisina palvellessaan.

Vahvat puolustusvoimamme tarkoittavat, että kynnys tänne väkisin tulemiseen on korkea. Toisaalta olemme samalla myös houkutteleva kumppani yhteistyölle.

* * *

Suomi tuntee menneisyytensä, Suomi hallitsee nykyisyytensä ja on valmis rakentamaan tulevaisuutta.

Rakentaa voi vain vahvalle perustalle. Teidän arvoperintönne ja elämänasenteenne on kivijalka, jolle tulevaisuuttamme pystytetään. Teidän viestinne on myös kulkeva eteenpäin tuleville sukupolville, sen lupauksen olemme tehneet.

On puhuttu, että tämän Lahden tapaamisen jälkeen juhlamme luonne muuttuu . Kansallisen veteraanipäivän viettäminen tietysti jatkuu eikä sen sanoma koskaan sammu.

Olen tänään lainannut nimeltä monia suomalaisia merkkihenkilöitä ja heidän yhä ajankohtaisia ajatuksiaan, mutta itsenäisyytemme historia ei suinkaan kiteydy pelkästään suurmiesten ja suurnaisten mietteissä. Vaikka historia ei teistä jokaista nimeltä tunnekaan, eivät uhrauksenne ja arvonne koskaan unohdu – ne elävät ajatuksissamme ja sitä kautta myös toiminnassamme.

Runoilija Sirkka Seljan sanoin:

”…Turhaan et iloinnut ja surrut, turhaan et vertasi vuodattanut. Katso: ne elävät – siemen, jonka kylvit, teko, jonka teit, ajatus, jonka ajattelit. Katso, ne elävät ja loistavat helminä meidän jälkeemme. Uuden ajan alttarilla.”

Kiitos. Tack.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Poliisi: Kaksi henkilöä todennäköisesti puukottanut itseään vatsaan Eduskuntatalon edessä – HS seuraa

  2. 2

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  3. 3

   Kymmenet papit julistavat kasvoillaan vihkivänsä homoja, lesboja ja muunsukupuolisia, Helsingistä mukana kokonainen seurakunta – ”Tämä on eräänlainen kaapistatulo”

  4. 4

   Facebookin isoin suomenkielinen feminismiryhmä kielsi islam- ja muslimiaiheiset keskustelut – Nyt ryhmän perustajat kertovat, miksi

  5. 5

   ”Enkelihoito voi johtaa ojasta allikkoon” – Yhä useampi haluaa hoitaa mieltään, mutta epämääräiset pikaterapiat harmittavat psykologeja

  6. 6

   Pohjoiskorealaisella riisipellolla seisoo suomalaisten veronmaksajien kustantama paperitehdas – Näin Kimien diktatuuri vedätti Suomelta kymmeniä miljoonia euroja

  7. 7

   Helsingissä on jopa 12-vuotiaita seksinmyyjiä – Alaikäisten seksikaupasta ei juuri hiiskuta, mutta ilmiö on tuttu nuorten kanssa työskenteleville

  8. 8

   25-vuotias ruotsalainen soluttautui vuodeksi USA:n ”maltillisen” äärioikeiston sisäpiiriin ja kuuli liikkeen johtajalta tavoitteet: ”Tämä päättyy keskitysleireihin ja Hitlerin kunnianpalautukseen”

  9. 9

   Kansanedustaja Tom Packalén näki puukotuksen jälkitilanteen: ”Kaveri oli hoidettavana ambulanssissa”

  10. 10

   Donald Trump ja Kim Jong-un solvaavat toisiaan kilpaa – ensin Kim haukkui Trumpia ”mielenvikaiseksi höppänäksi”, nyt Trump sanoi Kimiä ”mielipuoleksi”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Ahvenanmaan edustaja äänesti suomen kieltä vastaan Pohjoismaiden neuvostossa – ”Emme pystyneet edes kuvittelemaan, että hän kääntyisi Suomen aloitetta vastaan”

  2. 2

   Heti ensimmäinen yhteydenotto te-toimistosta oli uhkauskirje – Työttömiä kohdellaan kuin rikollisia

  3. 3

   25-vuotias ruotsalainen soluttautui vuodeksi USA:n ”maltillisen” äärioikeiston sisäpiiriin ja kuuli liikkeen johtajalta tavoitteet: ”Tämä päättyy keskitysleireihin ja Hitlerin kunnianpalautukseen”

  4. 4

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  5. 5

   Pääkaupunkiseudun bussi­liikenne oli sekaisin, koska asiakas antoi palautetta, kuljettajalle kerrottiin siitä, ja esimies läimäytti oven kiinni luottamus­miehen edestä

  6. 6

   Helsingissä on jopa 12-vuotiaita seksinmyyjiä – Alaikäisten seksikaupasta ei juuri hiiskuta, mutta ilmiö on tuttu nuorten kanssa työskenteleville

  7. 7

   Nimikiista kuumenee! Opiskelijaporukka kaappasi Tampereen yliopiston englanninkielisen osoitteen – ehdottavat yliopiston nimeksi Tampereen ei-turkulaista yliopistoa

  8. 8

   Pohjoiskorealaisella riisipellolla seisoo suomalaisten veronmaksajien kustantama paperitehdas – Näin Kimien diktatuuri vedätti Suomelta kymmeniä miljoonia euroja

  9. 9

   Kielipetturiksi leimattu Ahvenanmaan edustaja Britt Lundberg: ”Ajoin läpi suomenkielisiä helpottavan kompromissin”

  10. 10

   Poliisi: Kaksi henkilöä todennäköisesti puukottanut itseään vatsaan Eduskuntatalon edessä – HS seuraa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Tässäkö Helsingin seudun kammotuin työpaikka? Palkka 7 500 euroa kuussa, mutta hakijoita ei näy

  3. 3

   ”Meidän on nyt mentävä”, sanoi poika ja joi myrkyn siskojensa kanssa – Kiinan ”hylättyjen lasten kaupunki” on täynnä lohduttomia tarinoita

  4. 4

   Päiväkoti irtisanoi lapsen Lauttasaaressa

  5. 5

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  6. 6

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  7. 7

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  8. 8

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  9. 9

   ”Kyseessä on pahanlaatuinen kasvain” – Suomalaisnainen sai musertavan syöpäuutisen postitse kotiin ja luki sattumalta potilastiedoistaan, ettei voi parantua

  10. 10

   Olen ollut alle kaksi viikkoa työttömänä, mutta työnhakuni lakkasi jo – te-palvelun kikkailu tekee työttömäksi ilmoittautumisesta sietämättömän vaikeaa

  11. Näytä lisää