Georg Gimpl

Filosofian tohtori s. 26.5.1949 k. 10.10.2014
Georg Gimpl
Georg Gimpl

Filosofian tohtori, yliopistonlehtori Georg Gimpl kuoli äkillisesti aivoinfarktiin Linzissä 10. lokakuuta 2014. Hän oli 65-vuotias, syntynyt 26. toukokuuta 1949 Abtenaussa, Itävallassa.

Gimpl teki akateemisen uransa Helsingin yliopistossa toimien vuodesta 1975 saksan kielen ja itävaltalaisen kirjallisuuden lehtorina saksalaisessa laitoksessa ja sittemmin germaanisen filologian oppiaineessa nykykielten laitoksella. Vuodesta 2004 hänen virkanimikkeenään oli yliopistonlehtori. Hän toimi germaanisen filologian vt. apulaisprofessorina vuosina 1993–1995.

Yliopistonlehtorina Gimpl vastasi erityisesti oppiaineen kirjallisuustieteellisestä opetuksesta. Saksankielisen kirjallisuuden lisäksi Gimplin tutkimusintresseihin kuului etenkin itävaltalaisen filosofian historia.

Gimpl käytti taidokasta retoriikkaa germaanisen filologian oppiaineen historiaa käsittelevissä teksteissään ja korkeakoulupoliittisissa kirjoituksissaan. Hänen kärjekäs, poleeminen tyylinsä ei aina saanut osakseen kaikkien hyväksyntää. Dialektisen tarkastelutapansa laadukkuuden ja argumentaationsa johdonmukaisuuden ansiosta hänen onnistui luoda itselleen sekä työyhteisössään että kansainvälisissä piireissä terävän ajattelijan maine.

Oppineisuutensa ansiosta hän oli suosittu keskustelukumppani ja esitelmöitsijä sekä arvostettu tiedemies.

Myös opetuksessaan Gimpl asetti korkeat vaatimukset niin itselleen kuin opiskelijoilleen. Lahjakkaiden opiskelijoiden innostaminen kirjallisuuden pariin oli hänelle sydämen asia.

Opiskelijat saattoivat aina luottaa hänen apuunsa ja asiantunteviin neuvoihinsa.

Gimpl osallistui säännöllisesti opiskelijoiden ainejärjestön järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Näissä yhteyksissä hänet tunnettiin iloisena, elämänmyönteisenä ja suurpiirteisenä ihmisenä.

Gimplillä oli laajat sosiaaliset verkostot Helsingissä ja kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Ihmisenä hän oli solidaarinen: hän tunsi myötätuntoa sosiaalisesti vähäosaisia kohtaan ja ajoi heikkojen oikeuksia.

Georg Gimplin äkillinen kuolema on valtava menetys perheelle. Se jättää suuren aukon myös Helsingin yliopiston germaanisen filologian oppiaineeseen.

Hartmut Lenk
Kirjoittaja on Georg Gimplin työtoveri.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta