Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Tuulivoimaloiden melu arvioidaan alakanttiin

Mielipide
 
Kalevi Nikula

Suomessa tuulivoiman rakentamisen suurin ongelma on meluhaitta. Tuulivoimalat suunnitellaan liian lähelle asutusta. Monilla paikkakunnilla tämä on saanut – täydestä syystä – vakinaiset asukkaat ja loma-asukkaat varuilleen.

Ympäristöministeriö on jo pitkään yrittänyt saada aikaan asetusta ja ohjeita siitä, miten tuulivoiman aiheuttama melu tulisi käsitellä ja mitoittaa. Ministeriö ei halua kiinteitä vähimmäisetäisyyksiä asutuksen ja voimaloiden välille, kuten eräiden kuntien päättämää kahden kilometrin rajaa, vaan kaikki perustuu tähän tarkoitukseen kehitettyihin melumallinnuksiin.

Tuulivoimayhtiöiden palkkaamat konsultit laativat hankkeista etukäteen melumallinnukset. Laatijan harkinnassa on, mitä epävarmuustekijöitä niissä huomioidaan. Mallinnukset perustuvat ulkomaisten laitevalmistajien ilmoittamiin melupäästöihin ihanteellisissa sääolosuhteissa.

Valmistajat esimerkiksi ilmoittavat, ettei voimaloista aiheutuisi erityisen häiritsevää, nopeasti sykkivää melua eli niin sanottua amplitudimodulaatiota. Käytännössä sitä kuitenkin havaitaan lähes aina isojen voimaloiden yhteydessä.

Tämä erityisesti ilta- ja yöaikaan häiritsevä ilmiö johtuu pohjoisten sääolojemme vaihtelevaisuudesta. Mallinnustulosten muutkin epävarmuustekijät, kuten melun kapeakaistaisuus, tulisi huomioida, mutta näin ei käytännössä tehdä.

Ympäristöministeriön ohjeessakin todetaan, että epävarmuustekijöiden tarkastelu vaatii erityistä asiantuntemusta. Mikäli epävarmuudet otettaisiin asianmukaisesti huomioon, nykyiset etäisyydet asuntojen ja voimaloiden välillä vähintään kaksinkertaistuisivat.

Asutuksen liepeiltä yhtiöt saavat valmiit tiet ja sähkölinjat. Eri paikkakunnille on jo perustettu 22 suurta tuulivoima-aluetta. Niistä peräti 16 alueen lähialueiden asukkaat ovat kertoneet julkisuudessakin kärsivänsä meluongelmasta. Eli kolme neljästä tuulivoimahankkeesta on sijoitettu siten, että asukkaat häiriintyvät.

Miten kansalaisten kokemiin selviin meluongelmiin aiotaan vastata? Tuulivoimayritysten painostaessa ympäristöministeriö valmistelee nyt uusia, aikaisempia sitovampia ohjeita. Ne sallisivat asutukselle nykyistä ohjeistusta suuremman melupäästön ja siten mahdollisen terveyshaitan.

Asukkaiden valitukset viranomaisille ja hallintotuomioistuimille jatkuisivat ja lisääntyisivät. Syntyisi myös ristiriita väljien ulkomeluarvojen ja sosiaali- ja terveysministeriön tiukempien sisämelunormien välillä.

Hankesuunnitelmia on jo viisinkertainen määrä vuoden 2020 tuulivoimatavoitteen saavuttamiseksi. Järkevältä tuntuisi, että niistä pyrittäisiin toteuttamaan vain parhaimmat.

Kalevi Nikula
puheenjohtaja
Tuulivoima-kansalaisyhdistys

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat