Kalat

Kalat

Jopa satoja lohia kuollut arvoitukselliseen ihotautiin Tornionjoessa

Kotimaa
Tapani Kangas on koukkinut rannalle useita sairaita tai kuolleita lohia viime päivinä Pellon Lempeässä.

”Mik­si joes­sa on näin pal­jon kuo­le­maa te­ke­viä ka­lo­ja?” Ta­pa­ni Kan­gas ih­met­te­lee ja nos­taa at­rai­mel­la Tor­nion­joen ran­ta­ve­des­sä Pel­lon Lem­peäs­sä ju­rot­ta­neen noin 13 ki­lon pai­noi­sen lo­hen. ”Kah­den päi­vän ai­ka­na kuol­lei­ta tai kuo­le­maa te­ke­viä lo­hia on löy­ty­nyt...

Suuri valkohai syöksyi suoraan häkkiin – video näyttää sukeltajan ihmepelastumisen

Ulkomaat
Jopa kahdeksan metriseksi kasvava valkohai on maailman suurin petokala. Kuvan valkohai ei liity Meksikon haihyökkäykseen.

Maail­mal­la seik­kai­lun­ha­lui­sil­le su­kel­ta­jil­le on tar­jol­la mo­nen­lai­sia ret­kiä. Yk­si us­ka­liaim­mis­ta ovat niin sa­no­tut hai­su­kel­luk­set, jois­sa su­kel­ta­ja las­ke­taan me­reen hä­kis­sä jon­ka jäl­keen me­reen las­ke­taan syöt­ti hou­kut­te­le­maan pai­kal­le hai tai mie­luum­min useam­pi.

Rausku tappoi akvaarion työntekijän Singaporessa

Ulkomaat

Su­kel­ta­ja kuo­li raus­kun is­ket­tyä hän­tä rin­taan Sin­ga­po­res­sa. On­net­to­muus ta­pah­tui Un­der­wa­ter World Sin­ga­po­re -me­ri­tee­ma­puis­tos­sa, kun raus­ku­ja ol­tiin siir­tä­mäs­sä toi­seen ak­vaa­rioon, ker­toi­vat puis­ton omis­ta­jat kes­ki­viik­ko­na. On­net­to­muu­den jäl­keen...

Ankeriaita istutettiin poikkeuksellisen vähän – Katso video poikasten matkasta Rusutjärveen

Kotimaa
Iktyonomiopiskelija Jari Kosonen laskee 2000 ankeriaanpoikasta Tuusulan Rusutjärveen. Kalastusosuuskunnan esimies Heikki Mattila seuraa toimitusta.

Tuu­su­la Ve­sis­töi­hin is­tu­tet­ta­vien an­ke­riai­den mää­rä on pie­nen­ty­nyt ta­sai­ses­ti vii­me vuo­si­na. Tä­nä vuon­na kol­me­vuo­tiai­ta an­ke­riaan poi­ka­sia las­ket­tiin Ete­lä-Suo­men ve­sis­töi­hin 79 000 kap­pa­let­ta. Esi­mer­kik­si tois­sa vuon­na mää­rä oli vie­lä kak­sin­ker­tai­nen.

Suomeen saapuu tiistaina 79 000 ankeriaanpoikasta – istutetaan eri puolille maata

Kotimaa
Suomeen on saapunut 79 000 ankeriaanpoikasta. Kymmenen senttimetrin pituiset poikaset istutetaan vesistöihin eri puolilla maata, sillä ankeriasmäärät ovat pienentyneet.

Suo­meen saa­puu tiis­tai­na 79 000 an­ke­riaan­poi­kas­ta, jot­ka is­tu­te­taan ve­sis­töi­hin eri puo­lil­le maa­ta. Eng­lan­nis­sa pyy­de­tyt poi­ka­set ovat noin 10 sent­ti­met­rin pi­tui­sia ja noin gram­man pai­noi­sia. Kym­me­nien tu­han­sien an­ke­riaan­poi­kas­ten is­tu­tus on vuo­sit­tai­nen...

Syvän meren huijarikala toimii kuin Restamax-ravintolayhtiö

Tiede
Hurjan näköinen krotti elää kilometrien syvyydessä.

Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi täl­lä vii­kol­la, kuin­ka suu­ret ra­vin­to­la­ket­jut an­ta­vat ym­mär­tää, et­tä julk­kik­set pyö­rit­tä­vät suo­sit­tu­ja ra­vin­to­loi­ta omal­la ni­mel­lään ja ra­hoil­laan, vaik­ka he ovat­kin vain pai­kan keu­la­ku­via. Pien­tä su­mu­tus­ta on luon­nos­sa­kin. Kun...