Nettiä, pelikonsoleita ja televisiota yli viisi tuntia päivässä käyttävillä nuorilla on paljon masennusta, ahdistusta ja itsemurha-ajatuksia, käy ilmi World Psychiatry -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Nuorten riskikäyttäytymistä kartoittavaan tutkimukseen osallistui yli 12 000 nuorta yhdestätoista Euroopan maasta. Tutkimuksessa selvitettiin nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöä, yli- ja alipainoa, liikunnan ja unen puutta sekä runsasta netin, television ja videopelien käyttöä. Tutkimuksessa oli mukana muun muassa ruotsalaisia ja virolaisia nuoria, mutta ei suomalaisia.

Husin nuorisopsykiatrisen klinikkaryhmän ylilääkärin Klaus Rannan mielestä se, että nuori viettää erittäin paljon aikaa netissä, on merkki siitä, että hänellä on ongelmia kyvyssään olla kontaktissa toisten ihmisten kanssa.

Moni sosiaalisista peloista kärsivä ja yksinäinen nuori kokee, että netti on sosiaalinen pelastusrengas, joka pitää hänet pinnalla.

"Usein se kuitenkin myös ylläpitää eristäytymistä reaalimaailmalta", Klaus Ranta sanoo.

Tutkimus osoitti, että nettiä ja pelikonsoleita erittäin paljon käyttävillä oli lähes yhtä paljon ahdistusta ja masennusta kuin niillä nuorilla, jotka saivat korkeat pisteet kaikissa riskikäyttäytymisen muodoissa.

Nettiä, pelikonsoleita ja televisiota erittäin paljon käyttävät nuoret nimettiin tutkimuksessa "näkymättömäksi ryhmäksi", koska heidän käyttäytymisensä riskialttiutta ei vielä täysin tunneta.

Tästä näkymättömästä ryhmästä yli 32 prosenttia kärsi epätyypillisestä masennuksesta. Luku on lähes yhtä korkea kuin korkean riskin nuorilla, joilla se oli 34 prosenttia. Itsemurha-ajatuksista kertoi 6 prosenttia näkymättömien ryhmästä ja 10 prosenttia korkean riskin ryhmästä.

Epätyypillisellä masennuksella tarkoitetaan masennusta, jonka oireet poikkeavat tyypillisistä masennusoireista. Oireita ovat muun muassa painonnousu tai lisääntynyt ruokahalu, lisääntynyt unen tarve, lyijymäinen tunne jaloissa sekä pelko hylätyksi tulemisesta. Koska oireet poikkeavat tavallisesta, epätyypillinen masennus jää usein tunnistamatta ja siksi myös hoitamatta.

Klaus Rannan mukaan runsas netissä roikkuminen ruokkii masennusta, joka johtuu arkielämän ongelmista. Nettiin jumiutuminen voi kuitenkin vaikuttaa nuoren unirytmiin, elämänhallintaan ja ihmissuhteisiin.

"Jos nuoren kaikki ystävät ovat nettikavereita, eikä hän tapaa heitä verkon ulkopuolella, on syytä huolestua. Psyykkisesti haavoittunut nuori saattaa rakentaa netissä illuusion ystäväpiiristä."

Rannan mukaan nuorisopsykiatriaan ohjautuu paljon huoneeseensa linnoittautuneita nuoria, jotka viettävät lähes kaiken valveillaoloaikansa netissä.

Jos koko perhe käyttää paljon nettiä, nuoren riippuvuus jää usein huomaamatta.

"Vanhempien on tärkeää pitää huolta siitä, että perhe tekee muutakin vapaa-ajallaan kuin viettää aikaa netissä", Klaus Ranta sanoo.