Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Aikuiskoulutustuen muutos pahentaisi työttömyyttä

Mielipide
 
Kati Korhonen-Yrjänheikki

Hallitusohjelman lisätoimenpiteisiin sen varalta, että yhteiskuntasopimusta ei synny, on listattu aikuiskoulutustuen perusosan muuttaminen lainaksi.

Aikuiskoulutustuki on hyvä esimerkki kolmikantaisesti rahoitetusta ja toteutetusta toimenpiteestä, joka lisää suomalaisten työmarkkinoiden kilpailukykyä. Sen perusosan muuttaminen yksilölle lainaksi romuttaisi etuuden, joka ennaltaehkäisee työttömyyttä, nostaa työllisyysastetta ja pidentää työuria.

Aikuiskoulutustukea käyttäneistä 96 prosenttia sanoo, että aikuiskoulutustuen merkitys oli melko tai erittäin merkittävä tekijä, joka mahdollisti koulutukseen hakeutumisen. Samaa mieltä on 93 prosenttia tukea käyttäneiden työnantajista. Kaksi kolmasosaa tuen saajista käyttää etuutta osaamisensa uudelleen suuntaamiseen tai kokonaan uuden ammatin hankkimiseen.

Vuonna 2014 tehdyssä aikuiskoulutustuen vaikuttavuustutkimuksessa nousivat lisäksi esiin työkyvyn ja työssä jaksamisen parantuminen.

Lähes kolmasosa nykyisistä ammateista katoaa vuoteen 2030 mennessä. Digitalisaatio, globalisaatio ja kestävän kehityksen vaatimukset mullistavat työmarkkinoita. Työllisyysasteen nostamiseksi ja työurien pidentämiseksi on keskeistä edistää työvoiman osaamisen uudistamista mahdollisimman laaja-alaisilla toimenpiteillä.

Aikuiskoulutustuen kysyntä on kasvava, ja tuki on osoittautunut toimivaksi keinoksi vauhdittaa työvoiman osaamisen suuntaamista muuttuvien työmarkkinoiden mukaisesti. Tuen saajien määrä on kolminkertaistunut viiden viime vuoden aikana. Vuonna 2010 aikuiskoulutustukea sai noin 6 000 henkilöä, kun vuonna 2014 etuuden käyttäjien määrä oli 18 000.

Aikuiskoulutustukea saavan palkansaajan mediaaniansio vuonna 2014 oli 2 657,50 euroa. Tukijakson pituus on lähes joka toisella vähintään 15 kuukautta. Mikäli perusosa muuttuisi lainaksi, se tarkoittaisi 15 kuukauden ajalta keskimäärin noin 10 600 euron lainaa.

Aikuiskoulutustuen vaikuttavuustutkimus osoittaa, että taloudelliset syyt ovat merkittävin este kouluttautumiselle. Käytännössä aikuiskoulutustuen perusosan muuttaminen yksilölle lainaksi tekisi ammatinvaihdon taloudellisesti mahdottomaksi tai vähintäänkin kannattamattomaksi merkittävälle osalle palkansaajista.

Yrittäjä voi saada vain aikuiskoulutustuen perusosaa (705,20 euroa kuukaudessa). Sen muuttaminen lainaksi merkitsisi siis käytännössä yrittäjien aikuiskoulutustuen lakkauttamista nykymuodossaan.

Etuuden saajista vain neljä prosenttia on yrittäjiä, mutta hakemusten määrän kasvu on voimakasta: vuoden 2015 alusta alkaen noin 22 prosenttia hakijoista on ollut yrittäjiä. Yrittäjyys työmarkkinoilla yleistyy, ja myös yrittäjillä on kasvava tarve osaamisen uudistamiseen.

Kati Korhonen-Yrjänheikki
toimitusjohtaja, Koulutusrahasto

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat