torstai 21.8.2014 | Soini, Veini  Onnittele e-kortilla

Hallitus haluaa laajentaa puhelinkuuntelua huomattavasti

9.8.2008 5:00

Viranomaiset ovat saamassa ensi keväänä oikeuden kuunnella salaa entistä vähäisemmistä rikoksista epäiltyjen puheluita ja seurata heidän viestiliikennettään. Kyse on merkittävästä muutoksesta, sillä puhelinkuuntelu on ulottumassa rikoksiin, joista voi selvitä sakoilla.

Samalla rajavartiolaitos on saamassa valtuudet puhelinkuuntelun ja televalvonnan käyttöön poliisin ja tullin tapaan.

Sisäministeriön työryhmä viimeistelee asiasta lainmuutosesitystä.

Rikostutkijat ovat saamassa oikeuden kuunnella laittoman maahantulon järjestämisestä epäiltyjen puheluita. Valtuus koskisi luonnollisesti myös saman rikoksen törkeän tekomuodon tutkintaa.

Laittoman maahantulon järjestämisestä selviää vähimmillään sakoilla ja enimmilläänkin siitä voidaan tuomita ainoastaan kaksi vuotta vankeutta.

Rangaistusasteikko on oleellisesti alhaisempi kuin niissä rikoksissa, joiden tutkinnassa saa nykyisin käyttää telepakkokeinoja. Niistä tuomitaan aina vankeutta, ja enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta.

Työryhmä on pyytänyt esityksestään tänä kesänä lausunnot 71:ltä eri viranomaiselta, kansalaisjärjestöltä ja muulta asiantuntijataholta. Vain oikeusministeriö vastusti jyrkästi telepakkokeinojen ulottamista laittoman maahantulon järjestämisen tutkintaan.

Oikeusministeriön mielestä on kyseenalaista, että melko vähäisen rikoksen tutkintaan voitaisiin käyttää puhelinkuuntelua, joka puuttuu voimakkaasti rikoksesta epäillyn perusoikeuksiin.

"Kyseisen rangaistusasteikon omaavista rikoksista tuomitaan usein käytännössä vain sakkoa", oikeusministeriö huomauttaa.

Se sallisi telekuuntelun käytön kuitenkin törkeän laittoman maahantulon järjestämisen tutkinnassa.

Työryhmä esittää myös, että rajavartiolaitos saisi kuunnella tietyistä rikoksista epäiltyjen puhelimia ja selvittää heidän teletunnistetietojaan.

Tähän asti rajavartiolaitos on perustanut poliisin kanssa yhteisiä tutkintaryhmiä, jos telekuunteluun on ollut tarvetta.

Rajavartiolaitos on tutkinut vakavia rikoksia itsenäisesti vasta syksyn 2005 lainmuutoksesta lähtien. Ne liittyvät yleensä laittomaan maahantuloon ja sen järjestämiseen.

Oikeusministeriön mielestä työryhmä ei esitä riittäviä perusteita telekuuntelu- ja televalvontavaltuuksien antamiselle rajavartiolaitokselle.

Liikkuvan poliisin mielestä rajavartiolaitoksen tutkintavaltuudet ovat jo nykyisin "riittävät". Keskusrikospoliisi ei pidä tutkintavaltuuksien laajentamista "välttämättömänä".

Sen sijaan suojelupoliisi pitää lakiesitystä perusteltuna ja hyvin valmisteltuna. Myös maahanmuuttovirasto ja valtakunnansyyttäjänvirasto kannattavat rajavartiolaitoksen valtuuksien laajentamista.

Sisäministeriön ylitarkastajan Katriina Laitisen mukaan työryhmä viilaa lakiluonnosta lausuntojen perusteella, mutta keskeisiin ehdotuksiin ei ole luvassa enää suuria muutoksia.

Hallituksen on määrä antaa esitys telepakkokeinojen käytön laajentamisesta eduskunnalle tämän vuoden aikana.

Uudet valtuudet tulevat käyttöön ensi vuoden toukokuussa, jos eduskunta hyväksyy esityksen sisäministeriön suunnitelman mukaisesti.

Helsingin Sanomat | hs.online@hs.fi

RSS
Osoite Töölönlahdenkatu 2
PL 18, 00089 SANOMA
Puhelin +358 9 1221
© Helsingin Sanomat, a Sanoma company - aineiston luvaton käyttö toisen palvelun osana kielletty

Etkö löytänyt etsimääsi?

Kokeile hakua.

--%>