Valikko
Kulttuuri

Tuore kirja kertoo, miten Suomen keskustelu ajautui vastapuolien huuteluksi ja miten sieltä pääsee pois: Tunnista aluksi oma maailmankuvasi

Toimittaja Johanna Korhonen tarjoaa koko tukun vastauksia tuoreessa kirjassaan Mikä niitä riivaa? Suomalaisen julkisen keskustelun tuska – ja eräitä etenemismahdollisuuksia.

Suomi on jakaantuneempi kuin pitkiin aikoihin, ja sananvaihto eri leirien välillä sisältää ilmauksia, joihin takavuosina törmäsi vain vessan seinällä.

Miksi? Ja ennen kaikkea: mikä neuvoksi?

Toimittaja Johanna Korhonen tarjoaa koko tukun vastauksia tuoreessa kirjassaan Mikä niitä riivaa? Suomalaisen julkisen keskustelun tuska – ja eräitä etenemismahdollisuuksia (Kirjapaja).

Teos sisältää kiinnostavaa, syvällistä ja kansantajuista pohdintaa ihmisen ajattelumalleista, jotka saavat ihmisen kaivamaan itselleen poteron tai tallustelemaan avoimin mielin sellaisten ulkopuolella. Korhonen purkaa osiksi myös vastapuolien käyttämää kieltä, koska se konkreettisesti muokkaa mielenmaisemaamme.

Seuraavassa tiivistettynä muutamia Korhosen teesejä.

Ihmisen ajattelu on jo evoluutiossa rakentunut kaksijakoiseksi

Ranskalaiseen antropologiin Claude Lévi-Straussiin tukeutuen Johanna Korhonen väittää, että ihmisolento hahmottaa asioita kaksijakoisuuden kautta: elämä ja kuolema, musta ja valkoinen, hyvä ja paha... Ja tästä seuraa, että monimutkaisiinkin kysymyksiin on kova houkutus vastata ainoastaan kyllä tai ei. Mutta esimerkiksi pakolaisten vastaanotto ei ole kyllä tai ei -kysymys.

”Ihmisoikeuksiin ja -arvoon liittyvät asiat eivät lähtökohtaisesti voi sellaisia olla, mutta eivät myöskään vaikkapa turvallisuuteen, yhteiskuntarauhaan tai toimivaan talouteen liittyvät pohdinnat”, Korhonen kirjoittaa.

Keskusteluissa törmäävät ankara isä ja hoivaava vanhempi

Tukevimpana tieteellisenä nojana Korhosen kirjassa esiintyy amerikkalaisen kognitiotieteilijä George Lakoffin teoria ajatusrakenteista, joita Lakoff kutsuu nimillä ankara isä (Strict father) ja hoivaava vanhempi (Nurturant parent).

Kyse ei ole kahdesta erillisestä leiristä vaan siitä, että nämä kaksi ajatusrakennetta esiintyvät ihmisissä eri pitoisuuksina – siis rinnakkain meissä jokaisessa. George Lakoff arvioi, että noin kaksi viidestä ihmisestä kuuluu selkeästi jompaan kumpaan ryhmään.

Ankaran isän ajatusrakenne perustuu siihen, että maailma on vaativa ja vaarallinen paikka. Eloonjääminen ja hyvän elämän saavuttaminen edellyttävät itsekuria ja sääntöjen nuodattamista. Ihanteena on perinteinen ydinperhe, jonka voimakas isä ja lempeä äiti huolehtivat lapsista ja asettavat näille rajat. Maailma on kilpailu, eikä ilman ponnisteluja tule ansaita mitään. Ankara isän mallille tärkeitä ovat myös hierarkia ja sen tuoma turvallisuuden tunne.

Hoivaava vanhempi -ajatusrakenteen perustana on se, että maailma on muuttuva ja epätäydellinen, mutta sisältää mahdollisuuksia. Perhemalli on monimuotoisempi kuin ankaran isän mallissa. Hoivaava vanhempi näkee uhkia, joilta lapsia on suojeltava, ja kasvattaa jälkeläisestään itseensä luottavaa ja empatiakykyistä aikuista. Hierarkioihin hoivaava vanhempi ei suuresti usko vaan näkee ne jopa haitallisina – nehän rajoittavat riippumatonta ajattelua ja moraalista kasvua.

Nämä ajatusmallit ohjailevat tapaa, jolla muodostamme mielipiteitä kipukysymyksistä kuten vaikkapa tasa-arvoisesta avioliittolaista. Ankaran isän malli kannattaa perinteistä avioliittoa, hoivaava vanhempi sallii homoliitotkin. Korhosen mukaan ajatusrakenteet selittävät, miksi jotkut kokivat homoliitot aivan konkreettiseksi uhaksi.

”Huolissaan olijoiden maailmankuva oli oikeasti järkkymässä”, Korhonen kirjoittaa.

Korhonen kutsuu ankaran isän ajatusrakennetta myös lasiaivoksi ja hoivaavaa vanhempaa muovailuvaha-aivoksi. Ensin mainittu on muuttumaton, ennakoitava ja särkyvä; jälkimmäinen taas muovautuu tilanteen mukaan.

”Saman ihmisen aivoissa voi olla sekä lasista että muovailuvahasta tehtyjä kohtia.”

Lakoffin ajatukset ovat Yhdysvalloissa nousseet nyt esiin, kun on etsitty syitä tavallisia poliitikkoja rääväsuisemman Donald Trumpin menestykseen. Liberaalien ja konservatiivien välinen vastakkainasettelu on luonut samantapaisia asetelmia Suomeenkin.

Kieli vahvistaa aivojen ajatusrakenteita

Aivot ovat jatkuvasti muovautuva elin, ja jostain asiasta puhuminen tekee siitä toden. ”Viesti vaikuttaa kuulijaansa riippumatta siitä, onko tämä viestin tai viestintuojan kanssa samaa mieltä”, Korhonen kirjoittaa.

Julkisessa sanankäytössä pahan maineen saanutta ääripäät-sanaa Korhonen ruotii herkullisin esimerkein: ”Veikeä on myös ajatus, että myymälävarkaat muodostaisivat yhden ’ääripään’, jolloin toinen ääripää ovat kassalla ostoksensa maksavat ihmiset.”

Eikä oikeusministeri Jari Lindström (ps) vastannut mitään, kun toimittaja kysyi, missä Lindströmin ääripääksi mainitsemia ”suvakkihalaajia” oikein on. Journalisti-kollegoitaankin Korhonen tapansa mukaan suomii.

Äärikieltä Korhonen kehottaa käyttämään harkiten, koska se tarjoaa houkutuksen kaksijakoiseen ajatteluun tottuneille aivoillemme: ”Ääri-etuliitteinen puhe kärjistää sosiaalista tilannetta: se ohjaa vaivihkaa ihmiset ajattelemaan, että todella on olemassa kaksi rintamaa, joista on valittava.”

Ja toistossa on voimaa.

”Kun kuulemme riittävän usein esimerkiksi, että ’olemme kuilun partaalla’ tai ’tulevaisuutemme on synkkä’, on helpompi vastaanottaa tätä viestiä tukevia tiedonsiruja kuin jotain aivan muunlaista tulkintaa.”

Kolme syytä, miksi ihminen vastustaa maahanmuuttajia

Korhosen mukaan maahanmuuttajien vastustaminen ei välttämättä liity mitenkään maahanmuuttajiin. Todellinen syy vihaviesteihin tai rasismiin voi löytyä esimerkiksi näistä:

1. Yksinäisyys raastaa. Perhe on hajonnut tai jäänyt perustamatta, suku asuu kaukana, työpaikka meni alta, harrastaa ei jaksa tai raski. Jokin näistä, pahimmillaan kaikki – tällaisia ihmisiä on Suomessa paljon. Ihmiseltä puuttuu joukko, johon kuulua. Silloin maahanmuutonvastustajien ja rasistien ryhmät netissä muodostavat kutsuvan käden.

2. Arvostusta puuttuu. Kun ihminen kokee, ettei ole saanut arvostusta tai tukea esimerkiksi työyhteisössään tai yhteiskunnassa, hän saattaa suunnata turhautumisensa maahanmuuttajiin. Tällainen ihminen saattaa taloudellisin mittareihin katsottuna kuulua hyväosaisiinkin.

3. Tunteet kiihottavat. ”Sosiaalisessa mediassa jokainen pääee purkamaan tunteitaan kenenkään estämättä ja yleensä niin, että täysin sopimattomistakaan tunneilmaisuista ei käytännössä joudu juridiseen vastuuseen”, Korhonen kirjoittaa. Tunteisiinkin voi addiktoitua, ja Facebookista niitä voi ammentaa samanmielisten kerhosta ympäri vuorokauden.

Tunnepitoinen, raivoava käytös kumpuaa auktoriteetin puutteesta

Nettimouhoajat tarvitsisivat Korhosen mielestä auktoriteetin, joka asettaisi selvät rajat. George Lakoffin käsittein räyhääjät ovat ankaran isän lapsia, joiden isä kuoli liian varhain. ”Hoivaavan vanhemman lapsi ei kaipaa auktoriteettia samalla tavalla, koska hänet on kasvatettu joustavuuteen ja valmennettu siihen, miten toimia ympäristön pelisääntöjen muuttuessa.”

Entäs ratkaisut? Miten julkinen keskustelu saataisiin korjattua? Korhonen väittää optimistisesti, että jokaisella olla maailmankuvan perusmalleista riippumatta päässään niin paljon muovailuvahaa, että oppiminen on mahdollista. Ääripäihin ajautuneen tilanteen voi purkaa, jos halua on. ”Umpikujastakin pääsee peruuttamalla”, Korhonen kirjoittaa.

1. Tunnista maailmankuvasi – oletko ankara isä vai hoivaava vanhempi

Korhosen mukaan jokaisen meistä tulisi tunnistaa oma maailmankuvansa. Oletko enemmän ankara isä vai hoivaava vanhempi? Jossain toisessa asiassa olet enemmän yhtä kuin toista. Muista, että aivoissasi on sekä lasia että muovailuvahaa.

Itsensä Korhonen asemoi muovailuvaha-aivoksi – siis hoivaavaksi vanhemmaksi. Kun hän tarjoaa muovailuvaha-aivoille ohjeita lasiaivon puhutteluun, hän kuulostaa hieman Michael Moorelta, joka tarjosi demokraatille vinkkejä republikaanin käännyttämiseen kirjassaan Mikä maa, mikä planeetta (2004).

Lasi-aivo arvostaa vakautta, itsekuria ja ponnisteluja. ”Kun tiedät tämän, mieti, millaisessa muodossa sanomasi olisi hänelle, jollei hyväksyttävissä, niin ainakin paremmin ymmärrettävissä”, Korhonen kirjoittaa.

Lasi-aivoa Korhonen neuvoo: ”Ota riski ja kuuntele. Keskity erikseen siihen, että yrität eläytyä ja ymmärtää. Varaa tähän aluksi vaikka yksi minuutti. Sen aikana älä opeta, vaan kuuntele.”

2. Taistele kaksinapaisuutta ja vaihtoehdottomuutta vastaan

”Suomalaisen julkisen keskustelun yleisimmät virheelliset ajatuskehykset ovat kaksinapaisuus, vaihtoehdottomuus ja leimautumisen pelko. Kaksinapaisuudessa vaihtoehtoja on vain kaksi. Vaihtoehdottomuudessa on vain yksi”, Korhonen kirjoittaa. Leimautumisen pelko puolestaan ajaa ihmisen jompaankumpaan leiriin tai sen ainoa vaihtoehdon kannattajaksi.

Kahden vaihtoehdon malli toimii, jos pitää valita kahvin tai teen välitä, Korhonen kuvailee, mutta jos puheena on vaikkapa turvapaikan saaneiden kotouttaminen, keskustelun lähtöasetelma – ne kaksi napaa – täytyy romuttaa. Ja se tulisi tehdä huomauttamalla kriittisesti, mutta ystävällisesti.

Vaihtoehdottomuuden retoriikka rantautui Suomeen 1990-luvun alussa ja on sittemmin hallinnut keskustelua sitkesti. Vaihtoehdottomuuden vastustaminen on Korhosen mukaan helppoa: ”Asetu vastahankaan joka kerta, kun kuulet jonkun väittävän, että vaihtoehtoja ei ole. Älä usko, ajattele itse.”

”Jo se, että antaa aivoilleen luvan ja mahdollisuuden ajatella vaihtoehtoja, tuottaa niitä yleensä näköpiiriin ison läjän.”

3. Puhu ja kirjoita niin, että se tuottaa uusia tapoja ajatella

Kuinka saada vastapuoli ymmärtämään puhujan tai kirjoittajan näkökantoja? Valitse sanasi harkitusti, Korhonen kehottaa, ja perusta väitteesi mielekkääseen logiikkaan ja lopuksi toista viestiäsi yhä uudestaan. Näin kuulija tai lukija saadaan ”itse ajattelemaan ja huomaamaan, että seikan voi totta tosiaan hahmottaa tälläkin tavalla.”

Sanomasi voit pukea tarinaksi ja kertoa sen omalla kielelläsi. Esimerkiksi näin voit puhua vaikkapa verotuksesta:

”Verotus on yhteiskunnan jäsenmaksu. Kävit koulua, jota et maksanut itse. Ajat tiellä, jota et rahoittanut itse. Sait sairaanhoitoa, josta ei tullut sinulle laskua. – – Nämä kaikki ovat jäsenetuja, joihin kansalaisena ja veronmaksajana olet iloisesti oikeutettu!” Korhonen kirjoittaa.

Ja mitä monimutkaisempi aihe, sitä enemmän asiaa olisi kyettämään sanallistamaan.

Johanna Korhonen: Mikä niitä riivaa? Suomalaisen julkisen keskustelun tuska – ja eräitä etenemismahdollisuuksia (Kirjapaja). 192 sivua.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • keskustelu
 • Kotimaa

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

  2. 2

   Teemu Selänne korotettiin Suomessa sankariksi, jota ei voi kritisoida ja joka voi sanoa olevansa ”hauskalla tavalla sovinisti”

  3. 3

   Juha Sipilä ymmärtää Ritva Elomaan paluuloikkausta perussuomalaisiin – pääministerin mukaan eduskunnassa tarvitaan nyt tiukempaa ryhmäkuria

  4. 4

   13-vuotias tyttö raiskattiin parkkihallissa Keravalla, tekijällä myös muita teiniuhreja – oikeus antoi kolme ja puoli vuotta vankeutta

  5. 5

   Tunteet voittivat järjen ja 51 vuoden ikäeron, kun Erika ja Danny löysivät toisensa – ”Aina tämä elämä ei mene niin kuin olisi itse käsikirjoittanut”

  6. 6

   Sipilä, Orpo ja Terho eivät marssi Pridessa – pääministeri avaa samaan aikaan jousiammuntakisat

  7. 7

   Ranskalainen lifestyle­bloggaaja kuoli ilokaasulla toimivan kerman­vaahdottimen räjähdykseen

  8. 8

   Ritva Elomaan paluu perussuomalaisiin nakertaa hallituksen enemmistöä – Nyt käydään sotaa edustajien sieluista

  9. 9

   Ritva Elomaa siirtyy takaisin perussuomalaisiin – Halla-aho kehottaa muitakin ”pohtimaan asiaa”

  10. 10

   Näin Ultra Bra valmistautuu odotettuun paluukeikkaansa, johon on enää reilu viikko – Video Tavastialta näyttää, miten bändin treenit sujuivat

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

  2. 2

   Oikeusasiamies ihmettelee: Miksi poliisi pakottaa musliminaiset riisumaan huivin valokuvassa?

  3. 3

   Tunteet voittivat järjen ja 51 vuoden ikäeron, kun Erika ja Danny löysivät toisensa – ”Aina tämä elämä ei mene niin kuin olisi itse käsikirjoittanut”

  4. 4

   Teemu Selänne korotettiin Suomessa sankariksi, jota ei voi kritisoida ja joka voi sanoa olevansa ”hauskalla tavalla sovinisti”

  5. 5

   13-vuotias tyttö raiskattiin parkkihallissa Keravalla, tekijällä myös muita teiniuhreja – oikeus antoi kolme ja puoli vuotta vankeutta

  6. 6

   Pankkiiriliikkeen entinen johtaja paljastaa, miten sijoituksia myytiin: ”Asiakkaiden eduista ei kukaan halunnut huolehtia”

  7. 7

   Suomen profiili on vahvistunut Isisin propagandassa, ”kalifaattiin” houkutellaan aiempaa enemmän naisia – näin järjestön ulkomaalaisille suunnattu viestintä on muuttunut

  8. 8

   Näin arabisiirtolaisia houkutellaan olemattomilla lupauksilla Suomeen – Jemeniläinen perheenisä myi koko omaisuutensa ja maksoi Suomessa asuvalle miehelle tuhansia dollareita

  9. 9

   Ritva Elomaa siirtyy takaisin perussuomalaisiin – Halla-aho kehottaa muitakin ”pohtimaan asiaa”

  10. 10

   Syötkö 40 appelsiinia päivässä, maistuuko koiranlihakeitto vai oletko vielä elävän sushin ystävä? Testaa, ketä diktaattoria muistutat ruokatavoiltasi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kullervo Hynysen keksintö saattaa mullistaa syövän, Alzheimerin ja Parkinsonin taudin hoidon – fyysikon löytöjä on verrattu penisilliinin ja röntgenkuvauksen keksimiseen

  2. 2

   Moni mies kärsii tietämättään testosteronin puutteesta, mutta saa vääriä lääkkeitä – Tunnista nämä oireet

  3. 3

   Masennus ei ole vain sitä, että maataan sängyssä – me masentuneet koemme syyllisyyttä

  4. 4

   Näin kasvatat hyväkäytöksisen lapsen – Ranskassa jokainen lapsi osaa tervehtiä kohteliaasti

  5. 5

   Kerrostalotyömaan tulipalo työllisti palokuntaa myöhään yöhön Pohjois-Helsingissä – poliisi teki kaasupulloja vaarattomiksi ampumalla

  6. 6

   Joonas Tolvanen opiskeli Shaolin-soturimunkkien koulussa – nyt hän on lääkäri Kuopiossa, eikä suosittele Kiinan kung-fu-opintoja kenellekään

  7. 7

   Haluatko elämääsi lisää seksiä? Kolme seksuaali­terapeuttia kertoo tärkeimmät vinkkinsä

  8. 8

   Krp: Temppeliaukion kirkon suuroperaatio johtui terrori-iskuun varautumisesta – poliisin mukaan välitöntä uhkaa ei ole

  9. 9

   Oikeusasiamies ihmettelee: Miksi poliisi pakottaa musliminaiset riisumaan huivin valokuvassa?

  10. 10

   Pankkiiriliikkeen entinen johtaja paljastaa, miten sijoituksia myytiin: ”Asiakkaiden eduista ei kukaan halunnut huolehtia”

  11. Näytä lisää