Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Irti tyttöjen ja poikien vastakkainasettelusta

Vertailun kulttuuri vahvistaa stereotyyppisiä käsityksiä lapsista oppijoina ja kulttuurisina toimijoina.

Mielipide
 
Helsingin Sanomat

Lapset ylläpitävät sukupuolittuneita käsityksiä tytöistä ja pojista oppijoina. Käsitykset kaventavat heidän toimintansa mahdollisuuksia oppimisen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Tämä nousi esiin musiikki- ja tanssikasvatuksen alaan kuuluvissa väitöstutkimuksissamme.

Tyttöjen ja poikien oppimista käsitelleen viimeaikaisen mediakeskustelun valossa asia ei yllätä. Vaikka puheenvuoroissa käsitykset sukupuolesta ja oppimisesta vaihtelevat, yhteisenä piirteenä on, että niissä tyttöjä ja poikia on tarkasteltu olemukseltaan toisilleen vastakkaisina.

Jako kahteen vastakkaiseen sukupuoleen ei riitä näkökulmana eikä tosiasiallisena kohtaamisen tilana. Sukupuolta tulee tarkastella sellaisena kuin se näyttäytyy – moninaisena.

Oppimispolkujen koodittuneet vuorovaikutustilanteet rakentavat sukupuolittunutta oppijaidentiteettiä muokaten valintoja ja luottamusta omaan osaamiseen.

Koulukeskustelun kannanotot ovat maalanneet kuvaa akateemisesti taitavista tytöistä ja tunne-elämän turbulenssissa pyörivistä alisuoriutuvista pojista. ”Tytöt valtaavat huippulukioita” -tyyppiset otsikot eivät kuitenkaan ole esittäneet tyttöjenkään koulumenestystä yksiselitteisen myönteisessä valossa. Herää kysymys, onko pojista mahdollista puhua ilman, että puhutaan tytöistä tai syyllistetään tyttöjä, ja päinvastoin.

Vertailun kulttuuri vahvistaa stereotyyppisiä käsityksiä lapsista oppijoina ja kulttuurisina toimijoina. Vanhemmat ja kasvattajat ovat avainasemassa asenteiden haastamisessa. Dialogisesta, kehollisesta, oppilaan omasta kokemusmaailmasta ammentavasta ja käytännönläheisestä oppimisesta hyötyvät kaikki sukupuoleen katsomatta.

Lasten käsitykset oman toimimisen mahdollisuuksista kumuloituvat jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa syntyneistä kokemuksista. Tässä prosessissa koulu on merkittävässä roolissa. Kasvattajan tehtävä on tukea jokaisen lapsen ja nuoren ainutkertaisuutta ja auttaa ylittämään sekä itseen että toisiin kohdistuvia ennakkokäsityksiä.

Tasa-arvo on taitolaji, kuten osuvasti todetaan Opetushallituksen tuoreessa tasa-arvokasvatuksen oppaassa. Dialoginen pedagogiikka edellyttää kohtaamisen tiloja, joissa asioita voidaan tarkastella sellaisina kuin ne näyttäytyvät kohtaamisen hetkellä. Toisaalta sukupuolen neutralisoiminenkaan ei tue sukupuolisensitiivisen oppimisympäristön rakentumista vaan saattaa jopa ylläpitää sanatonta vastakkainasettelua.

Suomen Akatemian rahoittamassa Artsequal-tutkimushankkeessa tarkastelemme sukupuolten tasa-arvoa taidekasvatuksen näkökulmasta. Vaikka omat yksittäiset tutkimushankkeemme kohdistuvat siihen, kuinka sukupuoli ohjaa lasten toimintaa ja valintoja taidekasvatuksessa, on esiin nostamamme kysymys kulttuurisesti paljon laajempi. Se koskee niitä sosiaalisia mekanismeja, jotka rajoittavat lasten ja nuorten mahdollisuuksia rakentaa vapaasti omaa identiteettiään ja toimijuuttaan ilman sukupuoleen sidottuja ennakko-odotuksia.

Anna Kuoppamäki

musiikin tohtori

Isto Turpeinen

tanssitaiteen tohtori

Artsequal-hankeen tutkijatohtorit

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat