Veijo Heiskanen

Emeritusprofessori s. 3.12.1924 k. 5.2.2015
Veijo Heiskanen
Veijo Heiskanen

Emeritusprofessori Veijo Ismari Heiskanen kuoli 90-vuotiaana 5. helmikuuta 2015. Hän oli syntynyt upseeriperheeseen Helsingissä 3. joulukuuta 1924.

Heiskanen valmistui metsänhoitajaksi 1946 sekä maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi 1955. Työura alkoi Metsätehon, Valtion polttoainetoimiston ja Metsäntutkimuslaitoksen tutkijana. Hänet valittiin Pienpuualan toimikunnan päätutkijaksi 1959. Tehtävän kautta hän oli tiiviisti mukana, kun Suomeen luotiin koivusellu- ja lastulevyteollisuutta jalostamaan markkinakelvotonta puuta.

Toimikunta käynnisti myös metsähakkeen tuotanto- ja käyttöteknologian kehittämisen, joka tällä vuosituhannella on noussut avainasemaan uusiutuvan energian käyttötavoitteita asetettaessa.

Metsäteknologian professoriksi Metsäntutkimuslaitokseen Heiskanen nimitettiin 1967. Kun virka myöhemmin jaettiin kahteen osaan, hän valitsi suuntautumisensa mukaisesti puuteknologian professuurin. Heiskanen teki uraa uurtavaa työtä erilaisten tukkien arvosuhteiden määrittämiseksi tavoitteena laatumaksutavan käyttöönotto. Samalla hän etsi keinoja raaka-aineen kulutuksen supistamiseksi jakamalla runko tukeiksi optimaalisella tavalla.

Nämä tutkimukset tuottivat teollisuudelle merkittäviä hyötyjä raaka-aineen säästöinä ja tuotteen arvon nousuna.

Heiskasen uran jo päätyttyä tukkien "arvoapteeraus" sai aivan uuden ulottavuuden, kun puun korjuu koneellistui ja hakkuukoneet varustettiin tukkien jako-ohjelmilla.

Heiskanenoli sillanrakentaja metsätalouden ja metsäteollisuuden välillä. Hänen uransa huippukausi sattui 1960-luvulle. Työtahti jatkui kiihkeänä vielä 1970-luvulla, joskaan varsinaisia aluevaltauksia ei enää juuri tullut.

Esimiehenä Veijo Heiskanen oli toverillinen, alaistensa puolta pitävä ja nuoria tutkijoita kannustava.

Eläkkeellä hän löysi uuden harrastuksen postimerkkeilystä ja kohdisti kiinnostuksensa kokoelmiensa ohella erityisesti automaattimerkkeihin, joista hän kirjoitti artikkeleita alan ammattilehtiin. Käsiala säilyi kauniina ja ajatus terävänä ja kirkkaana loppuun saakka.

Pentti Hakkila
Kirjoittaja on Veijo Heiskasen oppilas ja työtoveri.

Muistojen arkistosta