Lauri Leppänen

Kotiseutuneuvos s. 6.3.1923 k. 22.7.2015
Lauri Leppänen
Lauri Leppänen

Kotiseutuneuvos Lauri Leppänen kuoli 92-vuotiaana Vantaalla 22. heinäkuuta 2015. Hän oli syntynyt 6. maaliskuuta 1923 Kauhajoella.

Leppänen osallistui jatkosotaan Rynnäkkötykkipataljoonassa osallistuen taisteluihin mm. Kuuterselässä ja Tali-Ihantalassa kesäkuussa 1944. Omista ja aseveljiensä muistoista hän kokosi vuonna 2000 kirjan Rynnäkkötykit isänmaamme puolustajina.

Valmistuttuaan Jyväskylän kasvatusopillisesta korkeakoulusta Leppänen muutti Helsingin maalaiskuntaan 1949 saatuaan viran Backaksen kansakoulusta. Sodan jälkeinen asutustoiminta toi kuntaan paljon uusia asukkaita ja Leppänen sai opetettavakseen suuret ikäluokat. Kotiseututyö ja kunnan historia kiinnostivat nuorta opettajaa alusta alkaen.

Leppänen ryhtyi 1950-luvun puolivälissä järjestelmällisesti tuottamaan opetusmateriaalia kotiseutuopetusta varten. Ensin valmistuivat yhteistyössä opettajakollega Viljo Holopaisen kanssa kuvasarjat kunnan historiasta ja luonnosta, kotiseutuoppikirja Helsingin maalaiskunta – Vantaanjoen vauras pitäjä ja sen oheen kotiseutulukemisto Pyhän Laurin pitäjä.

Lisäksi Leppänen teki 1964 käsikirjoituksen kunnan ensimmäiseen kotiseutufilmiin. Monet vantaalaiset muistavat edelleen kotiseutuoppikirjan ja filmin osana kouluopetustaan. Leppäsen oppilaat olivat myös tuttu näky kotiseuturetkillä ympäri kuntaa.

Helsingin pitäjän kirkonkylän historian vaaliminen oli Leppäsen sydämenasia. Vuonna 1961 hän oli mukana perustamassa yhdistystä, josta kehittyi koko kunnan kattava kotiseutuyhdistys, nykyinen Vantaa-Seura. Leppänen oli yhdistyksen sihteerinä ja puheenjohtajana alkuvuodet sekä perusti 1963 edelleen ilmestyvän Helsingin pitäjä -kotiseutujulkaisun.

Leppänen oli aikaansa edellä 1960-luvulla vaatien mm. ympäristönsuojelun lisäämistä kunnassa. Leppästä voikin syystä kutsua Vantaan kotiseututyön isäksi.

Kun Vantaa vuonna 1980 ryhtyi täydentämään ja uusimaan osin vanhentunutta historiasarjaansa, nousi Leppänen itseoikeutetusti historiatoimikunnan puheenjohtajaksi. Pestiä kesti vuoden 2012 loppuun.

Luottamustehtäviin valitaan poliittisesti aktiivisia henkilöitä, mutta Leppänen ei toiminut politiikka edellä. Hänelle tärkeintä oli kumppanuus sellaisten henkilöiden kanssa, joiden kanssa kotiseutuasiaa voi edistää.

Tasavallan presidentti myönsi Leppäselle kotiseutuneuvoksen arvonimen vuonna 1984 ansioista vantaalaisessa kotiseututyössä.

Perhe oli tärkeä osa Lauri Leppäsen elämää. Hän oli koko perheen tukipilari, aina valmis auttamaan ja kuuntelemaan läheisiään. Mökillään Kauhajoella hän hoiti metsäänsä sikäläisten osaajien kanssa.

Leppäseltä kysyttiin Vantaa-Seuran 50-vuotisjuhlakirjassa, miksi Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva mies on niin innostunut kotiseututyöstä Vantaalla. "Kyllä se on rakkaus Vantaan luontoon ja historiaan", kuului vastaus.

Jukka Hako
Kirjoittaja on Lauri Leppäsen ystävä.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta