Valikko
Kulttuuri

Tuore kirja kertoo, miten Suomen keskustelu ajautui vastapuolien huuteluksi ja miten sieltä pääsee pois: Tunnista aluksi oma maailmankuvasi

Toimittaja Johanna Korhonen tarjoaa koko tukun vastauksia tuoreessa kirjassaan Mikä niitä riivaa? Suomalaisen julkisen keskustelun tuska – ja eräitä etenemismahdollisuuksia.

Suomi on jakaantuneempi kuin pitkiin aikoihin, ja sananvaihto eri leirien välillä sisältää ilmauksia, joihin takavuosina törmäsi vain vessan seinällä.

Miksi? Ja ennen kaikkea: mikä neuvoksi?

Toimittaja Johanna Korhonen tarjoaa koko tukun vastauksia tuoreessa kirjassaan Mikä niitä riivaa? Suomalaisen julkisen keskustelun tuska – ja eräitä etenemismahdollisuuksia (Kirjapaja).

Teos sisältää kiinnostavaa, syvällistä ja kansantajuista pohdintaa ihmisen ajattelumalleista, jotka saavat ihmisen kaivamaan itselleen poteron tai tallustelemaan avoimin mielin sellaisten ulkopuolella. Korhonen purkaa osiksi myös vastapuolien käyttämää kieltä, koska se konkreettisesti muokkaa mielenmaisemaamme.

Seuraavassa tiivistettynä muutamia Korhosen teesejä.

Ihmisen ajattelu on jo evoluutiossa rakentunut kaksijakoiseksi

Ranskalaiseen antropologiin Claude Lévi-Straussiin tukeutuen Johanna Korhonen väittää, että ihmisolento hahmottaa asioita kaksijakoisuuden kautta: elämä ja kuolema, musta ja valkoinen, hyvä ja paha... Ja tästä seuraa, että monimutkaisiinkin kysymyksiin on kova houkutus vastata ainoastaan kyllä tai ei. Mutta esimerkiksi pakolaisten vastaanotto ei ole kyllä tai ei -kysymys.

”Ihmisoikeuksiin ja -arvoon liittyvät asiat eivät lähtökohtaisesti voi sellaisia olla, mutta eivät myöskään vaikkapa turvallisuuteen, yhteiskuntarauhaan tai toimivaan talouteen liittyvät pohdinnat”, Korhonen kirjoittaa.

Keskusteluissa törmäävät ankara isä ja hoivaava vanhempi

Tukevimpana tieteellisenä nojana Korhosen kirjassa esiintyy amerikkalaisen kognitiotieteilijä George Lakoffin teoria ajatusrakenteista, joita Lakoff kutsuu nimillä ankara isä (Strict father) ja hoivaava vanhempi (Nurturant parent).

Kyse ei ole kahdesta erillisestä leiristä vaan siitä, että nämä kaksi ajatusrakennetta esiintyvät ihmisissä eri pitoisuuksina – siis rinnakkain meissä jokaisessa. George Lakoff arvioi, että noin kaksi viidestä ihmisestä kuuluu selkeästi jompaan kumpaan ryhmään.

Ankaran isän ajatusrakenne perustuu siihen, että maailma on vaativa ja vaarallinen paikka. Eloonjääminen ja hyvän elämän saavuttaminen edellyttävät itsekuria ja sääntöjen nuodattamista. Ihanteena on perinteinen ydinperhe, jonka voimakas isä ja lempeä äiti huolehtivat lapsista ja asettavat näille rajat. Maailma on kilpailu, eikä ilman ponnisteluja tule ansaita mitään. Ankara isän mallille tärkeitä ovat myös hierarkia ja sen tuoma turvallisuuden tunne.

Hoivaava vanhempi -ajatusrakenteen perustana on se, että maailma on muuttuva ja epätäydellinen, mutta sisältää mahdollisuuksia. Perhemalli on monimuotoisempi kuin ankaran isän mallissa. Hoivaava vanhempi näkee uhkia, joilta lapsia on suojeltava, ja kasvattaa jälkeläisestään itseensä luottavaa ja empatiakykyistä aikuista. Hierarkioihin hoivaava vanhempi ei suuresti usko vaan näkee ne jopa haitallisina – nehän rajoittavat riippumatonta ajattelua ja moraalista kasvua.

Nämä ajatusmallit ohjailevat tapaa, jolla muodostamme mielipiteitä kipukysymyksistä kuten vaikkapa tasa-arvoisesta avioliittolaista. Ankaran isän malli kannattaa perinteistä avioliittoa, hoivaava vanhempi sallii homoliitotkin. Korhosen mukaan ajatusrakenteet selittävät, miksi jotkut kokivat homoliitot aivan konkreettiseksi uhaksi.

”Huolissaan olijoiden maailmankuva oli oikeasti järkkymässä”, Korhonen kirjoittaa.

Korhonen kutsuu ankaran isän ajatusrakennetta myös lasiaivoksi ja hoivaavaa vanhempaa muovailuvaha-aivoksi. Ensin mainittu on muuttumaton, ennakoitava ja särkyvä; jälkimmäinen taas muovautuu tilanteen mukaan.

”Saman ihmisen aivoissa voi olla sekä lasista että muovailuvahasta tehtyjä kohtia.”

Lakoffin ajatukset ovat Yhdysvalloissa nousseet nyt esiin, kun on etsitty syitä tavallisia poliitikkoja rääväsuisemman Donald Trumpin menestykseen. Liberaalien ja konservatiivien välinen vastakkainasettelu on luonut samantapaisia asetelmia Suomeenkin.

Kieli vahvistaa aivojen ajatusrakenteita

Aivot ovat jatkuvasti muovautuva elin, ja jostain asiasta puhuminen tekee siitä toden. ”Viesti vaikuttaa kuulijaansa riippumatta siitä, onko tämä viestin tai viestintuojan kanssa samaa mieltä”, Korhonen kirjoittaa.

Julkisessa sanankäytössä pahan maineen saanutta ääripäät-sanaa Korhonen ruotii herkullisin esimerkein: ”Veikeä on myös ajatus, että myymälävarkaat muodostaisivat yhden ’ääripään’, jolloin toinen ääripää ovat kassalla ostoksensa maksavat ihmiset.”

Eikä oikeusministeri Jari Lindström (ps) vastannut mitään, kun toimittaja kysyi, missä Lindströmin ääripääksi mainitsemia ”suvakkihalaajia” oikein on. Journalisti-kollegoitaankin Korhonen tapansa mukaan suomii.

Äärikieltä Korhonen kehottaa käyttämään harkiten, koska se tarjoaa houkutuksen kaksijakoiseen ajatteluun tottuneille aivoillemme: ”Ääri-etuliitteinen puhe kärjistää sosiaalista tilannetta: se ohjaa vaivihkaa ihmiset ajattelemaan, että todella on olemassa kaksi rintamaa, joista on valittava.”

Ja toistossa on voimaa.

”Kun kuulemme riittävän usein esimerkiksi, että ’olemme kuilun partaalla’ tai ’tulevaisuutemme on synkkä’, on helpompi vastaanottaa tätä viestiä tukevia tiedonsiruja kuin jotain aivan muunlaista tulkintaa.”

Kolme syytä, miksi ihminen vastustaa maahanmuuttajia

Korhosen mukaan maahanmuuttajien vastustaminen ei välttämättä liity mitenkään maahanmuuttajiin. Todellinen syy vihaviesteihin tai rasismiin voi löytyä esimerkiksi näistä:

1. Yksinäisyys raastaa. Perhe on hajonnut tai jäänyt perustamatta, suku asuu kaukana, työpaikka meni alta, harrastaa ei jaksa tai raski. Jokin näistä, pahimmillaan kaikki – tällaisia ihmisiä on Suomessa paljon. Ihmiseltä puuttuu joukko, johon kuulua. Silloin maahanmuutonvastustajien ja rasistien ryhmät netissä muodostavat kutsuvan käden.

2. Arvostusta puuttuu. Kun ihminen kokee, ettei ole saanut arvostusta tai tukea esimerkiksi työyhteisössään tai yhteiskunnassa, hän saattaa suunnata turhautumisensa maahanmuuttajiin. Tällainen ihminen saattaa taloudellisin mittareihin katsottuna kuulua hyväosaisiinkin.

3. Tunteet kiihottavat. ”Sosiaalisessa mediassa jokainen pääee purkamaan tunteitaan kenenkään estämättä ja yleensä niin, että täysin sopimattomistakaan tunneilmaisuista ei käytännössä joudu juridiseen vastuuseen”, Korhonen kirjoittaa. Tunteisiinkin voi addiktoitua, ja Facebookista niitä voi ammentaa samanmielisten kerhosta ympäri vuorokauden.

Tunnepitoinen, raivoava käytös kumpuaa auktoriteetin puutteesta

Nettimouhoajat tarvitsisivat Korhosen mielestä auktoriteetin, joka asettaisi selvät rajat. George Lakoffin käsittein räyhääjät ovat ankaran isän lapsia, joiden isä kuoli liian varhain. ”Hoivaavan vanhemman lapsi ei kaipaa auktoriteettia samalla tavalla, koska hänet on kasvatettu joustavuuteen ja valmennettu siihen, miten toimia ympäristön pelisääntöjen muuttuessa.”

Entäs ratkaisut? Miten julkinen keskustelu saataisiin korjattua? Korhonen väittää optimistisesti, että jokaisella olla maailmankuvan perusmalleista riippumatta päässään niin paljon muovailuvahaa, että oppiminen on mahdollista. Ääripäihin ajautuneen tilanteen voi purkaa, jos halua on. ”Umpikujastakin pääsee peruuttamalla”, Korhonen kirjoittaa.

1. Tunnista maailmankuvasi – oletko ankara isä vai hoivaava vanhempi

Korhosen mukaan jokaisen meistä tulisi tunnistaa oma maailmankuvansa. Oletko enemmän ankara isä vai hoivaava vanhempi? Jossain toisessa asiassa olet enemmän yhtä kuin toista. Muista, että aivoissasi on sekä lasia että muovailuvahaa.

Itsensä Korhonen asemoi muovailuvaha-aivoksi – siis hoivaavaksi vanhemmaksi. Kun hän tarjoaa muovailuvaha-aivoille ohjeita lasiaivon puhutteluun, hän kuulostaa hieman Michael Moorelta, joka tarjosi demokraatille vinkkejä republikaanin käännyttämiseen kirjassaan Mikä maa, mikä planeetta (2004).

Lasi-aivo arvostaa vakautta, itsekuria ja ponnisteluja. ”Kun tiedät tämän, mieti, millaisessa muodossa sanomasi olisi hänelle, jollei hyväksyttävissä, niin ainakin paremmin ymmärrettävissä”, Korhonen kirjoittaa.

Lasi-aivoa Korhonen neuvoo: ”Ota riski ja kuuntele. Keskity erikseen siihen, että yrität eläytyä ja ymmärtää. Varaa tähän aluksi vaikka yksi minuutti. Sen aikana älä opeta, vaan kuuntele.”

2. Taistele kaksinapaisuutta ja vaihtoehdottomuutta vastaan

”Suomalaisen julkisen keskustelun yleisimmät virheelliset ajatuskehykset ovat kaksinapaisuus, vaihtoehdottomuus ja leimautumisen pelko. Kaksinapaisuudessa vaihtoehtoja on vain kaksi. Vaihtoehdottomuudessa on vain yksi”, Korhonen kirjoittaa. Leimautumisen pelko puolestaan ajaa ihmisen jompaankumpaan leiriin tai sen ainoa vaihtoehdon kannattajaksi.

Kahden vaihtoehdon malli toimii, jos pitää valita kahvin tai teen välitä, Korhonen kuvailee, mutta jos puheena on vaikkapa turvapaikan saaneiden kotouttaminen, keskustelun lähtöasetelma – ne kaksi napaa – täytyy romuttaa. Ja se tulisi tehdä huomauttamalla kriittisesti, mutta ystävällisesti.

Vaihtoehdottomuuden retoriikka rantautui Suomeen 1990-luvun alussa ja on sittemmin hallinnut keskustelua sitkesti. Vaihtoehdottomuuden vastustaminen on Korhosen mukaan helppoa: ”Asetu vastahankaan joka kerta, kun kuulet jonkun väittävän, että vaihtoehtoja ei ole. Älä usko, ajattele itse.”

”Jo se, että antaa aivoilleen luvan ja mahdollisuuden ajatella vaihtoehtoja, tuottaa niitä yleensä näköpiiriin ison läjän.”

3. Puhu ja kirjoita niin, että se tuottaa uusia tapoja ajatella

Kuinka saada vastapuoli ymmärtämään puhujan tai kirjoittajan näkökantoja? Valitse sanasi harkitusti, Korhonen kehottaa, ja perusta väitteesi mielekkääseen logiikkaan ja lopuksi toista viestiäsi yhä uudestaan. Näin kuulija tai lukija saadaan ”itse ajattelemaan ja huomaamaan, että seikan voi totta tosiaan hahmottaa tälläkin tavalla.”

Sanomasi voit pukea tarinaksi ja kertoa sen omalla kielelläsi. Esimerkiksi näin voit puhua vaikkapa verotuksesta:

”Verotus on yhteiskunnan jäsenmaksu. Kävit koulua, jota et maksanut itse. Ajat tiellä, jota et rahoittanut itse. Sait sairaanhoitoa, josta ei tullut sinulle laskua. – – Nämä kaikki ovat jäsenetuja, joihin kansalaisena ja veronmaksajana olet iloisesti oikeutettu!” Korhonen kirjoittaa.

Ja mitä monimutkaisempi aihe, sitä enemmän asiaa olisi kyettämään sanallistamaan.

Johanna Korhonen: Mikä niitä riivaa? Suomalaisen julkisen keskustelun tuska – ja eräitä etenemismahdollisuuksia (Kirjapaja). 192 sivua.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • keskustelu
 • Kotimaa

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Tällainen on Helsingin kallein vuokrakämppä: huoneita 11, neliöitä 500, vuokra 25 000 euroa kuussa

  2. 2

   Tanska siivoaa kerjäläisensä vankilaan – kahden viikon ehdottomia tuomioita jaetaan nyt ilman varoitusta

  3. 3

   Lilli Pukka, 28, on ollut ilman parisuhdetta 10 vuotta ja järjestää ”mää-juhlat” juhlistaakseen sitä – tyytyväiset sinkut voidaan kuitenkin kokea itsekkäinä tai jopa uhkana, sanoo asiantuntija

  4. 4

   Löyhkäävä ”koiranlihakuja” on maanpäällinen helvetti, jossa päättömät koirat odottavat vierailijoita – osa korealaisista ajattelee yhä lihan maistuvan parhaalta, kun eläintä on piesty ennen teurastusta

  5. 5

   Kartta näyttää, mille alueille maahanmuutto keskittyy Suomessa – professorin mielestä hajasijoittaminen on ”periaatteessa kiva”, mutta ongelmallinen ajatus

  6. 6

   Mistä Helsingistä saa hyvännäköistä miestenmuotia? Tässä 16 erilaista kivaa kauppaa

  7. 7

   Äänestäjät saivat tahtonsa läpi: Tukholman ja Göteborgin väliä kulkeva juna nimettiin Trainy McTrainfaceksi

  8. 8

   Pullollinen olutta maksaa 30 senttiä, jos sen panee kotona – kaksiossaan ipaa tehtaileva Otto Hannikainen on osa kotiolutbuumia

  9. 9

   Torille! Monty Python -mies Michael Palin onnittelee 100-vuotiasta Suomea mahtavalla videoviestillä ja laulaa legendaarisen Finland, Finland, Finland -laulun

  10. 10

   Virolaistaiteilija aikoo seilata Helsingistä Tallinnaan veneellä, joka on tehty suomalaisten Virosta rahtaamista kaljatölkeistä – ”Ihmiset juovat ihan liikaa”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

  2. 2

   Lilli Pukka, 28, on ollut ilman parisuhdetta 10 vuotta ja järjestää ”mää-juhlat” juhlistaakseen sitä – tyytyväiset sinkut voidaan kuitenkin kokea itsekkäinä tai jopa uhkana, sanoo asiantuntija

  3. 3

   Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

  4. 4

   Suomalaiset saivat häpeällisen huonon tuloksen, kun eurooppalaisten hiilijalanjäljet pantiin kartalle – Miksi hiilijalanjälki paisuu Suomessa?

  5. 5

   Lifestyle­bloggaajan elämä on liian ihanaa ollakseen totta – Onko jatkuva ”täydellisen minän” esittely narsistista, nykyaikaa vai osa ihmisyyttä?

  6. 6

   Löyhkäävä ”koiranlihakuja” on maanpäällinen helvetti, jossa päättömät koirat odottavat vierailijoita – osa korealaisista ajattelee yhä lihan maistuvan parhaalta, kun eläintä on piesty ennen teurastusta

  7. 7

   16-vuotias Linda kiinnostui Isisistä ja karkasi kotoaan Saksasta, nyt hänet on ehkä löydetty Mosulin tunneleista – mallioppilaasta tuli radikaali muutamassa kuukaudessa

  8. 8

   Näin stand up -koomikon brändiä suojellaan: Pikkufestivaalin ei annettu käyttää Sami Hedbergin nimeä vitsikilpailun nimessä

  9. 9

   Kartta näyttää, mille alueille maahanmuutto keskittyy Suomessa – professorin mielestä hajasijoittaminen on ”periaatteessa kiva”, mutta ongelmallinen ajatus

  10. 10

   Linkin Parkin laulaja Chester Bennington on kuollut

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Elävien kuolleiden kaupungilta näyttävän Daytonin ruumishuoneelta on tila loppu – Yhdysvaltoja riivaa historian pahin huume-epidemia, ja yliannostuksia ottavat niin eläkeläiset kuin lapsetkin

  2. 2

   Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

  3. 3

   Asuntopula ajaa nuoria aikuisia Inarin metsiin – Kaisa Tikka peseytyy purossa ja käyttää jääkaappinaan kivenkoloa

  4. 4

   Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

  5. 5

   11-vuotiaan Taijatuuli Louhivuoren isä joutui taposta vankilaan, ja vapauduttuaan isä tappoi uudestaan – ”Tuo mies on hulluin murhaaja, josta olen kuullut, ja mä rakastan sitä”

  6. 6

   Australialaisnainen soitti hätänumeroon Yhdysvalloissa, paikalle tullut poliisi ampui hänet – omaiset vaativat vastauksia surmasta

  7. 7

   Maistamaan pakottaminen vain pahentaa lapsen nirsoilua, ja sipulin piilottaminen ruokaan on epäreilua – lastenpsykiatri neuvoo, miten valikoivan lapsen voi saada syömään

  8. 8

   Ruokolahden leijona oli isojen poikien pila – viranomaiset ovat tienneet totuuden 25 vuotta

  9. 9

   Lipunmyynti lähijunissa loppui aikoja sitten, mutta 22 asemaa on edelleen ilman automaattia – Mitä tekee konduktööri, joka ei saa enää myydä lippuja?

  10. 10

   Game of Thrones alkaa – Tällä jutulla pääset kartalle, mistä sarja ja päähenkilöt uudella kaudella jatkavat

  11. Näytä lisää