Naisasialiitto Unionin kokouksesta käveli sunnuntai-iltana ulos 30 naista protestiksi. Ulosmarssia edelsi pitkä ja kiihkeä keskustelu jäsenyyden mahdollisesta avaamisesta myös miehille, kertoi Unionin pääsihteeri Tetti Vähämaa.

Keskustelu käsitteli etenkin tärkeiden testamenttien sisältöä. Unionin toimintaa rahoitetaan pääasiassa kolmen kuuluisan naisasianaisen, eli Maikki FriberginHelmi Tengénin ja Ida Salinin, järjestölle testamenttaamin varoin.  

Aiemmin tehdyssä jäsenaloitteessa oli pyydetty Unionin hallitusta selvittämään, sisältävätkö testamentit mitään sellaista, mikä voisi estää rahojen käytön siinä tapauksessa, että jäsenistöön kuuluisi myös miehiä.

Hallituksen selvityksen mukaan testamentit eivät rajaa rahankäyttöä ainoastaan naisten yhdistykselle. Vain Ida Salin määrää järjestämään omistamassaan Villa Salinissa "virkistyspäiviä vanhemmille naisille". 

Tämä ei kuitenkaan tyydyttänyt kaikkia kokouksen osallistujia. Osa heistä vaati, että testamentit on tutkittava paremmin: kaksi ruotsinkielistä testamenttia on suomennettava ja asiantuntevien juristien on luettava tekstit läpi sekä annettava virallinen lausunto.

Kaksi kokouksen osallistujaa ehdotti, että miesten jäsenyyttä koskeva sääntömuutos jätetään pöydälle. Pöydälle jättöä protestoi noin 30 jäsentä ulosmarssilla.

Ulosmarssineiden julkilausuman mukaan tämä oli "järjestödemokratian halveksuntaa".

"Syyskokouksessa muutaman henkilön annettiin hallita keskustelua ja pitää kovaa ääntä mielipiteistään. Unioni näyttäytyy näiden henkilöiden kautta separatistisena ja ulossulkevana järjestönä", julkilausumassa todetaan.

Naisunionin sääntöjen mukaan asia on pakko jättää pöydälle, mikäli sitä ehdottaa vähintään kaksi henkilöä. Näin voi käydä vielä kevätkokouksessakin ensi maaliskuussa. Sen sijaan seuraavassa syyskokouksessa on jo pakko äänestää. 

Vähämaa ei uskalla lähteä arvaamaan, mikä olisi ollut lopputulos, jos miesten hyväksymisestä jäseniksi olisi äänestetty nyt. Kokouksessa oli yhteensä 150 osallistujaa.  

Miesten jäsenyyden  sallivaa sääntömuutosta on valmisteltu Unionissa jo vuoden ajan. Ulosmarssijat haluaisivat "avata historiallisesti tärkeän järjestön kaikille feministeille", ja heidän näkemyksensä mukaan "feministejä ovat kaikki, jotka tekevät feminististä toimintaa".

"Haluamme henkisen ja fyysisen tilan, jossa kaikki feministit voivat toimia yhdessä sukupuolesta riippumatta. Tasa-arvoisen politiikan lähtökohta ei voi olla syrjintä", kirjoittavat Unionin ulosmarssijat kannanotossaan.

Toista kantaa edustavat uskovat, että juuri naiseus ja biologia yhdistävät naisliikettä.

Vuonna 1892 perustettu Unioni on Suomen tunnetuimpia feministisiä järjestöjä. Järjestö pitää tavoitteenaan naisten aseman parantamista ja sukupuolisyrjinnän poistamista. Se haluaa tehdä näkyväksi naisia syrjiviä käytäntöjä. Unioni julkaisee myös Tulva-lehteä.