Rolf Widén

Toimitusjohtaja s. 29.6.1920 k. 13.7.2015
Rolf Widén
Rolf Widén

Suomen Metalliteollisuuden pitkäaikainen toimitusjohtaja Rolf Widén kuoli Helsingissä 13. heinäkuuta 2015 95 vuoden ikäisenä sairastettuaan lyhyen aikaa. Hän oli syntynyt Helsingissä 29. kesäkuuta 1920.

Widén opiskeli jatkosodan jälkeen oikeustieteitä ja valmistui varatuomariksi 1948. Varsinainen työura ja elämäntehtävä aukeni teollisuuden työnantajajärjestöissä, aluksi Suomen Työnantajain Keskusliitossa (STK) ja sen jälkeen Suomen Metalliteollisuuden Työnantajaliitossa. Sen toimitusjohtaja hän oli vuodesta 1962 eläkkeelle siirtymiseen saakka vuoteen 1985.

Widén oli työnsä ohella myös Helsingin Säästöpankin hallituksen puheenjohtaja 1969–87 ja eläkkeelle siirryttyään Sigrid Juseliuksen säätiön toimitusjohtajana.

Tapana oli, että työmarkkinaneuvottelut käytiin joko hajautetusti työehtosopimusaloittain tai keskitetysti ns. tulopoliittisina kokonaisratkaisuina, jotka kattoivat useimmat työmarkkinalohkot STK:n edustaessa koko teollisuutta.

Riippumatta muodosta edellytettiin yleensä, että metalliteollisuus suurimpana teollisuusalana ja merkittävänä viejänä toimisi "yleisen linjan päänavaajana".

Sopimustoiminnassa Widénin rooli oli merkittävä sekä muodostettaessa koko teollisuuden sopimustavoitteita STK:n TES-valiokunnassa että oman alan neuvotteluissa. Hänen toimitusjohtajakaudellaan elettiin työmarkkinarintamalla ja etenkin metallialalla myrskyisiä aikoja. Palkkakustannukset nousivat huimaa vauhtia ja metallialan yrityksissä esiintyi korpilakkoja.

Metallityöväen liiton poliittisen kahtiajaon johdosta muodostui 70-luvulla neuvottelukäytännöksi, että työnantajapuoli kävi varsinaiset neuvottelut Metallityöväen liiton sosialidemokraattisen enemmistön kanssa salassa aina lopputulokseen asti. Rinnakkain käytiin näennäisneuvotteluja "suuressa neuvottelukunnassa".

Oli yleisesti tunnustettua, että Widén henkilökohtaisine ominaisuuksineen oli mies paikallaan monimutkaisessa neuvotteluympäristössä ja sen yllättävissä käänteissä. Henkiset paineet näyttivät olevan hänelle täysin vieraita. Hän oli aina hyvin valmistautunut ja hänellä oli lisäksi aikaa myös liittonsa jokapäiväisille asioille. Hän oli arvostettu sekä kollegoidensa että vastapuolen edustajien piirissä.

Se, joka oli todistamassa Widénin ja Metallityöväen liiton Sulo Penttilän johtamia neuvotteluja, ei voinut olla hämmästelemättä, miten rauhallisesti ja harkitsevasti he esittivät ajatuksiaan ja miten tarkkaavaisesti kumpikin vuorostaan kuunteli toinen toistaan. Näiden kahden ansiosta metallialalle kehittyi sivistynyt neuvottelukulttuuri, jota ihailtiin ja jopa kadehdittiin monella taholla.

Esimiehenä Widén oli suuresti pidetty empatiansa ja huumorinsa ansiosta. Hänellä oli myös taito hyvissä ajoin havaita mahdolliset ongelmat ihmissuhteissa ja torjua ne loukkaamatta asianomaisia.

Rolf Widén sai elää pitkän ja rikkaan elämän, jossa tärkeässä osassa olivat kirjallisuus, vene, meri ja pitkät kävelyretket niin kauan kuin voimia riitti. Avioliitto Solveigin kanssa oli onnellinen ja kesti lähes 72 vuotta.

Ralf Sjöblom
Kirjoittaja on Rolf Widénin
työtoveri ja ystävä.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta