Kalat

Helle tappoi kaloja eri puolilla Suomea

Kotimaa
Taasianjoesta Itä-Uudeltamaalta löytyi heinäkuun lopussa kuolleita kaloja. Ely-keskuksen tutkimuksissa joesta löytyi kohtia, joissa alusvesi oli lähes hapetonta.

Ka­lo­ja on kuol­lut hel­teen ai­heut­ta­maan hap­pi­ka­toon mo­nis­sa ve­sis­töis­sä eri puo­lil­la maa­ta. Vi­ra­no­mais­ten mu­kaan hap­pi­ka­to ja ka­la­kuo­le­mat ovat läm­pi­mien ke­sien il­miö. Ku­lu­va ke­sä on ol­lut niil­le otol­li­nen. "Tä­nä ke­sä­nä il­moi­tuk­sia ka­la­kuo­le­mis­ta on...

Tutkimus: Psyykenlääkkeiden jäämät vesistössä terapoivat myös ahvenia

Tiede
Ahven kalastajan käsissä.

Ve­sis­tö­jen saas­teet ei­vät ai­na ole yk­si­se­lit­tei­ses­ti hai­tal­li­sia kai­kil­le ve­sie­läi­mil­le. Ruot­sa­lais­tut­ki­muk­ses­sa ha­vait­tiin, et­tä ah­dis­tuk­sen lie­vit­tä­mi­seen tar­koi­te­tun ps­yy­ken­lääk­keen jää­mät ve­des­sä vä­hen­tä­vät ah­ve­nien kuol­lei­suut­ta. Uu­ma­jan...

Tuhansia kaloja kuollut Uudellamaalla

Kotimaa

Taa­sian­joes­sa Uu­del­la­maal­la on kuol­lut tu­han­sia ka­lo­ja, ker­ro­taan Uu­den­maan Ely-­kes­kuk­sel­ta. En­sim­mäi­set il­moi­tuk­set ka­la­kuo­le­mis­ta teh­tiin viik­ko sit­ten per­jan­tai­na Hei­kin­ky­län ja Pe­kin­ky­län lä­hei­syy­des­sä. Pai­kal­li­set ovat il­moit­ta­neet Ely-­kes­kuk­sel­le...

Urjalan Nuutajärven kalat kuolivat hapen puutteeseen

Kotimaa

Ur­ja­lan Nuu­ta­jär­ven ka­la­kuo­le­mien syy oli ka­lo­jen ha­pen­puu­te, ker­too Pir­kan­maan ely-­kes­kus. Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to Evi­ra te­ki kuol­leil­le ka­loil­le tut­ki­muk­sen, jos­sa kuo­le­mien syy sel­vi­si. Al­ku­pe­räi­ses­tä tie­dos­ta poi­ke­ten kuol­leet ka­lat oli­vat kiis­kiä ei­vät­kä ku­han­poi­ka­sia.

Urjalan Nuutajärvellä satoja kuolleita kaloja

Kotimaa

Ur­ja­lan Nuu­ta­jär­vel­lä on ha­vait­tu kuol­lei­ta ka­lo­ja, ker­ro­taan Pir­kan­maan ely-­kes­kuk­ses­ta. Kuol­leet ka­lat oli ha­vait­tu maa­nan­tai­na. Pai­kal­li­sil­ta saa­tu­jen tie­to­jen mu­kaan kuol­lei­ta ka­lo­ja on joi­ta­kin sa­to­ja. Ka­lat ovat il­mei­ses­ti ku­han poi­ka­sia. Ka­la­kuo­le­mien...

Englantilaisia ankeriaita lennätetään Suomeen

Kotimaa

Suo­men an­ke­rias­kan­taa vah­vis­te­taan jäl­leen tuo­mal­la an­ke­riai­ta Eng­lan­nis­ta. Ka­lo­jen on mää­rä saa­pua len­to­rah­ti­na Suo­meen tiis­tai­na. Tä­nä vuon­na Suo­men ve­siin is­tu­te­taan 147 000 an­ke­riaan­poi­kas­ta. Eu­roo­pan an­ke­rias­kan­nat ovat vä­hen­ty­neet ra­jus­ti ei­kä...