Mauri Alasaari

Apulaiskaupunginjohtaja s. 9.5.1934 k. 23.12.2014
Mauri Alasaari
Mauri Alasaari

Espoon kaupungin eläkkeellä ollut apulaiskaupunginjohtaja Mauri Alasaari kuoli 80-vuotiaana kotonaan Espoossa 23. joulukuuta 2014. Hän oli syntynyt 9. toukokuuta 1934 Seinäjoella.

Alasaari vihittiin papiksi 1957 ja hän kantoi vuosia Suomen nuorimman papin titteliä. Hän työskenteli seurakuntapastorina eri puolilla Suomea ja sittemmin Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton ylioppilaspappina Helsingissä 1963–66.

Hän oli 1960-luvun loppupuolella espoolaisen Lahnuksen yhteiskoulun rehtori ja Oppikoulunopettajien keskusjärjestön toiminnanjohtaja.

Alasaari tunnettiin 1960-luvulla laajasti niin kutsuttuna radikaalipappina. Hän pääsi joidenkin lehtien kestokohteeksi. Joskus hänen väitettiin suhtautuvan liian myönteisesti rauhanliikkeeseen, toisen kerran hän taas joutui vastaamaan Helsingin Teiniyhdistyksen lehden Hesan Teinin päätoimittajana "hillittömän pornografian" julkaisemisesta. Hesan Teinin teksti vei hänet jopa Helsingin piispan nuhdeltavaksi.

Alasaaresta tuli 1960-luvulla käsite. Vastustajat puhuivat alasaarelaisratkaisuista, mutta uuden ajattelutavan kannattajien mukaan "alasaaret ovat tarpeen".

Alasaari istui Espoon kauppalanvaltuustossa ja -hallituksessa 1960-luvun loppupuolella Liberaalisen kansanpuolueen riveissä. Kun pian kaupungiksi muuttuvan kauppalan hallintoa organisoitiin 1970-luvulla, hänet valittiin 1971 sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajaksi, mistä virasta hän siirtyi eläkkeelle 1996.

Alasaarta pidettiin erityisesti hallintouransa alkuvuosikymmeninä kehittäjänä. Kun hän aloitti Espoossa johtajana, kaupungin peruskouluun siirtyminen odotti runsaan kuuden vuoden päässä. Koululaitosta ryhdyttiin kuitenkin tehokkaasti kehittämään kohti yhtenäiskoulujärjestelmää. Kiihkeimpinä kasvun vuosina uutta koulutilaa valmistui jopa tuhannelle nuorelle.

Kun vielä rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana lasten lähettäminen oppikoulutielle merkitsi perheille suuria kustannuksia, Alasaari ajoi läpi koulutuspoliittisesti tärkeän päätöksen: Espoon kaupunki ryhtyi asteittain korvaamaan oppivelvollisuusikäisten oppikoululaisten koulukustannuksia, siis niitä maksuja, jotka peruskoulussa sittemmin siirtyivät perheiltä yhteiskunnan kannettaviksi.

Kehittämisintoa riitti viljalti myös oman kaupungin ulkopuolelle. Erilaisissa komiteoissa ja kehittämisryhmissä Alasaari työskenteli muun muassa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnassa, Uudenmaan lääninhallituksessa sekä valtakunnan tasolla. Hän oli päättäjänä muun muassa Helsingin Seutukaavaliiton hallituksessa ja Uudenmaan läänin koulusuunnittelulautakunnassa.

Osittain ehkä teologitaustansa takia hän hoiti erilaisia kirkolliseen toimintaan liittyviä vastuita esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksessa, Kalliolan Vapaaopistossa ja Espoon seurakuntayhtymässä.

Alasaari oli valittu Espoon kaupungin sivistystoimen hallintojohtajan, sittemmin apulaiskaupunginjohtajan virkaan Liberaalisen kansanpuolueen ryhmästä. 1980-luvulla puolue vähitellen kuihtui alta, ja asetelma vaikutti aikanaan myös Alasaaren asemaan. Vastuualue supistui.

Hän oli toimialueensa johtajana vahva, oikeudenmukainen ja innovatiivinen. Hän osoitti olevansa laaja-alainen asiantuntija, mutta toimi samalla innostavana johtajana tarjoamalla alaisilleen vastuuta ja toimintatilaa. Vaikeissa tilanteissa hän antoi alaisilleen tukensa kunnioitettavalla tavalla.

Mauri Alasaari säilytti elämänsä loppuun asti kiinnostuksensa lukemiseen. Perhe tuli hänelle vuosi vuodelta tärkeämmäksi, ja hän tunsi itsensä onnelliseksi saatuaan kokea vielä tyttärentyttären, Saagan syntymän.

Pirjo Raitanen
Kirjoittaja on Mauri Alasaaren työtoveri ja ystävä.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta