Valikko
Kulttuuri

Osmo Soininvaara HS-raadissa: Talvivaara on kaatumassa valtion vastuulle

Valtion omistusosuuden kasvaminen kaivosyhtiö Talvivaarassa on HS-raadin vastaajien mielestä hyvä asia, ainakin nykytilanteessa. Kansanedustaja Osmo Soininvaaran (vihr) mielestä koko projekti näyttää kuitenkin kaatuvan nyt valtion vastuulle.

Tilaajille

Valtion omistusosuuden kasvaminen kaivosyhtiö Talvivaarassa on HS-raadin vastaajien mielestä hyvä asia, ainakin nykytilanteessa.

Yhteensä 64 prosenttia vastaajista uskoo, että valtion sijoitusyhtiö Solidium sopii Talvivaaran suurimmaksi omistajaksi. Vain 18 prosenttia piti näkemyksensä ensisijaisena perusteena taloudellisia näkökohtia, kun taas 46 prosenttia vastaajista piti tärkeämpinä muita syitä, kuten ympäristönsuojelua.

Solidium nousi äskettäin päättyneessä osakeannissa kaivosyhtiö Talvivaaran suurimmaksi omistajaksi. Valtion sijoitusyhtiö omistaa nyt 16,7 prosenttia Talvivaaran osakkeista, kun sen omistusosuus oli ennen antia 8,9 prosenttia.

"Vastuu on tietysti yrityksellä, mutta myös valtiovalta on myötävaikuttanut hankkeeseen voimakkaasti sekä luvittamalla sen että myös tukemalla sitä taloudellisesti. Koko projekti näyttää kaatuvan valtion vastuulle", arvioi kansanedustaja Osmo Soininvaara (vihr).

Perussuomalaisten puoluevirkailija Matti Putkonen pitää Solidiumin omistusta tärkeänä nimenomaan taloudellisilla perusteilla.

"Näin voidaan varmistaa, että Talvivaara säilyy suomalaisessa omistuksessa. Valtion ja työeläkeyhtiöiden olisi oltava nykyisessä taloudellisessa tilanteessa aktiivisina sijoittajina suomalaisissa yrityksissä, jotta yritykset pysyisivät Suomessa."

Kielteisesti Solidiumin ja sitä kautta valtion suuromistukseen Talvivaarassa suhtautuu 27 prosenttia vastaajista. Heistäkin suurin osa korostaa muita kuin taloudellisia näkökohtia.

Kirjailija Riku Korhonen viittaa rikoslain lukuun 48, jossa säädetään ympäristörikoksista.

"Jos asiaa punnitsee pelkillä tuotto-odotuksilla, vaikkapa Lokapojat Oy olisi ollut ylivertainen sijoitus neljänkymmenenkin ylittävillä liikevoittoprosenteillaan."

Kaivos voi periaatteessa olla kohtuullisen pienen riskin sijoituskohde, mutta Talvivaarassa taloudellinen riski näyttää liian suurelta, arvioi Long Play -lehden päätoimittaja Johanna Vehkoo.

"Valtio-omisteinen kaivosyhtiö voi olla tarpeen, mutta Talvivaarassa valtio saattaa heittää rahansa kipsisakka-altaaseen."

Näin HS Raati vastasi

Kysymys:

Sopiiko valtion sijoitusyhtiö Talvivaaran suurimmaksi omistajaksi?


Antti Pentikäinen
toiminnanjohtaja, Kirkon ulkomaanapu

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Talvivaarassa jätevesien käsittely on skandaali ja ainoa hyvä asia on se, että tästä voidaan vielä ottaa opiksi tulevia kaivoksia ajatellen. Luonnon tuhoaminen sukupolvemme lyhytnäköisten etujen nimissä on suurinta hulluutta, jota ympärillämme näkee.

^ Ylös


Lasse Männistö
kansanedustaja (kok)

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Talvivaaralla ei valtion näkökulmasta sijoituksena ole strategista tai turvallisuuspoliittista ulottuvuutta. Solidium hoitaa tältä osin sijoituksia taloudellisin perustein, enkä näe, miksi näin ei pitäisikin olla.

^ Ylös


Aki-Mauri Huhtinen
sotilasjohtamisen professori, Maanpuolustuskorkeakoulu

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion on kuitenkin lopulta siivottava kvartaalisotkut, ongelmat ovat Suomen maaperällä.

^ Ylös


Jukka Mallinen
suomentaja

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Kaivostoiminta on yhä tärkeämpi elinkeino. Mutta valtion tehtävä on laillisuuden ja kestävän kehityksen varmistaminen - taloudessakin. Sen ei tule pelastaa sijoittajia konkurssilta. Ollaanko taas kauhomassa voitot yksityisille ja tappiot valtiolle?

^ Ylös


Johanna Korhonen
toimittaja

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Nyt valtiolla on oivallinen tilaisuus toteuttaa yhteiskuntavastuullista omistajapolitiikkaa.

^ Ylös


Marianne Heikkilä
toiminnanjohtaja, Marttaliitto

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Solidiumin omistajuuden kautta Talvivaaran ympäristövaikutusten ja toiminnan kehittämiselle on olemassa positiivista painetta. Veronmaksajien rahojen käyttämisessä on toivottavaa, että yritys panostaa enemmän ympäristöhaittojen eliminoimiseen.

Talvivaaran ympäristöhaittojen kuriin saattaminen edellyttää kaivostoiminnan tuotantotapojen radikaalia muuttamista, johon uudella osakeannilla annetaan painetta. Talvivaaran ympäristöinvestointien lisääminen edellytti merkittävää lisäpääomaa ja havaittujen ongelmien ratkaisemisen tahtotilaa, jota toivottavasti toteuteuilla ratkaisulla edistetään.

^ Ylös


Helena Ranta
oikeushammaslääkäri

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Toivon, että tämänhetkinen omistusjärjestely on tilapäinen. Olisi toivottavaa, että valtion sijoitusyhtiö voisi vähentää omistusosuuttaan mahdollisimman pian. Valtion mukanaolo on perusteltua Talvivaaran menetetyn maineen palauttamisessa.

Kokonaisuudessaan Talvivaaran tapahtumat osoittavat, että kaivoslakia on syytä muuttaa ja viranomaisten roolia sekä valtuuksia lupien myöntämisessä, toiminnan valvonnassa jne vahvistettava.

^ Ylös


Ben Zyskowicz
kansanedustaja (kok)

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Vielä äskettäin valitettiin, että kaivoksemme on päästetty ulkomaisiin käsiin. Nyt sama porukka valittaa, että kaivos on suomalaisissa käsissä.

^ Ylös


René Nyberg
toimitusjohtaja, East Office of Finnish Industries

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla

^ Ylös


Maarit Feldt-Ranta
kansanedustaja (sd)

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion omistajuudelle on sekä taloudellisia että muita perusteluja.

Valtio voi omistajana turvata taloudellisesti merkittävän kaivoksen toiminnan jatkumisen. Uusien kaivosten ohella tarvitaan enemmän jatkojalostusta Suomeen, jotta kaivosten tuomaa arvonlisää jää enemmän kotimaahan.

Valtio voi isona omistajana vaikuttaa siihen, että Talvivaaran toiminta saadaan ympäristön ja alueen kannalta kestävälle pohjalle. Valtion on painotettava yhteiskuntavastuullista kaivostoimintaa niin Talvivaarassa kuin muilla Suomen kaivosalueilla.

^ Ylös


Osku Pajamäki
tv-tuottaja, kaupunginvaltuutettu (sd), Helsinki

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtiolla, toisin kuin muilla, voi hyvin olla omistajana muitakin toiminnan päämääriä kuin voiton tavoittelu, ja tätä Talvivaarassa nyt tarvitaan. Valta ja vastuu on hyvä yhdistelmä.

^ Ylös


Atso Almila
kapellimestari

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Ehkäpä omistus mahdollistaa paremmin omistajan ohjaustoimet? Tuntuu, ettei Talvivaaran ongelmiin ole hallituksen taholta osattu vielä tarpeeksi puuttua.

^ Ylös


Juha-Pekka Hotinen
dramaturgi

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtio kantaa vastuuta. Ainoa syy Talvivaaran pystyssä pitämiselle on Kainuun työllisyys. Työllistäminen on valtion vastuulla silloin, kun muut eivät sitä hoida.

Sama pätee ympäristöön: jos omistajaohjaus saadaan toimimaan, Talvivaaran ympäristöasioihin saadaan tolkkua Solidiumin kautta, koska valtiolle luonto ei ole pelkkää raaka-ainetta.

^ Ylös


Jaakko Kiander
talousjohtaja, Ilmarinen

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Talvivaaran toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää ympäristö- ja työllisyyssyistä. Valtiolla on näissä asioissa voimakkaampi intressi kuin muilla sijoittajilla.

Julkisessa keskustelussa on valitettu sitä, että valtio ei ole omistajana hyödyntämässä Suomen nykyistä kaivosbuumia. Talvivaaran kautta valtiosta tulee jälleen merkittävä kaivosten omistaja. Samalla huomataan, että kaivoksiin investoiminen on riskialtista ja vaativaa toimintaa.

^ Ylös


Johanna Sinisalo
kirjailija

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla

^ Ylös


Jaakko Veijola
mainonnan suunnittelija

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Pakkohan katastrofin äärelle jonkun on tultava hätiin.

^ Ylös


Kaari Utrio
kirjailija

Vastaus: En ota kantaa
En tunne asiaa niin hyvin, että voisin olla mitään mieltä siitä.

^ Ylös


Risto E.J. Penttilä
toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
No eihän se valtio oikein sovi suurimmaksi omistajaksi. Mutta kun kriisi on päällä, en näe muuta vaihtoehtoa. Tavoitteena tulee olla irtautuminen omistuksesta niin pian kuin se on mahdollista tehdä ilman että valtion vetäytyminen aiheuttaa kriisin.

Solidiumin salkkua tulisi keventää ja rahat käyttää veroalennusten rahoittamiseen. Mutta jos Solidium nyt myisi osuutensa Talvivaarasta, olisi kaivosyhtiön tie todella kivinen.

Vaikka suhtaudun valtiokapitalismiin kielteisesti, on vastaukseni silti, että valtio voi vähän aikaa olla suurimpana omistajana. Muuten koko omistuksen arvolle uhkaa käydä huonosti. Tavoitteeksi tulee ottaa irtautuminen mahdollisimman pian.

Toinen, tähän liittyvä kysymys kuuluu: olisiko Talvivaara helpompi saada kuntoon, jos se ei olisi lainkaan pörssissä?

^ Ylös


Jussi Lähde
kirjailija, blogisti

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Kaivostoiminnan kehittäminen ekologisemmaksi vaatii pitkäjänteisempää sijoitustoimintaa kun mihin perinteisesti kaivostoimintaan sijoittavat kapitalistit ovat valmiita. Talvivaara on ympäristöriski joka ei katoa kaivos sulkemalla.

^ Ylös


Antti Mykkänen
asiamies, Kunnallisalan kehittämissäätiö

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Suomen nykyisessä taloustilanteessa kaikki työllistävät investoinnit ovat myönteisiä silloin, kun ne myös muuten ovat kestäviä. Kaikkein heikoin vaihtoehto niin työllisyyden, talouden kuin ympäristön näkökulmasta olisi ollut päästää Talvivaara nurin.

Mineraalien hyödyntäminen ja jatkojalostaminen on monin tavoin perusteltua. Suomessa on hyvä säilyttää ja ennen kaikkea kehittää alan osaamista.

Nyt on keskityttävä kokonaisuuden kannalta kestävään tapaan jalostaa mineraaleja. Tähän mennessä Talvivaarassa ei ole tässä onnistuttu. Pääomistajalla on pääomistaja vastuu, ei yksin taloudesta, vaan kestävästä kokonaisuudesta.

Solidium on toistaiseksi luonteva pääomistaja, koska joka tapauksessa kaikki kuitenkin kaatuisi valtion syliin, mikäli Talvivaara epäonnistuisi. Nyt on uusi ohjausväline.

^ Ylös


Satu Hassi
europarlamentaarikko (vihr)

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Jos ei suurin omistaja voi määrätä firmaa noudattamaan ympäristönormeja, kuka sitten?

^ Ylös


Liisa Laakso
valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, Helsingin yliopisto

Vastaus: En ota kantaa
Omistusosuus tuo mukanaan vastuuta. Jos Talvivaaran toiminta saadaan ympäristön kannalta kestäväksi, Solidiumiin sopii olla mukana. Jos nykytilanne jatkuu, toiminta tulisi lopettaa kokonaan.

^ Ylös


Jarkko Eloranta
puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Valtion roolin kaivannaisteollisuudessa on toivottu kasvavan ja vahvistuvan ja nyt ollaan Talvivaaran osalta päästy tavoitteeseen. Valtio-omistajan sijoituskriteeristö on ja sen tulee olla erilainen kuin eläkeyhtiöiden.

Talvivaaran tapauksessa kaikkein onnettomin vaihtoehto olisi ollut se, että osakeanti olisi epäonnistunut, yhtiö olisi joutunut taloudellisiin vaikeuksiin eikä olisi kyennyt huolehtimaan taloudellisista ja ympäristöllisistä velvoitteista vaan ne olisivat kaatuneet suoraan veronmaksajien syliin.

Nyt valtio-omistajalla on mahdollisuus osallistua yhtiön kehittämiseen ja taloudellista riskiä on jakamassa myös joukko muita omistajia. Tämän lisäksi valtio-omistajalla on mahdollisuus taloudellisestikin hyötyä Talvivaarasta kun yhtiö nousee jaloilleen ja metallien maailmanmarkkinahinnat kääntyvät nousuun.

Valtion pitääkin olla pitkäjänteinen, pitkämielinen, riskiäkin sietävä omistaja tämän kaltaisella toimialalla, ja Solidium on siihen oiva työkalu.

^ Ylös


Ralf Sund
pääekonomisti, STTK

Vastaus: Ei, pääosin taloudellisilla perusteilla
Kanta, että valtio ei sovi enemmistöosakkaaksi, perustuu aikamoiseen jälkiviisauteen.

Valtioilla soisi olevan muitakin kuin taloudellisia perusteita omistukselleen. Talvivaaran tapauksessa on seikkoja, jotka puoltavat omistusta ja seikkoja, jotka eivät sitä puolla.

Ympäristönäkökohdat eivät puolla valtion omistusta, mutta niistä on saatu tietoa vasta viime aikoina. Tämänhetkisen tiedon nojalla sijoitus ei ole sen enempää taloudellisesti kuin muidenkaan syiden perusteella kovin järkevä sijoitus. Liikkuvasta junasta ei - toisaalta - ole helppo hypätä pois.

^ Ylös


Ville Ranta
sarjakuvataiteilija

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtio on nyt päävastuussa siitä, mitä kaivos tekee valtion luonnolle. Näen tässä, ehkä hämärästi, toiminnan ja sen seurausten entistä paremman yhteyden.

^ Ylös


Outi Alanko-Kahiluoto
kansanedustaja (vihr)

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Moraalikato on huipussaan, jos ympäristöasiat sössimällä saa valtion sijoitusyhtiön sijottamaan yhtiöönsä. Millaisen esimerkin se antaa muille yrityksille? Valtion sijoitusyhtiön ei pitäisi sijoittaa ympäristöasiansa huonosti hoitaneeseen yritykseen.

Se ei ole edes omistajaohjauslinjausten mukaista. Yhtiöiltä, joihin valtio sijoittaa, tulisi vaatia ympäristövastuullista toimintaa.

Solidiumin tehtävä on sijoittaa luotettavasti ja kannattavasti. Se on tarkoitettu aivan muun kaltaiseen toimintaan kuin vesistöihin uraania laskeneeseen kohuyhtiöön sijoittamiseen. Solidium on sijoittaja, ei ympäristöviranomainen.

Jos Talvivaaran toiminta on kannattavaa, sille löytyy markkinoilta ostaja, joka hoitaa myös ympäristökulut. Jos taas toiminta ei ole ympäristökulujen jättiläismäisyyden takia kannattavaa, yhtiöön sijoittaminen on silkkaa hulluutta.

^ Ylös


Syksy Räsänen
teoreettisen fysiikan dosentti, Helsingin yliopisto

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Talvivaaran toimintaan liittyy paitsi taloudellisia kysymyksiä, myös yhteiseen hyvään liittyviä ongelmia. Ei ole pahitteeksi, että valtio on ratkaisemassa näitä omistajankin roolissa.

Mikäli Solidium ei ota yhteistä hyvää tarpeeksi huomioon, niin tämä ei ole ongelma vain Talvivaaran kohdalla. Yhteiskunnallisen vastuullisuuden tulisi olla tärkeällä sijalla valtion sijoitusyhtiön toiminnassa.

^ Ylös


Jarkko Tontti
kirjailija

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion on nyt tämä taakka kannettava .

^ Ylös


Tiina Pystynen
kirjailija, graafikko

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Kun valtion tuottavin omaisuus on ensin reippaassa tahdissa yksityistetty ja uudet sijoittajat ovat käärineet voittonsa, onkin aika lisätä panoksia ja aloittaa valtion liiketoiminnassa uusi vaihe: yksityisen liiketoiminnan riskien valtiollistaminen.

Valtion osallisuus riskisijoituksiin lisää ainakin kansalaisten turvallisuudentunnetta. Yksityisille sijoittajille ympäristöriskit eivät merkitse mitään, nehän jäävät paikallisten asukkaiden harmiksi. Valtiolta voi kuitenkin edellyttää, että sen liiketoiminta on vastuullista ja että se korjaa ja korvaa aiheuttamansa ympäristötuhot.

^ Ylös


Markku Ruotsila
Pohjois-Amerikan kirkkohistorian sekä Yhdysvaltain ja Ison-Britannian historian dosentti

Vastaus: Ei, pääosin taloudellisilla perusteilla
Valtion ei pitäisi omistaa mitään yritystä, ei suurimpana omistajana eikä pienempänä. Valtiollinen omistus vääristää kilpailua. Se on sosialismia ja sosialismi todistetusti ei toimi.

^ Ylös


Pirjo Hassinen
kirjailija

Vastaus: En ota kantaa

^ Ylös


Katriina Järvinen
sosiaalipsykologi, kulttuuriantropologi

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion omistus myös teollisuuslaitoksissa on kannatettavaa. Sen sijaan sopii kyllä pohtia ministeri Hautalan tavoin tällaisen itsenäisen yksikön toiminnan järjestelyjä.

Äkkiseltään tuntuu oudolta, jos Solidium voisi toimia jossain yhteydessä eri linjassa kuin valtioneuvoston kanslian omistajaohjaustoiminta. Ja sittenkin voidaan vielä ottaa huomioon, millä rahalla se toimii: jos pyöritellään niin sanotusti omia varoja - aikaisempia voittoja - niin sitä voisi tehdä melko vapaasti, henkilöstöä työllistäen.

Mutta veronmaksajien rahoitusta tällaiseen leikkiin ei tule alistaa ollenkaan. (Lähellä lopullista ratkaisua olisi tietenkin pörssin lakkauttaminen ja rahalla leikkimisen tekeminen mahdottomaksi.Tiedän kilpailukyky, maan houkuttavuus, erot kilpailijamaihin ja niin edelleen. Mutta eivät nekään ole luonnonvoimia, vaan ihmisen hallittavissa olevia asioita)

^ Ylös


Kristiina Helenius
toimitusjohtaja, AmCham Finland

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Vallitsevassa tilanteessa vaaditaan ennen kaikkea vastuullista, pitkäjänteistä omistajaa.

Vastuullisuus tarkoittaa myös kestävän liiketoiminnan rakentamista. Talvivaarassa välittömät ympäristövahingot pitää korjata ja tuotanto käynnistää uudelleen. Valtion sijoitusyhtiö on siihen pystyvä vastuullinen taho.

Suomella on nyt mahdollisuus oppia kantapään kautta, että meidän pitää pyrkiä määrätietoisesti rakentamaan tänne maailman vastuullisinta ja ympäristöystävällisintä kaivostoimintaa. Muut pohjoisessa toimivat kansainväliset toimijat ovat osoittaneet, että bisneksen ja vastuullisuuden yhdistäminen on mahdollista kaivosalallakin.

^ Ylös


Matti Mäkelä
kirjailija

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Talvivaara on kohuhysterian uhri. Jos joku mittaisi huhtikuussa Helsingin keskustan katuvesien jätepitoisuuksia samoin kriteerein, koko kaupunki pitäisi tyhjentää. Siksi valtion asiaperusteinen, taloudellinen, eteenpäin katsova omistus on tärkeä.

Talvivaaraan liittyvä uutisointi on tulevaisuudessa hyvä tutkimuskohde, koska harvassa asiassa näkyy niin selvästi propagandistinen, täysin suhteeton viestintä ja sen laajentaminen käsittämättömiin ulottuvuuksiin.

On selkeästi nähtävä uutisoinnin motiivit.

Osa uutisoinnista ja sen ympärillä tapahtuvasta mielipiteenmuokkauksesta, joka on johtanut jopa johdateltavien tietämättömien ihmisten mielenosoituksiin, ei pyri Talvivaaran ympäristöongelmien ratkaisemiseen, vaan kaivoksen sulkemiseen. Ja sitä kautta kaivostoiminnan vaikeuttamiseen Suomessa laajemminkin.

Näiden mielipiteiden takana ovat toisaalta romanttiset ympäristöuskovaiset, jotka käyttävät kyllä mielellään teknologian tuotteita, mutta eivät ymmärrä, että ne täytyy valmistaakin. Toisaalta takana ovat myös vasemmistolaiset mielipiteet siitä, että kaikki liiketoiminta ja varsinkin ulkomainen omistus on turmiollista riistoa.

Tämä kaava kohdistuu väsyttävän johdonmukaisesti kaikkeen suomalaiseen maaseudulla tapahtuvaan elinkeinotoimintaan. Välillä näyttää siltä, että vain luontomatkailu on sallittavaa elinkeinotoimintaa Suomessa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Siksi valtion on rauhallisesti pidettävä kurssinsa Talvivaarassa. Ja hallituksen on kokonaisuutena huolehdittava, että valtionyhtiöiden omistuksesta vastaava ministeri Heidi Hautala ei pääse tekemään asiassa yksityisiä ratkaisujaan.

^ Ylös


Taru Mäkelä
ohjaaja

Vastaus: Ei, pääosin taloudellisilla perusteilla
Ei sovi. Veronmaksajat joutuvat kantamaan vastuun, kun suuryhtiöt livahtavat pakoon kuin kettu paskalta.

^ Ylös


Markku Myllykangas
terveyssosiologian professori, Itä-Suomen yliopisto

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion rahojen tunkeminen Talvivaaraan on vastuutonta. Koko kaivoshanke on ajettava alas. Jo tähänastiset valtavat ympäristötuhot ovat osoittaneet, ettei hankkeelle löydy moraalisia perusteita.

^ Ylös


Katja Tukiainen
kuvataiteilija

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Suomen valtiolla on nyt oivallinen mahdollisuus näyttää meille kansalaisille että maan tapa ei ole väheksyä ympäristörikoksia. Valtion tulee valvoa ja ohjata sijoitusyhtiönsä toimia.

^ Ylös


Osmo Soininvaara
kansanedustaja (vihr)

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Talvivaaran historia on surullinen. Vastuu on tietysti yrityksellä, mutta myös valtiovalta on myötävaikuttanut hankkeeseen voimakkaasti sekä luvittamalla sen että myös tukemalla sitä taloudellisesti. Koko projekti näyttää kaatuvan valtion vastuulle.

Jotenkin tämä Talvivaaran sotku pitää hoitaa, ja valtion niskoille se kaatuu, koska ei mikään muukaan taho suostu tai pysty siitä vastuuta kantamaan.

Koska yritys olisi ilman osakeantia konkurssissa, pääomitus olisi pitänyt hoitaa niin, että vanhat omistajat menettävät omaisuutensa, koska heidän omaisuutensa arvo on nolla.

Mitä itse kaivokselle tulee tehdä, ajaa alas vai jatkaa toimintaa, selvinnee muutamassa kuukaudessa.

^ Ylös


Osmo Rauhala
kuvataiteilija

Vastaus: En ota kantaa
Valtio voi toivottavasti nyt paremmin valvoa ongelmayhtiötä, mutta toisaalta on kyseenalaista, pitääkö toimintaa ylipäätään jatkaa, mitkä ovat hyödyt haittoihin nähden?

^ Ylös


Kari Enqvist
teoreettisen fysiikan professori, Helsingin yliopisto

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Pääsääntöisesti valtion ei tulisi harjoittaa yritystoimintaa kuin korkeintaan huoltovarmuuden nimissä. Siitä ei Talvivaarassa ole kyse.

Sijoituksena Talvivaara voi olla valtiolle hyvä tai huono; tämä on kokonaan toinen kysymys, mutta miksi sijoittaa juuri Talvivaaraan? Miksei Metsoon tai Koneeseen? Jos kyse on halusta ohjailla Talvivaaran toimintaa, sen pitäisi tapahtua lainsäädännön eikä omistuksen kautta.

^ Ylös


Antti Nylén
esseisti

Vastaus: En ota kantaa
Samantekevää, sikäli kuin asiasta mitään ymmärrän. Se taas on ilmeistä, ettei koko Talvivaaraa pitäisi olla olemassakaan.

^ Ylös


Seppo Kääriäinen
kansanedustaja (kesk)

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion on otettava uudessa tilanteessa kokonaisvastuu Talvivaarasta. Valtiolla on näytön paikka. Kysymys on tietysti taloudesta, mutta enenevästi ympäristövastuista, vesistöjen puhtaudesta ja noiden seutujen suomalaisten elämän turvallisuudesta.

Tapaus Talvivaara ratkaisee kaivostoiminnan ja -teollisuuden tulevaisuuden tässä maassa. Puntarissa on Suomen kansainvälinen maine. Koko hallituksen on pääministerin johdolla tehtävä strateginen linjaus, jolla ympäristöongelmat otetaan pitävästi hallintaan ja näin varmistetaan Talvivaaran kaivostoiminnan jatkuminen.

^ Ylös


Leila Risteli
ylilääkäri, Edistyksellisen tiedeliiton puheenjohtaja

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Julkinen valta joutuu huolehtimaan sekä elinkeinojen edistymisestä ja ympäristön elinkelvollisena pitämisestä. Siinä on tasapainottelua riittämiin, ilman että lisäksi syntyy intressiristiriita valtion omistamasta kaivoksesta.

^ Ylös


Tommi Melender
kirjailija

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Markkinataloudessa valtion ei kuuluisi lainkaan omistaa pörssilistattuja teollisuusyhtiöitä. Suomessa pankkitalletuksina lepää 80 miljardia euroa rahaa. Kansalaiset siis sanovat: emme halua omistaa pörssiyhtiöitä, omistakoon valtio puolestamme.

Kansallisen omistusvajeen vuoksi meillä on valtion omistusyhtiö Solidium. Se taas on valinnut kaivosklusterin yhdeksi painopistealueistaan sillä ajatuksella, että kaivosteollisuus on Suomessa tulevaisuuden ala ja tuo tuhansille ihmisille työtä ja toimeentuloa.

Talvivaara on pettänyt moneen kertaan niin sijoittajien luottamuksen (se on jäänyt tuotantotavoitteistaan jatkuvasti) kuin ympäröivän yhteiskunnan luottamuksen (se on syyllistynyt räikeisiin ympäristövahinkoja aiheuttaneisiin laiminlyönteihin).

Ilman Solidiumin suuria satsauksia Talvivaaran osakeanti olisi epäonnistunut ja yhtiö olisi ajautunut konkurssin partaalle. Valtion suuromistus on ollut muille sijoittajille tae siitä, ettei Talvivaaraa päästetä kaatumaan.

Talvivaaran konkurssi ei olisi alueen ympäristöongelmia ratkaissut. Kaivoksen alasajo olisi pitkä ja vaikea prosessi. Koska Solidium on päättänyt ottaa kaivosklusterin sijoitustoimintansa painopistealueeksi, sen ei auta nyt pestä käsiään Talvivaarasta. Paras konsti on pyrkiä suuromistajana vaikuttamaan siihen, että kaivos laitetaan toimimaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Samalla valtiolla on -- ainakin teoriassa -- mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoja tulevaisuudessa.

On jälkiviisautta pohtia, olisiko Solidiuimin alun perin kannattanut laittaa rahaa Talvivaaraan. Parempia sijoituskohteita olisi takuulla Helsingin pörssistä löytynyt sekä tuotto- että ympäristömielessä.

^ Ylös


Tuija Brax
kansanedustaja (vihr)

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Talvivaaraan investointi veronmaksajien rahoilla on perusteetonta sekä taloudellisesti että moraalisesti. Valtion raha esim. ympäristöteknologiayrityksille on tiukassa, mutta vesistöjen suurpilaaja palkitaan suurinvestoinnilla. Moraalikato jos mikä!

Talvivivaara on toistaiseksi osoittautunut taloudellisesti Solidiumin kaikkien aikojen huonoimmaksi sijoitukseksi. On siksi hyvin kornia väittää investoinnin olleen puhtaasti Solidiumin ydintoimintoihin kuuluva taloudellisin perustein tehty normaali liiketoimi. Solidium on tarkoitettu klassiseen omaisuudenhoitoon.

Jos taas katsotaan, että valtion tulee investoida kaivokseen siksi, että muuten ympäristöasioita ei saada hoidettua, se tarkoittaa, että Solidiumilla onkin myös ihan uusi (salainen) tehtävä, avustaa ympäristöasiansa sotkeneita yhtiöitä ohi kaikkien normaalien avustuspäätösten. Tätä tehtävää ei löydy mistään säännöksistä ja on päivän selvää, että ympäristöinvestointien tukirahat kulkevat lain mukaan ihan toisia kanavia. Ja ennen kaikkea: ympäristöinvestoinnit ovat nykyaikaisen tuotannon peruskauraa, jotka kuuluu pääsääntöisesti olla yrityksen taholta alusta asti kunnossa ihan omin voimin.

Investointia on perusteltu julkisuudessa myös siten, että valtio-omistaja pystyy edellisia omistajia paremmin ympäristön kannalta vastuulliseen johtamiseen. Viimeaikojen uudet ongelmat eivät vaakuuta tässä suhteessa, eivät alkuunkaan.

^ Ylös


Anu Kantola
viestinnän tutkija, Helsingin yliopisto

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Talvivaaran kaivostoiminnan ympäristö- ja talousvaikutukset ovat niin suuria, että valtio sopii suurimmaksi omistajaksi. Kun kaivos on jo olemassa pahinta olisi, että se kaatuu ja sotkut jäävät yhteiskunnan siivottaviksi.

^ Ylös


Timo Hännikäinen
esseisti

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Luultavasti viisainta olisi ollut ajaa selvästi vahingollinen yritys kokonaan alas.

^ Ylös


Paul Lillrank
teollisuustalouden professori, Aalto-yliopisto

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtioyhtiöiden aika on ohi.

^ Ylös


Annamari Vänskä
visuaalisen kulttuurin tutkija, Tukholman yliopisto

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Ei sovi, koska Talvivaara on pahin ympäristökatastrofi Suomessa aikoihin. Talvivaara on suljettava heti. On rikollista pitää sitä päiväkään auki. Talvivaaran johto on myös laitettava oikeudelliseen vastuuseen ympäristön härskistä tuhoamisesta.

^ Ylös


Juho Rahkonen
tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion on syytä olla mukana näin suurissa asioisssa, jotka vaikuttavat niin työllisyyteen kuin ympäristöönkin. Sijoittamisen täytyy tietysti olla valtiolle taloudellisesti kannattavaa, mutta kyllä valtiolla on aina strategisiakin etuja valvottavana.

^ Ylös


Timo Harakka
toimittaja

Vastaus: Ei, pääosin taloudellisilla perusteilla
Valtiojohtoinen teollistaminen hylättiin 90-luvulla tehottomana. Kun valtion omistajayhtiö takasi Talvivaaran annin, se toteuttaa vanhanaikaista teollistamispolitiikkaa. Erona vanhaan on, että julkinen valta on antanut pois päätös- ja ohjausvaltansa.

Finanssikeisarilla on uudet vaatteet.

Ennen vanhaan valtio omisti yhtiöitä, joiden tappioita ja törttöilyjä se takasi kärsivällisesti – kehitysalueet tarvitsivat työtä ja tulevaisuuden näkymiä. Tämä 1950-luvulla aloitettu teollisuuspolitiikka todettiin tehottomaksi ja vahingolliseksi 1990-luvulla. Valtio ryhtyi yksityistämään omistuksiaan.

Samalla se menetti sananvallan kansallisesti tärkeillä toimialoilla. Viimeiset viisitoista vuotta valtion ”omistajaohjaus” on ollut säälittävää farssia: entiset valtiomonopolit, nykyiset yksityiset jättiyhtiöt jakavat massairtisanomisia ja massabonuksia täysin riippumatta ministereiden mielialoista. (Toisin on Ruotsissa.)

Kun pyrittiin riistämään valtio-omistajalta viimeinenkin vaikutusvalta, omistukset siirrettiin omaan yhtiöönsä, Solidiumiin. Kun Solidium kuitenkin käytännössä takasi Talvivaaran osakeannin, ylimerkitsi sen suhteessa aiempiin sitoumuksiinsa, on kysyttävä, miten tämä taloudellisesta tuloksesta ja ympäristönsuojelusta piittaamaton aluepolitiikka poikkeaa aiemmasta valtiollisesta teollistamisesta, joka vanhanaikaisena hylättiin?
Vastaus: ei mitenkään. Paitsi yhdessä, olennaisessa suhteessa.

Aikaisemmin valtio määräsi täysin omistamiaan yrityksiä, mutta nykyään se syytää veronmaksajien miljoonia yksityisiin viritelmiin, joita se ei saa ohjata mitenkään. Tällaista on edistys.

Kun julkinen valta on Talvivaarassa sekä suurin omistaja että valvova viranomainen, syntyy eturistiriita. Tämä skitsofrenia repii hallitusta, saa sen pysyvän sekavuuden tilaan, ellei hajoamaan.

^ Ylös


Karina Jutila
johtaja, Ajatuspaja e2

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Ympäristökatastrofin välttämiseksi valtion pitää olla mukana.

^ Ylös


Lauri Kontro
päätoimittaja, Maaseudun Tulevaisuus

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Valtio on hyvä omistaja perusteollisuudelle, kuten kaivoksille. Suomessa tehtiin suuri teollisuuspoliittinen virhe, kun kaivosteollisuuden annettiin hiipua. Kaivokset ovat edelleen tärkeitä. Emme elä pelkästään pesemällä toistemme paitoja.

Suomessa on paljon vielä hyödyntämättömiä mineraali- ja malmivaroja. Suomi ja Ruotsi ovat suuria kaivosmaita. Ongelma on, että alalla ei toimi enää montakaan suomalaisessa määräysvallassa olevaa yhtiötä. Kaivosteollisuus on strateginen toimiala, jonka kehitys on Suomen taloudelle tärkeä.

^ Ylös


Timo Airaksinen
käytännöllisen filosofian professori, Helsingin yliopisto

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla

^ Ylös


A. W. Yrjänä
muusikko, kirjailija

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
En ymmärrä, miksi kansallisvaltiomme rajojen sisällä olevien mineraalivarojen, kun ne joka tapauksessa aiotaan hyödyntää, pitäisi ensisijaisesti hyödyttää kansainvälisiä suuryrityksiä.

^ Ylös


Mari Kiviniemi
kansanedustaja (kesk)

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Solidiumin pitää pystyä perustelemaan sijoituksensa jatkossakin taloudellisilla perusteilla. Niiden pitävyys tosin edellyttää Talvivaaran osalta sitä, että ympäristöongelmat hoidetaan riittävillä investoinneilla kuntoon.

^ Ylös


Arno Kotro
filosofian ja psykologian opettaja, kirjailija

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtio-omistus parantaa mahdollisuuksia saada kipsisakkasikailu kuriin. Eikä konkurssi olisi kenenkään etu.

^ Ylös


Anneli Jäätteenmäki
europarlamentaarikko (kesk)

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Valtio voi olla sopiva omistaja, kun pyritään kehittämään suomalaista, ympäristöystävällistä kaivannaisteollisuutta. Edellytys: ympäristöasiat kuntoon! Vaihtoehtona Talvivaarassa olisi ollut kaivoksen lopettaminen, mistä seuraisi suuria ongelmia.

Suhtaudun sijoitukseen myönteisesti, vaikkakin epäröiden. Sijoitus tapahtuisi taloudellisin perustein, koska Solidium voi periaatteessa sijoittaa vain taloudellisin perustein.

Sijoituksella on myös elinkeinopoliittista ja ympäristöpoliittista merkitystä. Mutta se edellyttää, että yhtiö sitoutuu parantamaan toimintansa eettistä puolta - toisin sanoen ympäristöasiat kuntoon.

Periaatteessa olen vastaan sitä, että valtion yritykset ja erityisesti vieläpä sijoitusyhtiöt lähtevät pelastamaan vaikeuksiin joutunutta liiketoimintaa; vellit ja jauhot voivat mennä joissakin intressikysymyksissä helposti sekaisin. Valtio ei saa myöskään olla apparaatti, jota huudetaan hätiin aina viime tingassa.

Kyseenalaista on mielestäni myös se, että valtion yritykseksi itseään kutsuva sijoitusyhtiö Solidium toimii itsenäisesti ilman valtion omistajaohjausta tai sen valvontaa. Omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Heidi Hautalan olisikin kiireesti syytä tarkistaa pelisääntöjä.

Talvivaaran tilanteessa merkittävimmäksi asiaksi nousevat ympäristökysymykset. Talvivaaran on saatava ympäristöasiat, kuten kipsisakka-altaiden vuodot, kuntoon ja näyttäisi siltä, että tämä ei onnistu ilman vahvaa rahoittajaa. Vanha viisaus, että ympäristö on vain lainassa meillä tulevilta sukupolvilta, pitää paikkansa.

Eikä pidä unohtaa Talvivaaran merkitystä Sotkamolle ja Kainuun maakunnalle. Kaivos työllistää välilliset työpaikatkin huomioiden reilut 1000 henkilöä eli lähes saman verran kuin matkailuala Kainuussa, ja tuottaa vuodessa merkittävät verotulot Sotkamon kunnalle.

^ Ylös


Mikko Majander
toiminnanjohtaja, Kalevi Sorsa -säätiö

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Kaivostoiminta jos mikä on ala, jossa on kyse kansallisomaisuudesta. Siihen liittyy myös laajasti puhtaan liiketoiminnan ylittäviä yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, ympäristökysymyksistä alkaen. Niitä vastuita ei valtio voi kuitenkaan paeta.

^ Ylös


Pauliina Kainulainen
teologian tutkija

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Talvivaaran tilanne on kokonaisuudessaan kestämätön. Valtion roolin tulee olla tärkeä kaivoksen ja siihen liittyvän kemianteollisuuden hallitussa alasajossa.

Talvivaara on osoittautunut surulliseksi esimerkiksi siitä, miten massiivinen kaivos- ja teollisuuslaitos pistetään pystyyn nopealla aikataululla ja nopeat taloudelliset hyödyt mielessä. Käyttöön otettiin teknologiaa (muun muassa niin kutsuttu bioliuotus), jota ei ollut testattu suomalaista ilmastoa vastaavissa oloissa. Talvivaara on suljettava hallitusti, minimoiden ympäristöongelmat.

Suomalaisille on luotava työtä ilman että samalla pilataan vesiä ja metsiä.

^ Ylös


Pekka Sauri
apulaiskaupunginjohtaja (vihr), Helsinki

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion omistusosuus on tässä vaiheessa perusteltu, jotta voidaan sovittaa yhteen kaivostoiminnan työllistävät vaikutukset ja ympäristön suojelu.

^ Ylös


Riiko Sakkinen
kuvataiteilija

Vastaus: En ota kantaa
Kannatan luonnonvarojen ja suuryritysten kansallistamista. Suomen valtion ja kansan tulisi olla Talvivaaran ainoat omistajat.

^ Ylös


Päivi Räsänen
sisäasiainministeri, kristillisdemokraattien puheenjohtaja

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Valtion omistus Talvivaarassa on perusteltua, sillä yhtiö toimii Suomelle strategisesti merkittävällä toimialalla ja on alueellisesti suuri työllistäjä. Valtion omistus mahdollistaa yhtiön vakaan kehittämisen.

Merkittävä valtion omistusosuus luo yhtiön tulevaisuuteen tarvittavaa luottamusta.

^ Ylös


Tuomas Enbuske
toimittaja

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion pitäisi olla mahdollisimman vähän mukana bisneksissä. Siitä ei hyvä seuraa, kun käytetään muita kuin omia
rahoja.

^ Ylös


Minna Vanhala-Harmanen
toimitusjohtaja, Opteam

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Kaivossektorilla ja sen ympärillä kehittyvillä teknologiayrityksillä on merkittäviä vaikutuksia Suomen talouden nousuun. Uusia innovaatioita tulee testata vastuullisesti ja Suomen toimia vihreän teknologian edelläkävijänä. Tästä Solidium takuumiehenä

^ Ylös


Risto Pelkonen
arkkiatri

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Talvivaaran kaivostoiminta on surullinen esimerkki ympäristön raiskaamisesta taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Siinä työssä valtion ei pitäisi olla mukana,

Luonnolla on itseisarvoa. Se ei ole pelkkä väline. Siksi sitä olisi kunnioitettava´.

^ Ylös


Marko Terviö
mikrotaloustieteen professori, Aalto-yliopisto

Vastaus: Ei, pääosin taloudellisilla perusteilla
Kaivostoiminta on tavallista liiketoimintaa, johon valtion ei pitäisi sitoa pääomiaan. Kun valtio keskittää omistuksiaan yksittäisiin yrityksiin siitä tulee helposti pidemmän päälle yritystuen muoto.

Lieventävä asianhaara Talvivaaran tapauksessa on, että se sai samaan aikaan kerättyä myös yksityistä sijoitusrahaa. Tämä pienentää sitä riskiä veronmaksajien kannalta, että valtion sijoituksessa olisi kyseessä vain yritystuki.

Toisaalta Talvivaaraan tapauksessa valtion suuri omistusosuus saattaa myös toimia hiljaisena lupauksena yksityisille sijoittajille siitä, että Talvivaaraa ei kovin helposti suljeta ympäristösyistä.

^ Ylös


Riku Korhonen
kirjailija

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Tätä miettiessä voi lukea ajatuksella rikoslain 48 luvun. Ja jos asiaa punnitsee pelkillä tuotto-odotuksilla, vaikkapa Lokapojat Oy olisi ollut ylivertainen sijoitus neljänkymmenenkin ylittävillä liikevoittoprosenteillaan.

^ Ylös


Vesa Kanniainen
kansantaloustieteen professori, Helsingin yliopisto

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Tuoton tavoittelun vuoksi ei, ympäristökysymysten vuoksi kyllä, huoltovarmuuden näkökulmasta mahdollisesti.

^ Ylös


Sture Fjäder
puheenjohtaja, Akava

Vastaus: En ota kantaa

^ Ylös


Heidi Köngäs
ohjaaja, kirjailija

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Mikäli valtio-omistus tuo myös vaikutusvaltaa Talvivaaran holtittomaan ympäristöpolitiikkaan, se on ihan hyvä asia. Taustalla on kuitenkin nykyinen kaivoslaki, joka pitää uusia ja mahdollisimman pian.

^ Ylös


Anne Brunila
kauppatieteiden tohtori

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Vakavien ympäristöongelmien ratkaiseminen vaatii lisää pääomaa, jota ei ilman valtion osallistumista osakeantiin olisi todennäköisesti saatu kasaan. Ikävä tilanne kaiken kaikkiaan.

^ Ylös


Leila Kostiainen
pääsihteeri, STTK

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion sijoitusyhtiöllä pitää olla muitakin tehtäviä kuin osinkotulojen hankkiminen. Se on hallitukselle yksi kanava vaikuttaa Suomen elinkeinotoiminnan kehitykseen.

^ Ylös


Gunvor Kronman
toimitusjohtaja, Hanasaaren kulttuurikeskus

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Kaivosteoliisuus tulevaisuusala suomessa.

^ Ylös


Jaakko Aspara
markkinoinnin professori, Aalto-yliopisto

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Kun suvereenille valtiolle ainoa suhteellisen pysyvä elementti on sen maa-alue, niin on kirjaimellisesti luonnollista,että valtiolla on kaivosyhtiöomistusta maa-alueellaan. Maahan sidottu tuotanto ei ainakaan helpolla ulkomaille muuta.

Tällöin liiketaloudellisesti kannattava kaivostuotanto hyödyttää maksimaalisesti myös kansan- ja valtiontaloutta. Valtio-omistajalla on myös suurempi insentiivi ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kuin puhtaalla yksityisomistajalla, kansalaistensa takia.

^ Ylös


Dan Koivulaakso
kaupunginvaltuutettu (vas), Helsinki

Vastaus: Ei, pääosin taloudellisilla perusteilla
Kestämättömällä pohjalla olevasta toiminnasta ei saada kestävää kaatamalla sinne lisärahaa! Lisäksi ympäristön siivoaminen jää silti veronmaksajien maksettavaksi. Kaivos on ensin suljettava ja sitten puhdistettava ympäristö.

On väärin, että veronmaksajat joutuvat valtion sijoitusyhtiön kautta kantamaan vastuun mittavan ympäristörikoksen kriteerit täyttäviin vahinkoihin syyllistyneen yhtiön tulevaisuudesta. Osakeantiin mukaan lähteminen on ongelmallista useastakin syystä. Yhtiöllä on iso, tiedossa oleva konkurssiriski sekä tekniikkaan liittyvistä syistä että näistä vesiongelmista johtuen.

Ei ole oikein sijoittaa valtion rahaa tällaiseen riskihankkeeseen. Solidiumin tehtävä ei ole hoitaa ympäristöongelmia, joten tässäkään mielessä ei ole perusteltua sijoittaa lisärahaa. Lisäksi taloustieteellisesti investointipäätöksiä tehtäessä ei voi ottaa huomioon jo tehtyjä investointeja, jos aiemmin investoituja rahoja ei voi enää vetää pois. Kestämättömällä pohjalla olevasta toiminnasta ei saada kestävää kaatamalla sinne lisärahaa. Lisäksi ympäristön siivoaminen jää viime kädessä silti veronmaksajien maksettavaksi.

Ympäristön kannalta on ongelmallista, että valtio on toisaalta isona omistajana mukana Solidiumin kautta samalla, kun kuitenkin ely-keskusten kauttaa valvoo kaivoksen toimintaa. Erityisen ongelmallinen tilanne on, koska kaivosteollisuudella on isot riskit aikaansaada isoja ympäristöongelmia. Siirryttäessä kohti kaivosteollisuuden kansallistamista kokonaan on luotava tiukemmat ympäristönormit.

^ Ylös


Johanna Vehkoo
päätoimittaja, Long Play

Vastaus: Ei, pääosin taloudellisilla perusteilla
Valtio-omisteinen kaivosyhtiö voi olla tarpeen, mutta Talvivaarassa valtio saattaa heittää rahansa kipsisakka-altaaseen. Muut sijoittajat pakenevat paikalta, mitä ilmeisimmin hyvästä syystä.

En ole missään nimessä kaivosalan asiantuntija, joten konsultoin tässä ihmistä, joka tuntee asiaa.

Ilmeisesti on olemassa yksinkertaistaen kaksi skenaariota: 1) Liotusprosessi alkaa toimia ja kaivos tuottaa. Tähän asti ilmenneet ongelmat osoittautuvat huonoksi tuuriksi. 2) Liotusprosessi ei toimi Talvivaaran olosuhteissa. Sotkun siivoamisesta lankeaa valtio-omistajalle mittava lasku.

Kaivos voi periaatteessa olla myös kohtuullisen matalan riskin sijoituskohde, mutta Talvivaara ei siltä näytä.

^ Ylös


Eva Biaudet
vähemmistövaltuutettu

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Jos omistusosuus muuttuu merkittäväksi, vastuu toiminnan laadusta edellyttää enemmän omistajaohjausta, esimerkiksi ympäristövahinkojen korjaamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Omistajana valtiolla on vastuu kunnianhimoisemmista ympäristötavoitteista kuin mihin vähimmäissäädökset velvoittavat.

^ Ylös


Teivo Teivainen
maailmanpolitiikan professori, Helsingin yliopisto

Vastaus: En ota kantaa
Teoriassa valtio-omistajan tulisi tulkita yhteistä etua niin, että Talvivaaran saastuttava toiminta saataisiin kuriin. Käytännössä näin tuskin tapahtuu.

^ Ylös


Christoffer Taxell
ministeri

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
"Sopiiko... Solidium Talvivaaran...omistajaksi?" ei ole oikea tapa lähestyä kysymystä siitä, oliko perusteltua osallistua nyt ajankohtaiseen antiin. Päätös näyttää Vuorian mainitsemilla perusteilla oikealta. Suuren omistajan tulee kantaa vastuunsa.

Matti Vuoria piti keskiviikon A-studion haastattelussa osakeannin toteutumista välttämättömänä edellytyksenä sille, että Talvivaaran toimintaa voidaan lähteä kehittämään ja ympäristöinvestointeja toteuttamaan.

^ Ylös


Simon Elo
puheenjohtaja, Perussuomalaiset nuoret

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Luotan siihen, että Solidium suurimpana omistajana huolehtii Talvivaaran hoitavan ympäristöasiansa kuntoon. Enemmistöomistus takaa sen, että Talvivaara on Solidiumin kautta vastuullinen valtiolle ja sitä kautta kansalaisille.

Suomen tulee ottaa tehdyistä virheistä opiksi. Kaivostoimintaa harjoittamaan tulee perustaa valtionyhtiö, jolloin kaivostoiminnasta koituvat voitot päätyisivät veronmaksajille, jotka viime kädessä joutuvat kärsimään, mikäli yhtiö ei hoida asioitaan kunnolla.Kainuu tarvitsee kaivostoiminnan tuomia tuloja, mutta ei saa jäädä yksin ongelmien kanssa.

Virheistä yhtiön johto vastaisi kansalaisille eikä sijoittajille. Tulee ottaa käyttöön maltillinen kaivosvero tai rojaltiperiaate, joiden tuotot jaetaan kuntien ja valtionyhtiön perustamiskassan kesken. Samoin on kaivostoiminnan valvontaa tiukennettava; Talvivaarankin ympäristövaikutuksia valvoi ainoastaan yksi henkilö.

^ Ylös


Satu Mehtälä
toimitusjohtaja, Finatex

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Tässä tilanteessa Solidiumin ratkaisu oli ainoa keino pelastaa osakeannin toteutuminen. Väliaikaisena pakkoratkaisuna mielestäni oikea.

Solidiumin tehtävään sopi ja minusta yhtiön oli pakkokin kantaa vastuu tässä ongelmallisessa tilanteessa. Suurena omistajana Solidium voi ajaa yhtiön toimintaa ympäristön kannalta kestävään suuntaan ja siten myös hakea pitkäjänteisesti arvonnousua sijoitukselle.

Kaivosteollisuus on Suomessa kasvava ala, jonka ympäristöä ja työntekijöiden sekä kansalaisten turvallisuutta kunnioittaville toimintamalleille on suuri tilaus. Solidium voi ja sen pitää Talvivaaran suurimpana omistajana olla vaikuttamassa kestävien toimintatapojen syntymiseen. Vain näin voidaan turvata myös taloudellinen pitkäjänteinen menestys ja työllistävyys.

Toiminnan kehittämiseen tarvitaan rahoitusta, omistajaohjausta ja valvontaa. Talvivaaran maine ja sitä kautta edellytykset osakkeen arvon nousuun palautuvat vain siten, että nykyisen kaltaisille surkeille tapahtumille saadaan piste.

On hyvä tarkastella Solidiumin ja valtion omistajaohjausyksikön keskinäisiä suhteita sekä parantaa vuorovaikutusta ja pohtia käytänteitä etenkin kriisitilanteissa. Hyvä olisi pohtia myös Suomen kaivosteollisuuden jalostusarvon nostoa, ettmme jää vain raaka-aineiden tuottajaksi.On myös pidettävä huoli kasvavan ja työllistävän matkailun sekä alkuperäiselinkeinojen toimintaedellytyksistä.

^ Ylös


Maija-Riitta Ollila
filosofi

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion bisnesenkelin tulisi omistaa Talvivaaraa sekä ekologisen, sosiaalisen että taloudellisen kestävyyden vuoksi. Talvivaaran arvon kehitys edellyttää ympäristöongelman hoitoa. Valtion omistajaohjausyksikön ja Solidiumin yhteys on epäselvä.

Valtion omistajaohjaus tapahtuu käytännössä valitsemalla Solidiumin hallitus. Hallitus puolestaan ohjeistaa vain Talvivaaran toiminnan päälinjoja.

Solidium tiedottaa nettisivuillaan: "Emme voi, emmekä halua, puuttua hallitusten ja yritysten yksittäisiin päätöksiin." Sijoitusyhtiö ei toisin sanoen puutu osittain omistamiensa yritysten operatiiviseen toimintaan.

Käytännössä tämä myös suojaa Solidiumia ja valtion omistajaohjausta kansalaisten kritiikiltä. Voidaan todeta, että yhtiölainsäädäntö ja tyylipuhdas "corporate governance" eivät mahdolilsta välitöntä puuttumista niihin asioihin, jotka kansalalaisten mieliä kulloinkin kuohuttavat.

Ympäristökatastrofit ovat äkillisiä, kun taas asioihin puuttumiseen tarvittavat hallinnolliset prosessit ovat hitaita.

^ Ylös


Mikko Kosonen
yliasiamies, Sitra

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtio pitäisi vähemmistöomistajankin roolissa saada yhtiö kantamaan ympäristövastuuta ja näyttämään, kuinka Suomesta voi tulla kaivosteollisuuden mallimaa ympäristöasioissa.

Kaivosteollisuus on Suomelle strategisesti erittäin tärkeä ala. Kaivostoiminnan muuntautuminen yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi ja ekologisesti kestäväksi vaatii pitkäjänteistä omistajuutta, jota valtio Solidiumin kautta voi tarjota.

Talvivaaran prosessit pitää pistää kuntoon, jolloin tämä on valtiolle mahdollisuus palata kaivosteollisuuteen ja kaivannaisten omistajaksi. Valtion pitäisi vähemmistöomistajankin roolissa saada yhtiö kantamaan ympäristövastuuta ja näyttämään, kuinka Suomesta voi tulla kaivosteollisuuden mallimaa ympäristöasioissa.

^ Ylös


Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion viranomaiset ovat myötävaikuttaneet siihen, että Talvivaaran kaivosyhtiö on saanut aloittaa toimintansa ennen kuin se on hoitanut jätevesiasiansa asianmukaiseen kuntoon. Näin ollen valtio on myös vastuussa aiheutetusta ympäristökatastrofista.

Jatkossa pitää huolehtia siitä, että kaivostoiminnan lupaehdot ovat aukottomat ja viranomaiset myös valvovat niiden noudattamista.

Ympäristön tuhoaja ja saastuttaja pitäisi saada kantamaan kaiken vastuun aiheuttamistaan vahingoista ympäristölle. Täysimääräiset vahingonkorvaukset pitää maksaa myös niille, joiden omaisuus on muuttunut alueella arvottomaksi edesvastuuttoman kaivostoiminnan harjoittamisen vuoksi.

^ Ylös


Aleksi Bardy
elokuvatuotannon professori, Taideteollinen korkeakoulu

Vastaus: Ei, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Minkään toimijan ei pidä toimia vain taloudellisin perustein. Ihmisen on otettava eettiset kysymykset huomioon kaikissa ratkaisuissaan. Lisäksi Talvivaara on vaarallinen riskisijoitus taloudellisestikin.

Riski johtuu siitä, että Talvivaaran johto ei ole kyennyt ratkaisemaan prosessiongelmia eikä edes osoittanut vakavaa pyrkimystä siihen. Uhkapelurikaan ei saa surra jo sijoittamiaan rahoja, aina on mietittävä mikä on lisäpanostuksen mahdollinen tuotto tai miten vahingot saa minimoitua.

^ Ylös


Kimmo Tiilikainen
kansanedustaja, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Sijoitus on taloudellisesti perusteltu. Malmivarat ovat mittavat ja käyttö on vain saatava ympäristön kannalta hyvälle tolalle. Jos osakeanti olisi epäonnistunut ja yhtiö kaatunut, sotkun siivoaminen olisi jäänyt valtion kustannettavaksi.

^ Ylös


Matti Viialainen
Etelä-Savon maakuntajohtaja

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Omistaahan valtio paljon muitakin teollisuusyhtiöitä. Eihän kaivostoiminnan tarvitse olla poikkeus.

^ Ylös


Hille Korhonen
toimitusjohtaja, Alko

Vastaus: Kyllä, pääosin muilla kuin taloudellisilla perusteilla
Valtion rooli strategisena omistajana Talvivaarassa korostuu tässä tilanteessa lähinnä ympäristövastuun kantamisen näkökulmasta.

^ Ylös


Matti Putkonen
puoluevirkailija (ps)

Vastaus: Kyllä, pääosin taloudellisilla perusteilla
Näin voidaan varmistaa, että Talvivaara säilyy suomalaisessa omistuksessa. Valtion ja työeläkeyhtiöiden olisi oltava nykyisessä taloudellisessa tilanteessa aktiivisina sijoittajina suomalaisissa yrityksissä, jotta yritykset pysyisivät Suomessa.

Työeläkeyhtiöiden on syytä laskea sijoitusten tuotto uudella tavalla. Kun työeläkeyhtiöt sijoittavat suomessa toimiviin yrityksiin, tuotto-odotus on laskettava kahdella tavalla. Ensin normaali osaketuotto ja toiseksi, kun yritykset työllistävät Suomessa, jokaisesta tilipussista aina eläkemaksut suomalaisille työeläkeyhtiöille.

^ Ylös

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • HS-raati
 • Jyrki Räikkä
 • Talvivaaran kaivos

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Teinipojat tuhosivat päiväkodin käyttökelvottomaksi Nurmijärvellä – Edes välikaton eristeet eivät säästyneet

  2. 2

   Globaali kyberhyökkäys levisi nyt myös Suomeen – Haittaohjelmat iskeneet jo kolmella mantereella yli kymmenessä maassa

  3. 3

   Aija Särkijärvi, 90, nukkuu joskus samoissa lakanoissa neljä viikkoa – iäkkäistä huolehtivien kotihoitajien työ on muuttunut raskaammaksi ja heistä on jatkuva pula

  4. 4

   Terveystalon ja Diacorin potkuista kerrottiin juuri ennen juhannusta – ”Tietysti toivoisi, ettei perhettä yhdistävää hetkeä pilattaisi irtisanomisuutisilla”

  5. 5

   Liika hygienia lisää suolistosairauksia, ja yhä useampi elää avanteen kanssa – Sauli Suomiselle avanne toi neljä lisätuntia päivään: ”Haaveilen edelleen normaalista elämästä”

  6. 6

   Mies löytyi tapettuna kotoaan Helsingissä – Poliisi epäilee erityisen raakaa murhaa

  7. 7

   Joku on hoitanut poliisin löytämää mystistä metsähautaa – punaisista sukulaisista ei haluttu kertoa, arvellaan Hausjärvellä

  8. 8

   Suomi ja Ruskeat tytöt mainittu! Isolla jenkkisivustolla julkaistiin pitkä juttu siitä, millaista on olla ei-valkoinen nainen Suomessa

  9. 9

   Tällaisen merkin voit pian nähdä vessoissa ja pukuhuoneissa – Nyt puhuu suomalaisen unisex-logon suunnittelija: ”Halusin turvallisia tiloja kaikille”

  10. 10

   Kymmeniä loukkaantui metrovaunujen suistuttua radalta New Yorkissa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Teinipojat tuhosivat päiväkodin käyttökelvottomaksi Nurmijärvellä – Edes välikaton eristeet eivät säästyneet

  2. 2

   Liika hygienia lisää suolistosairauksia, ja yhä useampi elää avanteen kanssa – Sauli Suomiselle avanne toi neljä lisätuntia päivään: ”Haaveilen edelleen normaalista elämästä”

  3. 3

   Helsingin alueiden eriytyminen näkyy nuorten arjessa – ”Alepan kulmalta saa helpommin kannabista kuin kaljaa”

  4. 4

   Liian lapsikeskeisessä liitossa kaikki häviävät – Lapsi voi olla tekosyy vältellä omia ongelmia

  5. 5

   Helsingin pormestari Jan Vapaavuori palkkasi avukseen stand up -koomikon – Kaikki pormestarien erityisavustajat ansaitsevat yli 5 000 euroa kuussa

  6. 6

   Suomi ensin -mielenosoitusleiri purettiin Rautatientorilla – poliisi jatkaa tänään tiivistä partiointia paikalla

  7. 7

   Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse

  8. 8

   Rautatientorille on ilmoitettu jo uusia mielenosoituksia – Poliisi Suomi ensin -aktivisteille: ”Tällä porukalla ei enää Helsingissä osoiteta mieltä”

  9. 9

   Mies löytyi tapettuna kotoaan Helsingissä – Poliisi epäilee erityisen raakaa murhaa

  10. 10

   Globaali kyberhyökkäys levisi nyt myös Suomeen – Haittaohjelmat iskeneet jo kolmella mantereella yli kymmenessä maassa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mitä synnytyksissä todella tapahtuu? Lue sinulle räätälöity juttu siitä, miten lapsesi tulisi maailmaan

  2. 2

   Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

  3. 3

   Japanilaissotilaat häpesivät niin, että jatkoivat toista maailmansotaa viidakoissa melkein 30 vuotta

  4. 4

   Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse

  5. 5

   Britti Joel Willans muutti Suomeen ja hämmästyi uskollista sääntöjen tottelemista – ”Ehkä suomalaiset juovat itsensä niin humalaan juuri sääntöjen takia”

  6. 6

   Suomi ensin -mielenosoitusleiri purettiin Rautatientorilla – poliisi jatkaa tänään tiivistä partiointia paikalla

  7. 7

   Pankkiiriliikkeen entinen johtaja paljastaa, miten sijoituksia myytiin: ”Asiakkaiden eduista ei kukaan halunnut huolehtia”

  8. 8

   HS:n epätieteellinen kysely paljastaa, miten Suomessa saa elitistin leiman – jopa kahvin väri vaikuttaa

  9. 9

   Haluatko elämääsi lisää seksiä? Kolme seksuaali­terapeuttia kertoo tärkeimmät vinkkinsä

  10. 10

   Oikeusasiamies ihmettelee: Miksi poliisi pakottaa musliminaiset riisumaan huivin valokuvassa?

  11. Näytä lisää