Klaus Eloranta

Insinöörikommodori s. 24.11.1924 k. 14.8.2015
Klaus Eloranta
Klaus Eloranta

Rehtori, insinöörikommodori Klaus Eloranta kuoli Naantalissa 90-vuotiaana vaikeaan sairauteen 14. elokuuta 2015. Hän oli syntynyt 24. marraskuuta 1924 Turussa.

Eloranta loi pitkän ammattiuran sekä Merivoimien palveluksessa että johtamiskoulutuksen kehittäjänä. Hän oli valmistunut Helsingin teknillisestä korkeakoulusta sodan jälkeen laivanrakennusinsinööriksi.

Insinöörikommodori Elorannan vastuulla olivat monien Suomen Merivoimien sodanjälkeisten alusten suunnittelu ja niiden hankinta. Tällaisia olivat muun muassa Vasamat, Nuolet, Kalat ja Kampelat sekä tykkiveneet Turunmaa ja Karjala.

Maanpuolustustyö oli Elorannan sydäntä lähellä koko hänen elämänsä ajan. Jo 12-vuotiaana hän oli mukana sotilaspoikatoiminnassa, sitten merisuojeluskunnassa ja rannikkotykistösuojeluskunnassa. Sodan aikana hän toimi tulenjohtoupseerina ja erillisen tykistöjaoksen päällikkönä Suursaaressa 1944.

Merisotakoulun vuoden 1944 Reserviupseerikurssi 15:n kurssitoverit jäivät hänen elinikäisiksi ystävikseen.

1970-luvun alussa Eloranta aloitti työnsä johtamistaidon opiston JTO:n rehtorina. Elorannan aikana johtamiskoulutus uudistui merkittävästi.

Koulutuksen sisällöissä, kuten tavoitejohtamisessa, organisaation kehittämisessä, ryhmädynamiikassa ja neuvottelutaitojen opetuksessa JTO oli edelläkävijä. Niin sanotussa eritasokoulutuksessa johtajat ja esimiehet organisaation eri tasoilta ja sektoreilta pohtivat samalla kurssilla johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Opetuksella tuettiin myös työmarkkinoilla ja työpaikoilla tapahtuvaa yhteistoimintajärjestelmien kehittämistä.

Eloranta oli innovatiivinen ja huumorintajuinen persoona, joka osasi yhdistää luovuuden ja kurinalaisuuden. Eläkeläisenäkin hän oli kysytty luennoitsija, joka opetti muun muassa Oulun ja Lappeenrannan yliopistoissa.

Hän toimi aktiivisesti useissa järjestöissä. Lista on pitkä: Meriupseeriyhdistys, Suomi merellä -säätiö, Suomen sotilaspsykologinen seura, Suomen filosofinen yhdistys, Insinööriupseeriyhdistys, Maanpuolustuksen diplomi-insinöörit ry sekä Rotarit.

Naantalin senioreitten filosofointikerhoa hän oli perustamassa vielä 90-vuoden iässä.

Klaus Elorannan suhde esivanhempiensa kotiseutuun Rymättylään pysyi kiinteänä läpi elämän. Rakkaassa kesäpaikassa viihtyivät puoliso ja lapset perheineen pienimuotoista viljelyä harrastaen ja sukutilan rakennuksia korjaillen.

Klaus Eloranta toimi aktiivisesti Rymättylä-seuran perinnetyön tukijana.

Maaret Eloranta
Kirjoittaja on Klaus Elorannan tytär.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta