Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Virkavastuu kunniaan ministeriöiden työssä

Mielipide
 
Veli Sundbäck Hannu Leinonen

Viime kuukausina on käyty tärkeää keskustelua siitä, miten valtioneuvoston päätöksentekoa tulisi kehittää. Kokemukset nykyjärjestelmästä eivät ole hyviä.

Erityisesti on kaivattu poliittisen vaikuttamisen ja virkamiesvastuulla tapahtuvan valmistelun rajanvedon selkeyttämistä. On käynyt ilmi, ettei nykyjärjestelmää pidetä hyvänä virkamiesjohdossa, oikeusoppineiden keskuudessa eikä ainakaan johtavien poliitikkojen keskuudessa.

Yleisnimellä "poliittiset avustajat" kulkeva ryhmä on paisunut jo lähes puolentoistasadan ihmisen joukoksi, johon lukeutuu vaikutusvallaltaan hyvin erilaisia henkilöitä. He kaikki ovat tulleet poliittisesti valittujen ministerien ja virkavastuulla toimivien virkamiesten välimaastoon, minkä nähdään aiheuttavan hallinnossa ja sen ulkopuolella epätietoisuutta kunkin toimijan vastuista ja mahdollisuuksista vaikuttaa.

Keskeisin avustajaryhmä ovat valtiosihteerit, joita on nyt 13. Valtiosihteeri on ministerin "oikea käsi", joka ohjailee ministeriön toimintaa poliittisesti ja toimii tarpeen tullen ministerin tuuraajana.

Virallisesti ministerin poliittinen avustaja on määräaikainen virkamies, jota pääosin koskevat samat säännöt kuin valtion virkamiehiä. Heidän on muun muassa aina noudatettava virkamieslakia, jossa säädetään esimerkiksi käyttäytymisestä, sivutoimista ja erilaisten etuuksien vastaanottamisesta.

Poliittisten avustajien tarpeellisuutta valtioneuvostossa perusteltiin alun perin ministerien EU-tehtävien takia nopeasti kasvaneella työtaakalla. Silloin oli ehdolla myös etupäässä EU-tehtäviin keskittyvän apulaisministerijärjestelmän luominen. Lopulta päädyttiin nykyiseen varsin täsmentymättömään avustajajärjestelmään.

Poliittisen ja virkamiesvastuun raja hämärtyy, ja puoluepoliittinen vaikuttaminen tahtoo tulla mukaan jo asioiden valmisteluvaiheeseen, mikä monimutkaistaa ja hidastaa lakien valmistelua. Hidastuminen koskee myös määräysten toimeenpanoa.

Nykyisessä järjestelmässä virkamiesten vastuut hämärtyvät, ja pahimmillaan virkamiehet syrjäytetään asioiden valmistelusta, mikä on resurssien tuhlausta. Valmistelua syrjästä katsova virkakunta luonnollisesti turhautuu, mikä saattaa pitkittyessään vaikuttaa jopa virkamiesuralle hakeutumiseen.

On myös havaittu, että politiikan keskeiset päättäjät siirtävät poliittista vastuuta avustajajoukolleen tai jopa kätkeytyvät sen taakse. Keskeisten päättäjien perehtyminen asioihin on vähentynyt.

Avustajakunnan erilaiset kytkennät ulkopuolisiin tahoihin aiheuttavat omat eettiset pulmansa, jotka kärjistyvät, kun avustajat vaihtavat ilman karenssiaikoja hallituksen ministerien lähipiiristä muihin töihin.

Epäkohtien välttämiseksi valtiosihteerijärjestelmästä pitäisi luopua kokonaan. Ministerien poliittisten erityisavustajien roolia tulisi myös selkeyttää siten, että erityisavustajat olisivat yksinomaan asianomaisen ministerin henkilökohtaisia avustajia eivätkä osallistuisi ministeriössä käsiteltävinä olevien virkamiesvastuulla tapahtuvien asioiden valmisteluun.

Ministerien avustajien lukumäärää olisi syytä samalla supistaa. Virkamiesten kannalta nämä muutokset selkeyttäisivät työtä merkittävästi.

Veli Sundbäck
Hannu Leinonen
Boardman Advisors

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat