Tuomo Mannermaa

Ekumeniikan professori s. 29.9.1937 k. 19.1.2015
Tuomo Mannermaa
Tuomo Mannermaa

Helsingin Yliopiston eläkkeellä oleva ekumeniikan professori Tuomo Mannermaa kuoli 77-vuotiaana pitkäaikaisen sairauden murtamana 19. tammikuuta 2015 Espoossa.

Hän oli syntynyt Oulussa 29. syyskuuta 1937 ja teki koko elämäntyönsä vuodesta 1964 alkaen teologina Helsingin Yliopiston teologisessa tiedekunnassa, viimeksi ekumeniikan professorina 1980–2000, jolloin hän jäi täysinpalvelleena eläkkeelle.

Vuosina 1984–2000 hän johti Suomen Akatemian rahoittamaa Luther-tutkimusprojektia, jonka piirissä useat hänen oppilaistaan väittelivät teologian tohtoreiksi.

Teologisen tieteen harjoittajana Mannermaa edusti systemaattista teologiaa, jonka hedelmällinen harjoittaminen edellyttää vahvaa filosofian, teologian historian, raamattuteologian ja nykyajan teologian tuntemusta.

Raamattuteologiasta 1970-luvulla käymänsä debatin lisäksi hän vielä eläkkeellä ollessaankin seurasi Uuden testamentin teologista tutkimusta. Väitöskirjassaan hän syventyi viime vuosisadan merkittävimmän roomalaiskatolisen teologin Karl Rahnerin ajatteluun, mutta sen jälkeen hän keskittyi Lutherin teologiaan, jota koskevia tutkimuksia hän julkaisi useita.

Mannermaan ensimmäinen Luther-tutkimus (In ipsa fide Christus adest, 1979) osoitti virheelliseksi sen varhaisemman uusprotestanttisen käsityksen, että luterilainen vanhurskauttamisoppi olisi ortodoksisen pelastusopin kanssa sovittamattomassa ristiriidassa. Mannermaan toinen Luther-tutkimuksen päätulos on teos Kaksi rakkautta (1983, 1995).

Mannermaa oli kenties merkittävin teologinen vaikuttaja lähes kaikissa Suomen ev.-lut. kirkon ekumeenisissa yhteyksissä, aivan erityisesti suhteissa ortodoksiaan, roomalaiskatoliseen kirkkoon sekä keskieurooppalaisiin protestanttisiin kirkkoihin.

Vuonna 1995 ilmestynyt Pieni kirja Jumalasta on koostaan huolimatta Mannermaan tuotannon kenties merkittävin yleistajuinen teos kristillisen opin tulkintana. Siinä yhdistyy modernin ihmisen Jumala-kysymys luterilaiseen katekismusperinteeseen uusia näköaloja avaavalla tavalla. Kirja valittiin ilmestymisvuotenaan vuoden kristilliseksi kirjaksi, ja siitä on otettu tähän mennessä viisi painosta.

Mannermaa asui suurimman osan elämästään pääkaupunkiseudulla, mutta hänen synnyinseutunsa Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa pysyivät hänen kotinaan. Siirryttyään eläkkeelle hän asui sukunsa perintötalossa Oulussa ja kesälomansa hän vietti Olhavassa sijaitsevassa kesäasunnossaan Perämeren rannalla. Siellä hän pääsi toteuttamaan jo lapsuudessaan löytämäänsä rakkautta luontoon.

Juhani Forsberg
Kirjoittaja on Tuomo Mannermaan työtoveri ja ystävä.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta