Matti Weckström

Professori s. 3.7.1959 k. 24.10.2015
Matti Weckström
Matti Weckström

Biofysiikan professori Matti Tapani Weckström kuoli 24. lokakuuta 2015 äkilliseen sairauskohtaukseen Oulussa 56 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt 3. heinäkuuta 1959 Helsingissä.

Koulunsa hän kävi Rovaniemellä ja tuli ylioppilaaksi vuonna 1978 Keskustan lukiosta.

Weckström valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Oulun yliopistosta vuonna 1985. Jo opiskeluaikanaan hän teki tutkimustyötä fysiologian laitoksella ja väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 1987.

Väitöskirjan jälkeen Weckström jatkoi biofysikaalisesti suuntautunutta tutkimustaan Oulussa ja 1988–89 vierailevana tutkijana Cambridgen yliopistossa. Neurofysiologian dosentiksi Oulun yliopistoon hänet nimitettiin vuonna 1990.

Vuodesta 1998 alkaen hän hoiti Oulun yliopiston biofysiikan professuuria, ja vuonna 2004 hänet nimitettiin virkaan vakinaisesti.

Biofysiikassa Weckström oli omalla alallaan ja sai tutkia laaja-alaisesti elollista luontoa fysiikan keinoin. Hänen intonsa ja päättäväisyytensä nostivat Oulun yliopiston keskeiseksi alan opinahjoksi Suomessa

Weckström oli lahjakas tutkija, jonka työtä ohjasi luontainen, pohjaton uteliaisuus. Hänen tutkimusalaansa oli aistifysiologia ja -biofysiikka, pääaiheena valon muuntuminen silmässä sähköiseksi hermosignaaliksi. Tutkimusmallina käytettiin hyönteisen verkkosilmää, josta vaativalla tekniikalla voitiin rekisteröidä yksittäisten hermosolujen valovasteita.

Weckströmin tutkimusryhmän keskeisinä työkaluina ovat sähköiset mittaukset ja matemaattinen signaalianalyysi, joiden avulla pyritään mallintamaan tutkimuskohdetta. Tämän lisäksi hän tutki myös menestyksekkäästi sydänsolujen biofysiikkaa, selvittäen lähinnä sydänsolujen mekaanisen aistin toimintaa.

Opettajana Matti Weckström oli lempeä ja hän osasi herättää oppilaissaan aidon intohimon tieteeseen omalla esimerkillään.

Oppilailleen Weckström välitti tinkimättömän ja nöyrän suhtautumisen tieteeseen, jota monet heistä harjoittavat nykyään menestyksekkäästi, professoritasolla asti. Hän ehti ohjata valmiiksi 14 väitöskirjaa, viisi oli tekeillä.

Weckström teki yhteistyötä useiden tutkimusryhmien kanssa Suomessa ja ulkomailla. Hänellä oli paljon tiedeyhteisön asiantuntija- ja luottamustehtäviä, mm. Suomen Akatemian toimikunnan jäsenyys. Weckström toimi yliopistossa useiden laitosrakenteiden esimiehenä ja hallintoelinten jäsenenä.

Weckströmistä tuli Oulun yliopiston fysiikan tutkijayhteisöä ylläpitävä ja puolustava voima ja hän pyrki aktiivisesti valamaan rationaalista ajattelua ja ratkaisumalleja myös yliopistoyhteisön hallintorakenteisiin.

Varsinaisen tutkimusalueensa lisäksi Weckströmillä oli monia kiinnostuksen kohteita, esimerkiksi kielitiede ja historia, joihin hän oli syvällisesti perehtynyt.

Hän luki paljon, myös kaunokirjallisuutta, ja hänellä olikin poikkeuksellisen laaja yleissivistys.

Myös musiikki, kulttuurimatkailu ja koiraharrastus olivat lähellä hänen sydäntään. Weckström oli hyvän ruuan ystävä ja mainio kokki itsekin, hänen vieraanvaraisuudestaan ja tarinoistaan saivat monet nauttia.

Matti Weckströmin rehdistä ja sydämellisestä persoonasta oli vaikea olla pitämättä. Hänen avuliaisuutensa opiskelijoita, työtovereita ja ystäviä kohtaan oli ainutlaatuista: Matille sopi aina. Perheen lisäksi häntä jääkin kaipaamaan suuri ystävien ja työtoverien joukko.

Anssi Ahtikoski
Marko Huttula
Eero Kouvalainen
Pasi Tavi

Kirjoittajat ovat Matti Weckströmin ystäviä ja tovereita.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta