Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kuluttajapalveluja koskevat säännökset saatava ajan tasalle

Suuri osa kuluttajapalveluista on sopimusoikeuden yleisten periaatteiden varassa.

Mielipide
 
Helsingin Sanomat

Kun sääntelyä puretaan, on samalla kiinnitettävä huomiota lainsäädännön aukkoihin. Vuodelta 1978 peräisin olevassa kuluttajansuojalaissa on kattavat säännökset tilanteisiin, joissa kauppaa käydään kulutustavaroista. Palveluja koskevat säännökset ovat sen sijaan puutteelliset. Viime aikoina puute on tullut yhä useammin esille, kun vireillä on isoja palvelumarkkinoita mullistavia ja kehittäviä hankkeita, kuten liikennekaari ja sote-uudistus.

Kuluttajansuojalaissa on palveluja koskevat virhesäännöt vain kuluttajan omaisuuteen kohdistuvista korjauksista – esimerkiksi sellaisista, joissa kuluttaja korjauttaa autoaan tai kun hän tekee yrityksen kanssa sopimuksen kylpyhuoneen pintaremontista. Terveyden- ja kauneudenhoito-, majoitus-, kuljetus-, koulutus- ja lipunmyyntipalvelut jäävät sen sijaan lain palveluja koskevan 8. luvun soveltamisalan ulkopuolelle.

Tällaisia aineettomia kuluttajapalveluja, joita varten ei ole sopimusoikeudellisia säännöksiä, on yhä enemmän. Esimerkiksi digitalisaation ja jakamistalouden seurauksena syntyy uusia palveluita ja palvelumalleja, jotka eivät kuulu nykyisten palvelusäännösten soveltamisalaan.

Yleisesti sovellettavien säännösten puuttuessa on muutamissa erityislaeissa määritelty kuluttajan ja palveluntuottajan sopimusoikeudellinen asema. Tällaisia ovat muun muassa tietoyhteiskuntakaari, sähkömarkkinalaki ja valmismatkalaki. Erityislakien soveltamisala on kuitenkin suppea.

Suurta osaa kuluttajapalveluja koskevat vain sopimusoikeuden yleiset periaatteet. Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja oikeudellisia riitoja. Se vaikeuttaa myös kattavien, yhtenäisten ja yleisten sopimusehtojen laatimista eri palvelusektoreille. Ehdot helpottaisivat yritysten toimintaa ja sujuvoittaisivat muun muassa reklamaatioiden hoitoa.

Kun merkittävä osa julkisista palveluista on tulossa valinnanvapauden piiriin, terveyspalvelun virheellisyyttä arvioitaessa joudutaan yhä useammin hakemaan apua auton korjaamista ja remontteja varten laadituista säännöksistä. Henkilöön kohdistuvista palveluista pitäisikin säätää kuluttajansuojalaissa nykyistä tarkemmin, jotta näiden palvelujen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon.

On myös pohdittava, tulisiko kuluttajansuojalakiin ottaa joitakin palveluja yleisesti koskevia säännöksiä. Ne tulisivat sovellettaviksi silloin, kun mikään erityislaki tai -säännös ei säätele kuluttajan ja palveluntarjoajan oikeusasemaa. Tällaiset yleissäännökset voisivat koskea esimerkiksi palvelun virheen määrittelyä ja seuraamuksia sekä sopimusten muutostilanteita. Yleissäännöksillä voitaisiin paitsi paikata sääntelyssä olevia aukkoja myös tuoda ennustettavuutta kuluttajien ja palveluntuottajien välisiin suhteisiin, kun uusia palveluita ja palvelumalleja kehitetään.

Päivi Hentunen

kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajavastuualueen ylijohtaja

Pauli Ståhlberg

Kuluttajariitalautakunnan

puheenjohtaja

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat