Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Valtion on otettava vastuu sijaishuollosta

Mielipide
 
Hanna Heinonen Susanna Hoikkala

Viime vuosina on kiinnitetty huomiota lapsiperheille tarjottavien varhaisten palveluiden ja lastensuojelun avohuollon kehittämiseen. Samaan aikaan sijaishuollon kokonaisvaltainen tarkastelu ja kehittäminen ovat jääneet pahasti jälkeen.

Sijaishuoltokentän moninaistuminen on asettanut isoja vaatimuksia kansalliselle ohjaukselle ja valvonnalle. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että alan ohjauksesta vastaavilla ei ole selkeää kokonaiskuvaa sijaishuollosta osana lapsiperheiden palvelukokonaisuutta.

Sijaishuolto on monimuotoista. Sitä toteutetaan niin perhehoitona yksityisissä sijaisperheissä ja luvanvaraisessa ammatillisessa perhehoidossa kuin laitoshoitona erilaisissa lastensuojelulaitoksissa. Sijoitukset perustuvat aina lastensuojelulakiin. Sijoitetut lapset ovat eri-ikäisiä ja tulevat erilaatuisista elämäntilanteista.

Sijoitusten taustatekijät ja lasten tarpeet ovat aina yksilöllisiä. Lapsen tarpeita vastaavan sijaishuoltopaikan löytäminen on vaativa tehtävä.

Sijaishuoltotyö on tunnustettava yhdeksi yhteiskuntamme vaativimmista tehtävistä. Sijaisvanhemmat ja sijaishuollon ammattilaiset vastaavat ympäri vuorokauden niiden lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jotka ovat syystä tai toisesta sijaishuollon tarpeessa.

Sijaishuoltotyö on käytännössä ympärivuorokautista, vaativaa ihmissuhde- ja muutostyötä. Turvallisten olosuhteiden aikaansaaminen edellyttää toimivia tukirakenteita, aikaa ja riittävää määrää asiansa osaavia, toimintakykyisiä, sitoutuneita ja lapset huomioivia aikuisia.

Se edellyttää myös alan tietopohjan vahvistamista: tarvitaan taho tuottamaan sijaishuoltotyön tarpeista lähtevää ja teoreettisen tutkimuksen yhdistävää tietoa, jota voidaan soveltaa käytännössä.

Taloudellisten resurssien tiukkeneminen ja pitkälle viety palvelujen yksityistäminen ruokkivat toimialalla vallitsevaa keskinäistä kilpailua. Kilpailulla saavutettaviin taloudellisiin säästöihin tuijottaminen ei saisi tarkoittaa silmien ummistamista sijaishuoltotyön vaativuudelta. Sen paras mahdollinen toteutuminen edellyttää myös taloudellista panostusta.

Sijaishuollossa olevien ja olleiden kokemuksille on onneksi herkistytty enevässä määrin viime vuosina. Lasten lisäksi on kuultava niitä, jotka toteuttavat sijaishuoltoa käytännössä.

Monipuolista tietoa tarvitaan myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisten ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisen arvioimiseksi ja epäasiallisten käytäntöjen kitkemiseksi. Oikeusturvakeinoja olisi selkiytettävä kiireellisesti kaikkien toimijoiden osalta.

Sijaishuollossa on pystyttävä vastaamaan monenlaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeisiin. Se edellyttää selkeää ja vastuullista kansallista ohjauspolitiikkaa sekä läpinäkyviä ja yhtenäisiä, toimialan kaikki osapuolet sitovia pelisääntöjä. Kokonaisvaltaista kehittämistä tulisi tehdä yhteisenä työnä lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä kanssa.

Hanna Heinonen
toiminnanjohtaja
Susanna Hoikkala
erityisasiantuntija
Lastensuojelun Keskusliitto

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat