Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Johtajuuden muutos on syytä tunnistaa

Mielipide
 
Päivi Rauramo

Kotimaansivuilla (HS 14. 8.) kerrottiin Anu Pynnösen väitöskirjatutkimuksesta otsikolla "Väitös: Huonoista johtajista vaietaan". Jutussa tuotiin esiin, että huonon johtamisen syitä etsitään jopa johdettavista.

On hyvä, että johtamisesta puhutaan, mutta kriittisessä arvioinnissa on tärkeää myös tiedostaa johtajuuteen liittyvä muutos.

Organisaatioiden hierarkkisia rakenteita on vuosien varrella purettu, erityisesti keskijohdon kustannuksella. Siten myös johtajuus on enenevässä määrin siirtynyt osaksi jokaisen työntekijän työtä ja henkilökohtaista vastuunkantoa. Toisaalta tämän kehityksen seurauksena esimiehillä on yhä suurempi joukko alaisia, joiden työsuoritusta pitäisi seurata ja joista tulee kantaa huolta.

Työelämän lainsäädäntö ja siihen liittyvät esimiestyötä koskevat velvoitteet eivät ole vähentyneet eivätkä seuranneet muutoksen suuntaa.

Johtaminen on parhaimmillaan tunteen viritystä, innostamista sekä konkreettista tavoite- ja palauteviestintää. Tavoitteena on mahdollistaa hyvä ja sujuva työ, ei estää eikä hankaloittaa sitä. Johtaminen on myös osaamisen varmistamista, luottamuksen rakentamista, suunnan näyttämistä ja ongelmiin puuttumista.

Jokaiselta edellytetään yhä enemmän kykyä johtaa itseään. Tämä tarkoittaa uudenlaisia osaamisvaatimuksia: kykyä arvioida oman työn tuloksia suhteessa omiin ja organisaation tavoitteisiin, kykyä tehdä kehitysehdotuksia, hallita omaa ajankäyttöä ja kuormittumista sekä ottaa puheeksi työpaikan ongelmatilanteita. Onko näitä taitoja vahvistettu muutosmyllerryksessä riittävästi?

Työnantajan edustajana toimivan esimiehen vastuulla on seurata työn tuloksia, työilmapiiriä, työn terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden yksilöllistä kuormittumista sekä työaikaa. Työsopimuslain mukaan työnantajan on edistettävä suhteitaan työntekijöihin, samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan, jotta tämä voi edetä työurallaan.

Lisäksi on edistettävä aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä puututtava ongelmiin, joista voi aiheutua vaaraa työntekijöiden terveydelle. Ovatko esimiehet saaneet riittävän perehdytyksen vastuisiinsa?

Laki edellyttää perehdyttämistä niihin vastuisiin, joita joudumme kantamaan. Onko työhön liittyvä ajankäyttö arvioitu uuden tilanteen myötä niin, että keskustelu, arviointi ja kehittäminen on mahdollista?

Kaikilla ei ole johtamiseen liittyviä taitoja eikä motivaatiota. Työnantajan on siis huolehdittava, että jos joku esimies tai alainen ei suoriudu työstään, hän saa yksilöllistä ohjausta. Jos ohjaus, perehdytys, koulutus, valmennus ja muut mahdolliset tukitoimet eivät auta, toimenkuvan tai työtehtävän muutos voi olla tarpeen.

Puhe huonoista ja hyvistä johtajista, kuten myös alaisisista, ei ole kovin rakentavaa. Usein kyse on siitä, että työn vaatimukset ja yksilön edellytykset eivät ole kohdallaan.

On myös muistettava, että esimiehen ja alaisen suhde on kahden aikuisen vuorovaikutussuhde, jonka muodostumisessa molemmilla osapuolilla on tärkeä roolinsa. Hyvä esimies auttaa alaista onnistumaan ja päinvastoin. Tärkeintä on kummankin halu kehittyä paremmaksi omassa tehtävässään ja siksi rohkeus myös pyytää aktiivisesti palautetta omasta toiminnastaan. Vaikeneminen ei ole kultaa.

Päivi Rauramo
asiantuntija, Työturvallisuuskeskus

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat