Paavo Yli-Vakkuri

Metsänhoitotieteen emeritusprofessori s. 23.3.1914 k. 31.12.2014
Paavo Yli-Vakkuri
Paavo Yli-Vakkuri

Metsänhoitotieteen emeritusprofessori Paavo Yli-Vakkuri kuoli sadan vuoden iässä 31. joulukuuta  2014 Helsingissä Oulunkylän kuntoutussairaalassa. Hän oli syntynyt Kauhajoella 23. maaliskuuta 1914.

Yli-Vakkuri valmistui metsänhoitajaksi Helsingin yliopistossa 1938 ja hakeutui assistentiksi metsänhoitotieteen laitokselle.

Kesken jatko-opintojen rintamalle komennettuna 1941 hän joutui pian venäläisten sotavangiksi. Seurasi lähes neljän vuoden piina, jonka aikana hän ehti jopa opetella kohtalotovereiltaan italian kielen. Hän vapautui 1944 ja palasi yliopistolle metsänhoidon assistentiksi.

Metsätalouden vaikuttaja Yli-Vakkurista tuli vuonna 1949, kun hän siirtyi Keskusmetsäseura Tapion koulutus- ja valistustoimiston päälliköksi.

Ensimmäiseksi suurtyöksi muodostui Metsämarssin järjestäminen ja johtaminen 1950. Lähes puoli miljoonaa kansalaista saatiin metsien kuntoa kohentamaan. Marssiin osallistui myös sen suojelija, presidentti J. K. Paasikivi, sekä sattumoisin Suomessa vierailulla ollut Yhdysvaltain entisen presidentin puoliso Eleanor Roosevelt.

Vuonna 1958 Yli-Vakkurista tuli Helsingin yliopiston metsänhoitaja ja Hyytiälän metsäharjoitteluaseman johtaja. Vuodesta 1964 eläkepäiviinsä 1977 asti hän toimi metsänhoitotieteen professorina.

TutkijanaPaavo Yli-Vakkuri oli erityisen kiinnostunut puiden fysiologiasta ja ekologiasta. Väitöskirjatyönsä Tutkimuksia puiden välisistä elimellisistä juuriyhteyksistä männiköissä (1953) aiheen hän sai kotitilalla löytämistään elävistä, paksuutta kasvavista kannoista.

Yli-Vakkuri neuvoi opiskelijoita erikoistumiseen myös perinteisen metsänhoidon ulkopuolelle kannustaen rinnakkaisopintoihin muissa tiedekunnissa. Hänen tuellaan metsänhoitotieteen laitokselle kehittyi 1960-luvulla metsäpuiden ekofysiologian tutkimusryhmä. Sen piiristä syntyi suuri joukko uusia metsäalan tohtoreita ja toistakymmentä professoriakin.

Paavo Yli-Vakkuri oli laatimassa ensimmäistä metsäpuiden siemenviljelyohjelmaamme, jonka tavoitteena oli tuottaa aikanaan kaikki Suomen metsänviljelyssä tarvittava siemen valituissa pluspuissa. Ohjelma toteutettiin esitetyssä laajuudessa 1960- ja 70 luvuilla.

Luonnon ja maiseman arvot olivat aina Paavo Yli-Vakkurin sydäntä lähellä. Hän kirjoitti useita kirja- ja lehtiartikkeleita etenkin rakkaan Etelä-Pohjanmaan luonnonkauneudesta. Yhdessä professori Eino Saaren kanssa hän teki aloitteen ympäristönhoidon professuurin perustamisesta Helsingin yliopistoon, ja tämä toteutuikin 1977.

Vapaa-aikoinaanYli-Vakkuri nautti kalastuksesta perheensä kanssa mökillä Savon sydämessä ja hoiti kotitilansa metsiä Kauhajoella. Luonnonestetiikka musiikissa, kirjallisuudessa ja kuvataiteissa olivat hänelle aina tärkeitä innoituksen antajia.

Oppilaat ja kollegat muistavat Paavon jäyhänä ja vakavana, mutta aina leppoisana ja rauhallisena keskustelijana ja kuuntelijana. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan piirissä hänet tunnettiin myös laulumiehenä. Etupäässä laulut olivat herkkiä pohjalaisia kansanlauluja rakkaudesta, mutta joukkoon sopi tietenkin myös helapääpuukkoa ja puntaria.

Jouni Mikola
Liisa Saarenmaa

Kirjoittajat ovat
Paavo Yli-Vakkurin oppilaita.

Muistojen arkistosta