Johannes Salminen

Kirjailija, intellektuelli s. 21.6.1925 k. 24.5.2015
Johannes Salminen
Johannes Salminen

Pitkän linjan kulttuurivaikuttaja, aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja hienostunut esseisti Johannes Salminen kuoli Meilahden sairaalassa Helsingissä sunnuntaina 24. toukokuuta 2015. Myös kustannusosakeyhtiö Söderströms & Co:n kirjallisena johtajana vuosina 1961–1991 työskennellyt Salminen olisi täyttänyt 90 vuotta alle kuukauden kuluttua.

Hän oli syntynyt 21. kesäkuuta 1925 Hammarlandissa Ahvenanmaalla.

Erityisesti Bysantin ja islamin problematiikkaa ja vaikutusta ensimmäisten joukossa pohtineen Johannes Salmisen vankkumattomasta maineesta Suomen yhtenä johtavana intellektuellina kertoo se, että hän sijoittui kolmannelle sijalle Helsingin Sanomien älymystökyselyssä huhtikuussa 1989.

Hänen edelleen kiilasivat vain Georg Henrik von Wright ja Paavo Haavikko.

Filosofian tohtoriksiÅbo Akademissa vuonna 1955 väitelleeseen Johannes Salmiseen ruumiillistuivat paljolti ne ominaisuudet, jotka määrittävät jonkun ihmisen klassiseksi humanistiksi. Keskeisellä sijalla oli myös hänen halunsa tarkastella ja syväluodata ennakkoluulottomasti kansallista identiteettiä. Tässä historiallisia kytköksiä avaavassa analyysissa yhdistyivät länsimaisen kulttuuriperintö ja Bysantin vaikutus.

Kriittisyys näkyy siinä, että hän muistutti usein eurooppalaisen isottelevan kerskasivistyksen rakentuneen suurten ihmisjoukkojen orjuuttamiselle. Kaikkea ei kannattanut johtaa antiikkiin. Siksi hän arvosti niitä historiallisia poikkeamia, jotka mahdollistivat sen, että periviholliset – kuten muslimit, juutalaiset, kristityt – ovat eläneet edes hetken sovussa. Näin esimerkiksi keskiajan Andalusiassa.

Hänen katsannossaan kansallisvaltio ei ole suljettu vaan avoin. Hänen mielestään jäykän hegeliläisyyden Suomeen tuonut snellmanilaisuus esti omalta osaltaan pohjoismaisen liberalismin juurtumisen Suomeen.

Nämä muutamat esimerkit osoittavat, että Salmisen esittämät väitteet ovat yhä edelleen ajankohtaisia ja kävisivät julkisen keskustelun sytykkeiksi.

Moni Helsingin Sanomien lukija muistaa Johannes Salmisen lehden näkyvänä kolumnistina 1980–1990-luvuilta. Hän kävi HS:n sivuilla laajasti siteerattua esseemuotoista vuoropuhelua Suomen historiallisesta ja kulttuurisesta asemasta maailmassa Matti Klingen kanssa. Vuoron perään julkaistuissa esseissä Matti Klingen jokeri oli Rooman valtakunta, Johannes Salmisen taas Bysantti.

Johannes Salminen oli myös Hufvudstadsbladetin ja Dagens Nyheterin kolumnisti.

Suomen EU-jäsenyyteen Salminen suhtautui myönteisesti, mutta ei halunnut nähdä Suomea minään lännen etuvartiona.

"Ei tietenkään ollut mikään huono saavutus, että pystyttiin elämään niin monta vuotta venäläisen kansanmeren reunalla ja säilyttämään silti oma kieli ja kansallisuus koskemattomana. . .  Pakollinen sulkeutuminen, jatkuva varuillaanolo vierasta imua vastaan on kuitenkin jättänyt vaikeasti paranevia jälkiä suomalaiseen mentaliteettiin", hän kirjoitti teoksessa Sininen kivi. Muistiinmerkintöjä idästä ja lännestä (1994).

Kustantajana Salminen toi Suomen kirjallisuuteen muun muassa 1960-luvun suuren suomenruotsalaisen kirjailijasukupolven, johon kuuluivat esimerkiksi Henrik Tikkanen, Märta Tikkanen ja Christer Kihlman.

Sivistys leimasi myös Johannes Salmisen käytöstä. Se ei ollut vain takki, joka pannaan tarpeen tullen päälle. Hän oli aidosti kiinnostunut muiden ihmisten näkemyksistä ja oli aina halukas käymään keskusteluja toimituksessa vieraillessaan. Yleensä puhe jatkui luontevasti siitä, mihin oli edellisellä kerran jäänyt.

Viimeiset vuotensa Salminen asui Folkhälsanin senioritalossa Meilahdessa. "Hän oli aidosti sivistynyt ja viisas ihminen. Hänen kanssaan puhuessaan oppi aina jotakin uutta ja sai uusia näkökulmia. Jälkeen jää iso aukko", toteaa runoilija Tua Forsström.

Hän oli lähes viisikymmentä vuotta Johannes Salmisen ystävä ja kaksikymmentä vuotta kollega Söderströms & Co:ssa – ja naapuri senioritalossa Meilahdessa.

Jukka Petäjä

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta