Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Huutoäänestys vai kansan tahto? Brexitin jälkeen kysytään, onko kansanäänestyksissä järkeä

Filosofian professori Timo Airaksisen mukaan brittien kansanäänestyksen tulos on populistien ensimmäinen institutionaalinen riemuvoitto.

Jukka Petäjä HS

Tiistaiaamuna, muutama päivä Britannian EU-kansanäänestyksen jälkeen, entinen Sdp:n kansanedustaja Mikael Jungner kertoi Facebookissa kääntäneensä takkinsa. Jungner kertoi, että ei enää uskokaan kansanäänestyksiin.

”Aiemmin olin sitä mieltä että kansanäänestys on oiva keino päättää esimerkiksi Suomen Nato-jäsenyydestä”, Jungner kirjoitti.

”Nyt olen eri mieltä. Iso-Britannian kansanäänestys oli herätys todellisuuteen. Kyse ei ole siitä, että kansanäänestyksen tulos olisi ollut jotenkin väärä. Kyse oli siitä, kuinka kevein perustein ääniä annettiin.”

Oma kysymyksensä on myös se, missä määrin poliittiset päättäjät halusivat sysätä vastuun kansalle.

Takkinsa kääntänyt Mikael Jungner ei ole mielipiteineen yksin. Samanlaisia äänenpainoja on alkanut kuulua muuallakin Euroopassa. Brexit-äänestyksen jälkeen jopa EU-eroa ajanut kampanja tunnusti, että osa sen lupauksista saattaa olla perättömiä. Monet äänestäjät ovat kertoneet eri tiedotusvälineissä jo katuvansa syvästi protestiääntään.

Onko kansanäänestys siis lainkaan oikea keino hakea ratkaisua kysymyksiin, joista ei voi päättää pelkästään näppituntumalla tai tunteiden virtaan heittäytymällä? Voiko jokin asia olla liian monimutkainen kansan päätettäväksi, kuten osa nyt väittää?

Britanniassa puhutaan jo brexit-krapulasta. Harva hehkuttaa kansanvallan voittoa.

Jungner tunnustaa aiemmin kannattaneensa kansanäänestystä esimerkiksi Natosta, vaikka tietää sotilasliiton kannattajana olevansa asiassa gallupien mukaan selvässä vähemmistössä. Nyt hän pelkää, että kampanjoissa suora kansanvalta muuttuu enemmistön diktatuuriksi. ”Siksi demokratiassa tarvitaan suojaavia mekanismeja, jotta jalot periaatteet eivät kääntyisi omaksi irvikuvakseen.”

Yleinen käsitys kansanäänestyksestä jonkinlaisena puhtaana demokratian ilmauksena on melko uusi keksintö, sanoo Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin professori Mikko Mattila. Hän muistuttaa, että moderneissa demokratioissa kansanäänestyksiin on turvauduttu kuitenkin jo yli sadan vuoden ajan.

”Sveitsissä kansanäänestysinstituutio otettiin käyttöön 1890-luvulla. Ennen toista maailmansotaa kansanäänestyksiä oli suhteellisen vähän ja niissä oli usein kyse itsenäistymisestä – esimerkiksi Norjassa äänestettiin Ruotsista eroamisesta 1905. Suomessa ja Ruotsissa tietysti kieltolaista – Ruotsissa ehdotus kieltolaista ei mennyt lävitse vuonna 1922”, Mattila toteaa.

Hän huomauttaa, että toisen maailmansodan jälkeen erityisesti 1970-luvulta lähtien kansanäänestysten käyttö on lisääntynyt. Syynä tähän on ollut tämän päivän näkökulmasta paradoksaalisesti juuri EU:n kehitys ja laajentuminen. Monessa maassa järjestettiin kansanäänestys EU-jäsenyydestä jo 1970-luvulla.

Mikko Mattilan mukaan toinen syy kansanäänestysten lisääntymiseen 1990-luvulta lähtien on ollut Neuvostoliiton hajoaminen, jonka jälkeen Keski- ja Itä-Euroopan maissa otettiin käyttöön uudet perustuslait, joihin moneen sisältyi mahdollisuus kansanäänestykseen.

Historiallisessa katsonnassa kansanäänestykset olivat jäähyllä toista tuhatta vuotta. Jonkinlaisena demokratia-idean isänä voi nimittäin pitää ateenalaista valtiomiestä ja lainsäätäjää Solonia, joka jo puoli vuosisataa ennen ajanlaskun alkua toi monia demokraattisia elementtejä sen ajan Ateenan hallintoon, vaikka demokratia ei kaupungissa nykymielessä toteutunutkaan. Hän nosti tärkeimmäksi valtiomahdiksi kansankokouksen, joka sääti lait, päätti sodasta ja rauhasta sekä nimitti virkamiehet.

Käytäntö oli vähintäänkin edellä aikaansa. Kansan ja kansallisvaltion käsitteet syntyivät kunnolla vasta pari tuhatta vuotta myöhemmin. Se merkitsi kansanvallan syntyä. Platon taas hylkäsi tämänkaltaisen huutoäänestyksen perustuvan kansanvallan, koska se tuomitsi filosofi Sokrateen vankilaan ja aiheutti suurmiehen kuoleman.

Mikko Mattilan mukaan kansanäänestyksien lisääntyminen liittyy yleisemminkin ajatukseen, jonka mukaan edustuksellinen demokratia kärsii nykyään jonkinlaisesta legitimiteettivajeesta, jota korjaamaan on kehitetty erilaisia suoran demokratian mekanismeja.

Mutta onko demokratia nyt jonkinlaisessa käännekohdassa? Ravisteleeko brexit-äänestys käsitystä kansanvallasta laajemminkin?

Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professori Timo Airaksisen mielestä brittien kansanäänestyksen tulosta ei kannatta suurennella. ”Tämä on populististen liikkeiden ensimmäinen institutionaalinen riemuvoitto, jolla toki voi olla heijastusvaikutuksia.”

Hänestä äänestystulokseen sisältyy myös vahva rasistinen pohjavire ja selän kääntäminen nykyhetkelle.

Airaksisen mukaan kansanäänestys voi valtion työkaluna olla lopulta kansalle jopa vaaraksi, jos poliittinen koneisto pakenee sillä omaa vastuutaan. Pahimmillaan valtio antaa äänestäjien käyttöön välineen, jonka vaikutukset ovat arvaamattomia tai niin ennakoimattomia, että tiedon hankkiminen on vaikeaa.

Vaaran muodostavat yllykkeet, motiivit ja asiaan liittymättömät tunteet, joita eri poliittiset tahot yrittävät kampanjaan kytkeä.

Kansanäänestys toimiikin aina myös jonkinlaisena varoventtiilinä, sanoo tutkijana Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella työskentelevä Veikko Eranti. Äänestys päästää kertyneitä paineita ilmoille, eikä se siksi vastaa ainoastaan siihen poliittiseen kiistaan, johon kansalta halutaan vastaus.

”Kansanäänestykset pakottavat antamaan yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Sen takia ne toimivat sitä paremmin, mitä paremmin ja monipuolisemmin julkinen keskustelu toimii. Kansanäänestyksissä vastataan aina varsinaisen kysymyksen lisäksi yleiseen ’miltä nyt tuntuu’ -kysymykseen”, Eranti totaa.

Kysymys onkin laajempi kuin se, toimiiko kansanäänestys vai ei.

”Lopulta ei pidä syyttää kansanäänestystä siitä, jos kansa antaa hapokkaita vastauksia”, Eranti sanoo.

Kun poliittinen järjestelmä siirtää valtaa edustukselliselta demokratialta kansanäänestykseen, se antaa Airaksisen mukaan tilaa mitä villeimmille ideoille ja väitteille. Kansanäänestyksissä voitaisiin vaatia määräenemmistöä, esimerkiksi 60 prosentin kannatusta, jotta äänestykseen viety kiista menisi läpi.

Tätä on jälkikäteen pohdittu Britanniassakin. Jos käytössä on yksinkertainen enemmistö, vaali voi ratketa vain hyvin pienen äänimäärän erolla. Britanniassa kannattajien ja vastustajien ero oli vajaat 1,3 miljoonaa ääntä.

”Tämän kokoluokan kysymystä ei voi ratkaista yksinkertaisella enemmistöllä”, Airaksinen sanoo.

”Ei voi olla niin, että yksi ihminen voi päättää koko kansakunnan tulevaisuudesta.”

Tämän tähden perustuslain muuttamista varten on esimerkiksi Suomessa laadittu erikseen vaikeutettu päätöksentekotapa, koska yksinkertaista enemmistöä ei pidetä legitiiminä tai riittävänä. Kansanäänestyksen logiikka on toinen.

Viimeksi kansanäänestyksiin on Euroopassa turvauduttu, kun kansakunnat ovat hakeneet itsenäisyyttä emämaasta tai hakeneet muutosta valtiolliseen statukseensa Näin esimerkiksi Skotlannissa, jossa kansanäänestys piti Skotlannin osana Britanniaa. Krimin Venäjään liittänyt kansanäänestys taas lienee esimerkki näennäisestä kansaäänestyksestä, jossa haluttu tulos on ollut selvillä jo ennen äänestystä.

Mitenkään harvinaisia kansanäänestykset eivät kuitenkaan ole. Yksin Euroopassa on vuodesta 1991 järjestetty yli 300 kansanäänestystä.

Sveitsi on asiassa oma lukunsa. Sveitsissä kansalaiset voivat tehdä poliittisia aloitteita ja äänestää suoraan lakien hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Kansanäänestyksiä on useita vuodessa, mikä osaltaan laskee äänestysintoa. Niitä järjestetään niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin.

Joskus kansa taas pannaan äänestämään useamman kerran.

Esimerkiksi Tanskassa järjestettiin vuonna 1992 maan osallistumisesta Maastrichtin sopimukseen. Tanskalaiset äänestivät sopimuksen solmimista vastaan, mutta jo seuraavana vuonna järjestettiin uusi kansanäänestys, joka hyväksyi sopimuksen tietyillä varauksilla ja johti Maastrichtin sopimuksen allekirjoittamiseen.

Myös Britanniassa on vaadittu uutta kansanäänestystä, koska edellisen tulos oli tiukka.

Viime aikoina on puhuttu paljon suorasta demokratiasta. Internet-aika on luonut uusia päätöksenteon mahdollisuuksia, joissa valtaa voidaan käyttää nopeasti tai hajauttaa sitä erilaisille verkostoille. Yhdessä mallissa ihminen voisi milloin tahansa osoittaa oman äänensä kenen tahansa muun käyttöön ja poistaa tämän oikeutuksen milloin tahansa.

Eranti huomauttaa, että Britannian kansanäänestystä ei voi pitää merkkinä suoran kansanvallan lisääntymisestä. Suora demokratia vaatisi vakiintuneempia käytäntöjä.

”Britit ovat edustuksellisuuden läpitunkema poliittinen järjestelmä, jota ei yksi kansanäänestys suoraksi demokratiaksi muuta. Tällaiset kansanäänestykset ovat aina myös puoluepolitiikan väline ja usein melko kyyninen sellainen.”

Tämän vuoksi hänestä yhdestä kansanäänestyksestä ei voi päätellä, toimisiko suora demokratia järjestelmänä vai ei.

Kiivas keskustelu Britanniaa EU-eroon vievästä kansanäänestyksestä merkitsee joka tapauksessa jonkinlaista vakiintuneen demokratia-käsityksen haastamista.

Mikael Jugner katsoo Facebook-päivityksessään, että edustuksellinen demokratia suojaa yhteiskuntaa älylliseltä laiskuudelta ja varmistaa, että yhteiskunnallisten ratkaisujen perustana on riittävä tietopohja.

Professori Airaksinen muistuttaa, että jo englantilainen filosofi John Stuart Mill varoitti enemmistön tyranniasta. ”Hänen mukaansa valtiolla tuli olla erilaisia suojautumiskeinoja tätä tyranniaa vastaa.”

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat