Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Rakentamisen päätösten laillisuutta on valvottava

Mielipide
 
Jukka Heikkinen

Taloussivujen uutisessa (HS 26. 6.) kerrottiin hallituksen aikeista rajoittaa kunnan asukkaiden valitusoikeutta kaavoituksesta rajaamalla valitusoikeus asianosaisiin.

Keskimäärin vain joka kymmenes kaava-asia menee alueellisiin oikeuksiin, ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka päätyy vain noin 3–4 prosenttia asioista. Näistäkin valtaosa on niitä, joissa yksityishenkilö tekee valituksen itseään koskevasta asiasta tai siitä, ettei oma asia etene. Valitusoikeuden rajaaminen asianosaisiin ei siten auta rakentamista, mutta laillisuusvalvonnalle sillä olisi laajakantoiset ja pahat seuraukset.

Kuntalakia koskevan hallituksen esityksen (1994) mukaan kuntalaisten valitusoikeutta on pidettävä paitsi kunnan jäsenen oikeutena valvoa hallinnon laillisuutta myös valtion yleisenä valvontakeinona, jolloin kysymys on kansalaisten oikeussuojan takaamiseen ja oikeusjärjestyksen ylläpitämiseen liittyvästä valvonnasta, mikä on eräs keskeisimpiä valtiovallan tehtäviä oikeusvaltiossa.

Kaavapäätökset ovat yhteisöllisiä eivätkä asianosaisratkaisuja, ja ne vaikuttavat kauan ja jopa yli kuntarajojen. Päätöksenteossa on voitu menetellä väärin tai kaava ei luo terveellistä, turvallista ja viihtyisää asumista ja liikkumista. Voi myös olla, ettei kaava suojele ympäristöä ja rakennettua perintöä. Päätöksen laillisuus on aina vähintään kaikkien kuntalaisten asia kaavan koosta riippumatta.

Mikäli valitusoikeutta rajoitetaan, ongelmaksi muodostuvat resurssipula ja valituskohteiden kapeus.

Asukasyhdistyksillä tai naapureilla, jos näitä ylipäätään on, ei ole intressiä eikä resursseja valvoa esimerkiksi kaavoitetun asuintontin pihan riittävyyttä ja terveellisyyttä tuleville asukkaille.

Viranomaisilla ja yhdistyksillä ei ole resursseja valvoa vammaisten, lasten ja vanhusten oikeuksien toteutumista kaavoissa. Jos vain viranomaiset tai organisaatiot valvoisivat, pelkona olisivat myös hyvä veli -verkostot, elitismi, oligarkia ja korruptio.

Uskottava valvonta edellyttää laajaa valitusoikeutta, jolla tavoitetaan ne, joilla on intressiä ja puolueetonta asiantuntemusta sekä resursseja valittaa. Tämän takeena ovat kuntalaisten erilaiset verkostot, poliittinen ja muu osallistuminen ja järjestäytyminen, osaaminen sekä kuntalaisten heterogeenisuus, suuri lukumäärä ja laaja sosiaalinen pääoma.

Laissa on harvoin sitovia normeja terveellisyydelle, turvallisuudelle, viihtyisyydelle tai ympäristönsuojelulle ja vammaisten oikeuksille. Hylätyilläkin valituksilla kehitetään silloin kaavan sisältövaatimusten tulkintaa lainkäytön ja päätösten tueksi. Turhia valituksia ei ole.

Kaava-asioiden valitusoikeuden rajaamisen sijasta tulisikin miettiä laajan valitusoikeuden ulottamista myös rakennuslupapäätöksiin. Kaavan sisältövaatimusten toteutuminen nimittäin ratkeaa usein vasta rakentamisen yhteydessä.

Jukka Heikkinen
Helsinki

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat