Kalat

Kalat

Akvaarion hai nielaisi pienemmän lajitoverinsa – yleisö katseli vierestä

Ulkomaat

Elin­ti­las­ta kamp­pail­lei­den hai­den tais­te­lu päät­tyi ete­lä­ko­rea­lai­ses­sa me­ri­maail­mas­sa toi­sen vä­ki­val­tai­seen kuo­le­maan per­jan­tai­na, ker­too uu­tis­toi­mis­to AFP. Sou­li­lai­ses­sa Coex-os­tos­kes­kuk­ses­sa si­jait­se­van me­ri­maail­man ylei­sö to­dis­ti vie­res­tä, kun...

Mystinen sairaus vie Tornionjoen lohien ihon kuolioon – osalla kituvista kaloista on puuttunut osa päästä

HS Ilta
Kalastaja Tapani Kangas nostaa atraimella Tornionjoessa ajelehtinutta kuollutta lohta Lempeän suvannossa.

Pel­lo. Vaa­ral­li­sen UDN-ka­la­tau­din (Ul­ce­ra­ti­ve Der­mal Nec­ro­sis) epäil­lään tap­pa­neen usei­ta tu­han­sia Tor­nion­joen lo­hia tä­nä ke­sä­nä. Tu­ho­jen ha­vain­not ovat run­sas­tu­neet syk­syl­lä, kun kuol­lei­ta lo­hia on pul­pah­ta­nut pin­taan ja aje­leh­ti­nut ran­noil­le. Tor­nion­jo­ki...

Mystinen sairaus vie Tornionjoen lohien ihon kuolioon – osalla kituvista kaloista on puuttunut osa päästä

Tiede
Kalastaja Tapani Kangas nostaa atraimella Tornionjoessa ajelehtinutta kuollutta lohta Lempeän suvannossa.

Pel­lo. Vaa­ral­li­sen UDN-ka­la­tau­din (Ul­ce­ra­ti­ve Der­mal Nec­ro­sis) epäil­lään tap­pa­neen usei­ta tu­han­sia Tor­nion­joen lo­hia tä­nä ke­sä­nä. Tu­ho­jen ha­vain­not ovat run­sas­tu­neet syk­syl­lä, kun kuol­lei­ta lo­hia on pul­pah­ta­nut pin­taan ja aje­leh­ti­nut ran­noil­le. Tor­nion­jo­ki...

Kalakin stressaa – ahdistava tilanne nostaa sen ruumiinlämpöä

Tiede
Seeprakalat ahdistuvat, jos ne otetaan kiinni.

Jo jon­kin ai­kaa on tie­det­ty, et­tä ka­la tun­tee ki­pua. Seep­ra­ka­loil­la teh­ty tut­ki­mus vih­jaa, et­tä ka­la osai­si myös stres­sa­ta. Es­pan­ja­lai­set ja bri­tan­nia­lai­set tut­ki­jat tes­ta­si­vat asiaa aset­te­mal­la seep­ra­ka­lo­ja stres­saa­vaan ti­lan­tee­seen. Ka­lat jaet­tiin ryh­miin,...

Sähköankerias Raipe sytytti itse joulukuusensa valot

Kaupunki

Lin­nan­mäen Sea Li­fes­sa Hel­sin­gis­sä asus­ta­va säh­kö­an­ke­rias Rai­pe aloit­ti ve­si­eläin­gal­le­rian jou­lun­ajan tiis­tai­na aa­mul­la pa­maut­ta­mal­la va­lot pääl­le asun­ton­sa jou­lu­kuu­seen. Jou­lu­kuu­si si­jait­see Rai­pen ta­lon ka­tol­la. Ka­lan mär­kään ma­jaan nii­tä ei us­kal­let­tu tyr­kä­tä.

Virikealtaat pitävät kalat terveempinä

Kotimaa
Virikekasvatusta tutkittiin Luonnonvarakeskuksen Kainuun kalantutkimusasemalla Paltamossa.

Vi­ri­ke­al­tais­sa kas­va­te­tut ka­lat kär­si­vät vä­hem­män hai­tal­li­sis­ta loi­sis­ta ja nii­den ai­heut­ta­mis­ta tau­deis­ta. Myös poi­kas­kuol­lei­suus on vi­ri­ke­al­tais­sa pie­nem­pää. Myön­tei­set tu­lok­set ovat pe­räi­sin tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa et­sit­tiin eko­lo­gi­sia...