Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Metsien kestävä käyttö on keskeinen tavoite

Mielipide
 
Marja Kokkonen

Pääsihteeri Liisa Rohweder ja metsäasiantuntija Annukka Valkeapää esittivät kirjoituksessaan (HS Mielipide 7. 4.) näkemyksen, että suomalainen metsätalous ei ole kestävää. Tähän tulokseen on päädytty WWF:n tilaamassa selvityksessä.

Maa- ja metsätalousministeriö ei voi allekirjoittaa esitettyä väitettä. Metsien käyttöä ohjaavalla politiikalla asetetaan reunaehdot metsien hyödyntämiselle, jotta taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys turvataan.

Rohweder ja Valkeapää kritisoivat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden laatimia arvioita metsien kestävistä hakkuumahdollisuuksista. Laskelmien mukaan metsävarat mahdollistavat hakkuiden lisäyksen. Kirjoituksessa annettiin ymmärtää, että Luken arvioissa on jätetty huomioimatta hakkuumahdollisuuksien ekologiset tai sosiaaliset rajoitteet. Todellisuudessa kyseisissä laskelmissa on oletettu metsien suojelun rajoittavan hakkuita nykyistä enemmän.

Lisäksi arvioituja hakkuumahdollisuuksia vähentävät säästöpuut, joita metsänomistajat metsänhoitosuositusten ja sertifiointien perusteella jättävät metsiin hakkuiden yhteydessä. Suomen talouskäytössä olevista metsistä yli 95 prosenttia on sertifioitu kansainvälisen vaatimustason mukaisesti.

Valtioneuvosto hyväksyi uusimmat metsäpoliittiset linjaukset helmikuussa 2015 samalla, kun se hyväksyi Kansallisen metsästrategian 2025. Sen tavoitteena on lisätä runkopuun käyttöä nykyisestä 65 miljoonasta kuutiometristä 80 miljoonaan kuutiometriin. Luken laskelmia hyödynnettiin tavoitteita asetettaessa. Tällöin kuitenkin otettiin huomioon ympäristöhyötyjen entistä parempi turvaaminen.

Suomi on jo saavuttanut kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen mukaisen 17 prosentin suojelutavoitteen. Kansainväliseen tavoitteeseen lasketaan sen määritelmän mukaisesti suojelualueiden lisäksi muut alueiden käyttöä ohjaavat monimuotoisuuden turvaamiskeinot.

Vaikka metsälajien uhanalaistuminen jatkuu, uhanalaistumiskehitys on metsissä hidastunut, toisin kuin muissa elinympäristöissä. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti metsiin jätettävät säästöpuut ja toteutetut suojelutoimenpiteet. Monimuotoisuudelle tärkeän kuolleen puun määrä on nykyisin suurempi kuin esimerkiksi 1960-luvulla ja tavoitteena on kasvattaa sitä edelleen.

Kirjoituksessa väitettiin, että valtion tuella pyritään kasvattamaan bulkkituotteiden volyymia. Todellisuudessa julkisella rahoituksella edistetään metsien kasvua tulevien sukupolvien käyttöön sekä arvokkaiden luontokohteiden säilymistä. Lisäksi julkisella tuella rahoitetaan tuotekehitystä ja metsäalan tutkimusta, joka edistää esimerkiksi metsäalan jalostusarvon kasvattamista.

Keskustelua ja laskelmia kestävyydestä on syytä jatkaa, mutta sen pitää tapahtua kiinnittämällä huomiota kestävyyttä kuvaaviin monipuolisiin tunnuksiin metsässä ja metsävarojen käytössä, ei jonkin yksittäisen asian, kuten tietyn nimisen sertifioinnin, toteutumiseen.

Marja Kokkonen
metsäneuvos
maa- ja metsätalousministeriö

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat