Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Vanhusten huonoa kohtelua pitää ehkäistä ennalta

Kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna ihmisten halventava kohtelu laitoksissa liittyy maan poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ilmapiiriin.

Mielipide
 
Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomissa on kirjoitettu Valviran kyselystä, joka osoitti, että vanhusten huono kohtelu on arkipäivää hoitokodeissa. Herää kysymys, onko hoitokotien valvonta Suomessa järjestetty asianmukaisesti, tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

Olen kiertänyt neljä vuotta suljettuja laitoksia Euroopan neuvoston jäsenmaissa kidutuksen vastaisen komitean jäsenenä. Haluan tuoda keskusteluun muutaman kokemukseeni perustuvan näkökulman.

Laitoksissa asuvat ihmiset ovat muita alttiimpia halventavalle kohtelulle, koska lukittujen ovien takana on helpompi käyttää valtaa niitä kohtaan, jotka ovat ehkä muita heikompia. Jos laitosten asukkaita on kohdeltu huonosti, on tärkeää, että laiminlyönteihin puututaan oikeusvaltiollisin keinoin, esimerkiksi käynnistämällä esitutkinta. On aina tärkeää varmistaa, että huonosta kohtelusta joutuu vastuuseen, eikä niin sanottua rankaisemattomuuden kulttuuria voi hyväksyä.

Kaikissa tilanteissa on kuitenkin parempi, jos kielletty kohtelu pystytään ehkäisemään ennalta. Ennaltaehkäisyn tavoitteena on vähentää niitä riskitekijöitä, jotka käytännössä ja laitosten arjessa mahdollistavat vanhusten huonon kohtelun.

Ennaltaehkäisyssä kiinnitetään huomiota erityisesti rakenteellisiin asioihin sekä laitoksen johtoon, toimintakulttuuriin ja toiminnan läpinäkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Ennaltaehkäisyn näkökulmasta on tärkeää, että keskeiset tapahtumat (ulkoilut, peseytyminen ja niin edelleen) kirjataan aina. Huonon työntekijän irtisanominen ei riitä, jos laitoksen hiljainen toimintakulttuuri mahdollistaa halventavaa kohtelua.

Paras tapa valvoa laitoksissa asuvien oikeuksia ja kohtelua on tutkimusten mukaan laitosten säännöllinen, tehokas ja riippumaton tarkastustoiminta. Laitosten omavalvonta ei riitä, ja harva vanhus tekee itse kanteluita.

Realistisimman kuvan laitoksista saa yllätystarkastuksilla. Tarkastusten aikana keskustellaan luottamuksellisesti laitoksessa asuvien kanssa ja kiinnitetään huomiota esimerkiksi vanhusten arvokkaaseen kohteluun, ulkoiluun, lääkitykseen, ruokailuun ja hygieniaan.

Ihmisten halventava kohtelu laitoksissa liittyy maan poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ilmapiiriin. Jos laitoksen johto on haluton puuttumaan halventavaan kohteluun, se usein heijastuu myös laitosten arkeen. Lisäksi laitosten materiaalisilla olosuhteilla, viihtyisyydellä ja arkkitehtuurilla on läheinen yhteys halventavan kohtelun ennaltaehkäisyyn.

Ennaltaehkäisyn näkökulmasta pienetkin yksityiskohdat voivat olla tärkeitä. Esimerkiksi se, että laitoksissa työskentelevät voidaan helposti tunnistaa asuun kuuluvan nimikortin avulla, ja se, että toteutuneet ulkoilut kirjataan.

Ennaltaehkäisy on moniammatillinen haaste: se ei ole vain juristien asia, vaan kielletyn kohtelun riskien kartoittamiseen tarvitaan esimerkiksi terveydenhuollon ja vanhustyön asiantuntemusta. Omaisilla on usein tärkeää tietoa, joka liittyy laitoksen arkeen.

Kielletyn kohtelun ennaltaehkäisyn kannalta olisi tärkeää, että myös kansalaisjärjestöt pyrkisivät omassa toiminnassaan seuraamaan laitosten olosuhteita ja lisäämään laitosten toiminnan läpinäkyvyyttä.

Valviran kysely osoittaa, että Suomessa ei ole tehokasta vanhusten hoitokotien valvontaa. Tarkastustoimintaa on kehitettävä, ja laitoksissa asuvien vanhusten oikeudet tulee määritellä laissa selvemmin.

Jari Pirjola

oikeustieteen tohtori

Helsinki

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat