Heikki Jaatinen

Hallitusneuvos s. 19.6.1931 k. 5.3.2015
Heikki Jaatinen
Heikki Jaatinen

Hallitusneuvos   Heikki Filip Ensio Jaatinen kuoli nopeasti edenneeseen sairauteen 5. maaliskuuta 2015 Helsingissä. Hän oli 83-vuotias, syntynyt 19. kesäkuuta 1931.

Jaatinen palveli pitkän virkauransa pääosin valtioneuvostossa oikeusministeriön hallitusneuvoksena ja osastopäällikkönä.

Aloittaessaan työnsä oikeusministeriössä vuoden 1959 alussa ministeriö oli pieni työyhteisö. Jaatinen joutui jo nuorena hoitamaan sekä osastopäällikön että kansliapäällikön sijaisuuksia ja sai vakinaisen nimityksen oikeushallinto-osaston osastopäälliköksi 1971. Hoidettuaan oikeushallinto-osaston ja sittemmin muodostetun yleisen osaston osastopäällikön tehtäviä yhtäjaksoisesti hän jäi eläkkeelle heinäkuussa 1994.

Jaatisessa yhtyivät sekä lakimiehen koulutus että virkamiesvuosien tuoma hallintokokemus.

Hän oli aidosti kiinnostunut oikeudellisista asioista ja kysymyksistä.

Virkatehtävien ohella hän osallistui aktiivisesti Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen toimintaan, jonka hallitukseen hän kuului usean vuoden ajan.

Jaatinen oli työyhteisössään pidetty ja arvostettu esimies ja työtoveri. Hänen työhuoneensa ovi oli aina avoinna, eikä sen vieressä palanut koskaan punainen valo.

Sen sijaan hän saattoi useasti kutsusta sulkeutua ministerin ja kansliapäällikön huoneisiin, joissa hänen mielipiteilleen annettiin painoa ja arvoa.

Jaatisen kyky arvioida usein varsin kiireellisissä tilanteissa ongelmakysymyksiä ja löytää niihin ratkaisu perustui hänen lakimiesajatteluun ja hallintokokemukseen.

Vieraan valtion kaapattu lentokone kesähelteellä Seutulan lentokentällä oli muun muassa tilanne, jossa Jaatinen kutsuttiin pikaisesti neuvonpitoon. Myös tasavallan presidentti Urho Kekkosen sairastuttua virkakautensa aikana Jaatisen asiantuntemusta tarvittiin. Jaatinen oli arvostettu ja pidetty kollega myös muiden ministeriöiden virkamiesten keskuudessa. Asiantuntemus ja rehellisyys olivat hänen tavaramerkkinsä.

Kesiään Jaatinen vietti useiden vuosien ajan Pälkäneellä mökillään, ja hän olikin pidetty kesävieras.

Tuomo Rapola
Heikki Liljeroos

Kirjoittajat ovat Heikki Jaatisen työtovereita.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta