Yrjö T. Konttinen

Professori s. 28.9.1952 k. 10.12.2014
Yrjö T. Konttinen
Yrjö T. Konttinen

Helsingin yliopiston sisätautiopin ruotsinkielinen professori Yrjö T. Konttinen kuoli sairauskohtaukseen 10. joulukuuta 2014 Helsingissä. Hän oli 62-vuotias, syntynyt Helsingissä 28. syyskuuta 1952.

Konttinen valmistui lääketieteen lisensiaatiksi sekä Helsingin että Uppsalan yliopistosta 1977. Hän jatkoi sisätautien ja reumatologian erikoislääkäriksi ja väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1981.

Kokeellisen sisätautiopin dosentiksi Helsingin yliopistoon hänet nimitettiin 1986 ja sisätautiopin dosentiksi 1989. Vuosina 1982–84 hän työskenteli vierailevana tutkijana Kalifornian yliopistossa ja 1989–91 vierailevana professorina New Yorkissa. Hän työskenteli myös kutsuttuna vierailevana professorina Kanadassa ja Ranskassa.

Vuosina 1999–2003 Yrjö Konttinen työskenteli suusairauksien ruotsinkielisenä professorina Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksella ja ylilääkärinä Hyksin suu- ja leukasairauksien klinikalla.

Hänet nimitettiin 2003 Helsingin yliopiston sisätautiopin ruotsinkieliseksi professoriksi ja ylilääkäriksi Hyksiin. Hän toimi myös kansallisen tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja biomateriaalitutkimuksen tohtorikoulutusohjelman apulaisjohtajana.

Konttinen oli maailmanlaajuisesti tunnettu auktoriteetti reumatologiassa, tulehdustutkimuksessa, biomateriaali- ja implanttitutkimuksessa, epidemiologiassa ja suulääketieteessä. Väiteltyään hän perusti oman tutkimusryhmänsä ja aloitti väitöskirjatöiden ohjauksen. Ajan mittaan hän johti Biomedicumissa kansainvälistä tutkimusryhmää, joka saavutti Suomen Akatemian huippuyksikön aseman 1999.

Konttisen tuotanto käsittää yli 700 kansainvälistä vertaisarvioitua julkaisua, patentteja ja 45 ohjattua väitöskirjaa. Hän toimi kymmenien kansainvälisten tiedelehtien toimitusneuvostoissa vertaisarvioijana sekä toimikuntien asiantuntijana.

Työtoverina Konttinen oli positiivinen, utelias, idearikas ja perusteellinen projektien toteuttaja; ne työstettiin päätepisteisiinsä. Hän ei suuttunut, mutta närkästyi hoitamattomista tehtävistä. Hän auttoi pyyteettömästi oppilaitaan ja yhteistyökumppaneitaan tunnuslauseenaan: "Auta naista/miestä ylämäkeen, älä alamäkeen!"

Timo Sorsa
Jarkko Hietanen
Tom Pettersson
Kirjoittajat ovat Yrjö T. Konttisen ystäviä ja kollegoita.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta