Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kulttuurileikkaukset

Kulttuurialan vaikuttajat ja asiantuntijat toivovat hallitukselta malttia säästöissä

Kulttuuri
 

1. Mihin uskot kulttuurisäästöjen kohdistuvan?
2. Miten leikkaukset vaikuttavat?
3. Mistä kulttuurikohteista voisi säästää, mistä ei missään nimessä saisi säästää

Mika Myllyaho,
Pääjohtaja, Kansallisteatteri

1. Sipilähän on jo sanonut, että indeksikorotukset jäädytetään. Meillä niin on tehty jo vuosien ajan. Kannattaa muistaa, että kulttuuribudjetti on alle prosentin koko valtion budjetista. Se ei siis taloustilannetta pelasta, vaikka pingispalloa kuinka puristaisi.

2. Jos kovia leikkauksia tulee, väki vähenee. Meiltä on kolmen vuoden aikana jo lähtenyt 30 työntekijää. Lähtökohtahan valtion taidelaitoksissa on se, että palkat ovat kiinteitä kuluja, ja ne maksetaan teatterin saamasta valtion tuesta. Lipputuloilla maksetaan produktioiden tuotantomenot. Esimerkiksi Slavassa kuitenkin otimme riskin, ja siinä osa esiintyjien palkoista maksetaan lipputuloilla. Onneksi riski kannatti.

3. Mahdotonta vastata, eihän kukaan halua ottaa muilta pois. Toisaalta olen sitä mieltä, että kulttuurin sisälläkin on tehtävä rohkeita ratkaisuja. Itse olemme onnistuneet hyvin juuri toimintatapoja muuttamalla.

Toivon, että hallitus ymmärtää kulttuurin merkityksen. Meillä on huippuunsa viritetyn koulutuksen ansiosta syntymässä uusi sukupolvi, jonka ammattitaito on niin kovaa, että suomalainen kulttuuri leviää heidän mukanaan maailmalle.

 

Pasi Saukkonen
Johtaja, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE
 
1. Todennäköisesti säästöt kohdistuvat lähes kaikkiin tahoihin, koska vahvoja valintoja ei haluta, kyetä tai ehditä tekemään. Todellisia säästöjä tuottava taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän hallittu uudistaminen vaatisi tahtoa, voimaa ja aikaa, eikä niitä taida olla.

2. Jos leikkaukset toteutetaan edellä mainitulla tavalla, juuri kenenkään voimavarat eivät riitä kunnolliseen toteutukseen. Suurimpiin vaikeuksiin joutuvat sellaiset kulttuuritoimijat, jotka eivät löydä muita tapoja – kuten säätiöt, sponsorit, yleisö ja EU - rahoittaa toimintaansa. Alueellisesti tämä tarkoittaa todennäköisesti suurimpien kaupunkien ulkopuolella sijaitsevia taidelaitoksia.

3. Olennaisempaa olisi käydä perusteellinen keskustelu siitä, mitkä ovat tärkeimmät kulttuuripoliittiset prioriteetit. Pitäisi päästä eroon siitä, että yritetään saavuttaa monimutkaisin rahoitusjärjestelyin yhtäläisesti kaikkea mahdollista hyvää. Se tuottaa vain sekavuutta ja tehottomuutta. Olennaista olisi olla säästämättä tavalla, joka vain heikentää kaikkien tahojen toimintaedellytyksiä.

Isoilta säästöiltä kannattaisi suojella niitä kulttuuripalveluja, jotka ovat matalan kynnyksen paikkoja, kuten kirjastot, ja ne jotka luovat edellytyksiä toimia mielekkäästi tulevaisuuden Suomessa eli jotka vastaavat esimerkiksi väestön ikääntymisen, digitalisaation ja suurimpien kaupunkien kulttuurisen monimuotoistumisen luomiin haasteisiin.

 

Claes Andersson
Entinen kulttuuriministeri, kirjailija ja psykiatri
 
1. Kulttuuribudjetti on jo nyt niin pieni, että sen pienentämisessä ei ole mitään järkeä. Sen sijaan budjetti tulisi kaksinkertaistaa, ja sen pohjaa laajentaa niin, että kaikki ministeriöt osallistuisivat rahoitukseen hankkeilla, jotka koskevat kunkin ministeriön vastuualuetta. Ei-materiaalinen tuotanto eli kulttuuri, tiede, koulutus, kommunikaatio ovat tulevaisuutta, kun tavaratuotannon lisäys on tullut tiensä päähän.

2. Taiteilijoiden työttömyys lisääntyy, yhteiskunnallinen keskustelu ja into tyrehtyvät. Todennäköisesti myös mielenterveysongelmat lisääntyvät.

3. Jos välttämättä on säästettävä, tutkisin suurten laitosteatterien, klassisen musiikin orkesterien ja suurten festivaalien rahoituksen.

Kulttuurin rahoituksessa on muistettava, että taiteellisiin innovaatioihin kuuluu aina oikeus epäonnistua.

 

Tommi Laitio
Nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupunki
 
1. Muualla Euroopassa säästöt ovat usein kohdistuneet erityisesti vapaaseen kenttään. Esimerkiksi Hollannissa karsittiin 2010-luvun alussa teatteri- ja tanssifestivaaleja sekä taiteen jatko-opetusta. Juustohöylälinja osuu voimakkaasti uusiin taiteen ja kulttuurin lajeihin, jotka eivät ole onnistuneet vakiinnuttamaan itseään valtionosuusjärjestelmän piiriin. Minua huolestuttaa kehitys, jossa kulttuurirahamme ovat kiinni kiinteistöissä, joissa ei ole enää varaa tehdä toimintaa, jossa hyvä taide määritellään tunnettuuden mukaan ja jossa rahaa riittää vain asemansa vakiinnuttaneille tekijöille.

2. Leikkaukset kasvattaisivat jo nyt varsin suuria eroja suurten kaupunkien ja muun Suomen nuorten mahdollisuuksissa kehittää itseään ja taitojaan. Monissa kunnissa nuorten vapaa-ajanviettopaikkana on jäljellä lähinnä paikallinen huoltoasema ja nuorisotoimi hoidetaan alle yhdellä ihmisellä.

Euroopassa nuorisotyön leikkaukset ovat kaventaneet nuorisotyön työksi ongelmanuorten kanssa sen sijaan, että kyse olisi Suomen lailla kaikkien nuorten toimintamahdollisuuksista. Uhka- ja torjuntavetoinen nuorisopolitiikka latistaa nuorten omia haaveita, lisää ahdistusta ja hidastaa talouskasvua.

3. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla haemme jo nuorisotyössä fiksua tehokkuutta tuottamalla tietojärjestelmät, isot tapahtumat ja monet koulutukset yhdessä kuntien kesken. Kaikki palvelumme ovat jo avoinna koko seudun nuorille. Ministeriöillä on iso merkitys, johtavatko säästöt yhteistyöhön vai jokaisen toimijan siilipuolustukseen. Raivaamalla vapaaehtoistoiminnan ja joukkorahoituksen lainsäädännöllisiä ja verotuksellisia esteitä hallitus voisi vapauttaa valtavasti resursseja.

 

Päivi Kärkkäinen
Pääjohtaja, Kansallisooppera

 1. En halua ryhtyä arvailemaan tulevia päätöksiä. Toivoisin päättjäien muistavan, että erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina kulttuurin merkitys kansalaisten hyvinvoinnille korostuu. Esimerkiksi Kansallisooppera ja -baletti tuotti viime vuonna lähes 500 esitystä tai tapahtumaa.

2. Suomen Kansallisooppera on viime vuosien aikana toteuttanut jo runsaasti erilaisia tehostamistoimia. Esimerkiksi henkilökunnan määrä on vähentynyt noin 15 prosenttia. Henkilöstökulut muodostavat noin 80 prosenttia toimintamenoistamme, joten mahdolliset leikkaukset tulisivat kohdistumaan niihin.

3. Ei kulttuurilaitoksia pidä peluuttaa toisiaan vastaan, me kaikkio olemme yhteisellä kulttuurin asialla ja tuotamme hyvinvointia.

 
Susanna Pettersson
Museonjohtaja, Ateneum
 
1. Kulttuurista säästämisen kohde on yksiselitteinen: se kohdistuu ihmisten hyvinvointiin ja kaventaa ihmisten oikeutta hyvään arkeen.

2. Kulttuuri on sivistyksen ja toimivan yhteiskunnan mittari. Se on myös elinkeinoelämän kannalta kasvava toimiala, jolla on voimakkaasti työllistävä vaikutus. 2013 julkaistussa, museoiden taloudellista vaikuttavuutta käsittelevässä tutkimuksessa tämä havainnollistuu konkreettisina lukuina: siinä missä kuntien osuus museoiden kokonaisrahoituksesta on noin 75 miljoonaa euroa, museokävijöiden vaikutus alueen talouteen kerrannaisvaikutuksineen on laskutavasta riippuen 340 – 500 miljoonaa euroa.

3. Mikäli leikkausten eteen joudutaan, tulee arvioida kulttuuritoimijoiden elinvoimaisuutta kokonaisvaltaisesti. Ovatko nykyiset rakenteet fiksuja? Voisiko kulttuuriteollisuuden piiriin saada luotua enemmän työpaikkoja muuttamalla rakenteita? Kansallisista kulttuurilaitoksista eli maamme identiteetin kannalta keskeisimmistä muistiorganisaatioista – museoista, arkistoista ja kirjastoista – on kannettava vastuuta. Ne luovat pohjan kulttuurin lukutaidolle ja varmistavat, että myös tulevilla sukupolvilla on oikeus kulttuuriperintöömme.

 

Ditte Winqvist
Kuntaliitto
 
1. Kuntien kannalta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen painavin osa on valtionosuudet kulttuuri- ja taidelaitoksille. Niitä maksetaan sekä budjettivaroista että Veikkauksen puolelta, joten jos toisesta leikataan, on kyseenalaista, voidaanko toisesta kompensoida vajetta. Tuskinpa.

2. Tilat ja henkilöstö muodostavat suurimman osan laitosten menoista. Jos joudutaan supistamaan menoja, on myös koskettava rakenteisiin, keksittävä muita rahoitusmuotoja ja tehtävä reilusti enemmän yhteistyötä ja yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa.

3. Minusta kulttuurin määrärahat valtion budjetissa ovat niin pieniä, että niistä ei saisi lainkaan leikata. Kulttuuri antaa paikkakunnalle sen omaleimaisuuden ja elinvoiman, ihmisten kanssakäymiselle alustan, jolla kommunikoida.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat