Olavi Hellman

Professori s. 5.3.1928 k. 22.7.2015
Olavi Hellman
Olavi Hellman

Turun yliopiston sovelletun matematiikan professori Olavi Hellman kuoli pitkän sairauden murtamana 22. heinäkuuta 2015. Hän oli syntynyt Helsingissä 5. maaliskuuta 1928.

Hellman suoritti diplomi-insinöörin ja tekniikan tohtorin tutkinnot Teknillisessä korkeakoulussa. Tulevaan uraan vaikuttivat merkittävästi vierailut Kalifornian yliopistoissa (UCLA 1956–58 ja Berkeley 1968–69). Sieltä hän toi mukanaan uutta, erityisesti matemaattista operaatiotutkimusta koskevaa oppia ja näkemystä, jota ryhtyi toteuttamaan tultuaan nimitetyksi Turun yliopiston ensimmäiseksi sovelletun matematiikan professoriksi vuonna 1961. Hän hoiti professuuria eläkeikäänsä asti vuoteen 1991.

Hellmanin johdolla sovelletun matematiikan laitoksesta tuli alansa johtava laitos Suomessa. Tästä on osoituksena se, että 12 hänen oppilaistaan toimi myöhemmin professoreina eri yliopistoissa Suomessa. Se on ohjaussaavutus, jota voidaan pitää poikkeuksellisena.

Tutkimusalueet käsittivät operaatioanalyysin koko kirjon sekä muun muassa automaattista tietojenkäsittelyä. Hellmanin kädenjälki näkyy Turun yliopistossa vieläkin, sillä optimointioppi on yhä oppituolilla edustettuna sovelletussa matematiikassa.

Amerikkalaiskontaktien lisäksi Hellman loi yhteydet Neuvostoliiton tiedeakatemiaan ja käynnisti aktiivisen yhteistyön tiedeakatemian laskentakeskuksen ja Turun yliopiston välillä. Venäjän kielen taitoisena hän hankki omalle laitokselleen sekä kotikirjastoonsa mittavan venäjänkielisen kirjakokoelman. Viime mainittu ei rajoittunut pelkästään matemaattiseen kirjallisuuteen, vaan sisälsi laajasti teoksia myös muilta tieteenaloilta kuten fysiikasta ja tekniikasta. Tämä kokoelma lahjoitettiin Petroskoin yliopistolle vuonna 2013.

Hellman painotti koko uransa ajan nimenomaan tieteellisen työn merkitystä. Tämä merkitsi kylläkin samalla opetuksen panostuksen vähäisempää roolia ja yliopiston hallintoon kuluvan ajan minimointia. Aikanaan niin yliopistojen hallinnon- kuin tutkinnonuudistukset saivat häneltä kärkevät tuomiot.

Olavi Hellman oli monipuolinen ja lahjakas tutkija, joka kehitti oppilailleen tutkimusaiheita laajalta alueelta. Hän ei ollut tyypillinen professori, sellainen, jota katsotaan ylös ja kunnioitetaan arasti lähestyen, vaan hänen luentonsa olivat leppoisia ja hauskoja, ja hänen työhuoneensa ovi oli aina auki. Keskustelut opiskelijoiden kanssa koskivat tyypillisesti paljon muutakin kuin matematiikkaa.

Myös maanpuolustustyö oli lähellä sydäntä. Hellman toimi toistakymmentä vuotta Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä sekä Sotakorkeakoulun tuntiopettajana. Lisäksi hän toimi lukuisten Merivoimien projektien johtajana.

Usein tiedemiesten lapset valitsevat toisenlaisen uran, mutta Olavi Hellmanin jälkeläisissä on matemaatikkoja jo kahdessa sukupolvessa.

Timo Järvi
Ulla Pursiheimo
Timo Leipälä
Kirjoittajat ovat Hellmanin oppilaita ja kollegoja.

Muistojen arkistosta