Raimo Hiltunen

Professori s. 25.7.1944 k. 9.12.2014
Raimo Hiltunen
Raimo Hiltunen

Farmakognosian professori Raimo Hiltunen kuoli 9. joulukuuta 2014 kotonaan Helsingissä. Hän oli 70-vuotias, syntynyt 25. heinäkuuta 1944 Piippolassa.

Palava kiinnostus kasveihin vei keskikoulun käyneen nuoren miehen töihin A. I. Virtanen -instituutin laboratorioon kasvitieteen ja mikrobiologian osastolle, josta professori Max von Schantz pyysi hänet 1963 tutkimusapulaisekseen Helsingin yliopiston farmasian laitoksen farmakognosian osastolle.

Laboratoriotyöskentelyssä Hiltunen osoitti poikkeuksellista lahjakkuutta, vaikka häneltä puuttuikin alan ammattikoulutus. Varmistaakseen pääsyn yliopisto-opintoihin hän kirjoittautui 1964 Kustaa Vaasan iltaoppikouluun. Työn ohella suoritettu lukio oli jokseenkin takkuista, mutta "muutama vuosi sinne tai tänne ei merkitse mitään, kunhan kuitenkin professorina kuolee", kuten hän kertoi suunnitelmistaan koulutoverilleen.

Ylioppilaaksi tultuaan Hiltunen hyväksyttiin 1970 suoraan Helsingin yliopistoon farmasian opintoihin, jotka etenivät nopeasti: farmasian kandidaatti 1974, lisensiaatti 1977 ja tohtori 1978. Männyn haihtuvien öljyjen tutkimukseen liittyvä väitöskirja vaati kaksi vastaväittäjää, joiden mukaan työ olisi voitu hyväksyä paitsi farmakognosian myös kasvitieteen, kasvibiologian, genetiikan tai vaikkapa tilastotieteen väitöskirjaksi.

Farmakognosian dosentiksi Raimo Hiltunen nimitettiin 1978, apulaisprofessoriksi 1980 ja varsinaiseksi professoriksi 1988. Professorina hän oli eläköitymiseensä 2012 saakka. Professorisopimus mahdollisti osallistumisen laitoksen toimintaan vielä senkin jälkeen.

Tutkimustyössään Hiltunen oli ahkera. Tieteellisiä artikkeleita, oppikirjoja ja muita julkaisuja kertyi noin 500.

Yliopistollisen perusopetuksen lisäksi Hiltunen kantoi huolta myös farmasian alan täydennyskoulutuksesta, jonka järjestämisestä vastasi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Työmaallaan ja -matkoillaan hyvin viihtyneelle Hiltuselle ei jäänyt liiemmälti aikaa harrastuksiin, mutta mieluisana sellaisena hän piti toimimista inspehtorina Pohjois-Pohjalaisessa osakunnassa 2007-2012.  Osakuntatyö juhlineen yhdessä eri alojen nuorten kanssa toi tervetullutta vaihtelua arkirutiineihin. Myös ruuanlaitto, viinit ja antiikin Rooma olivat hänelle mieluisia.

Keijo Huovinen
Mauno Kosonen
Heikki Vuorela
Kirjoittajat ovat Raimo Hiltusen ystäviä

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta