Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Riippuvuutta tuontienergiasta on vähennettävä

Mielipide
 
Kaisa Saario

Suomi on erittäin riippuvainen tuontienergiasta. Tulevassa hallitusohjelmassa olisi syytä lunastaa vaalilupaukset ja systemaattisesti edistää energiaomavaraisuutta ja toimivaa energiapolitiikkaa. Energiariippuvuutta on vähennettävä poistamalla esteet kotimaisen energian käytöltä ja varmistamalla pohjoismaisen sähkömarkkinan toimivuus.

Energian nettotuonnin arvo oli vuonna 2013 noin 6,7 miljardia euroa. Nettotuontiin sisältyy kaikki tuontienergia, jota ei ole jatkojalostettu vientituotteiksi Suomessa. Eurostatin tilastojen mukaan Suomea vähemmän tuontienergiaa käyttää EU:n 27 jäsenmaasta 12 maata. Esimerkiksi Ruotsi ja Viro ovat selvästi vähemmän riippuvaisia tuontienergiasta kuin Suomi. Pohjoismaista Tanska ja Norja ovat peräti energiaomavaraisia.

Energiapolitiikan rakentaminen tuontienergian varaan on riski, varsinkin, kun suuri osa energiastamme tulee yhdestä maasta. Riskienhallinnan, kauppataseen ja työllisyyden takia energiaomavaraisuuden edistäminen on keskeistä.

Kauppakamarin energiakyselyyn vastanneet yritysjohtajat toivovat, että kotimaisia energianlähteitä hyödynnettäisiin energiantuotannossa nykyistä enemmän. Energiaomavaraisuuden nosto edellyttää biomassan, kuten turpeen, yhdyskunta- ja metsäjätteen, energiakäytön varmistamista tulevaisuudessakin.

Luotettava energiansaanti on yrityksille kilpailukykytekijä. Kohtuuhintaisen energian saanti on turvattava myös huippukulutuksen aikana. Tästä syystä niin kotimaiseen energiantuotannon kuin pohjoismaisten sähkönsiirtoyhteyksienkin pullonkaulat on poistettava.

Energiaomavaraisuuden edistämisessä on esteitä, jotka on syytä raivata. Kauppakamarin energiakyselyssä yritykset pitivät lupaprosessien sujuvuutta merkittävänä asiana yritysten kilpailukyvyn kannalta. Hidas luvitus vaikeuttaa myös energiaomavaraisuuden nostoa. Energiainvestointeihin tarvittavien lupien käsittelyaikoja pitäisikin lyhentää ja yhdenmukaistaa sekä hallinnollista taakkaa keventää. Yritysjohtajat toivoivat vauhtia erityisesti uusien turvetuotantoalueiden ja tuulivoimainvestointien lupamenettelyihin.

Yritysjohtajat toivat esille myös erilaisten tukien ja ohjauskeinojen vaikutuksia yrityksiin ja energiamarkkinoihin. Laajamittaisella tukipolitiikalla on seurannaisvaikutuksia, joita ei ole otettu päätöksenteossa riittävästi huomioon. Markkinoiden toimivuuden ja yhteiskunnan kustannusten vuoksi tukimekanismien pitää olla laskevia ja ajallisesti rajoitettuja. Päällekkäisistä tai jopa ristiriitaisista ohjauskeinoista olisi päästävä eroon. Suomen etu on, että tulevassa hallitusohjelmassa tavoitteeksi nostetaan monipuolinen ja kilpailukykyinen sekä aikaisempaa omavaraisempi energiantuotantojärjestelmä.

Kaisa Saario
asiantuntija, Keskuskauppakamari

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat