Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Palkkojen kehitys julkisella sektorilla on ongelma

Mielipide
 
Helsingin Sanomat

Kansantaloutemme viimeaikaiseen heikkoon kehitykseen on esitetty useita syitä. Julkisen talouden ongelmista puhuttaessa ei ole juurikaan näkynyt keskustelua julkisen sektorin palkkakehityksestä.

Vuodesta 2005 lähtien yksityisen sektorin palkat olivat nousseet vuoteen 2013 mennessä 28,6 prosenttia, mutta valtion palkat 36,7 prosenttia ja kunnallishallinnon palkat 31,2 prosenttia. Bruttokansantuotteen nimellinen kasvu oli 22,4 prosenttia, ja reaalinen kasvu eli jaettavissa olevan tulon todellinen määrä kasvoi samana aikana vain 4 prosenttia.

Palkkojen korotus ylitti siis selvästi sen, mitä on ollut jaettavissa. Mutta lisäksi julkisesta sektorista on tullut niin sanottu palkkajohtaja: julkisen sektorin palkat ovat nousseet nopeammin kuin yksityisellä sektorilla.

Julkisen sektorin palkkajohtajuus aiheuttaa ongelmia koko kansantalouteen.

Julkisen sektorin alijäämä on kasvanut, mikä on pitänyt yllä paineita sekä korottaa veroja että lisätä valtion velkaa. On myös syntynyt paine supistaa julkisia palveluja ja vähentää väkeä julkisista palveluista. Kansalaisten palvelut heikkenevät ja verotuksen kiristäminen hidastaa taloudellista kasvua.

Näitä negatiivisia vaikutuksia olisi voitu lieventää hillitymmällä julkisen sektorin palkkapolitiikalla.

Julkisen ja yksityisen sektorin palkkakehityksen prosenttimääräisiä eroja tarkasteltaessa ero ei välttämättä näytä kovin suurelta. Euroiksi muutettuna ero onkin yllättävän suuri. Jos julkisen sektorin palkat olisivat noudattaneet yksityisen sektorin palkkakehitystä, julkiset menot olisivat olleet vuonna 2013 noin 850 miljoonaa pienemmät kuin mitä ne todellisuudessa olivat.

Summa on suunnilleen yhtä suuri kuin koko tupakkaveron tuotto. Toisaalta se on noin viisi prosenttia arvonlisäveron tuotosta tai 0,4 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Äskettäin tehtyä eläkeratkaisua pidettiin merkittävänä, kun sen arvioitiin pienentävän julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvajetta 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämän mukaan julkisen sektorin palkkajohtajuus aiheutti siis lähes kokonaan tuon eläkeratkaisun suuruisen kestävyysvajeen kasvun.

Asian merkittävyyttä voidaan kuvata myös niin, että hallitus päätti vuosi sitten noin miljardin euron suuruisesta julkisten menojen karsintaohjelmasta. Tämäkin olisi voitu siis välttää hillitymmällä palkkojen nousulla.

Suomi on viime vuosina menettänyt kilpailukykyään useista syistä. Yksityiselläkin sektorilla työvoimakustannukset ovat nousseet enemmän kuin euroalueen kilpailijamaissamme. Kilpailukykyä euroalueen ulkopuolella on heikentänyt myös dollarin korkea arvo muihin valuuttoihin nähden.

Tuottavuuden ja investointien kehitys Suomessa on ollut heikkoa. Ongelmat korostuvat julkisessa taloudessa, koska julkisella sektorilla tuottavuutta on vaikea parantaa. Tilastokeskuksen julkaisemat tiedot viittaavat siihen, että julkisella sektorilla on ollut useina vuosina jopa negatiivista tuottavuuden kehitystä.

Julkisen sektorin palkkaneuvotteluissa tarvittaisiin nykyistä parempaa kokonaistaloudellista näkemystä. Euromaailmassa on aiempaa tärkeämpää pitää kiinni maltillisista ratkaisuista, koska liian korkeiksi nousseita palkkoja ei voida nopeasti alentaa devalvaatioilla, kuten ennen niin usein tehtiin. Tämä selkeä perustotuus näyttää viime vuosina unohtuneen.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että ilman koulutusta, terveydenhuoltoa ja hyvää infrastruktuuria ei ole myöskään taloudellista kasvua ja hyvinvointia. Julkisia palveluja siis todella tarvitaan.

Reino Hjerppe
professori, Rekola, Vantaa

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat