Jyrki Pietilä

Filosofian tohtori, toimittaja, tutkija s. 3.3.1949 k. 16.10.2015
Jyrki Pietilä
Jyrki Pietilä

Filosofian tohtori, lehtityön kouluttaja, toimittaja ja tutkija Jyrki Pietilä kuoli 66-vuotiaana nopeasti edenneeseen sairauteen Tampereella 16. lokakuuta 2015. Hän oli syntynyt Tampereella 3. maaliskuuta 1949.

Pietilä valmistui filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1975 pääaineenaan teoreettinen filosofia. Hän tuli, pääaineenaan tiedotusoppi, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi 1980 ja väitteli tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa 2008 journalismista printtimediassa.

Loppuvuosinaan Pietilä toimi vapaana kirjoittajana ja viestintäalan yrittäjänä Tampereella.

Pietilän maailma oli avara, journalistin sielu vaati kääntämään pään moneen suuntaan. Väitöskirja luotasi kirjoitetun sanan ulottuvuutta, se mittasi jutun ja tekstin kykyä avata uutta todellisuutta. Kirja nousi lehtityön yhdeksi perusteokseksi. Pietilän skaala ylsi bibliografioista henkilö- ja lehdistöhistorioihin, joista viimeisimpiä oli Elämästä ihmiselle: 130-vuotiaan Aamulehden historia.

Pietilä luotti sanan voimaan. Jos sanalla on painoa, painetulla sanalla ja sanomalehdellä on tulevaisuus edessään. Nopeasti kehittyvä tekniikka ei ole uhka printtimedialle silloinkaan, kun maailma on kohtalonsa ja tarkoituksensa äärirajoilla. Journalismin kaikupohjaa ei ratkaista välineellä eikä muodolla vaan kirjoitetun sanan sisällöllä. Jos sisältö horjuu, katoaa lehden painoarvo. Arvokeskusteluja tärkeämpää on keskittyä luomaan arvoa kirjoitetulle sanalle. Pietilä oli kekseliäs muotoilija, inspiroiva sanankäyttäjä.

Pietilä oli ajattelija ja keskustelija. Hän muistutti demokratian pelisäännöistä, koulutti järjestö- ja ammattiyhdistysväkeä, opasti talouselämän vastuunkantajia, kirjoitti lehtioppaita ja neuvoi muistelukirjojen tekijöitä. Pietilän ammattitaitoa tarvittiin toimituksissa ja lehtitaloissa kautta maan. Hän valmensi myös pappeja sanankäyttöön ja hartaudenpitoon ja innosti ihmisiä luontovaelluksille.

Pietilä oli tinkimätön demokraatti, taustavaikuttaja. Hän vaati päätöksentekoon läpinäkyvyyttä ja maailmalle rauhaa. Hän teki kekseliäästi rauhantyötä, ideoi Loviisan rauhanfoorumia, opasti siviilipalvelijoita, kirjoitti rauhankirjallisuutta.

Oma luterilainen kirkko kiinnosti häntä. Kirkon Tiedotuskeskus sai Pietilästä kouluttajan ja innoittajan, joka aina painotti ymmärrettävyyden ja paikallisuuden merkitystä. Tampereen seurakuntien blogistina hän sorvasi maailmaan uusia henkireikiä loppumetreille asti.

Pietilä halusi olla rikkirevityn, poljetun maailman eheyttäjä, levottoman maailman uudelleen muotoilija. Häneltä riitti huumorinpilkahduksia, lämmintä sydäntä ja ystävällistä yhteydenpitoa ystäville.

Ylpeänä hän kertoi usein tyttäristään ja muista läheisistään, joille hän aidon journalistin tavoin halusi avata elämänsä olennaisimman puolen. Jyrki Pietilä opetti luottamaan luovaan sanaan.

Veli-Matti Hynninen
Kirjoittaja on Jyrki Pietilän ystävä.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta