Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Henkilöstömitoitus riippuu asiakkaiden palveluntarpeesta

Mielipide
 
Päivi Voutilainen Satu Karppanen Erkki Papunen

Helsingin Sanomat uutisoi (26.10.) vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta koskevan laatusuosituksen muuttamisesta. Uutinen vaatii eräiltä osin täsmentämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa antamassa vanhuspalveluja koskevassa laatusuosituksessa annetaan suosituksia muun ohella henkilöstömitoituksesta sekä siitä, mitä henkilöstöryhmiä mitoitukseen lasketaan.

Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien osalta mitoitusta ollaan uudistamassa hallitusohjelman mukaisesti siten, että suositus henkilöstön ehdottomaksi vähimmäismääräksi olisi tulevaisuudessa 0,40–0,50 hoitotyöntekijää asukasta kohden nykyisen 0,50:n sijaan. Terveyskeskusten vuodeosastolla suositus henkilöstön vähimmäistasosta pysyisi nykyisellään 0,60–0,70 hoitotyöntekijää potilasta kohden.

Laatusuosituksessa on kysymys henkilöstön ehdottomasta vähimmäismitoituksesta, jonka riittävyys riippuu asiakkaiden hoitoisuudesta. Niin kutsutun vanhuspalvelulain lähtökohtana on, että toimintayksikön henkilöstön määrä ja koulutus vastaavat asiakkaiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta.

Tosiasiallinen henkilöstömitoitus kussakin toimintayksikössä riippuu siis asiakkaiden palveluntarpeesta. Vähimmäismitoituksen muutoksella mahdollistetaan palveluntarpeen huomioon ottaminen aiempaa joustavammin.

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta on ollut poikkeuksellisen mittavaa ja järjestelmällistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2014 toteuttamassa seurannassa henkilöstömitoitukset olivat pääsääntöisesti suositusten tasoisia eikä yksikään tehostetun palveluasumisen toimintayksikkö alittanut 0,4:n mitoitusta. Henkilöstömitoituksesta saatujen seurantatietojen perusteella on ilmeistä, että matalampi mitoitus on yhteydessä matalampaan hoitoisuuteen.

Iäkkäiden palvelujen kehittämisen painopisteenä on jo pitkään ollut laitoshoitopainotteisuuden purkaminen ja kotiin annettavien palvelujen valikoiman laajentaminen. Palveluja järjestävän tahon toimintavapauden lisääminen parantaa mahdollisuuksia kehittää uusia innovatiivisia palvelumuotoja, jotta entistä suurempi iäkkäiden joukko pystyisi asumaan kotonaan.

Rakennemuutoksen toteuttaminen edellyttää huomion ja resurssien kohdistamista kotiin annettavien palvelujen kehittämiseen, uusien asumismuotojen ja esteettömien asuinympäristöjen luomiseen sekä muun palveluntarpeen ennaltaehkäisyyn. Rakennemuutoksen edistämiseksi panostetaan tällä hallituskaudella vahvasti myös omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen. Lisäksi on kehitettävä uusia palvelumuotoja kotiin annettavien palvelujen ja ympärivuorokautisen hoidon väliin.

Iäkkäiden palveluja koskevan keskustelun tulisikin siirtyä kaavamaisesta desimaalikeskustelusta siihen, miten iäkkäiden muuttuviin palvelutarpeisiin voidaan vastata riittävän joustavasti omaan kotiin.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat