Olavi Huikari

Professori s. 26.3.1923 k. 2.5.2015
Olavi Huikari
Olavi Huikari

Metsäntutkimuslaitoksen entinen suontutkimuksen professori ja ylijohtaja Olavi Huikari kuoli Helsingissä 2. toukokuuta 2015. Hän oli 92-vuotias, syntynyt Haapavedellä 26. maaliskuuta 1923.

Ylioppilaaksi 1942 kirjoittanut Huikari palveli jatkosodassa rintamalla ja sai hävittäjälentäjän koulutuksen.

Sodan jälkeen hän aloitti opinnot ja valmistui metsänhoitajaksi 1948, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi 1951 ja tohtoriksi 1956. Suontutkimuksen professorina hän oli 1958–79 ja Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtajana 1980–84.

Huikarin tieteelliselle tutkimustyölle oli ominaista käytännön tarpeet huomioon ottava, uutta luova ajattelu. Tämä ilmenee jo hänen 1952 julkaistusta tutkimuksestaan, jossa esiteltiin kuusi ravinteisuustasoa käsittävä soiden luokitusjärjestelmä.

Käytännön metsäojitustoiminnan kannalta oli merkittävää Huikarin metsäojituksen koneellistamista ja turvemaiden metsänlannoitusta koskeva tutkimustyö, jonka tulokset ohjasivat siirtymistä lapiotyön ajasta laajamittaisten metsäojitusten kauteen.

Työskennellessään Metsäntutkimuslaitoksen suontutkimusosaston päällikkönä Huikari suunnitteli ja organisoi lähes koko Suomen kattavan ojitus-, lannoitus- ja muiden niihin liittyvien metsäekologisten kenttäkokeiden verkoston perustamisen.

Tutkimuksen korkean tieteellisen tason ja sen edellyttämien määrärahojen turvaaminen oli Huikarin erityisen huomion kohteena. Osastopäällikkönä ja ylijohtajana hän näki paljon vaivaa lisäresurssien hankkimiseen tieteelliselle tutkimukselle.

Tutkimustyön ohessa Huikari osallistui useiden valtionkomiteoiden ja toimikuntien työhön. Hän oli muun muassa metsäojituksen koneellistamistoimikunnan puheenjohtaja sekä jäsen vesihallintokomiteassa, maatalouden tutkimuskeskuksen neuvottelukunnassa ja energiapolitiikan neuvostossa.

Eläkkeelle jäätyään Huikari teki vielä erilaisia asiantuntijatehtäviä ja oli aktiivinen tietokirjailija. Hänen mieliharrastuksiaan olivat metsästys ja golf.

Olavi Huikarille oli ominaista myönteinen ja kannustava suhtautuminen nuoriin tutkijoihin ja muihin tieteen tekijöihin, mikä on avannut monelle mahdollisuuden työskennellä tutkimuksen parissa ja edistyä tieteellisellä uralla.

Eero Paavilainen
Seppo Kaunisto
Kirjoittajat ovat Olavi Huikarin entisiä oppilaita ja työtovereita.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta